Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Stanislav Kocúr | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:54 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Stanislav Kocúr

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika pred začiatkom duchovnej prípravy na zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

V tomto týždni je pred nami prvá sobota mesiaca február. Je to čas, kedy chceme začať v našej diecéze „fatimský deviatnik“, ktorého vyvrcholením bude zasvätenie celej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v sobotu 14. októbra 2017 v rožňavskej katedrále. Podľa slov emeritného pápeža Benedikta XVI., nás Panna Mária pozýva „ku kultivovaniu vnútornej citlivosti srdca“, lebo „srdce otvorené Bohu a očistené modlitbou (kontempláciou) je mocnejšie ako pušky a iné zbrane“. Také srdce je otvorené pre jednotu, a nie rozbíjanie. Pokračovať v čítaní

Ponuka pre mladých mužov na duchovno-formačný pobyt v Taliansku

Centrum pre duchovné povolania v Prešove pozýva mladých mužov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Taliansku počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnú­torný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikulá­ša, Hlavná 81, 080 01 Prešov; e-mail: konkatedralapo@gmail.com; tel. č.: 0911 487 341.

„Vykročili sme na cestu duchovnej obnovy spolu s Pannou Máriou“ – príhovor rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále počas mariánskej pobožnosti pri príležitosti začiatku putovania sochy Panny Márie Fatimskej v diecéze

VYKROČILI SME NA CESTU DUCHOVNEJ OBNOVY SPOLU S PANNOU MÁRIOU

Milí spolubratia kňazi, drahí bratia a sestry, rehoľné sestry!

Keď sme pred chvíľou stáli v Kaplnke Najsvätejšieho Ježišovho Srdca v Katolíckej škole svätého Jána Nepomuckého, patróna školy, ale aj patróna diecézy, prežíval som túto chvíľu v značnej miere tiež osobne a aj v duchu slov, ktoré som povedal v úvode svojho inauguračného príhovoru, v deň, keď som preberal službu rožňavského biskupa: „Tu sa to všetko začalo.“ Áno, v tamojších priestoroch som sa narodil, tam som bol pokrstený, tam sa to v mojom osobnom živote všetko začalo. Pokračovať v čítaní

Rožňavský biskup uložil relikviu sv. Jána Nepomuckého v kaplnke Katolíckej základnej školy v Rožňave a inicioval putovanie sochy Panny Márie Fatimskej v diecéze

V nedeľu 15. januára 2017, v deň 241. výročia založenia Rožňavskej diecézy, diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik za účasti rožňavských kňazov a veriacich inicioval putovanie sochy Panny Márie Fatimskej v biskupstve pri príležitosti stého výročia fatimských zjavení. Socha, ktorá už dávnejšie bola darovaná Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, bola v slávnostnej procesii prenesená zo školskej kaplnky do rožňavskej katedrály, kde rožňavský biskup predsedal mariánskej pobožnosti spojenej s eucharistickou adoráciou. Pokračovať v čítaní

Zomrel pán Štefan Šeliga, otec kňaza Rožňavskej diecézy vdp. Štefana Šeligu

KrížV sobotu 14. januára 2017 si Pán života a smrti povolal do večnosti vo veku nedožitých 68 rokov pána Štefana Šeligu, otca vdp. Štefana Šeligu, kňaza Rožňavskej diecézy.
Pohrebné obrady a rozlúčka so zosnulým bude v utorok 17. januára 2017 o 14:00 hod. vo Farskom kostole sv. Michala v Spišskom Bystrom. Pohrebným obradom bude predsedať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Vložme zosnulého do svojich modlitieb. Requiescat in pace!

Deň zasväteného života v Rožňavskej diecéze

Všetkých kňazov, Boží ľud a obzvlášť členov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života pôsobiacich v Rožňavskej diecéze srdečne pozývame na slávenie Dňa zasväteného života v duchu fatimského posolstva, ktoré bude v sobotu 4. februára 2017 vo Fiľakove za účasti rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Spoločné stretnutie sa začne pobožnosťou na fatimskú sobotu a mariánskou svätou omšou o 10:00 hod. v tamojšom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie; po krátkej prestávke bude potom nasledovať prednáška a obed s prítomnými kňazmi a rehoľníkmi.

