Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Patrik Balázs | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:43 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Patrik Balázs

Rožňava si pripomenula 12. výročie návštevy sv. Jána Pavla II.

IMG_3326Viac ako 70 kňazov Rožňavskej diecézy, viacero Bohu zasvätených osôb a množstvo Božieho ľudu zo všetkých kútov biskupstva sa v sobotu 12. septembra dopoludnia zišlo v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave pri príležitosti 12. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. (13. 09. 2003) na slávnostnej svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pokračovať v čítaní

Pastoračný plán na rok 2015/2016 pre mládež


1235262_466730490091231_1938645622_nDiecézne centrum sv. Jána Pavla II.  
Pastoračný plán na rok 2015/2016

Mimoriadny Svätý rok Božieho milosrdenstva – „Milosrdný rok“

12. september 2015, Rožňava:

stretnutie mladých v rámci celodiecézneho kňazského dňa v katedrálnom chráme – UCTENIE RELIKVIÍ SV. JÁNA PAVLA II. – požehnanie  putovnej ikony Rožňavskej Panny Márie, ktorá počas celého Jubilejného roka milosrdenstva bude sprevádzať stretnutia mládeže v diecéze v rámci príprav na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove.  Pokračovať v čítaní

Pozývame k ukončeniu Fatimských sobôt do Úhornej.

Ukončenie Fatimských sobôt sa uskutoční 3.októbra 2015 na pútnickom mieste v Úhornej pri kaplnke Snežnej Panny Márie. Program začne o 9.00 hod. pri jaskynke Panny Márie – Večeradlom, ktoré povedie vdp.Marián Slovák . O 10.00 hod. v kaplnke Snežnej Panny Márie bude slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude Generálny vikár –rožňavskej diecézy ThDr.Ján Mihok PhD. Srdečne pozývame.

Jozef Spišák,farár

Výročie návštevy Sv. Jána Pavla II. v Rožňave

Drahí bratia kňazi, milí mladí priatelia a rodiny,

hodnotné stretnutia vždy obohacujú človeka a preto vás i vašich duchovných otcov srdečne  pozývame v sobotu 12. septembra 2015 o 10:00 hod. do Katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti výročnej slávnosti návštevy sv. Jána Pavla II. v našej diecéze v roku 2003, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.

relikviaV rámci tejto slávnosti, na ktorú sú pozvaní všetci kňazi Rožňavskej diecézy, bude predložená k verejnej úcte relikvia sv. Jána Pavla II. (kvapky jeho krvi), ktorú rožňavskej katedrále venoval kardinál Stanislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup a niekdajší osobný tajomník tohto veľkého pápeža a svätca, a ktorá v blížiacom sa Svätom roku milosrdenstva bude putovať po všetkých farnostiach našej diecézy.

-XKV_1anpI55yqZ0ZqkKvIceOa9hKUOGxMHMg7okYVU

Otec biskup taktiež požehná putovnú ikonu Rožňavskej Panny Márie, ktorá počas celého Jubilejného roka milosrdenstva bude sprevádzať stretnutia mládeže v diecéze v rámci príprav na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove. Otec biskup Stanislav sa obzvlášť teší na vás, milé rodiny a mládež z našich farností, a osobitným spôsobom vás pozýva a povzbudzuje k účasti. Prijmite, prosím, toto pozvanie prísť spoločne chváliť Boha za dar sv. Jána Pavla II. – prorockého obrancu rodiny a veľkého priateľa mladých.

Veni Sancte v Lučenci s otcom biskupom.

banner21V stredu 2.septembra sa v Lučenci otvoril nový školský rok na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca a Cirkevnej základnej umeleckej škole svätou omšou Veni Sancte, ktorej predsedal náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie, na pozvanie miestneho farára Vdp. Petra Fábiana a kaplána Dp. Stanislava Andreka. Svätej omše sa zúčastnili učitelia oboch škol a žiaci CZŠ, pán dekan Vsdp. Adrián Oláh, riaditeľ dicézneho školského úradu Vsdp. Norbert Bize a ďalší kňazi z Lučenca a okolia, a taktiež traja naši bohoslovci. Po svätej omši nasledovalo stretnutie otca biskupa s učiteľmi a prehliadka priestorov školy. Otec biskup navštívil aj novozriadenú komunitu sestier Congregatio Jezu na fare v Lučenci – meste.

