Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Patrik Balázs | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:54 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Patrik Balázs

Putovanie mládeže na Úhornu

Ahojte všetci 🙂
Počas víkendu 4. – 6. augusta 2017 sa bude konať diecézna púť v Úhornej ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej. Stalo sa už tradíciou, že mladí a fyzicky zdatní pútnici každoročne putujú do Úhornej pešo. Inak tomu nebude ani tento rok. V sobotu (5. augusta) pozývame všetkých mladých a odvážnych na pešiu púť z Rožňavy až ku Kaplnke Panny Márie Snežnej v Úhornej. Stretávame sa pred farským úradom v RV, odkiaľ o 9:00 spoločne vyrážame. Čaká nás cca 17km pešej chôdze v trvaní približne 6 hodín s obedňajšou prestávkou a možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia.  Je potrebné vziať si so sebou teplé oblečenie, spací vak, karimatku a v prípade možnosti aj stan. Pre všetkých, ktorí chcú putovať z Rožňavy, je zabezpečený nocľah v piatok večer 4. augusta v Rožňave ako aj duchovný program „mladí za mladých a za diecézu i za otca biskupa“.
Srdečne všetkých pozývame na túto púť. 😉  Bližšie informácie na tel. čísle: 0907 486 396.
Nahlasovať svoju účasť môžete na: alexandra.bundova@gmail.com

Púť do Szentkútu

V sobotu 17. júna 2017 sa konala prvá organizovaná púť Slovákov na Mariánske pútnické miesto Szentkut (Svätá studňa) v Maďarsku, pod vedením nášho diecézneho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Púť organizovali bratia františkáni, ktorí majú v správe miestny pútnický areál. Zúčastnilo sa jej vyše 400 veriacich, prevažne z rožňavskej diecézy, ale aj z iných oblastí Slovenska, či Maďarska. Hojné zastúpenie mala farnosť Rožňava z ktorej sa vypravil celý autobus, podobne aj farnosť Rimavská Sobota, či Lučenec a iné farnosti, ktoré podporili púť svojou účasťou. Program sa začal o deviatej hodine ráno, príchodom a privítaním pútnikov. Bola tiež možnosť prijať sviatosť zmierenia. O desiatej hodine nasledovala modlitba posvätného ruženca, po ktorej bola slávnostná svätá omša celebrovaná otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. V jej úvode nás privítal gvardián miestneho kláštora páter Peregrin, ktorý poukázal na jednotu Slovákov a Maďarov ktorí sa tu schádzajú, aby spoločne prosili a modlili sa k našej nebeskej  Mamke  Panne Márii. Ona je našou spoločnou, jedinou Mamou, ktorá nás všetkých spája do jednej rodiny veriacich. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika 10.6. 2017 počas sv. omše, pri ktorej boli vyslúžené diakonská a kňazské vysviacky v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

MODLITBAMI VYPROSOVAŤ PASTIEROV,  KTORÍ MILUJÚ MÁRIU, JEŽIŠA I ĽUDÍ

Chvíľa diakonských a kňazských svätení je vždy pre diecézu výnimočná. Keď zostupujeme do hĺbky tohto tajomstva, najskôr ďakujeme Pánu Bohu za dar nových povolaní. To, že ich máme, nie je samozrejmosť. To je dar neba a Pán nám ho dáva. Tento dar, ako nás upozorňuje sv. Pavol, je v krehkých nádobách a práve  preto sa oň treba nesmierne, náležite starať. Máme sa oň starať všetci; vy, kandidáti svätenia, ktorým je zverený tento dar, ale aj všetci tí, pre ktorých je daný lebo je darom pre celý zverený Boží ľud. Vnímajúc tieto slová a myšlienky, sa samozrejme pýtame, aké miesto má dar – kňaz v dnešnej spoločnosti, ktorá preferuje celkom iné povolania, zamestnania, pozície, a jednoducho kladie dôraz na celkom iné typy ľudí a hlavne na zisk. Duchovná sféra sa v značnej miere riedi, alebo aj úplne stráca a iste do tohto prostredia, alebo do takého myslenia je veľmi vhodné pripomenúť slová sv. Jána Márie Vianneya, ktorý jasne povedal: „Ak chce niekto zničiť náboženstvo, najskôr útočí na kňazov.“ Pretože tam, kde niet kňaza, niet ani obety sv. omše, tam nie je Boží kult. Dávno predtým prorok Zachariáš povedal: „Udri pastiera a rozpŕchne sa stádo.“ Tam, kde niet pastiera, stádo alebo košiar sa úplne roztráca. Pokračovať v čítaní

Sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov – homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše 23. mája 2017 v kaplnke sv. Jána Pavla II. vo farnosti Rožňava Juh.