Rožňavská diecéza dostala z Prahy relikviu sv. Jána Nepomuckého

V stredu 11. januára 2017 v Prahe-Hradčanoch prijal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, prímas český, kancelára Rožňavskej diecézy Mgr. Stanislava Kocúra a tajomníka rožňavského diecézneho biskupa Mgr. Ing. Stanislava Andreka, aby im aj za prítomnosti riaditeľky Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave Mgr. Zuzany Lojkovej, DiS. art., odovzdal relikviu sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, ktorý je nebeským patrónom a ochrancom Rožňavskej diecézy. Pokračovať v čítaní

Začiatok „fatimského roka“ v Rožňavskej diecéze

Začali sme prežívať rok 2017, ktorý vzhľadom na významné 100. výročie zjavení Panny Márie v portugalskej Fatime, ktoré si v ňom pripomenieme, môžeme nazvať „fatimským rokom“. V duchu posolstva z Fatimy chce tento rok prežívať aj Rožňavská diecéza, ktorá počas neho v tejto súvislosti pripravuje viacero podujatí.

V nedeľu 15. januára 2017, v deň 241. výročia založenia Rožňavskej diecézy, bude v slávnostnej procesii (so začiatkom o 14:30 hod.) prenesená socha Panny Márie Fatimskej z Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, ktorej bola už dávnejšie darovaná, do rožňavskej katedrály, kde bude nasledovať (o 15:00 hod.) mariánska pobožnosť. Procesii aj pobožnosti bude predsedať rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, pričom všetkých srdečne pozývame na toto slávenie. Pokračovať v čítaní

„Správne čítať znamenia neba“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále na slávnosť Zjavenia Pána 6. 1. 2017

erb-farSPRÁVNE ČÍTAŤ ZNAMENIA NEBA

Milý spolubrat v kňazskej službe, milé rehoľné sestry, bohoslovci, drahí bratia a sestry!

Vo Venezuele je obrovské jazero, volá sa Maracaibo. Má veľa kilometrov štvorcových a  je známe, že vzbudzuje pozornosť vedcov, pretože zistili, že na 1 km2 tohto jazera ročne udrie 250 bleskov. Skúmajú tento jav a zamýšľajú sa nad tým, ako zachytiť elektrinu a využiť energiu ktorá je v týchto výbojoch, bleskoch. Nateraz je však ešte stále situácia taká, že ani táto obrovská sila, ktorá prichádza k nám z neba, takmer zadarmo, je neskrotiteľná, mocná a veľká, a nedá sa premeniť v prospech človeka. Zatiaľ je len silou, ktorá ničí, alebo ktorá vyvoláva hrôzu. Znamenie z neba. Pokračovať v čítaní

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik požehnal biskupskú rezidenciu a prijal koledníkov Dobrej noviny

img_4549Na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára 2017 rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik po celebrácii pontifikálnej svätej omše vo svojej katedrále, spojenej s požehnaním trojkráľovej vody, požehnal priestory biskupskej rezidencie a príbytky pracovníkov rožňavskej diecéznej kúrie.

Popoludní otec biskup prijal koledníkov Dobrej noviny z oboch rožňavských farností a poďakoval sa im za radostné ohlasovanie Ježišovho narodenia v tých rožňavských rodinách, ktoré ich prijali, a tak svojou modlitbou i príspevkami tento rok podporili lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v africkej Etiópii. Pokračovať v čítaní

„Plnosť času v mojom živote“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále na slávnosť Narodenia Pána 25. 12. 2016

erb-far

PLNOSŤ ČASU V MOJOM ŽIVOTE

Milí spolubratia v kňazskej službe, milé rehoľné sestry, drahí   bratia a sestry, milé deti, milá mládež!

