Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Anton Révay (1776 – 1780) | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:53 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Anton Révay (1776 – 1780)

Rodom zo Štiavničky v Turci. Filozofiu študoval v Trnave, teológiu vo Viedni v Pázmaneu. Pôsobiská: 1743 kanonik v Bratislave, 1744 prepošt Nové Mesto nad Váhom, 1752 ostrihomský kanonik a titulárny biskup Kortkolenský. 19.04.1776 menovaný rožňavským biskupom. Zaujatie úradu sa konalo za veľkolepých osláv 21. novembra. Prvou starosťou biskupa Antona Révayho bolo zorganizovať biskupský úrad v bývalej jezuitskej rezidencii, dať diecéze organizačný štatút, zabezpečiť kanonie, renovovať farský kostol v Rožňave, ktorý bol povýšený na katedrálu. Postaral sa o to, aby ochrancom a nebeským patrónom novej diecézy bol sv. Ján Nepomucký. Roku 1778 započal výstavbu novej budovy gymnázia (v súčasnom ponímaní staršiu budovu). Okrem toho sa usiloval navštíviť 67 farností svojej diecézy. No prv než mohol splniť tieto úlohy, bol roku 1780 menovaný biskupom v Nitre, kde po troch rokoch zomrel.