Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Nedeľa, 20. 8. 2017, 21:11 hod.
 liturgická farba 20. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Sr. Mária Červená

Homília Mons. Stanislava Stolárika 17. júna 2017 počas mariánskej púte Slovákov v Národnej svätyni Mátraverebély-Szentkút v Maďarsku

DEVÄŤ ALEBO PÄŤ PRVÝCH SOBÔT?

Všetci sme dnes priputovali na toto posvätné miesto, ktoré je národnou svätyňou našich južných susedov, aby sme prišli k Mame nás všetkých. A toto je to rozhodujúce a dôležité. Prichádzame sem, do Szentkutu,  kde sa  mohli tí, ktorí ešte toto miesto nepoznali, nakrátko oboznámiť s jeho históriou. Pred osemsto rokmi sa na tomto mieste udial zázrak. Človek, ktorý nerozprával, bol nemý, odrazu prehovoril. A tak sme sa mohli stretnúť so zázrakom o sile slova. Táto zázračná udalosť nám hovorí o tom, aké je potrebné, aby sa otvorili aj ústa a aby bola ohlasovaná ďalej radostná zvesť evanjelia.  Pokračovať v čítaní

Príhovor Mons. Stanislava Stolárika na slávnosť sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2017, vysielaný RTVS

 AKO SA POSILŇUJE ALEBO OSLABUJE POSOLSTVO PRAVDY

Znova prežívame slávnosť hlboko spätú s dejinami nášho národa, slávnosť svätých Cyrila a Metoda. Rovnako, ako aj v predchádzajúce roky, niektorí sme na túto slávnosť hrdí  a  tešíme sa, že ju slávime, iní sa tešia z toho, že majú voľný deň. Niektorí môžu tento sviatok ignorovať a iste sú aj takí, ktorí proti jeho sláveniu namietajú. Ale keď to vezmeme všeobecne a spomenieme si aj na ďalšie udalosti, významné dni, či pripomienku významných osobností nášho národa, reakcie ľudí aj pri týchto sláveniach sú také isté. Pýtame sa prečo? Prečo sú niektoré negatívne reakcie na významné udalosti, osobnosti, hrdinské udalosti našich dejín? Prečo je to tak? Možno jedna z odpovedí, ktorú teraz ponúknem, je ukrytá v nasledujúcej udalosti, či príbehu. Pokračovať v čítaní