Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 26. 5. 2017, 01:44 hod.
 liturgická farba Svätého Filipa Neriho, kňaza (spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Patrik Balázs

Slávnosť sv. Jána Bosca v Brezne-Mazorníkove

12644819_1243328965695230_1305756175248311464_nV nedeľu 31. januára 2016 rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik slávil odpustovú slávnosť sv. Jána Bosca vo farnosti Brezno-Mazorníkovo. Táto farnosť je v Rožňavskej diecéze jediná, ktorá je zasvätená tomuto svätcovi. Na slávnostnej sv. omši sa okrem miestneho farára vdp. Ivana Hupku zúčastnil aj vdp. Jozef Fričovský, dekan vo farnosti Brezno-mesto, spolu s kaplánom Lukášom Tkáčom a diakonom Rafaelom Ambrósom. Zúčastnil sa aj miestny gréckokatolícky kňaz Ján Kovaľ. Pokračovať v čítaní

Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov v Brezničke

IMG_7613Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove (1 Pt 2, 9) – taký je názov témy tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. V nedeľu 24. januára 2016 sa vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke sa v rámci tohto Týždňa uskutočnila ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov. Pozvanie prijali  zástupcovia kresťanských cirkví, ktoré pôsobia na území farnosti: evanjelická a. v. cirkev pod vedením zborového farára Mgr. Ondreja Šoltísa, za cirkev bratskú prišiel kazateľ Mgr. Pavol Bomba spolu so svojimi veriacimi a hostiteľom boli rímskokatolícki veriaci na čele so svojím farárom ThLic. Štefanom Kosturkom.  Pokračovať v čítaní

Evanjelizačné stretnutie mládeže v Revúcej

12207673_1086228431409495_828104897_nPozývame všetkých na evanjelizačné stretnutie mladých, ktoré bude 23. januára 2016 o 10:00 hod. vo Farskom kostole sv. Vavrinca v Revúcej. V rámci stretnutia sa uskutoční Godzone Misia a zároveň to bude prípravné stretnutie na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove. Nebudú chýbať piesne chvál, svedectvá, spoločenstvo a istotne aj dobrá nálada. Cieľom podujatia je poítiť prítomnosť Boha ako milosrdného Otca. Na toto stretnutie pozývame nielen mladých vekom, ale aj duchom.

Farnosť Lučenec-mesto ďakovala za 240. výročie vzniku diecézy

mapa_rv02Veriaci farnosti Lučenec-mesto poďakovali Pánu Bohu za požehnaných 240 rokov Rožňavskej diecézy pri všetkých slovenských nedeľných sv. omšiach hymnom Teba, Bože, chválime… a vyprosovali Božie požehnanie do ďalších dní formou Modlitby za diecézu, ktorú určil otec biskup Stanislav Stolárik. V deň výročia 15. 1. 2016 sa mladí počas mládežníckej sv. omše modlili za diecézu a otca biskupa, ktorému následne poslali ďakovný list s prosbou o modlitbové sprevádzanie v neľahkom období života mladého človeka. Rožňavské biskupstvo informoval Stanislav Andrek, kaplán v Lučenci-meste.

Vianočné sviatky vo farnosti Lučenec-mesto

CAM00289Na tohoročné vianočné sviatky sa farnosť Lučenec-mesto pripravila predovšetkým otvorením brány milosrdenstva vo farskom kostole na Tretiu adventnú nedeľu a tiež dvoma farskými duchovnými obnovami, ktoré pre slovenských veriacich viedol miestny kaplán Stanislav Andrek. Dramatizáciou Božieho slova sa na nej podieľali aj mladí z farnosti a pre maďarských veriacich sestra Kinga CJ. Pokračovať v čítaní