MÁRIA – VÍŤAZNÉ ZNAMENIE NA NEBI I NA ZEMI

Keďže si vždy rád pozriem  čo píšu naše katolícke periodiká, v jednom z nich som sa dočítal príbeh kňaza, za ktorým pribehla nadšená dievčina a hovorila: „Pán farár bola som na jednom stretnutí; som taká nadšená, modlili sme sa tam, spievali, to vám bolo nádherné!“ „A koľko vás tam bolo?“ „No bolo nás tam plno. Nabitá veľká miestnosť; radosť, ktorú sme tam prežili, bola veľká!“  Kňaz sa zamyslel a hovorí: „Vieš čo? Ja by som tam rád s tebou išiel.“  Tak aj naplánovali, že ide s priateľom a takto sa kňaz dostal na „náboženské“ stretnutie. Prenajatá veľká miestnosť, prišlo veľa ľudí. Odrazu príde elegantne upravený pán, ako z nejakého modelingu alebo niečoho podobného, vyobliekaný, bezchybne upravený. Začne rozprávať. Jeho prejavom sú všetci poslucháči ohúrení, lebo je  to lichotivá reč, nikomu neubližuje, nehovorí o hriechu, hovorí o Pánu Bohu, hovorí veľmi pekne. Kňaz, ktorý sa  tam dostal, si priebežne robí poznámky. Pokračovať v čítaní

Diakonská a kňazské vysviacky

V sobotu 10. júna 2017 o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave z rúk rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika prijme diakonské svätenie  Peter Kovalič a  kňazské svätenia diakoni Martin Bunda a Ondrej Michalec. Všetkých srdečne pozývame na túto, pre celú našu diecézu významnú slávnosť.

Kňazi pôjdu do katedrály v liturgickom sprievode z biskupského úradu o 09:50. Formulár sv. omše bude zo sviatku Panny Márie Fatimskej, liturgická farba biela. Prosíme, aby si kňazi priniesli štóly, ktoré mali pri koncelebrovaní na sv. omši počas celodiecéznej púte v Boľkovciach. V prípade potreby si štólu môžu ešte zakúpiť v sobotu pred vysviackou.

 

6. veľkonočná nedeľa „A“ – Homília Mons. Stanislava Stolárika v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

NAOZAJ JE LEPŠIE MENIŤ BOŽIE PRIKÁZANIA?

Keď prídeme do divadla, na operu, operetu, alebo prídeme na koncert, iste čakáme na príchod dirigenta, ktorý dá celému ansámblu znamenie, takzvané komorné A. Všetci, hudobníci orchestra si podľa udaného tónu nalaďujú svoje nástroje. Samozrejme, každý z nich má pred sebou partitúru a podľa týchto nôt má hrať. Takto sa začne celé predstavenie, koncert. Keď sa dirigentovi niečo znepáči, pri samotnom predstavení asi veľmi nezareaguje, ale počas skúšok veľakrát do toho vstúpi a povie: „Ty a ty, hráš zle!“ Upozornený môže toto napomenutie prijať a reagovať nápravou, ale môže sa tiež voči nemu postaviť a povedať: A čo! Ja si budem hrať po svojom! Čo myslíte? Dirigent ho nechá v tomto orchestri? Keď ho v ňom nenechá, pretože hudobník nechce zmeniť svoje postoje a správanie, teda ho vylúči; ak vstúpime až do myslenia dnešného človeka, ktoré je tak veľmi pokrútené, vieme, že ten človek sa začne odvolávať na ľudské práva, že on si môže hrať čo chce, bez ohľadu na to, že má pred sebou určené noty. A keď aj napriek tomu dirigent a vedenie divadla trvajú na tom, že má byť jednoznačne vylúčený z orchestra a celého divadla, či nepodá sťažnosť do Štrasburgu na medzinárodný súd, aby obhájil svoje ľudské práva?

