Zomrela matka kňaza – Terézia Račeková

V 78. roku života si Pán života a smrti

dňa 5. februára 2018 povolal do Večnosti

matku  rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej diecézy

 

Teréziu Račekovú.

Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude

v stredu  7.  februára 2018 o 13.00 h

vo farskom kostole sv. Tomáša Becketa  v Novej Vsi nad Žitavou.

 

 

 

REQUIESCAT IN PACE!

Parte matky kňaza