ZÁDUŠNÁ SVÄTÁ OMŠA ZA MONS. VLADIMÍRA FILA

FILO_kat1Za zosnulého emeritného rožňavského biskupa Vladimíra Fila slávil vo štvrtok podvečer v rožňavskej katedrále zádušnú svätú omšu Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, spolu s generálnym vikárom Jánom Mihokom, veľprepoštom rožňavskej katedrálnej kapituly a farárom rožňavskej farnosti Jozefom Markotánom a jeho kaplánmi. Hneď v úvode svätej omše sa diecézny biskup poďakoval prítomným veriacim za ich účasť na bohoslužbe, za ich modlitby a obety za zosnulého. Vo svojom príhovore diecézny biskup vyzdvihol svedectvo viery otca biskupa Vladimíra, ktoré dokazoval predovšetkým pokorným a trpezlivým nesením kríža, najmä v čase zhoršujúceho sa zdravotného stavu. Zároveň poďakoval Pánu Bohu za dar jeho života, za jeho službu pre dobro Cirkvi na Slovensku a zvlášť v Rožňavskej diecéze najskôr ako biskupa koadjútora, potom ako diecézneho biskupa. Ako dodal biskup Stolárik v závere svojej homílie, verí, že obeta života biskupa Fila už v blízkej dobe prinesie svoje ovocie. Po skončení svätej omše sa biskup, kňazi i veriaci spoločne pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu za spásu duše zosnulého biskupa Vladimíra.

Slávnosť patrocínia katedrálneho chrámu

DSC_5427Tajomstvo Nanebovzatia Panny Márie si slávnostnými svätými omšami uplynulý víkend uctili aj v rožňavskej katedrále. Nedeľnej slávnostnej svätej omši predsedal Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Prítomných veriacich povzbudil k odovzdaniu svojho života do Božích rúk. Poukázal na mladé dievča z Nazareta, ktoré po celý svoj pozemský život bolo verné svojmu áno, ktoré vyslovilo Bohu pri Zvestovaní. Pripomenul, že ani Márii sa nevyhli ťažkosti života, ale všetko prekonávala svojou pevnou vierou a dôverou v Božie prisľúbenie. V deň patrocínia chrámu slávnostnú svätú omšu slávil vsdp. Ján Mihok, generálny vikár. Vo svojom príhovore zdôraznil, že liturgia nehovorí o mŕtvych, ale o zosnulých. Smrťou sa život človeka nekončí, ale mení, lebo Boh pre každého pripravil príbytok v nebesiach.

V tieto dni bolo zároveň možné pri návšteve katedrály a splnení predpísaných podmienok získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Toto privilégium bolo rožňavskej katedrále udelené na základe zvláštneho spojenia duchovného príbuzenstva s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme dekrétom kardinála Santos Abril y Castella zo dňa 12. septembra 2014.

Odpustová slávnosť v Smoníckej Hute

NEW2 003_resizedSviatok Nanebovzatia Panny Márie si pripomenuli veriaci z obce Smolnícka Huta v okrese Gelnica. Dňa 16. augusta 2015 sa vo farskom kostole, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, konala odpustová slávnosť.  Slávnostná svätá omša sa začala o 10,30 hodine a správca farnosti Jozef Spišák na nej privítal stovky veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Kostolík bol zaplnený do posledného miestečka, približne 1000 veriacich. Hlavným celebrantom bol ICLic. Pavol Repko, výpomocný duchovný z farnosti Cífer.Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností. Pozvanie prijal aj mládežnícky zbor Kwapka z Margecian, ktorý odpustovú slávnosť spríjemnil a oživil nádhernými piesňami.  Celebrant v príhovore veriacim pripomenul život Panny Márie a vyzdvihol aj úlohu matky a rodiny v dnešnej spoločnosti, lebo priviesť dieťa na svet a starať sa oň je veľmi zodpovedná úloha, pri ktorej by ženám mala byť vzorom práve Panna Mária. Nezabudol zdôrazniť úlohu rodiny, ktorá by mala byť pre nás všetkých útočiskom a mali by sme byť radi, že máme pri sebe svojich blízkych. Po svätej omši sa konal koncert na ktorom vystúpil operný spevák Jaroslav Dvorský a hudobne ho doprevádzal klavirista a dirigent Peter Valentovič. Koncert sa niesol  v duchu mariánskych piesní. Po koncerte bolo pripravené agapé pre všetkých prítomných tak domácich ako aj hostí.CSILIc.Jozef Spišák, farár

Diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aj tento rok sa prvý augustový víkend konala diecézna púť pri Kaplnke Panny Márie Snežnej nad obcou Úhorná. V sobotu 8.augusta privítal pútnikov správca farnosti CSILic. Jozef Spišák, ktorý spolu so svojimi oltárnymi bratmi slávnostne otvoril púť svätou omšou. Už tradične boli oba dni púte naplnené bohatým duchovným programom pod vedením kňazov z Rožňavskej diecézy. Celá púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Jeho Excelencia vo svojej homílii poukázala na život Nebeskej Matky, ktorý má byť všetkým vzorom, zvlášť v tomto Roku zasväteného života. Iba s pomocou Božej Matky na tejto pozemskej púti môžeme dôjsť do nebeského kráľovstva. Práve skrz jej poslušnosť, nasledovanie a vernosť k Bohu, ktoré boli jej najväčšími cnosťami.  Po povzbudivých slovách otca biskupa a slávnostnom požehnaní odchádzali veriaci povzbudení a naplnení radosťou z prežitých okamihov. (Simona Kaľavská)

Ďalšie fotky a  môžete pozrieť na stránke :  http://www.rkcsmolnik.sk/#!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA uhorna 007

Púť s dlhoročnou tradíciou v Divíne k úcte sv. Anny a Joachima

DSC_6161V dňoch 25. – 26. júla sme v našej farnosti Divín, prežili púť s dlhoročnou tradíciou k úcte sv. Anny a Joachima. Púť sa začala v sobotu večer a vyvrcholila v nedeľu slávnostnou sv. omšou, ktorej hlavný celebrant a zároveň aj slávnostný kazateľ bol náš nový diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť výchovy rodičov pre svoje deti, význam ich modlitieb, ako ja jedinečnosť a dôležitosť každého jedného človeka v božom pláne spásy. Požehnanie tejto púte bolo podčiarknuté aj krásnym počasím, ktoré nás v nedeľu potešilo a za ktoré, ako ja za všetky ostatné milosti tejto púte, ďakujeme všemohúcemu Bohu.

.DSC_6090  DSC_6092  DSC_6147

Odpustová slávnosť v Smolníckej Hute 2015

oltar_detailV nedeľu 16. augusta 2015 sa vo farnosti Smolnícka Huta uskutoční odpustová slávnosť v kostole zasvätenom Nanebovzatiu Panny Márie. Slávnostnú svätú omšu, ktorá sa začne o 10:30 hod., bude celebrovať vdp. ICLic. Pavol Repko, z farnosti Cífera. Na odpustovej slávnosti sa zúčastní aj PaeDdr. Martin Mojžiš, hlavný sprievodca slovenských pútnikov určený KBS.

unnamed

Kostol bol v roku 2008 vyhlásený rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári je na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia Pátra Pia. Veriaci si ju budú môcť uctiť aj pri príležitosti augustovej slávnosti. Zároveň s hudobným programom vystúpi aj operný spevák Jaroslav Dvorský.

                                                                        Srdečne pozývame.  CSILic. Jozef Spišák, farár.

Celodiecézny duchovný deň v Rožňave

20150702_123346Rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik pozval na štvrtok 2. júla 2015 do Rožňavy všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov katolíckych ZŠ, ZUŠ i MŠ Rožňavskej diecézy na celodiecézny duchovný deň. Podujatie bolo zahájené slávnostnou svätou omšou v biskupskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav Stolárik.

Po svätej omši sa všetci účastníci presunuli na Biskupský úrad. V spoločenskej sále úradu všetkých prítomných privítal diecézny biskup spoločne s Mgr. Norbertom Bizem, riaditeľom Diecézneho školského úradu v Rožňave. Otec biskup v rámci duchovnej obnovy ocenil záslužnú prácu pedagógov pri výchove a vzdelávaní mládeže v duchu katolíckej viery. Zaželal všetkým pedagógom i nepedagogickým pracovníkom veľa zdravia a trpezlivosti pri ich práci v tejto náročnej dobe. Na záver tohto bloku jednotliví riaditelia škôl predstavili Otcovi biskupovi svoje školy.