Poviete, že  vymýšľam. Ale ja nevymýšľam. V bežnom živote je to veľakrát tak. Tu som len vytiahol modelový príklad. Príklad, ktorý hovorí o tom, že sú pre nás ľudí, Pánom Bohom stanovené určité pravidlá, ale k človekovi sa stále plazí ten had z raja a nepovie mu, aby nezachovával prikázania, ale povie mu podlízavo, tak falošne: To naozaj Pán Boh až tak vážne myslel? Odvtedy, ako v raji „had“ oklamal prvých ľudí, tých hadov, ktorí podlízavo prichádzajú k človekovi, bolo vypustených veľmi veľa a človekovi stále nahovárajú: „Boh vám síce dal Desatoro Božích prikázaní, ale neberte ich až tak vážne, veď Pán Boh to až tak vážne nemyslel.“ Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika 22.4. 2017 počas sv. omše pri príležitosti celodiecézneho stretnutia mládeže v Gelnici

KOHO NAJVIAC POČÚVAM V ŽIVOTE?

Všetkých vás veľmi srdečne pozdravujem  a vítam, i ďakujem, že ste prijali pozvanie na naše spoločné stretnutie, ktoré je stretnutím viery a trochu mi pripomína udalosť, opísanú v Skutkoch apoštolov, ktorú sme počuli v dnešnom prvom čítaní. Apoštoli, ktorí už mali skúsenosti s ťažkosťami pri ohlasovaní Ježiša Krista, napriek tomu všetkému, ho neohrozene ohlasujú.

Keď si vtedajší predstavitelia moci, ale aj náboženského života už nevedia dať  s nimi rady, dajú ich do väzenia a špekulujú, čo s nimi ďalej. Nájdu kompromisné riešenie a prikážu im: „Nesmiete o Ježišovi Kristovi hovoriť ďalej!“ Nesmiete! A čo na to apoštoli? Vydávajú svedectvo o svojom pevnom presvedčení a hovoria: „Ale veď Boha treba viac počúvať, ako ľudí!“ Toto je konfrontácia, ktorá sa nesie celými kresťanskými dejinami. Vždy budú tí, ktorí nám výslovne, alebo skryto budú hovoriť, priam prikazovať: „Nesmiete hovoriť o Ježišovi Kristovi! Nesmiete balamutiť hlavy ľudí v dnešnom svete! Sú predsa oveľa dôležitejšie veci.“ Jediná odpoveď na všetky tieto, akože „dobromyseľné“ odporúčania, ale aj príkazy je: „Boha je treba viac počúvať, ako ľudí.“ Pokračovať v čítaní

Už len 1 deň !!!Diecèzne stretnutie mladeže v Gelnici – list otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika

Drahí bratia kňazi,  milí mladí priatelia!

Ako po iné roky aj v tomto roku organizujeme Diecézne stretnutie mládeže   rožňavskej diecézy. Ako váš biskup sa chcem s vami stretnúť, tak pri slávení svätej omše, ako aj pri celodennom programe, v ktorom spolu vytvoríme živé spoločenstvo chváliace Boha.

V tomto roku sa zídeme v sobotu 22. apríla 2017 vo farnosti Gelnica, pred slávením sviatku Božieho Milosrdenstva. Začneme vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 10.00 hod. Pokračovať v čítaní

Duchovná obnova v Rožňave

Pôstne obdobie je výkričníkom pre kresťana, aby ešte väčšmi upriamil svoj pohľad na Pána, aby sa skutočne obrátil k nemu celým srdcom, aby dokázal aspoň sčasti pochopiť Kristov kríž a zmŕtvychvstanie. A pretože pôstne obdobie pomaly končí a Veľký týždeň sa blíži, aj mladí Rožňavskej diecézy sa 31.03.-01.04. stretli v Rožňave na pôstnej duchovnej obnove, aby sa na blížiace sa sviatky pripravili. Mladí prišli z Brezna, Revúcej, Tornale, Rimavskej Soboty  a nechýbali ani domáci Rožňavčania. Celý program viedol o. Patrik Balázs v duchu budovania spoločenstva a uvedomenia si Otcovho objatia špeciálne v živote každého človeka. Teologický výklad žalmu 22 mladým podal don Peregrim, pričom poukázal na mnoho myšlienok a ponúkol mnoho podnetov, o ktorých sa dalo rozjímať pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. V rámci poobedného programu sa mladí modlili krížovú cestu na Rožňavskej kalvárii. O. Patrik pri každom zastavení ponúkol krátke zamyslenie, ktorým si reflektovali svoj život a svoje každodenné reakcie. Čas na prijatie sviatosti zmierenia nesmel chýbať a mnohí mladí túto možnosť využili. Spoločný program končil sv. omšou. O ubytovanie a pohodu sa postarali sestry a bratia Saleziáni, čím im patrí úprimné Pán Boh zaplať. Tieto dva dni boli nielen časom zastavenia sa a obnovy, ale aj časom radosti, spoločenstva a svedectva.