Boh tak miloval svet, že v plnosti času dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik , kto v neho uverí. Plnosť času! Veľakrát plnosť času môžeme aj prešvihnúť! Študent jednoducho nepríde na skúšku, alebo nevyužije čas predchádzajúcej prípravy na ňu, a tak ten čas, ktorý mu bol ponúknutý, nenávratne uletí. Ešte horšie je to v prípadoch, keď nás trápi nejaká choroba a možno ju neskoro objavíme, neskoro ju začneme liečiť, a tak unikne, prešvihne sa čas potrebný na účinnú liečbu. Plnosť času je v tom, aby sme v danom čase  a  v danej chvíli  dokázali veľmi správne zareagovať. Iste ani jeden z nás tu nie je taký, žeby sa mu to vždy a všetko podarilo. Všetci sme len ľudia a každý robíme aj chyby, máme aj omyly. Avšak čím menej ich robíme a čím viac sa chceme nechať poučiť, aby sme danú chvíľu správne využili, tým to je a bude pre nás lepšie. Pokračovať v čítaní

„Sila Božieho slova a môjho slova“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále na Tretiu adventnú nedeľu 18. 12. 2016

erb-far

SILA BOŽIEHO SLOVA A MÔJHO SLOVA

Drahý spolubrat v kňazskej službe, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež!

Jeden z anglických kráľov, skôr ako nastúpil na trón, urobil zaujímavé gesto, keď dovolil ľuďom, ktorí mali záujem o nejaké miesto v službe na kráľovskom dvore, aby prišli, predstavili sa a vyjadrili svoje prianie. Kráľ im miesto prisľúbil, jeho tajomník ho hneď zapísal, aby sa na to nezabudlo, a tým, žiadané posty mali záujemcovia zabezpečené. Prišiel aj jeden šľachtic, ktorý sa postavil pred kráľa a pýtal si jedno veľmi dôležité miesto.  Kráľ prikývol a  prikázal tajomníkovi zaznačiť to, aby sa na to nezabudlo. Vtedy šľachtic povedal: “Nie kráľ, zapisovať to nie je treba. Mne stačí tvoje slovo, pretože ja verím v slovo kráľa.“ Keď šľachtic odišiel, kráľ povedal svojmu tajomníkovi: „Iba tento jeden jediný si ma uctil ako kráľa, lebo vedel, čo znamená slovo kráľa.“ Pokračovať v čítaní

Diecézna charita Rožňava má novú riaditeľku

Rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik odvolal k 15. decembru 2016 Ing. Jozefa Kováča z funkcie riaditeľa Diecéznej charity Rožňava na jeho vlastnú žiadosť a na základe výsledkov výberového konania s platnosťou od 16. decembra 2016 vymenoval do tejto pozície Mgr. Andreu Janickú Rudnayovú.

Zahrňme novú pani riaditeľku i dielo Diecéznej charity Rožňava do svojich modlitieb.

Rožňavský biskup požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny

letak-e1450783752526„Buďte radostnými ohlasovateľmi evanjeliovej zvesti o príchode Spasiteľa“, vyzval rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik 150 koledníkov Dobrej noviny z mnohých farností Rožňavskej diecézy pri svätej omši vo Farskom kostole sv. Vavrinca v Revúcej 10. decembra 2016. Počas tejto svätej omše dostali koledníci všetkých vekových kategórií osobitné požehnanie a boli vyslaní, aby priniesli vianočnú radosť do rodín vo svojich farnostiach. Získanými finančnými prostriedkami koledníci pomôžu tento rok podporiť lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v africkej Etiópii. Pokračovať v čítaní

Homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše v rožňavskej katedrále 7. 12. 2016 (kňazský deň a diakonská vysviacka)

erb-farCELÝM SRDCOM PREŽÍVAŤ KŇAZSTVO A PRIŤAHOVAŤ ĽUDÍ K BOHU

Spolubratia v kňazskej, diakonskej službe, milý kandidát Martin so svojimi rodičmi, sestrou, ďalšími príbuznými, milí bohoslovci, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry!

