DSM 2018 v Heľpe v Odvážnom roku

V Sobotu sa nás na DSM stretlo s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolarikom v Heľpe približne 500 účastníkov…  A vytvorili sme O2H… 🙂

 „Priatelia, prinášame vám fotky z Diecézneho stretnutia mládeže, ktoré sa uskutočnilo 7.4. v Heľpe. Na tomto stretnutí bol s nami aj náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. Program začal modlitbou sv. ruženca pri eucharistickej adorácii. Pokračovaním bola svätá omša, ktorej liturgiu sprevádzala Andrea Kirschová a Martin Vetrák spolu s detským speváckym zborom FELIX. Hneď po svätej omši v programe nasledoval rozhovor s otcom biskupom, ktorý odpovedal na naše už vopred pripravené a vybrané otázky. Požehnaný čas sme prežili aj s kapelou Lamačské chvály – LCH Live, ktorí sa s nami podelili o rôzne svedectvá. Aj vďaka nim sme si mali možnosť uvedomiť, aký je Pán Boh dobrý. Ako zlatý klinec tohto výborného programu sa nám predstavili priatelia z Tanečného divadla ATak s ich inscenáciou D4V1D, ktorú svojou hudbou obohatila Dominika Gurbaľová . Bol to skutočne požehnaný čas v Božej prítomnosti. Priatelia, už dnes sa tešíme na ďalšie takého spoločné stretnutie.

Foto: Martin Bíreš z Brezna