Krátké video o duchovnej obnove: TU

Tanečné divadlo ATak v Rožňave „Chcela by som letieť“

Tanečné divadlo ATak oslávilo pomyselnú 18-ročnú dospelosť. V roku 2016 sme 22-krát otvorili našu Galériu príbehov o rozhodovaní sa medzi Svetlom a Tmou.  Mali sme veľkú česť reprezentovať Slovensko na festivale mládeže počas Svetových dní mládeže v Krakove a veľkou mierou spoluvytvárať program slovenských katechéz počas SDM v Skawine.

               Po trinástich rokoch sa vraciame k téme našej veľkej a pritom nenápadnej blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. V roku 2003, počas jej blahorečenia, sme oslovení postulátorom rímskej fázy procesu – d. p. Ľudovítom Pokojným – pripravili inscenáciu Slnko za mrakmi. Precestovali sme s ňou celé Slovensko a po roku sme „kauzu Zdenka“ považovali za „vybavenú“ J. Sestra Zdenka sa však s úsmevom jej vlastným a s našou pomocou túžila vrátiť späť na javiská. Pokračovať v čítaní

Pôstna duchovná obnova

Duchovná obnova pre mladých 31.03 (piatok) a 1.4 (sobota) v Rožňave… Pozývam ťa na pôstnu duchovnú obnovu pre mládež pred slávením Veľkej noci… Zažijeme spolu požehnaný čas v Otcovom objatí. Tak vypni telku a počítač a príď medzi nás. Otec ťa čaká.

Piatok: 18:00 svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave,  19:00 večera, 20:00 krátka meditácia “ Otcove objatie“, večerná diskusia, večerné slovko,  22:00 nočný odpočinok
Sobota: 08:00 raňajky, 09:00 ranná modlitba a slovko na deň podľa Božieho slova, 10:00 Eucharistická poklona a modlitba ruženca,  11:00 voľný program, oddych 12:00 obed, 13:00 modlitba krížovej cesty na Kalvárii
14:00 (14:30) spoveď 15:00 (15:30) svätá omša.  Nocľah je zabezpečený, je však nutné doniesť si spací vak. Účastnícky poplatok je 5 €.

Prihlásiť sa treba do stredy 29.03 2017 na tel.čísle 0907 486 396.

Zomrel pán Gregor Škapura st. – otec kňaza Gregora Škapuru

Dňa 11. 03. 2017 vo veku 87 rokov si Pán povolal k sebe dušu pána Gregora Škapuru st. otca kňaza Gregora Škapuru, správcu farnosti Lopej.

Zádušná svätá omša s pohrebnými obradmi bude 14.03.2017 o 10:00 hod. v Bazilike sv. Jakuba v Levoči, ktorej bude predsedať J. Ex. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Odporúčame dušu zosnulého do vašich modlitieb. R. I. P.

Krížová cesta policajta, hasiča, záchranára v uliciach mesta Krompachy!

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Krompachoch v spolupráci s Vikariátom Ordinariátu a OZ SR dekanát Košice a farským úradom v Krompachoch Vás pozýva 17. Marca 2017 o 17.00 hod. na 7. Krížovú cestu  policajta, hasiča, záchranára v uliciach mesta Krompachy pod vedením Pátra Pavla Benedika, OSA strážcu apoštolských posvätných veci z Vatikánu.

Po skončení krížovej cesty bude koncelebrovaná svätá omša o 18:00, na ktorej ste tiež všetci srdečne vítaní.

Mons. Marcel Gábor, dekan a Mgr. Jozef Palušák, farár.