            Po duchovnom programe prišiel na rad chutný obed. Potom nasledovali ďakovania, odovzdávanie kvetov a spomienkových predmetov Otcovi biskupovi. Podujatie sa ukončilo fotografovaním prítomných s Mons. Stanislavom Stolárikom pri fontáne na nádvorí Biskupského úradu. Úplný záver programu sa týkal už len riaditeľov a ekonomických pracovníkov škôl. Od Otca biskupa Stolárika sme odchádzali naplnení duchovnou radosťou a s vedomím, že výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom kresťanských hodnôt má pre našich žiakov neoceniteľný význam. Veríme, že tento zámer budeme vedieť s Božou pomocou aj v budúcnosti napĺňať.

                                                                                                      František Mihály  V Lučenci 16. júla 2015.

20150702_133238 20150702_133206 20150702_133120  20150702_132851 20150702_132802   p1140064 (1)  p1140067

Pozvánka na púť do Divína

anna3Srdečne pozývame na  púť do Divína ku Svätej Anne, ktorá sa uskutoční 25.-26.júla 2015. Prosíme kňazov, aby podľa svojich možností oznámili to svojim veriacim a tiež prosíme o účasť kňazov rožňavskej diecézy. Zároveň prosíme kňazov o pomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia počas púte. Plagát si môžete stiahnuť Tu: anna 2015 Pokračovať v čítaní

Pozvánka na celodiecéznu púť do Úhornej!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Srdečne pozývame na celodiecéznu púť do Úhornej ku kaplnke Snežnej Panny Márie, ktorá sa uskutoční 8-9.augusta 2015. Prosíme kňazov, aby podľa svojich možností oznámili to svojim veriacim a tiež prosíme o účasť kňazov rožňavskej diecézy. Zároveň prosíme kňazov o pomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia počas púte. Plagát si môžete stiahnuť Tu:  12_ZN_uhorna_odpust_2_PRESS  Pokračovať v čítaní

KŇAZI, POZÝVAME VÁS NA P15

Prípravy Národného stretnutia mládeže P15 sú v plnom prúde. Centrálny tím P15, ktorí podujatie chystá, prosí všetkých kňazov, ktorí sa chystajú na podujatie prísť, aby sa zaregistrovali do 14. júla 2015. Pozýva ich k tomu spolu so žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom, predsedom Rady KBS pre mládež a univerzity a Mons. Štefanom Sečkom, spišským biskupom.

Milí bratia, v kňazskej službe,

prípravy Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade (31. 7. – 2. 8. 2015) sú v plnom prúde. Dovoľte nám preto, aby sme spoločne požiadali všetkých kňazov, ktorí sa chystajú prísť na toto celonárodné podujatie a potrebujú stravu a ubytovanie, aby sa prihlásili do 14. júla 2015 na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk – časť Registracia (Knazi). Registrácia je platná výlučne až po uhradení a prijatí registračného poplatku na účet uvedený v pokynoch pre platbu. Na stránke sú presné inštrukcie i výška poplatkov.

Pokračovať v čítaní

HYMNA

Národné stretnutie mládeže P15 má svoju hymnu. Stojí za ňou známa slovenská speváčka Sima Martausová, ktorá zložila hudbu aj text tejto piesne. Nesie názov „Poklad“. 

POKLAD (hymna P15)  Hudba a text: Sima Martausová

Najpevnejším mostom –  to sú srdcia čisté,

bijú z lásky k hosťom,  sú pokladom v liste.

Najsilnejšou mašľou –  to je srdce verné,

svoj poklad už našlo,  hľa,  blahoslavené… Pokračovať v čítaní

ZOSTÁVA POSLEDNÝ TÝŽDEŇ NA REGISTRÁCIU NA P15

image (2)Na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční na prelome leta v Poprade, sa už prihlásilo vyše dvetisíc ľudí. Okolo 400 z nich tvoria dobrovoľníci. Pridá sa k nim i vyše tristo rehoľníkov, ktorý sa zúčastnia na jednom z bodov programu. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú týždeň pred uzavretím oficiálnej on-line registrácie oznámil registračný tím P15. Rada KBS pre mládež a univerzity, ktorá podujatie organizuje s dobrovoľníkmi, zároveň upozorňuje, že záujemcovia majú posledných sedem dní na prihlásenie.

„Aktuálne evidujeme viac než dvetisíc mladých ľudí. Pozývame aj ďalších. Prihlásiť sa dá vyplnením formulára na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Z organizačných dôvodov do 14. júla 2015. Po tomto dátume sa dá registrovať na mieste, ale bez možnosti získať ubytovanie a stravu,“ hovorí Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za prípravu P15, ktorá nadväzuje na akciu podobných rozmerov R13, ktorá sa konala v roku 2013 v Ružomberku. Išlo o alternatívu pre tých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže v Rio de Janeira. Navštívili ju tisícky mladých z viacerých krajín.

