Program pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze v roku 2016 a 2017

fatima-1TÉMA: Otcovo srdce – 100. výročie od zjavení Panny Márie vo Fatime 

október 2016 – máj 2017

CIEĽ: Zjavenie otcovskej Božej lásky – zakúsiť jeho objatie a starostlivosť o ľudské pokolenie  (mladého človeka) v posolstvách Panny Márie

– posolstvo Panny Márie vo Fatime

– dôležitosť prvých sobôt (fatimská sobota v živote mladého človeka)

– modlitba, pôst a almužna

– zjavenie Panny Márie trom malým deťom  (krehkosť, detinská dôvera, poslušnosť)

– BOH – ČLOVEK (láska)

– ČLOVEK – ĽUDSTVO (hodnota ľudského života)

Dekanátne stretnutia:

Malohontský (Rimavskosobotský) dekanát: 29. 10. 2016, Rimavská Sobota

Novohradský (Lučenecký) dekanát: 12. 11. 2016, Lučenec – Rúbanisko

Predvianočné duchovné cvičenia pre mladých: 16.12.2016 (večer) – 18.12.2016 (poludnie)

Brezniansky dekanát: 14. 01. 2017, Brezno – Mazorníkovo

Spišský a Jasovsko-turniansky dekanát: 11. 02. 2017, Krompachy

Rožňavský a Muránsky dekanát: 25. 02. 2017, Muránska Dlhá Lúka

Horehronský dekanát: 11.03.2017, Závadka nad Hronom

Stretnutie mládeže maďarskej národnosti: 18. 03. 2017, Rožňava

Predveľkonočné duchovné cvičenia pre mladých: 30. 03. 2017 (večer) – 01. 04. 2017 (celý deň)

Kvetná nedeľa vo farnostiach (stretnutie mladých a program vo farnosti spolu z duchovným otcom a farníkmi)  09. 04. 2017: modlitbový deň za mladých a za nové kňazské a rehoľné povolania

13. 04. – 17. 04. 2017: prežívanie Veľkej noci – slávnosti Pánovho zmŕtvychvstania.

22. 04. 2017 (sobota): DSM Diecézne stretnutie mládeže v Gelnici 

Mariánska víkendovka pre mladých a pre birmovancov:  13. 05. 2017 (sobota diecézna púť k Panne Márii Fatimskej v Boľkovciach)

– fatimské posolstvo: večeradlo mladých

– modlitba posvätného ruženca: mladí za mladých a za nové duchovné povolenia

Patrik Balázs a Mário Stehlík – diecézni koordinátori pastorácie mládeže