Chrámoví hudobníci Rožňavskej diecézy sa stretli v Lučenci

WP_20151121_010V sobotu 21. novembra 2015 sa v Lučenci konalo stretnutie chrámových hudobníkov Rožňavskej diecézy. Asi 50 účastníkov (z toho 6 kňazov) všetkých vekových kategórií zo všetkých kútov diecézy, v úvode, zvlášť vzácnych hostí: doc. Rastislava Adamka, prof. Amantia Akimjaka a vsdp. Jozefa Fričovského, breznianského dekana a biskupského delegáta, privítal miestny farár vsdp. ThLic. Peter Fábian. Prvá prednáška mala názov „Hudba v službách liturgie“. Doc. Adamko sa v nej venoval vysvetleniu terminológie a pripomenul, že „nie liturgia slúži hudbe, ale hudba liturgii“. Po krátkom občerstvení nasledovala druhá prednáška: „Úloha organistov a kantorov počas procesiových spevov v liturgii sv. omše“, v ktorej prof. Akimjak vysvetľoval ako vhodne vybrať spevy k liturgii a definoval konkrétne úlohy organistov, kantorov, zboru a zhromaždenia veriacich v liturgii.  Pokračovať v čítaní

Zomrel nitriansky emeritný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec

Ján-Chryzostom-kardinál-KorecNitra 24. októbra (TK KBS) V Nitre dnes popoludní o pol druhej hodine zomrel vo veku 91 rokov nitriansky emeritný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec.
„S bolesťou sme prijali správu o odchode tohto veľkého svedka nezlomnej viery, ku ktorému prechovávame obdiv a úctu. Pozývame veriacich k modlitbám a tichej spomienke na pána kardinála. Nitrianskemu biskupstvu vyjadrujeme našu úprimnú účasť v tejto chvíli nášho spoločného zármutku,“ povedal v mene slovenských biskupov predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Pokračovať v čítaní

Stretnutie mládeže Novohradského a Malohontského dekanátu

DSC_3825V sobotu 10. 10. v Rimavskej Sobote sa uskutočnilo stretnutie mládeže Novohradského a Malohontského dekanátu. Mladých z farností Stará Halič, Lučenec, Boľkovce, Tornaľa, Jesenské a Rimavská Sobota privítal miestny pán farár vdp. Rastislav Polák. Následne sa všetkým prihovoril dp. Patrik Balázs svojou prednáškou o Panne Márii – Matke milosrdenstva. Nechýbali ani informácie o Svetových dňoch mládeže v Krakove, o diecéznom pastoračnom centre a pripravovaných podujatiach. Krátku adoráciu pred svätou omšou viedol vsdp. Gabriel Rákai, dekan-farár v Tornali. Počas slávnostnej svätej omše, ktorej hlavným celebrantom bol vsdp. G. Rákai, sa mladým v homílii prihovoril dp. Stanislav Andrek, kaplán v Lučenci, ktorý prítomným zdôraznil bezpodmienečnú lásku Boha a rôzne prístupy k nej zo strany dnešného človeka. Pokračovať v čítaní

SPIEVANÉ NEDEĽNÉ VEŠPERY

Farnosť Lučenec – mesto, podľa odporúčania konštitúcie Sacrosanctum concilium a využitím svojich súčasných pastoračných možností začala minulú nedeľu sláviť Liturgiu hodín pre veriacich vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie – spievané nedeľné Vešpery, každú druhú nedeľu v mesiaci o 17:15, pred latinskou sv. omšou. Prvej modlitby sa zúčastnili veriaci v, nad očakávanie, v hojnom počte. Veríme, že aj týmto spôsobom – pripojením sa k chvále Boha celej putujúcej i oslávenej Cirkvi napomôžeme veriacim prežívať hlbšie spoločenstvo s Bohom. (S.A.)

plagát tu:Vespery1

15. ročník Biblickej olympiády pre školský rok 2015/2016

biblicka olympiada logoDávam do pozornosti všetkým žiakom, študentom, katechétom a kňazom 15. ročník Biblickej olympiády.

