Zomrel otec kňaza Rožňavskej diecézy Pavla Hovořáka.

V 64. roku života si Pán života a smrti

dňa 22. novembra 2018 povolal do Večnosti

otca  rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej diecézy Pavla Hovořáka.

Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude

v sobotu  24.  novembra 2018 o 14.30 hod. v rím.-kat. kostole  Sv. Bartolomeja v Čadci

Zádušnú svätú omšu  bude  celebrovať  biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich vdp. Gabriel Rákai.

REQUIESCAT IN PACE!