Prednášky o fatimských zjaveniach z kňazských rekolekcií

Pre hlbšie poznávanie významu fatimských zjavení Vám z príležitosti prežívania ich storočnice ponúkame prednášky, ktoré odznievajú postupne na kňazských rekolekciách.

Prednášky vo formáte pdf:

Udalosti zjavenia

                  Posolstvo fatimy

                  Fatimské zjavenie v čase zjavenia