Všetkých Vás pozývam a povzbudzujem k zapojeniu sa do súťaže, čítaniu a práci so Svätým písmom a potom k fair- play súťaženiu. 🙂 Nech Vás povzbudí  aj motto sv. Hieronyma „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“. Verím, že Vás bude čo najviac, a teším sa na Vašu účasť. Pokračovať v čítaní

Dekanátne stretnutie mládeže Malohontského a Novohradského dekanátu

-XKV_1anpI55yqZ0ZqkKvIceOa9hKUOGxMHMg7okYVUPozývame ťa na Dekanátne stretnutie mládeže  Malohontského a Novohradského dekanátu  10.10 2015 do  Rimavskej Soboty.  Témou stretnutia je :  „MILOSRDNE“ 

09:45:  začiatok programu  – vo farskom kostole Mučeníckej smrti Sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote, privítanie domácim farárom ThDr. Rastislavom Polákom, PhD. Pokračovať v čítaní

V Bratislave s otcom Stanislavom

stanislavstolarikUž zajtra …. 🙂 Na národnom pochode za život sa zúčastní aj náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. O 10:30 pre účastníkov   z Rožňavskej  diecézy  v  Kostole františkánov na  Františkánskom  námestie 2, bude sláviť svätú omšu.  Prečo prísť na Národný pochod za život?  Dôvodov, prečo prísť na túto dôležitú udalosť je mnoho, napríklad: Pokračovať v čítaní

Sviatok Povýšenia svätého kríža v Lučenci

LC1Na sviatok Povýšenia svätého kríža prijala naša farnosť putovný kríž mladých Rožňavskej diecézy a putovný obraz Panny Márie Rožňavskej. Program sa začal prinesením kríža a obrazu do farského kostola Navštívenia Panny Márie mladými našej farnosti. Zhromaždeným veriacim sa prihovoril diecézny koordinátor pastorácie mladých o. Patrik Balázs. Pokračovať v čítaní

O pochode za život 2015

IMG_4143-300x200Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu a žiadosť po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka. Účastníci žiadajú spoločnosť a najmä zodpovedných verejných činiteľov (vládu SR, poslancov NR SR, prezidenta a iné štátne inštitúcie) o ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Pochod nadväzuje na úspešný prvý Národný pochod za život, na ktorom sa 22. 9. 2013 v Košiciach zúčastnilo 80 000 občanov. Charakter pochodu je radostný, plný sviežosti, vitality, empatie a úcty voči každému.

Zvláštna pozornosť sa bude na Národnom pochode za život v Bratislave venovať situácii tehotných mám v ťažkostiach a tomu, ako im vieme pomáhať. Z pochodu by nikto nemal odísť bez informácie, kam sa môže obrátiť tehotná mama v núdzi a ako jej vie pomôcť každý z nás. Pokračovať v čítaní

Rožňava si pripomenula 12. výročie návštevy sv. Jána Pavla II.

IMG_3326Viac ako 70 kňazov Rožňavskej diecézy, viacero Bohu zasvätených osôb a množstvo Božieho ľudu zo všetkých kútov biskupstva sa v sobotu 12. septembra dopoludnia zišlo v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave pri príležitosti 12. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. (13. 09. 2003) na slávnostnej svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pokračovať v čítaní

Pastoračný plán na rok 2015/2016 pre mládež


1235262_466730490091231_1938645622_nDiecézne centrum sv. Jána Pavla II.  
Pastoračný plán na rok 2015/2016

Mimoriadny Svätý rok Božieho milosrdenstva – „Milosrdný rok“

12. september 2015, Rožňava:

stretnutie mladých v rámci celodiecézneho kňazského dňa v katedrálnom chráme – UCTENIE RELIKVIÍ SV. JÁNA PAVLA II. – požehnanie  putovnej ikony Rožňavskej Panny Márie, ktorá počas celého Jubilejného roka milosrdenstva bude sprevádzať stretnutia mládeže v diecéze v rámci príprav na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove.  Pokračovať v čítaní

Pozývame k ukončeniu Fatimských sobôt do Úhornej.

