Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Stanislav Andrek | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:41 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Stanislav Andrek

Farský kostol v Rimavskej Sobote má nový píšťalový organ

Na väčšiu česť a slávu Božiu, pre povznesenie liturgie a ducha veriacich dali farníci z Rimavskej Soboty pod iniciatívou farára – dekana Vsdp. Rastislava Poláka postaviť nový organ. Starý organ bol v havarijnom stave a do jeho opravy už nebolo výhodné investovať, navyše bol iba prestavaný (zpneumatizovaný) firmou Rieger z pôvodného historického nástroja významnej organárskej dielne Pažických.

Ide o prvý organ úspešnej slovenskej organárskej dielne Bies z Hranovnice pri Poprade postavený v našej Rožňavskej diecéze. Je to v poradí 19. opus tejto dielne, s dispozíciou 23 registorv, 2 manuálmi a pedálom, mechanickou traktúrou. Nový organ je umiestnený v dvoch skriniach, z ktorých predná je historická (z pôvodného nástroja Pažických), po zreštaurovaní v pôvodnej podobe.

Tento nový organ požehná o. biskup Mons. Stanislav Stolárik pri slávení fatimskej soboty 6. mája 2017. V tento deň odzneje aj kolaudačný koncert prof. Václava Ulíře z Hradca Králove.

Homília zo svätej omše na slávnosť všetkých svätých v rožňavskej Katedrále

NASLEDOVAŤ MÔŽEME TOHO,  KOHO NAJSKÔR SPOZNÁME

Na jednej súťaži záhradkárov a ovocinárov, zvíťazil ovocinár z Čile. Predstavil sa stromom, ktorý prinášal pätoraké ovocie. Bola to čerešňa, mandarínka, marhuľa, nektarinka  a slivka. Teda z jedného koreňa, alebo pňa, vyrástlo 5 druhov ovocia. Samozrejme, že je to značný unikát, ktorý vzbudil pozornosť a napokon spomínaný ovocinár na súťaži aj zvíťazil. Pokračovať v čítaní

Homília zo svätej omše 19.02.2017 v rožňavskej Katedrále

BOŽIE VYZNAMENANIA: SRDCE, KRÍŽ A TŔŇOVÁ KORUNA

Keď zomrie významný vojak, alebo významný politický činiteľ, v  smútočnom sprievode za jeho rakvou nesú na vankúši vyznamenania, metále, ktoré dostal, a ktoré pripomínajú jeho zásluhy, možno preukázanú statočnosť. Čo by bolo správne, vhodné najviac zvýrazňujúce skutočnosť, niesť  na vankúši za truhlou človeka, ktorý možno celý život niesol kríž, trpel, odpúšťal? Bol ponižovaný, možno ho nikto nebral vážne. A to všetko prežil preto, lebo sa snažil napĺňať slová evanjelia. Myslím si, že najvýstižnejším znamením na vankúši by bolo srdce, kríž a tŕňová koruna. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika zo svätej omše 12.2.2017 v rožňavskej Katedrále

ČO ROZHODUJE PRI NAŠEJ VOĽBE

V roku 1920 sa na súde v New Yorku konalo dedičské konanie po zomrelom miliardárovi Menfortovi. Všetci zhromaždení čakali na okamih prečítania závete zosnulého boháča. Keď sa otvorila obálka s jeho záveťou,  advokát prečítal: „Všetok majetok odkazujem svojej jedinej dcére Grácii.“ Dá sa povedať, že prítomní ani nič iné nečakali, ale prekvapila ich ďalšia veta zo závete: „Ale majetok dostane iba vtedy, keď  sa zriekne svojej katolíckej viery.“ Sudca,  ktorý predsedal jednaniu, sa obrátil na dcéru zomrelého, spýtal sa jej, či  porozumela o čo ide, a ešte jasne vysvetlil, že ak neprijme  majetok, teda ak sa nezriekne katolíckej viery, nedostane ho a  všetko bohatstvo, ktoré mala zdediť,  prepadne v prospech štátu. Pokračovať v čítaní

Homília zo svätej omše v rožňavskej Katedrále 8.2.2017

PRIPRAVUJEME SA NA ZASVÄTENIE NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

Prežívame storočnicu Fatimy a tak sa samozrejme nad týmto celosvetovo známym fenoménom zamýšľame aj my a zamýšľajú sa toľkí ďalší. Čo to je za fenomén: Fatima – 100 rokov. Je to nejaký katolícky výmysel, je to len jedna z ponúk turistických krás, alebo je to naozaj znova dotyk, ktorým sa nebo skláňa k zemi, ba čo ešte viac, skrze Pannu Máriu sa dotýka človeka a vnútra človeka? Boh sa znova skláňa k človekovi, aby skrze Mamu svojho Syna nám ponúkol záchranu a nový štýl života. My sme sa rozhodli, že si zvolíme túto verziu vysvetlenia a chápania fenoménu Fatimy – ako veriaci ľudia, a tešíme sa, že nie sme sami, ale že toľké ďalšie zástupy mariánskych ctiteľov sa tešia z tohto nádherného posolstva Fatimy. Chceme ho  stále viac a viac poznávať a aj vnášať do života. Preto sme 15. januára v tomto roku začali v našej diecéze „Rok Fatimy“, ktorý vyvrcholí 14. októbra, tu v katedrále, zasvätením diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pokračovať v čítaní

