Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
mk | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:53 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

mk

Púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej

Tak ako po každý rok, Vás pozývame na púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej, ktorá sa bude konať 5. – 6.8.2017. Tento rok je zároveň aj stým výročím zjavení Panny Márie vo Fatime. Kaplnka Panny Márie Snežnej s prameňom liečivej vody sa nachádza nad obcou Úhorná. Pri kaplnke sa nachádza prístrešok, ktorý slúži pre slávenie liturgií pod holým nebom. Ďalej sa tu nachádza krížová cesta so 14 krížmi. Pôvodná drevená kaplnka v Úhornej, chýrna svojimi starožitnosťami, bola posvätená 31. mája 1813. Kňaz Štefan Herko vďačný Pánu Bohu a Panne Márii za svoje uzdravenie na mieste pôvodnej kaplnky z roku 1813 začal z vlastnej iniciatívy budovať nový kostol. So stavbou začal v roku 1937. Kostol postavili z milodarov veriacich farnosti a okolia. Bol postavený nový oltár, na ktorom umiestnili pôvodný obraz Madony s Dieťaťom. Posviacka kostola sa konala 10. augusta 1941.

Stalo sa už tradíciou, že mladí a fyzicky zdatní pútnici každoročne putujú do Úhornej pešo. Inak tomu nebude ani tento rok. Pokračovať v čítaní

Zomrel Jozef Sopko

Dňa 18. augusta 2016 si Pán Boh povolal k sebe dušu pána Jozefa Sopku, otca kňaza Mareka Sopka, správcu farnosti Závadka nad Hronom. Zádušná sv. omša bude slávená v nedeľu (21.8.2016) vo farskom kostole v Nálepkove o 15:00 hod., po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady v dome smútku v Nálepkove. Porúčame dušu zomrelého Jozefa do vašich modlitieb.

Farská púť v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva v Jasove

IMG_2686V rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva veriaci farnosti Smolník a veriaci farnosti Smolnícka Huta zorganizovali púť k milosrdnej bráne v Kláštornom kostole sv. Jána Krstiteľa v Jasove. V hojnom počte sme cestovali do Jasova, kde sme chvíľku strávili v modlitbe pri milosrdnej bráne, potom sme spoločne slávili sv. omšu, ktorej hlavným celebrantom bol osvietený pán jasovský opát Martin Ambróz Štrbák, OPraem.. Pokračovať v čítaní

Fatimská sobota v Úhornej

Uhorna-DSC_0112Budúca sobota (7.5.) je zároveň prvou sobotou v mesiaci máj. V tomto roku budeme prvýkrát sláviť Fatimskú sobotu, ako už tradične, v Kaplnke Snežnej Panny Márie v Úhornej. Na túto Fatimskú sobotu ste všetci srdečne pozvaní.
Program:
9:00 – vysluhovanie sviatosti zmierenia; 9:30 – mariánske večeradlo pri jaskyni; 10:30 – sv. omša.

Mgr. Martin Keruľ, administrátor farnosti
www.smolnik.fara.sk

Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci

erb_brownRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava ako zriaďovateľ školy, zastúpené štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom, v súlade s §4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom zákone

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci
T.G. Masaryka 9, Lučenec Pokračovať v čítaní

Menovanie rožňavského biskupa – vyhlásenia

Vyhlásenie Rožňavskej diecézy k menovaniu nového diecézneho biskupa

Dnes napoludnie bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým vymenoval za nového rožňavského diecézneho biskupa J. E. Mons. Stanislava Stolárika, doterajšieho pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Zverejnenie sme prijali v srdci Rožňavy – v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Pokračovať v čítaní

Duchovné cvičenia v Ľuboriečke – Osuší

kaplnka_OsusieV týždni od 10. do 14. apríla 2016 v Inštitúte Krista Veľkňaza v Osuší Mons. Stanislav Stolárik viedol exercície pre kňazov Rožňavskej diecézy. Témou duchovných cvičení bolo: „Buďte milosrdní ako Otec“. Otázka otcovstva sa niesla celými duchovnými cvičeniami. Kňazi sa mohli zamýšľať nad témami: „Kto je pre mňa Boh Otec?, O živote s Bohom, Byť verný ako Otec, Milujúci Otec, Smerovanie k plnosti Otcovej lásky, Byť pokorný ako Otec, Pozvanie k odpusteniu, Odpustenie a milosrdenstvo, Matka Božieho milosrdenstva. Pokračovať v čítaní

Mons. Stanislav Stolárik – životopis

stolarik_portrait-page-001Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., sa narodil 27. februára 1955 v Rožňave ako siedme z ôsmich detí rodičov pochádzajúcich zo Stropkova, Štefana Stolárika a Júlie rod. Kočišovej. Vyrastal v Košiciach, kde získal základné a stredoškolské vzdelanie. Po maturite (1973) pokračoval v štúdiu na RK CMBF UK v Bratislave a 11. júna 1978 bol v Dóme sv. Martina v Bratislave vysvätený za kňaza.