Ešte z čias komunizmu, nakoľko vtedy bolo kníh veľmi málo, si niektorí  pamätáte známy  román Čingiza Ajtmatova Pokánie. Je tam scéna, keď bábuška prichádza po čase pravdepodobne do svojej rodnej obce a pýta sa, ktorou cestou sa dostane do kostola. Vtedy jej jeden dedinčan povie: „Kostol tam už nie je, lebo komunisti ho vyhodili do vzduchu.“ Vtedy sa bábuška znova pýta, avšak nielen jeho, ale aj všetkých: „Ale načo je potom taká cesta, ktorá nevedie do kostola?“ Je to veľmi zaujímavá otázka, ktorá má rozhodne nadčasový charakter a jednoznačne a isto každému pripomína: Sme na ceste! Pokračovať v čítaní

Kňazský deň a diakonská vysviacka v Rožňave

img_2298Vyše 100 kňazov, bohoslovci zo spišského i košického kňazského seminára so svojimi rektormi a mnohí veriaci zaplnili v stredu 7. decembra 2016 rožňavskú katedrálu, aby sa zúčastnili na kňazskom dni spojenom s diakonskou vysviackou seminaristu Martina Bundu z Revúcej.

„Načo je taká cesta, ktorá nevedie do kostola, ktorá nevedie k Bohu, ktorá nevedie k večnosti?“, nastolil prítomným otázku Mons. Stanislav Stolárik, hlavný celebrant a svätiteľ, vo svojej homílii a prihovoril sa v tomto duchu aj svätencovi: „Milý Martin, ty už si na cestu k Bohu nastúpil, avšak dnes dostávaš pečať, nezmazateľný znak prvého stupňa kňazstva, ktorý potvrdzuje, že kráčaš touto cestou, a ktorý vyzýva, že na tejto ceste máš ako predstaviteľ Cirkvi sprevádzať i ďalších.“ Pokračovať v čítaní

Predvianočná duchovná obnova pre mladých v Rožňave

sviatost_oltarnaVšetkých vás, ktorí ste mladí telom i duchom, pozývame duchovne sa pripraviť na slávenie Vianoc prostredníctvom predvianočnej duchovnej obnovy s bohatým programom od piatka 16. decembra (začiatok cca o 16:00 h) do nedele 18. decembra (záver cca o 13:00 h) v dome bratov saleziánov na Námestí baníkov č. 30 v Rožňave.

Bližšie informácie získate od vdp. Patrika Balázsa. Prihlásiť sa môžete cez facebook, telefonicky (tel. č.: 0907 486 396) alebo e-mailom (balazsrv@gmail.com) do nedele 11.12.2016. Účastnícky poplatok je 5 €. Tešíme sa na vás spolu s bratmi saleziánmi a sestrami saleziánkami.

Mgr. Patrik Balázs, koordinátor pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na december 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na december 2016 a ďalšie mesiace nového roka (do júna 2017) je: Za kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach.

„Potešiť Boha, Máriu i seba navzájom“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika 21. 11. 2016 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave na záver novény k Trnavskej Panne Márii (priamy prenos: TV Lux a Rádio Lumen)

erb-farPOTEŠIŤ BOHA, MÁRIU I SEBA NAVZÁJOM

Milí bratia arcibiskupi, pán generálny vikár, pán dekan, bratia kňazi, rehoľné sestry, diakoni, milé deti, milá mládež, poslucháči rádia Lumen, televízni diváci televízie Lux, milí chorí, a keďže tieto prenosy sú sledované nielen za hranicami, ale aj na iných kontinentoch, tak pozdravujem aj tých, ktorí nás počúvajú teraz alebo neskôr zo záznamu  aj tých, ktorí nás budú vidieť na televíznej obrazovke.

Byť otvorený na náboženské aktivity, alebo ich spochybňovať?

