Púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej

Tak ako po každý rok, Vás pozývame na púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej, ktorá sa bude konať 5. – 6.8.2017. Tento rok je zároveň aj stým výročím zjavení Panny Márie vo Fatime. Kaplnka Panny Márie Snežnej s prameňom liečivej vody sa nachádza nad obcou Úhorná. Pri kaplnke sa nachádza prístrešok, ktorý slúži pre slávenie liturgií pod holým nebom. Ďalej sa tu nachádza krížová cesta so 14 krížmi. Pôvodná drevená kaplnka v Úhornej, chýrna svojimi starožitnosťami, bola posvätená 31. mája 1813. Kňaz Štefan Herko vďačný Pánu Bohu a Panne Márii za svoje uzdravenie na mieste pôvodnej kaplnky z roku 1813 začal z vlastnej iniciatívy budovať nový kostol. So stavbou začal v roku 1937. Kostol postavili z milodarov veriacich farnosti a okolia. Bol postavený nový oltár, na ktorom umiestnili pôvodný obraz Madony s Dieťaťom. Posviacka kostola sa konala 10. augusta 1941.

Stalo sa už tradíciou, že mladí a fyzicky zdatní pútnici každoročne putujú do Úhornej pešo. Inak tomu nebude ani tento rok.

Pešie putovanie na Úhornú z Rožňavy:

V sobotu (5. augusta) pozývame všetkých mladých a odvážnych na pešiu púť z Rožňavy až ku Kaplnke Panny Márie Snežnej v Úhornej. Stretávame sa pred farským úradom v Rožňave, odkiaľ o 9:00 spoločne vyrážame. Čaká nás cca 17km pešej chôdze v trvaní približne 6 hodín s obedňajšou prestávkou a možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Je potrebné vziať si so sebou teplé oblečenie, spací vak, karimatku a v prípade možnosti aj stan. Pre všetkých, ktorí chcú putovať z Rožňavy, je zabezpečený nocľah v piatok večer 4. augusta v Rožňave ako aj duchovný program „mladí za mladých a za diecézu i za otca biskupa“.

Srdečne všetkých pozývame na túto púť. 😉

Bližšie informácie na tel. čísle: 0907 486 396. Nahlasovať svoju účasť môžete na: alexandra.bundova@gmail.com

Putovanie za Úhornú zo Smolníka:

Pre menej zdatných, resp. pre tých, ktorí sa nemajú ako dostať do Rožňavy, je pripravený alternatívny plán putovania so „štartom“ v Smolníku pri kostole 5.8.2017 o 12:00. Pomodlime sa spoločne desiatok posvätného ruženca a ide sa. Potreba vziať si so sebou teplé oblečenie a vybavenie platí tak ako pri putovaní z Rožňavy.

Bližšie informácie na tel. čísle: 0903 268 706. Nahlasovať svoju účasť môžete na: alexandra.bundova@gmail.com s poznámkou, že chcete putovať zo Smolníka.

Zároveň všetkým oznamujeme, že po Krížovej ceste bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna verejnej poklone až do 6:00 hod. rána. Vonku budú postavené veľkoplošné stany, do ktorých je možné počas noci sa uchýliť a oddýchnuť si, ako aj v prípade nepriaznivého počasia.

 

Program Púte k Snežnej Panne Márii