Pôsobil ako kaplán v Trebišove (1978), v Humennom (1979) a v Prešove (1981). Neskôr ako farár (dekan) pôsobil v Obišovciach (1984), v Čani (1990), v Humennom (1992), v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja (1995) a vo farnosti sv. Mikuláša v Prešove (2001-2004). Bol diecéznym cenzorom náboženskej literatúry (1990), členom presbyterskej rady a členom rady konzultorov. Pokračovať v čítaní

Dekanátne kolo Biblickej olympiády (Gelnica)

IMG_2432Dnes (10.3.2016) sa zišli žiaci základných škôl a gymnázií, aby si porovnali svoje znalosti Biblie v rámci dekanátneho kola Biblickej olympiády 2016. V tomto roku sa tvorcovia otázok zamerali na dve knihy Svätého písma, a to 1. kniha Samuelova a Evanjelium podľa Lukáša. Pokračovať v čítaní

vdp. Ján Csáji – výročie úmrtia vo farnosti Dubovec

Csáji JánV pondelok 7. 12. 2015 si veriaci v Dubovci pri svätej omši pripomenuli 50 rokov od úmrtia miestneho farára Jána Csájiho, ktorý v uvedenej farnosti pôsobil celých 20 rokov a ktorý je aj pochovaný na miestnom cintoríne. Dubovčania videli v ňom predovšetkým obetavého kňaza, ktorý danú farnosť pozdvihol vo všetkých aspektoch. Prítomní boli aj kňazi, ktorí v tejto farnosti pôsobili na sklonku 60-tych a na začiatku 70-tych rokov 20. storočia. Pokračovať v čítaní

Požehnanie obnoveného oltára sv. Kataríny v Smolníku

pozvankaRímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník a Smolnícka Huta vás pozývajú na slávnostné požehnanie hlavného oltára a obrazu zasväteného sv. Kataríne Alexandrijskej v Smolníku, ktoré sa uskutoční 29. novembra 2015 o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.

informoval: CSILic. Jozef Spišák, správca farnosti

Smädných napájať (prednáška v mimoriadnom Roku milosrdenstva)

rok_milosrdenstva_logoSlová Pána Ježiša, „bol som smädný a dali ste mi piť (Mt 25, 35)‟, nabádajú mať jeho praktickú lásku k blížnemu, ktorý túto pomoc vyžaduje, a sú skutkom telesného milosrdenstva. V Tradícii Cirkvi sa tieto skutky ponajprv telesného a potom i duchovného milosrdenstva ustálili v jednoduchších vyjadreniach, či spojeniach, ako napr.: smädných napájať. Pokračovať v čítaní

Hladných kŕmiť (prednáška v mimoriadnom Roku milosrdenstva)

rok_milosrdenstva_logoPosolstvo milosrdenstva nebeského Otca nám svojím životom a učením ukazuje Ježiš sám. Hlavnou myšlienkou celého Zjavenia je milosrdná Božia láska. Milosrdenstvo je Božím atribútom, vlastnosťou, ktorá sa má odzrkadľovať v stvorení a predovšetkým v jeho národe. V Starom zákone bol ideál, ktorý Izraelitom pred oči kládol Mojžiš, napodobňovanie Božej svätosti: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lv 19, 2) Pokračovať v čítaní

Deň modlitieb za Rožňavskú diecézu

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Na stretnutí Presbyterskej rady Rožňavskej diecézy (28. septembra 2015) bol prijatý návrh pravidelných modlitieb za Rožňavskú diecézu a úmysel jej biskupa, stanovený vždy na 16. deň mesiaca. 16-teho mája je totiž sviatok diecézneho patróna sv. Jána Nepomuckého a v tento deň Mons. Stanislav Stolárik začal svoju pastiersku službu v diecéze. Pokračovať v čítaní

Fórum kresťanských inštitúcií v Rožňave

FKI-corbel220pxFórum kresťanských inštitúcií pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby (17. október) uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku veľtrh sociálnych aktivít. V rámci tohto projektu sa v stredu 7. októbra 2015 v Rožňave od 14:30 hod. do 17:00 hod. sociálne organizácie stretnú s predstaviteľmi košického VÚC, samosprávy mesta Rožňava a s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich v našom meste. Na stretnutí sa zúčastní aj rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pokračovať v čítaní