Duchovná príprava na zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie má privilégium získavania úplných odpustkov

Na žiadosť diecézneho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika udelila Apoštolská penitenciária milosť získavania úplných odpustkov počas prípravy na zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panna Márie. Pre všetkých veriacich diecézy, pri splnení obvyklých podmienok, ktorí sa zúčastnia na: pobožnostiach spojených s návštevou putovnej sochy Panny Márie fatimskej, pobožnostiach prvých sobôt od 4. februára do 7. októbra 2017, ako aj pre všetkých veriacich, ktorí sa z dôvodu choroby alebo iného vážneho dôvodu nemôžu fyzicky zúčastniť na modliacom sa spoločenstve, ale sa s ním duchovne spoja modlitbou.

Dekréty o odpustkoch v pdf:

                                        dekrét 1              dekrét 2             dekrét 3         

Homília otca biskupa 5.2.2017 – sv. omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

AKO SA DNES ŽIJE – A AKO SA MÔŽE ŽIŤ

Nie je to tak dávno, čo mi zavolal jeden kamarát z detstva a s radosťou v srdci sa mi chválil, že je čerstvým dedkom. Vzápätí prišlo to, prečo mi volal. Opýtal sa ma: „Čo mám robiť a ako treba postupovať, aby dieťa bolo pokrstené?“ Odpovedal som mu: „Ale, však to je starosť rodičov.“ On na to: „Ale oni žijú v zahraničí.“ Ja mu vravím: „Predsa aj v zahraničí sú kostoly, fary, treba ísť tam, ohlásiť sa na faru, zvlášť, keď si hovoril, že tam dlhšie žijú, tam majú ísť, zahlásiť sa a požiadať o krst.“ „Oni nevedia, kde to je.“ „A nevedia ani, kde je ich robota, kde je každý obchod, možno aj každé kino a ktovie čo ešte všeličo ďalšie? O všeličom vedia, a nevedia, kde je ich kostol, kde je ich fara?“ „No ale vieš, ako dneska mladí ľudia žijú.“ Tak sa pýtam: „A sú vôbec zosobášení?“ „No, nie sú.“ A znova to isté: „No, vieš, ako sa dnes žije!“ Pokračovať v čítaní

Prednášky o živote biskupa Róberta Pobožného

V tomto roku (2017) si pripomíname 45. výročie odchodu do večnosti rožňavského biskupa Dr. Róberta Pobožného. Prostredníctvom prednášok Dr. Jána Kundríka, ktoré postupne odznievajú na kňazských rekolekciách si chceme priblížiť túto významnú osobnosť dejín Rožňavskej diecézy.

 

Prednášky vo formáte pdf:

  1. Detstvo a mladosť Róberta Pobožného
  2. Vzťah biskupa Pobožného k členom biskupského kolégia
  3. Apoštolská vernosť a jednota biskupa Pobožného s pápežom

 

Homília Mons. Stanislava Stolárika na dni zasväteného života vo Fiľakove

ROBIŤ KARIÉRU S MÁRIOU

Známy, niekdajší generálny predstavený rehole dominikánov, Timothy Radcliffe, v jednej zo svojich kníh konštatuje a čitateľa priam vyzýva k reakcii, keď hovorí: „Potrebujeme znamenia, ktoré by vypovedali o budúcnosti.“ My dobre vieme, že sa robia všelijaké fikcie, prognózy, predpovede, horoskopy a podobné veci, ktoré nie raz aj škodia ľuďom, ktorí to sledujú. Robí sa to v snahe, dotknúť sa budúcnosti. Ale výrok Radcliffa vôbec nesúvisí s  takýmito predpoveďami. Hovorí o nás, ktorých Pán povolal, aby sme boli znamením o existujúcej budúcnosti. Pokračovať v čítaní

V sobotu sa vo Fiľakove stretli zasvätení Rožňavskej diecézy

Tohoročný deň zasväteného života sa v Rožňavskej diecéze slávil vo františkánskom kostole vo Fiľakove. Asi 40 zasvätených – rehoľných kňazov, sestier, bratov, ku ktorým sa pridali niektorí diecézny kňazi a veriaci z Fiľakova a okolia prežívali vzácnosť a važnosť chvíle, ktorú umocnila skutočnosť, že v tento deň sme začali prvú pobožnosť fatimských sobôt v rámci deviatníka prípravy na zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika zo sv. omše 22.1. 2017 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

BOH VIDITEĽNE PÔSOBÍ AJ V PROSTREDÍ NEVERY

 29. februára 1956 zomieral na rakovinu obľúbený taliansky kňaz Gnocchi, ktorý vo svojom testamente, ktorého obsah na vtedajší čas bol veľmi priekopníckym činom, a ak nebol už za hranou vtedajšieho zákona, tak bol aspoň na hrane, v tomto testamente napísal, že chce venovať svoje oči nevidiacim. Aj jeho meno už v taliančine znamená „oči“. Jedno oko dostal 11-ročný chlapec a druhé oko dostala 18-ročná dievčina. Tým, ktorí predtým nevideli, sa celkom zmenil život a odrazu videli skutočnosti, veci, o ktorých doteraz iba počuli.

