Diecézna púť na 160. výročie zjavení do Lúrd

 

LURDY letecky

pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika

Termín: 17.9. – 21.9.2018

Cena: 490 EUR

1.deň: transfer autobusom na letisko do Budapešti skoro ráno, odlet do Bordeaux, transfer do hotela,  popoludní zoznámenie sa s areálom Baziliky, sv.omša,  večera,  mariánska sviečková procesia, nocľah

2.deň: raňajky, náboženský program so slovenskou svätou omšou, možnosť individuálnej návštevy bazénov, návšteva rodného domu sv.Bernadety, eucharistická procesia, večera v hoteli, mariánska sviečková procesia, nocľah

3.deň: raňajky , pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch, Krížová cesta,  premietanie diapozitívov o živote sv. Bernadety, popoludní individuálne voľno,  večera v hoteli, nocľah

4.deň: slovenská svätá omša v Jaskyni Zjavenia, raňajky,  návšteva Múzea voskových figurín, popoludní nákup suvenírov, večera, mariánska sviečková procesia, nocľah

5.deň:  skoro ráno cca o 4.00 hod. transfer na letisko do Bordeaux k odletu,  plánovaný odlet z Bordeaux o 9.15 hod.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 Min. počet účastníkov:30

Cena zahŕňa:
letenku do Bordeaux a späť, veľká príručná batožina 55x45x20 cm, 4x hotelové ubytovanie s polpenziou,  transfer vo Francúzsku letisko – hotel – letisko, sprievodca, poistenie insolventnosti.
Cena nezahŕňa:
–          komplexné cestovné poistenie 10€- uhrádza sa v CK pri podpise zmluvy,

–          príspevok na Baziliku v Lurdoch 6€ – platí sa u sprievodcu po prílete do Lúrd,

–          transfer na letisko 35€ – uhrádza sa pri nástupe do autobusu

–          veľká batožina do podpalubia Bordeaux – Budapešť/iba na ceste späť – 40€/

–          Vstupy

Záujemcovia sa môžu nahlásiť na:

TRINITY travel agency

Kováčska 28, 040 01 Košice                                                                    

tel:055/7287701, fax:055/7287702
info@cktrinity.sk