Ďalšie informácie o registrácii je možné postupne nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Aktuálne je možné navštíviť celé podujatie (spolu s ubytovaním a stravou) za 30 €. Lacnejšie vstupy majú k dispozícii zdravotne postihnutí. Dobrovoľníci zaplatia za celý prípravný týždeň pred akciou a podujatie 15 eur. Novinkou je možnosť zakúpiť si vstupenku na jeden deň. Neplnoletí účastníci budú musieť mať súhlas rodičov. Registrácia je platná po uhradení a prijatí registračného poplatku, pokyny pre platbu nájdu záujemcovia na webe.

Komunikačný tím P15

P15 U NOVÉHO ROŽŇAVSKÉHO BISKUPA – otec biskup Stanislav sa teší na P15

imageMons. Stanislav Stolárik, nový rožňavský biskup, prijal  dvoch koordinátorov, ktorí sa venujú pastorácii mládeže v diecéze – kaplána Patrika Balásza a laika Mária Stehlíka. Ich stretnutie sprostredkoval novovymenovaný generálny vikár Ján Mihok. „Samotné stretnutie sa nieslo v duchu príprav Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade. Biskupa Stolárika sme naň pozvali. Vďačne ho prijal a prisľúbil svoju prítomnosť na sobotnom i nedeľnom programe. Osobitne sa teší na stretnutie s mladými z diecézy, ktorú vedie,“ povedal po stretnutí Patrik. „Prijatie zo strany otca biskupa bolo veľmi otcovské. Potešil sa i kronike, v ktorej sú zachytené dekanátne, diecézne a národné stretnutia,“ doplnil Mário. Na Biskupskom úrade v Rožňave, kde sa stretli, diskutovali o pastoračnej starostlivosti o mladých v diecéze. Biskup Stolárik koordinátorov vyzval k modlitbe na tento úmysel.  P15 nadväzuje na svojho predchodcu – R13 v Ružomberku. Práve tu privítali mladí novinku z Rožňavy. Na prvej misijnej ceste tu zavítal kríž, ktorý požehnali počas diecézneho stretnutia mládeže Rožňavskej diecézy. Inšpirovali sa krížom, ktorý v minulosti daroval mladým zakladateľ Svetových dní mládeže svätý Ján Pavol II. Po púti v Ružomberku putoval po siedmich dekanátoch diecézy.

Týždeň modlitieb mladých za mladých

T3M2Počas tohto týždňa od 23. do 31. mája bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom “Týždeň modlitieb mladých za mladých” pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Bratislavskej a Spišskej diecézy. Nosnou témou celého týždňa modlitieb mladých bude čisté srdce. Predovšetkým čisté srdce Boha Otca, ktoré nám je vzorom a chceme sa mu pripodobniť. Výzva byť mladým čistého srdca sa nám osobitne naskytá v tzv. “čistom roku” duchovnej prípravy na celoslovenské stretnutie mladých P15 v Poprade. Cieľom kampane je podnietiť mladých k úvahe nad dôležitosťou  čistoty v každej oblasti našich životov a k zjednoteniu sa v spoločnej modlitbe na tento úmysel.

Do kampane sa dá zapojiť viacerými spôsobmi:

  1. Osobnou modlitbou 
  2. Spoločnou modlitbou v našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách.
  3. Propagáciou cez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV, OZNAMOM všade tam, kde to bude možné
  4. Odslužením sv. omše na tento úmysel.
  5. Vlastnými nápadmi

info  a katechézy nájdeš na: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/uvod/-/blogs/prebieha-tyzden-modlitieb-mladych-za-mladych

Modlitbová podpora

Pozývame vás k modlitbovej podpore Národného pochodu za život

Chceme ďakovať Pánovi za nádherný dar každého života a napriek komplikovanému postoju súčasného sveta voči tejto hodnote aj verejne svedčiť o našej radosti z neho.
Chváľme Boha – Prameň života, aj Ho odprosujme za zlo konané proti ľudskému životu aj za naše vlastné zlyhania. Ďakujme mu tiež za každého človeka a za každé dobro, ktoré nám dáva.
Prosme ho tiež o požehnanie pre Národný pochod za život a pre všeky iniciatívy, ktoré sa uskutočňujú v prospech života a na jeho ochranu a zveľadenie.

