Ďakovná sv. omša pre zamestnancov a posedenie na biskupskom úrade

Dňa 20. decembra na Biskupskom úrade v biskupskej kaplnke zamestnanci spoločne slávili svätú omšu, pri ktorej celebrant, otec biskup Mons. Stanislav Stolárik vyjadril vďaku za uplynulý rok a vyprosoval požehnanie pre všetkých. Po svätej omši nasledovalo spoločné stretnutie s tradičným obedom – predvianočnou kapustnicou. Bola to pekná príležitosť stretnúť sa, spoločne osláviť Pána Boha, i stolovať a zapriať si požehnané vianočné sviatky.