Homília Mons. Stanislava Stolárika 1.3. 2017 na Popolcovú stredu, počas sv. omše v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave /vysielaná Rádiom Lumen/

SILA, KTORÁ VYCHÁDZA ZO SKRYTOSTI

Dnes sa hovorí, že kto nie je zviditeľnený na sociálnej sieti, tak vlastne neexistuje. Kto nie je na facebook-u, kto nemá nejakú webovú stránku, tak vlastne neexistuje. Samozrejme, že aj s týmto názorom je možné polemizovať, aj keď na druhej strane môže byť na tom aj dosť pravdy, v tom zmysle, že je potrebné o niektorých veciach posúvať informácie ďalej. Ale teraz, keď začíname pôstne obdobie, pri počúvaní slov dnešného evanjelia, sme začuli celkom opačné pozvanie. Pozvanie ku konaniu svojich skutkov v skrytosti. V utiahnutosti, takmer v tajnosti. Aké je dôležité, aby to, čo možno veľakrát uniká pozornosti tohto sveta, aj napriek tomu sa predsa  konalo. Teda konať v skrytosti.

Pokračovať v čítaní

Revúca privítala prvé stretnutie vedúcich spoločenstiev Rožňavskej diecézy

Revúca privítala v sobotu 4. marca 2017 stretnutie vedúcich spoločenstiev Rožňavskej diecézy. Zámerom prvého stretnutia svojho druhu na území diecézy bolo vytvoriť spoločenstvo a atmosféru poznania, spoznania a prijatia.
Lídri spoločenstiev začali program svätou omšou a chválami pre Oltárnou sviatosťou. Potom sa presunuli na faru, kde ich privítal miestny farár Pavel Bodnár. Po obede sa predstavili jednotlivé spoločenstvá. Koordinátori pastorácie mládeže v diecéze predstavili plán diecéznych aktivít a víziu v budúcnosti. Poslednú časť venovali projektu Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže LifeNet, ktorú predstavil Eduard Filo.
Program pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze je založený na téme “Otcovo srdce – 100. výročie od zjavení Panny Márie vo Fatime”. Jeho cieľom je zjavenie “otcovskej Božej lásky – zakúsiť jeho objatie a starostlivosť o ľudské pokolenie  (mladého človeka) v posolstvách Panny Márie”. V programe sú rôzne dekanátne stretnutia mladých i diecézne stretnutie mládeže.

 BÚ informoval Mário Stehlík

Program pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze v roku 2016 a 2017

fatima-1TÉMA: Otcovo srdce – 100. výročie od zjavení Panny Márie vo Fatime 

október 2016 – máj 2017

CIEĽ: Zjavenie otcovskej Božej lásky – zakúsiť jeho objatie a starostlivosť o ľudské pokolenie  (mladého človeka) v posolstvách Panny Márie

– posolstvo Panny Márie vo Fatime

– dôležitosť prvých sobôt (fatimská sobota v živote mladého človeka)

– modlitba, pôst a almužna

– zjavenie Panny Márie trom malým deťom  (krehkosť, detinská dôvera, poslušnosť)

– BOH – ČLOVEK (láska)

– ČLOVEK – ĽUDSTVO (hodnota ľudského života) Pokračovať v čítaní

Piate výročie smrti Mons. Eduarda Kojnoka

bez-nazvu

Vo štvrtok 27. októbra 2016, na sviatok Výročia posviacky Katedráneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, uplynie päť rokov od úmrtia rožňavského diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka.

Pri tejto príležitosti súčasný rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik bude v nedeľu 30. októbra 2016 o 10:00 hod. sláviť svätú omšu za spásu jeho nesmrteľnej duše. Túto svätú omšu bude v priamom prenose vysielať RTVS (STV 2 , 10:00 hod.).

Mons. Eduard Kojnok, emeritný biskup, sa narodil 14. augusta 1933 vo Veľkej Suchej (časť obce Hrnčiarska Ves). Kňazskú vysviacku prijal 24. júna 1956 v Bratislave. Svätý Otec Ján Pavol II. ho 14. februára 1990 vymenoval za rožňavského diecézneho biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal 18. marca 1990 v Rožňave (na Námestí baníkov) z rúk J. Em. Jozefa kardinála Tomka; spolusvätiteľmi boli arcibiskup Ján Sokol a biskup Ján Chryzostom Korec. Pokračovať v čítaní

Kópia ikony Salus populi romani v Úhornej

IMG_0039Púť ku cti Panny Márie Snežnej v Úhornej sa tento rok konala 6. a 7. augusta. Na toto miesto už vyše 200 rokov prichádzajú pútnici z celej Rožňavskej diecézy, ale aj z ďalekého okolia. Tento rok bola púť výnimočná. Pútnici, prevažne mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na Svetových dňoch mládeže (SDM) v Krakove, na toto miesto priniesli kópiu obrazu „Salus populi romani“. Po celej diecéze putovala počas dekanátnych stretnutí mládeže ako poďakovanie za SDM a každú pomoc, ktorú po stáročia Matka Božia preukazovala veriacim diecézy. Pokračovať v čítaní

