Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
16. ročník biblickej olympiády v školskom roku 2016/2017 | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:41 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

16. ročník biblickej olympiády v školskom roku 2016/2017

biblicka-olympiada-logoTento rok organizujeme už 16. ročník biblickej olympiády.

Keďže máme pred sebou posledný mesiac, kedy je potrebné podať prihlášku, pozývame a povzbudzujeme všetkých žiakov a študentov k zapojeniu sa do súťaže, čítaniu a práci so Svätým Písmom a potom k fair-play súťaženiu. Nech vás povzbudí  aj motto sv. Hieronyma: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“. Veríme, že vás bude čo najviac a vaši duchovní otcovia ako aj katechéti vás dobre pripravia…

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov:

1 kategória:     žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií

2 kategória:     žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Predmet súťaže:          Vybrané knihy Svätého Písma:

STARÝ ZÁKON:          Genezis 1-11

                                 Kniha Sudcov

         Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14

NOVÝ ZÁKON:            List Efezanom

Spoločná téma vybraných kníh:  Zápas o pravé hodnoty

Podmienky súťaže:

Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (verejná, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.

Písomnú prihlášku nájdete ::TU::

Je potrebné ju doručiť do 30. 11. 2016 na adresu: Rím.-kat. farský úrad Kokava nad Rimavicou,  Kukučínova 38, 985 05 Kokava nad Rimavicou (tel.: 047/429 3138). Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže!

V triednom a školskom kole súťažia jednotlivci. Z nich sa v rámci každej kategórie podľa výsledkov školského kola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpi do dekanátneho (okresného) kola. Mená trojčlenného družstva zašle škola na tlačive Potvrdenie o priebehu školského kola. Viac informácií (prihláška, predbežný harmonogram, študijné materiály atď.) môžete nájsť na webovej stránke Katolíckeho a pedagogického a katechetického centra ::TU:: Tešíme sa na vás.

Mgr. Jozef Bednárik, koordinátor súťaže za Rožňavskú diecézu