DUCHOVNÉ CVIČENIA – formou Večeradla modlitieb s Pannou Máriou pre Rožňavskú diecézu