Ukončenie Fatimských sobôt sa uskutoční 3.októbra 2015 na pútnickom mieste v Úhornej pri kaplnke Snežnej Panny Márie. Program začne o 9.00 hod. pri jaskynke Panny Márie – Večeradlom, ktoré povedie vdp.Marián Slovák . O 10.00 hod. v kaplnke Snežnej Panny Márie bude slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude Generálny vikár –rožňavskej diecézy ThDr.Ján Mihok PhD. Srdečne pozývame.

Jozef Spišák,farár

Výročie návštevy Sv. Jána Pavla II. v Rožňave

Drahí bratia kňazi, milí mladí priatelia a rodiny,

hodnotné stretnutia vždy obohacujú človeka a preto vás i vašich duchovných otcov srdečne  pozývame v sobotu 12. septembra 2015 o 10:00 hod. do Katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti výročnej slávnosti návštevy sv. Jána Pavla II. v našej diecéze v roku 2003, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.

relikviaV rámci tejto slávnosti, na ktorú sú pozvaní všetci kňazi Rožňavskej diecézy, bude predložená k verejnej úcte relikvia sv. Jána Pavla II. (kvapky jeho krvi), ktorú rožňavskej katedrále venoval kardinál Stanislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup a niekdajší osobný tajomník tohto veľkého pápeža a svätca, a ktorá v blížiacom sa Svätom roku milosrdenstva bude putovať po všetkých farnostiach našej diecézy.

-XKV_1anpI55yqZ0ZqkKvIceOa9hKUOGxMHMg7okYVU

Otec biskup taktiež požehná putovnú ikonu Rožňavskej Panny Márie, ktorá počas celého Jubilejného roka milosrdenstva bude sprevádzať stretnutia mládeže v diecéze v rámci príprav na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove. Otec biskup Stanislav sa obzvlášť teší na vás, milé rodiny a mládež z našich farností, a osobitným spôsobom vás pozýva a povzbudzuje k účasti. Prijmite, prosím, toto pozvanie prísť spoločne chváliť Boha za dar sv. Jána Pavla II. – prorockého obrancu rodiny a veľkého priateľa mladých.

Veni Sancte v Lučenci s otcom biskupom.

banner21V stredu 2.septembra sa v Lučenci otvoril nový školský rok na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca a Cirkevnej základnej umeleckej škole svätou omšou Veni Sancte, ktorej predsedal náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie, na pozvanie miestneho farára Vdp. Petra Fábiana a kaplána Dp. Stanislava Andreka. Svätej omše sa zúčastnili učitelia oboch škol a žiaci CZŠ, pán dekan Vsdp. Adrián Oláh, riaditeľ dicézneho školského úradu Vsdp. Norbert Bize a ďalší kňazi z Lučenca a okolia, a taktiež traja naši bohoslovci. Po svätej omši nasledovalo stretnutie otca biskupa s učiteľmi a prehliadka priestorov školy. Otec biskup navštívil aj novozriadenú komunitu sestier Congregatio Jezu na fare v Lučenci – meste.