Poznáme situáciu zo života sv. Faustíny, ako raz vstúpila do kaplnky, v kláštore, v ktorom bývala, aby sa modlila. Zrazu zachytila slová Pána Ježiša, ktoré ju veľmi prekvapili: „Dnes som si odpočinul vo vašom kláštore.“ Samozrejme, že túto rehoľnicu to nielen prekvapilo, ale i zaskočilo. Ako je to možné, veď ona prišla do kaplnky, aby si ona odpočinula, a tu zrazu zachytáva nádherný pozdrav od Pána Ježiša: Dnes som si odpočinul vo vašom  kláštore. Pokračovať v čítaní

Duchovná obnova vo farnostiach Šávoľ a Buzitka

fullsizerender_7Pri príležitosti vyvrcholenia Mimoriadneho roka milosrdenstva a zároveň pred začiatkom Adventu prežívali farnosti Šávoľ a Buzitka duchovnú obnovu v dňoch 22. – 25. 11. 2016 vo všetkých kostoloch oboch farností. Viedol ju vdp. Patrik Balázs, administrátor farnosti Čoltovo. Pozostávala zo svätej omše, krátkej prednášky a spoločnej modlitby Korunky k Božiemu milosrdenstvu za našu diecézu i za diecézneho otca biskupa Stanislava. Potom nasledovala krátka adorácia a požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na záver si prítomní uctili relikviu krvi svätého Jána Pavla II.  Pokračovať v čítaní

Mons. Stanislav Stolárik na odpuste v Lučenci – Rúbanisku

Odpust Rúbanisko 20.11.2016Rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik na slávnosť Krista Kráľa 20. novembra 2016 predsedal hlavnému eucharistickému sláveniu v rámci odpustovej slávnosti vo farnosti Lučenec – Rúbanisko. Táto farnosť si zároveň pripomenula druhé výročie svojho zriadenia. Spoločne s pátrami lazaristami, ktorí v súčasnosti farnosť spravujú, koncelebrovali aj viacerí kňazi, ktorí v minulosti pôsobili v Lučenci, a tiež P. Emil Hoffmann CM, zástupca provinciála Misijnej spoločnosti sv. Vincenta na Slovensku. Fotogalériu zo slávnosti nájdete ::TU:: (foto: Ing. Ervín Jakubec); videozáznam homílie Mons. Stanislava Stolárika nájdete ::TU::

„Rozsievať i na betóne“ – homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše 19. 11. 2016 pri príležitosti 25. výročia pôsobenia rožňavskej DOMKY

erb-farMilí bratia kňazi – saleziáni, bratia z diecézy, rehoľné sestry saleziánky i sestra Svätého kríža, všetci spolupracovníci, drahí bratia a sestry, milé deti, mladí!

Teším sa z nádherného spoločenstva, ktoré sme tu vytvorili. Všetkým vám chcem pogratulovať k vášmu striebornému jubileu Domky a znova poďakovať za všetko vykonané. Za vašu modlitbu, za podaný pohár vody, ohlásené Božie slovo, za svedectvo života a za všetko aj ďalšie, čo sa dá ešte vymenovať, čo je hodné spomenúť a  iste pred Pánom Bohom sa z toho nič nestratilo. Pokračovať v čítaní

Rožňavská DOMKA si pripomenula 25. výročie svojho pôsobenia

Domka Rožňava 25 rokov - 19.11.2016DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže v Rožňave – si pripomenula strieborné jubileum svojho pôsobenia v tomto meste. Svätú omšu pri príležitosti jej 25-ročného jubilea celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, v sobotu 19. novembra 2016 v Kostole sv. Františka Xaverského v Rožňave za prítomnosti početnej saleziánskej rodiny. Koncelebrovali kňazi saleziánskej komunity v Rožňave a ďalší kňazi.

Vo svojej homílii otec biskup poďakoval za požehnané pôsobenie DOMKY a saleziánskych spolupracovníkov, pričom zdôraznil, že evanjelizácia najmä u detí a mládeže nemá a nemôže byť iba filantropiou, ktorá sa končí na cintoríne, ale má byť sprevádzaná prejavmi milosrdenstva, ktoré ide za cintorín.  Pokračovať v čítaní

1 2 3 5