Diecézne stretnutie mládeže – Heľpa 2018

Drahí bratia kňazi, milá mládež!

Ako každoročne, aj tento rok sa o. biskup Mons. Stanislav Stolárik stretne s mladými svojej diecézy. Diecézne stretnutie mládeže (DSM) sa uskutoční 07.04.2018 v Heľpe.

 

Program DSM:

09:15 Modlitba posvätného ruženca

10:00 sv. omša
11:30 dialógy s o. biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom
12:00 obed
13:00 Lamačské chvály + svedectvá

14:30  Korunka Božieho milosrdenstva.
15:30 tanečné divadlo ATak s inscenáciou D4V1D

Z organizačných dôvodov prosíme každého účastníka o registráciu.

Prihlasovanie je možné prostredníctvom tohto webového formulára: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeLmVBDPn1hwjM5ctaOLKI6CS6k1HWeF5iyazTJnA-Z_ykjQ/viewform?usp=sf_link


Pre kňazov je možnosť registrovať mladých zo svojej farnosti aj skupinovo. Na emailovú adresu
balazsrv@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0907 486 396, prosíme nahlásiť: Farnosť, počet účastníkov a ich menný zoznam.

Prihlasovanie je možné do 28.03.2018. Tešíme sa na stretnutie s Vami, dovidenia v Heľpe.