Sprievodný program pre rodiny a mládež 14. 10. 2017 v Rožňave

Od 13.00 – do 13.45 budú na Námestí baníkov otvorené priestory Diecézneho pastoračného centra pre mladých od 15 rokov, aby sa tam mohli naobedovať z vlastných zásob.

Rovnako tak budú zabezpečené priestory u sestier saleziániek pre rodiny s deťmi a u bratov saleziánov pre školákov.

Od 13.45 – 15.15 bude na saleziánskych dvoroch a domoch na Námestí baníkov zabezpečený program pre deti a mladých:

1. možnosť zahrať sa/oddýchnuť si pre malé deti do 6 rokov v sprievode rodičov

2. možnosť zasúťažiť si o pekné ceny pre školákov 1.-6. ročníka

3. nechať sa sprevádzať po stopách bl. Titusa Zemana formou hier a workshopov pre staršiu mládež od 13 rokov

Po celý čas mládežníckeho programu bude zabezpečené občerstvenie – čaj, voda

Teší sa na vás celý prípravný tím!