Zomrel otec kňaza Rožňavskej diecézy – Ing. Jozef Tupý

S hlbokým zármutkom a v živej kresťanskej nádeji
Vám oznamujeme, že náš drahý manžel, otec, starý otec a brat
Ing. JOZEF TUPÝ
nás dňa 26. januára 2018 vo veku 74 rokov predišiel do večnosti.
Pohrebná svätá omša za nášho milovaného zosnulého bude
dňa 2. februára 2018 o 14, 00 h v kaplnke Biskupského kaštieľa v Močenku.
Po nej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne.
Smútiaca rodina

Infomroval: vdp. Branko Tupý

parte JT