Do modlitbovej podpory sa môžete zapojiť

  • ako jednotlivec alebo
  • zapojte svoju farnosť (pozvanie pre kňazov) alebo
  • spoločenstvo či organizáciu.

Ak budete do 20. septembra organizovať nejaké podujatie, pozvite prosíme, účastníkov aj k modlitbe za Národný pochod 2015. Túžime vytvoriť modlitbovú reťaz, ktorá by v nasledujúcich mesiacoch spájala mnohé podujatia na Slovensku do jednej spoločnej modlitby za život a za Národný pochod.

Zapoj sa:

https://docs.google.com/forms/d/1UF8yCrKhd9cB3BQpqrLBju7WiWKbr8Hxuk6nffwrm40/viewform

Pochod za život v Bratislave 2015

 

banner_rodinaO pochode za život 2015

Chceme Slovensko…
…kde pomáhame bezbranným, chorým a núdznym. Naše zákony a spoločnosť sú spravodlivé, chránia a pomáhajú všetkým, vrátane nenarodených detí a ich mám. Chránia život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, podporujú, ochraňujú a vyzdvihujú rodinu založenú manželstvom muža a ženy, kde sa vytvárajú najlepšie podmienky pre prijatie, ochranu a výchovu detí. Slovensko, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti, a mnohí sa rozhodli mať veľkú rodinu, Slovensko, kde pomáhame narodiť sa každému bábätku. V rodinách i v spoločnosti vládne vzájomná pomoc, nikto sa necíti opustený a zbytočný. Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame.

Snívate s nami tento sen aj Vy? Príďte 20. septembra 2015 do Bratislavy OSLAVOVAŤ život, povedať ÁNO ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Pridajte sa k desaťtisícom ľudí a známym osobnostiam verejného života.

Ďalšie informácie nájdete na:  http://pochodzazivot.sk/

Aj v Rožňave na sídlisku Juh sa stretnú mladí

2 (1)Drahí bratia kňazi  milí mladí priatelia!

V sobotu  9. mája  vás pozývam na dekanátne  stretnutie mládeže do Rožňavy , kde máte možnosť zažiť bohatý a hodnotný program v spoločenstve výborných ľudí. V rámci tohto stretnutia sa okrem iného viac dozviete aj o P15 (celonárodné stretnutie mladých v Poprade). Očakávame vás a vezmite so sebou aj svojich kamarátov a priateľov.Program začne o 9:30 – registráciou účastníkov v Kaplnke sv. Jána Pavla II. RV-JUH  po  privítaní prednáška,  následne  sv. omša s májovou pobožnosťou k Panne Márii (Patrik Baláž a kňazi dekanátov Rožňava a Muráň).  Po svätej omši obed, hry a workshopy na ihrisku pri Šugari (v prípade nepriaznivého počasia v Klubovni Domky na Ul. P. Dobšinského č. 1905; spoločný odchod z inkubátora). Na záver eucharistická adorácia za mládež s požehnaním (Kaplnka sv. Jána Pavla II. RV-JUH)

Pozývame ŤA do PREDAJNEJ na Dekanátne stretnutie mládeže 8.5.2015

final tlac

Drahí bratia kňazi  milí mladí priatelia!
V piatok 8. mája  vás pozývam na dekanátne  stretnutie mládeže do Predajnej, kde máte možnosť zažiť bohatý a hodnotný program v spoločenstve výborných ľudí. V rámci tohto stretnutia sa okrem iného viac dozviete aj o P15 (celonárodné stretnutie mladých v Poprade). Očakávame vás a vezmite so sebou aj svojich kamarátov a priateľov.

 

3. púť mladých na Uhornú

     DSCF4587Po tretíkrát bude v prvú májovú sobotu púť mladých Rožňavskej diecézy. Všetci ľudia dobrej vôle sú pozvaní na púť k Snežnej Panny Márie do Uhornej. Ide o pútnické miesto Rožňavskej diecézy. Púť sa uskutoční v prvú májovú sobotu (2. mája 2015). Program sa začne modlitbou posvätného ruženca o 10:00 h. Povedú ho mladí ľudia. Po ňom sa uskutoční slávnostná svätá omša spojená s poklonou Oltárnej sviatosti a požehnaním. Po svätej omši sú naplánované spoločné hry pri kostolíku a opekačka.   Očakávame vás a vezmite so sebou aj svojich kamarátov a priateľov. :-)