ZÁDUŠNÁ SVÄTÁ OMŠA ZA MONS. VLADIMÍRA FILA

FILO_kat1Za zosnulého emeritného rožňavského biskupa Vladimíra Fila slávil vo štvrtok podvečer v rožňavskej katedrále zádušnú svätú omšu Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, spolu s generálnym vikárom Jánom Mihokom, veľprepoštom rožňavskej katedrálnej kapituly a farárom rožňavskej farnosti Jozefom Markotánom a jeho kaplánmi. Hneď v úvode svätej omše sa diecézny biskup poďakoval prítomným veriacim za ich účasť na bohoslužbe, za ich modlitby a obety za zosnulého. Vo svojom príhovore diecézny biskup vyzdvihol svedectvo viery otca biskupa Vladimíra, ktoré dokazoval predovšetkým pokorným a trpezlivým nesením kríža, najmä v čase zhoršujúceho sa zdravotného stavu. Zároveň poďakoval Pánu Bohu za dar jeho života, za jeho službu pre dobro Cirkvi na Slovensku a zvlášť v Rožňavskej diecéze najskôr ako biskupa koadjútora, potom ako diecézneho biskupa. Ako dodal biskup Stolárik v závere svojej homílie, verí, že obeta života biskupa Fila už v blízkej dobe prinesie svoje ovocie. Po skončení svätej omše sa biskup, kňazi i veriaci spoločne pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu za spásu duše zosnulého biskupa Vladimíra.

Slávnosť patrocínia katedrálneho chrámu

DSC_5427Tajomstvo Nanebovzatia Panny Márie si slávnostnými svätými omšami uplynulý víkend uctili aj v rožňavskej katedrále. Nedeľnej slávnostnej svätej omši predsedal Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Prítomných veriacich povzbudil k odovzdaniu svojho života do Božích rúk. Poukázal na mladé dievča z Nazareta, ktoré po celý svoj pozemský život bolo verné svojmu áno, ktoré vyslovilo Bohu pri Zvestovaní. Pripomenul, že ani Márii sa nevyhli ťažkosti života, ale všetko prekonávala svojou pevnou vierou a dôverou v Božie prisľúbenie. V deň patrocínia chrámu slávnostnú svätú omšu slávil vsdp. Ján Mihok, generálny vikár. Vo svojom príhovore zdôraznil, že liturgia nehovorí o mŕtvych, ale o zosnulých. Smrťou sa život človeka nekončí, ale mení, lebo Boh pre každého pripravil príbytok v nebesiach.

V tieto dni bolo zároveň možné pri návšteve katedrály a splnení predpísaných podmienok získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Toto privilégium bolo rožňavskej katedrále udelené na základe zvláštneho spojenia duchovného príbuzenstva s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme dekrétom kardinála Santos Abril y Castella zo dňa 12. septembra 2014.

Odpustová slávnosť v Smoníckej Hute

NEW2 003_resizedSviatok Nanebovzatia Panny Márie si pripomenuli veriaci z obce Smolnícka Huta v okrese Gelnica. Dňa 16. augusta 2015 sa vo farskom kostole, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, konala odpustová slávnosť.  Slávnostná svätá omša sa začala o 10,30 hodine a správca farnosti Jozef Spišák na nej privítal stovky veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Kostolík bol zaplnený do posledného miestečka, približne 1000 veriacich. Hlavným celebrantom bol ICLic. Pavol Repko, výpomocný duchovný z farnosti Cífer.Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností. Pozvanie prijal aj mládežnícky zbor Kwapka z Margecian, ktorý odpustovú slávnosť spríjemnil a oživil nádhernými piesňami.  Celebrant v príhovore veriacim pripomenul život Panny Márie a vyzdvihol aj úlohu matky a rodiny v dnešnej spoločnosti, lebo priviesť dieťa na svet a starať sa oň je veľmi zodpovedná úloha, pri ktorej by ženám mala byť vzorom práve Panna Mária. Nezabudol zdôrazniť úlohu rodiny, ktorá by mala byť pre nás všetkých útočiskom a mali by sme byť radi, že máme pri sebe svojich blízkych. Po svätej omši sa konal koncert na ktorom vystúpil operný spevák Jaroslav Dvorský a hudobne ho doprevádzal klavirista a dirigent Peter Valentovič. Koncert sa niesol  v duchu mariánskych piesní. Po koncerte bolo pripravené agapé pre všetkých prítomných tak domácich ako aj hostí.CSILIc.Jozef Spišák, farár