Zomrel otec kňaza – Dominik Kupčák

V 79. roku života si Pán života a smrti

dňa 30. septembra 2018 povolal do Večnosti

otca  rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej diecézy Dominika Kupčáka.

Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude

v stredu  3.  októbra 2018 o 14.00 hod. v rím.-kat. kostole  v Nálepkove.

 

REQUIESCAT IN PACE!