Diecézne stretnutie mládeže – 27. apríla v Tornali

Diecézne stretnutie mládeže (DSM), ktoré sa koná každoročne, je dňom kedy sa o.biskup stretáva s mladými zo svojej diecézy. Tento rok sa DSM uskutoční 27. apríla v Tornali, vo farnosti Božského Srdca Ježišovho.
Prežívame práve čas 40-denného pôstu. Je to čas obnovy, čas, kedy sa snažíme prehĺbiť svoj vzťah s Pánom. Možno viac ako inokedy si uvedomujeme, že chceme byť s Bohom viac a hlbšie a že chceme byť súčasťou jeho tela – Cirkvi. Práve dnes, 17.marca, je to tiež presne 40 dní, ktoré nás delia od Diecézneho stretnutia mládeže s o. biskupom. On ako najvyšší pastier diecézy odráža Otcovo srdce pre všetkých nás, pretože nás vedie a zaujíma sa o nás. Prejavom tohto záujmu je aj diecézne stretnutie. Práve v tento deň chceme zverejniť program a plagát DSM.
Plagát si môžete stiahnuť nižšie pod článkom a tak pomôcť s propagáciou podujatia. Naším zámerom je, aby sa pozvanie na DSM dostalo ku každému mladému človeku v našej diecéze, aby každý mladý mal možnosť pocítiť, že patrí do spoločenstva veriacich Rožňavskej diecézy.
Na spoločné stretnutie s Vami sa teší otec biskup Stanislav a Vaši koordinátori.