Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Posviacka nového kostola sv. Cyrila a sv. Metoda v Slovinkách | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:35 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Posviacka nového kostola sv. Cyrila a sv. Metoda v Slovinkách

13. august 2017 sa stal pre nás, obyvateľov filiálky Slovinky, pamätným a hlboko sa vpísal do našich sŕdc. V tento deň, Mons. Stanislav Stoláril, rožňavský diecézny biskup, kosekroval novopostavený kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Všetkých veriacich v homílii pozval uvedomiť si, „že postaviť kostol je prejav Božej milosti. To nie je dopriate každej generácii, to nie je dopriate každému človekovi. Ale teraz poviete: »Hm, aká je to výsada?« No je to výsada od Pána Boha, ktorú si možno ani veľa krát neuvedomujeme. To nie je dovolené a dané každému postaviť kostol.“ Naozaj si uvedomujeme túto veľkú milosť, ktorú nám Boh daroval, že „Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi.“ (Zjv 21,3)

V homílii Mons. Stanislav Stolári zdôraznil historické korene patrónov tohto kostola sv. Cyrila a Metoda pri šírení viery na Veľkej Morave. Vložením pozostatkov sv. Klementa I., pápeža, sa vytvorilo mocné puto s Rímom, centrom našej viery. Zdôraznil symboly, ktoré musíme vedieť čítať; pocítiť potrebu zapúšťania hlbokých koreňov, ako predpoklad novej rastu dedičstva otcov, ktoré nám odovzdali sv. Cyril a Metod. A preto aj výchova v rodine by sa mala riadiť podľa Božích prikázaní. Pri nedodržaní prvých troch prikázaní sa rúcajú aj všetky ďalšie a ničia dôstojnosť človeka.

V závere sv. omše sme poďakovali Pánu Bohu za milosť chrámu, otcovi biskupovi za slávenie sv. omše, bývalému pánovi dekanovi, Štefanovi Kosturkovi, že za jeho pôsobenia sa začalo realizovať toto dielo a terajšiemu farárovi, Jozefovi Palušákovi, ktorý toto dielo dokončil. Náš pán farár sa potom ešte poďakoval všetkým firmám, živnostníkom a dobrodincom, ktorí podali pomocnú ruku pri budovaní tohto nádherného diela.

Dp. Ondrej Michalec, kaplán v Krompachoch.