Nový chrám s bránou milosrdenstva v Bôrke

DSC_0578-ms36ouvzq94le915ftu8wm9w3yy6k1eppqd4m0vuo8Pre duchovné dobro mariánskych ctiteľov putujúcich do farnosti Bôrka, ktorá je jedným z najvýznamnejších mariánskych pútnických miest v Rožňavskej diecéze, rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik vydal dekrét, ktorým určil miestny Farský kostol Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) za chrám s bránou milosrdenstva. Tento starobylý kostol sa tak pridruží k desiatim kostolom diecézy, v ktorých je už brána milosrdenstva otvorená. Pokračovať v čítaní

Pozvánka pre účastníkov SDM 2016

logoPochválený buď Ježiš Kristus!  Milý/á priateľ/ka, blíži sa naša púť do Krakova na Svetové dni mládeže 2016 a ja sa veľmi teším že v Krakove bude zastúpená aj naša Rožňavská diecéza účasťou mnohých mladých a taktiež nášho otca biskupa Stanislava.
Keďže je nás k dnešnému dňu zaregistrovaných 62 a nemôžem sa s každým stretnúť a porozprávať osobne, pozývam Ťa už teraz zažiť „malý Krakov“ v našej diecéze v rámci spoločného stretnutia v sobotu 9. júla 2016 v Poltári, ktoré sa začne o 9:30 hod. slávením svätej omše a bude pokračovať oboznámením s dôležitými informáciami o SDM v Krakove.
Nerád používam slovo „povinne“, ale je dôležité, aby si prišiel/la aj Ty. Tešia sa na Teba členovia prípravného tímu Rožňavskej diecézy na SDM 2016 v Krakove. Za všetkých: Patrik Balázs, koordinátor pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze

Na potulkách Oravou…

DSCN5690 V stredu 27. 4. 2016 spoločenstvo žiakov a pedagógov Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci vybralo na púť do Krivej, navštíviť rodisko blahoslavenej  sestry Zdenky, ktorej je zasvätená ich školská kaplnka. Pokračovať v čítaní

Púť k Bráne milosrdenstva v Rimavskej Sobote

12999585_10205975380130428_57980338_oV sobotu 16. apríla 2016 divadelní ochotníci z farnosti Divín prijali pozvanie rimavskosobotského dekana vsdp. Rastislava Poláka a predstavili v miestnom farskom kostole dramatizovanú krížovú cestu. Predstavenie sa uskutočnilo v rámci púte k Bráne milosrdenstva v Rimavskej Sobote, na ktorej sa zúčastnil aj rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik so svojím generálnym vikárom vsdp. Jánom Mihokom, veľprepoštom rožňavskej sídelnej kapituly vsdp. Jozefom Markotánom a ďalšími kňazmi. Pokračovať v čítaní

Diecézne kolo biblickej olympiády

DSC_1697Vo štvrtok 7. apríla 2016  sa v priestoroch Biskupského úradu v Rožňave uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády. Do tohto ročníka boli vybrané knihy Svätého písma: Prvá kniha Samuelova a Evanjelium podľa Lukáša. Do diecézneho kola postúpili víťazi dekanátnych kôl. Spoločne súťažilo osem družstiev v dvoch kategóriách: základné a stredné školy. V priateľskej atmosfére a po tuhom vedomostnom boji jednotlivých družstiev, na základe sčítania bodov zo šiestich úloh, diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik  odovzdal ceny zúčastneným: Pokračovať v čítaní

Detská výtvarná súťaž „Biblia očami detí“

DSC_1665Aj v tomto školskom roku sa deti z viacerých škôl v Rožňavskej diecéze zapojili do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“.  Motívom pre tvorbu prác boli, podobne ako pri biblickej olympiáde, knihy Svätého písma: Prvá kniha Samuelova a Evanjelium podľa Lukáša. Porota zložená z kňazov a katechétov, ktorí sa zúčastnili na diecéznom kole biblickej olympiády, vyhodnotila 35 výtvarných prác v jednotlivých kategóriách takto: Pokračovať v čítaní