Pokračovať v čítaní

Kaplnka bývalej nemocnice v Rožňave po desaťročiach slúži znova svojmu účelu

nemocnica2Neogotická kaplnka postavená ako súčasť nemocnice podľa projektu viedenského architekta Franza Neumanna, z finančnej dotácie vdovy po lekárovi Dr. Karolovi Kósovi a rožňavského biskupa Dr. Juraja Schoppera, bola  otvorená r. 1887 a slúžila na bohoslužobné účely pre pacientov i personál nemocnice, ako aj pre širokú verejnosť pravdepodobne do r. 1960. Po nástupe komunistickej moci v ČSR došlo k zoštátneniu nemocnice a zatvoreniu kaplnky. Pokračovať v čítaní

Kňazský deň v Rožňave spojený s diakonskou vysviackou

erb_mitraV stredu 7. decembra 2016 bude v Rožňave celodiecézne stretnutie kňazov s diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. Zároveň pri svätej omši bude udelený posvätný rád diakonátu kandidátovi Martinovi Bundovi z Revúcej. Všetci ste srdečne vítaní!

Slávenie sa začne o 10:00 hod. v Kostole svätej Anny (františkánsky kostol), odkiaľ pôjdeme v procesii do katedrály. Po skončení svätej omše spojenej s obradmi vysviacky sa procesia vráti do kostola sv. Anny. Následne na nádvorí biskupského úradu bude požehnaná socha Panny Márie Fatimskej ako pamiatka na prežívanie 100. výročia fatimských zjavení. Pokračovať v čítaní

V Brezne sa konalo stretnutie chrámových hudobníkov Rožňavskej diecézy

hqdefaultPri príležitosti spomienky na sv. Cecíliu, patrónku hudobníkov, sa v sobotu 26. novembra uskutočnilo Diecézne stretnutie chrámových hudobníkov, ktoré hostila farnosť Brezno. Na začiatku stretnutia všetkých prítomných privítal vsdp. Ján Mihok, farár farnosti Brezno – mesto, dekan Breznianskeho dekanátu. V dopoludňajšej prednáške s názvom „Gregoriánsky chorál – múzejný exponát alebo živý liturgický spev?“ sa prihovoril Lukáš Kubenka, profesor Cirkevného konzervatória v Opave, regenschori Katedrály Božského Spasiteľa v Ostrave a moderátor liturgickej hudby v Ostravsko-opavskej diecéze. Pokračovať v čítaní

Kandidáti posvätných rádov

erb_mitraV piatok 4. novembra 2016 v seminárnom kostole v Košiciach pri slávnostnej svätej omši ku cti sv. Karola Boromejského, patróna kňazského seminára, v ktorom sa formujú aj bohoslovci našej diecézy, prijal otec biskup Mons. Stanislav Stolárik dvoch našich bohoslovcov Martina Bundu z Revúcej a Petra Kovaliča z Cinobane za kandidátov posvätných rádov diakonátu a kňazstva. Týmto boli verejne predstavení Cirkvi, vyjadrujúc svoj úmysel natrvalo sa zasvätiť Bohu kňazskou službou. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami, aby dobré dielo, ktoré Boh v ich životoch započal dosiahlo v pravom čase svoje naplnenie.

Zomrel Anton Obrcian – dlhoročný kostolník z Poltára

DiakonátDňa 25. 10. 2016 si Pán povolal k sebe dušu pána Antona Obrciana, dlhoročného kostolníka v Poltári, ktorého osobne poznali viacerí kňazi našej diecézy.

Zádušná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude 29. 10. 2016 (sobota) vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári. Odporúčame dušu zosnulého do vašich modlitieb, nech mu Pán odplatí jeho dlhoročnú službu večným životom. R. I. P.

Zomrel Ján Greňa – otec kňaza Ivana Greňu

DiakonátDňa 26. 10. 2016 vo veku 78 rokov si Pán povolal k sebe dušu pána Jána Greňu, otca kňaza Ivana Greňu, farára v Jaklovciach.

Zádušná svätá omša s pohrebnými obradmi bude 29.10.2016 o 14:00 hod. vo farskom kostole Povýšenia svätého kríža v Smižanoch, ktorej bude predsedať Mons. Dušan Lukáč, dekan Spišského dekanátu.

Odporúčame dušu zosnulého do vašich modlitieb. R. I. P.