Predstavenie Rožňavskej diecézy v TV Lux – 7.10.2015 (17:30)

erb_brownNašich diecéznych biskupov čaká v novembri pravidelné stretnutie so Svätým Otcom vo Vatikáne, tzv. návšteva „ad limina apostolorum“ (v preklade: „pri prahu apoštolov“), ktorej účelom je informovať pápeža o živote Cirkvi v im zverených diecézach.
Túto návštevu, ktorá má pradávnu tradíciu, sú všetci diecézni biskupi povinní vykonať každých päť rokov. Naši pastieri sa tejto návštevy naposledy zúčastnili v roku 2007 za pápeža Benedikta XVI. Pokračovať v čítaní

Prvé zasadnutie novozvolenej Presbyterskej rady Rožňavskej diecézy

erb_brownNa podnet rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika dňa 28. septembra 2015 v priestoroch Biskupského úradu v Rožňave po prvýkrát zasadala novoustanovená Presbyterská rada Rožňavskej diecézy.

Po úvodnej spoločnej modlitbe otec biskup odovzdal menovacie dekréty šestnástim kňazom – novým členom tohto poradného grémia diecézneho biskupa reprezentujúceho presbytérium celej diecézy. Spomedzi nich zároveň diecézny biskup ustanovil siedmich nových členov kolégia konzultorov. Pokračovať v čítaní

Vdp. Štefan Podolinský

Desiatky kňazov nielen z Rožňavskej diecézy, viacero Bohu zasvätených osôb a množstvo veriacich prišlo 27. augusta 2015 vzdať poslednú úctu kňazovi Mons. Štefanovi Podolinskému do jeho rodného Hnilca. Zakladateľ Inštitútu Krista Veľkňaza zomrel 24. augusta 2015  v 83. roku života a 60. roku kňazstva. Pokračovať v čítaní

Vďaka za službu biskupa Vladimíra Fila

erb-FARDnes chceme najskôr poďakovať Pánu Bohu za dar života biskupa Vladimíra, za jeho službu pre dobro Cirkvi na Slovensku a zvlášť v Rožňavskej diecéze najskôr ako biskupa koadjútora, potom ako diecézneho biskupa.

V jeho živote bolo prítomné tajomstvo kríža. Jeho cesta ku kňazstvu a biskupskej službe vyšla z neľahkých pomerov. Poznáme už jeho ukončený pozemský život, a môžeme sa domnievať, že Pán ho takto pripravoval i na iné životné kríže, z ľudského hľadiska značne bolestivé. Pokračovať v čítaní

Zomrel Štefan Podolinský

Včera (24.8.2015) si Pán Boh povolal k sebe P. Štefana Podolinského v jeho 83. roku života a 60. roku kňazstva. Pohrebné obrady sa uskutočnia dňa 27.8.2015 o 14:00 hod. v jeho rodisku, v Hnilci.

Vo veku 75 rokov zomrel emeritný biskup Mons. Vladimír Filo

filo_portrait001V utorok 18. augusta večer zomrel v nitrianskej nemocnici biskup Mons. Vladimír Filo. Emeritný rožňavský diecézny biskup zomrel vo veku 75 rokov života, 53 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby. Čas pohrebných obradov bude spresnený neskôr.

Pohrebné obrady sa budú konať 24. augusta 2015 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave o 10.00 hod. a následne o 15.00 hod. v jeho rodisku v Gáni.

Pokračovať v čítaní

Worship seminár – Brezno 2015

Pozývame všetkých na

WORSHIP SEMINÁR – BREZNO 2015

Uskutoční sa v dňoch 19. až 21. augusta 2015

v Pastoračnom centre v Brezne

Názov tohoročného seminára je:

„… Z môjho vezme a zvestuje vám.“

(Jn 16,14)

holy spirit

 

Prednášať budú:

1. J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup – Duch Svätý v živote sv. Petra

2. Mons. Dušan Lukáč, gelnický dekan – Duch Svätý a Cirkev

3. Vdp. Ján Kovaľ, gréckokatolícky farár v Brezne – Duch Svätý v liturgii

4. Vdp. Dominik Markoš, farár v Sliači – Duch Svätý a Eucharistia

5. Vdp. Miloš Gazdík, farár v Čiernom Balogu – Ježiš sa vždy dotýka konkrétnych problémov

6. Ing. Rafael a Rozália Ambrosoví, stály diakon v Brezne s manželkou – Duch Svätý v rodine a manželstve

7. Vdp. Jozef Fričovský, breznianky dekan – … Ja ti postavím dom…

+++++++++++++++++

Registrácia je už uzavretá!

+++++++++++++++++

Príchod účastníkov, ktorí budú ubytovaní je v utorok večer do 19:00 hod.

Program začína v stredu ráno po raňajkách slávnostnou sv. omšou o 09:30 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.

Pre konkrétny program jednotlivých dní klikni na obrázok:

Program WS 2015

TEŠÍME SA NA VÁS!

Odpustová slávnosť v Štóskej kaplnke

Stoske_sedlo_4msSrdečne pozývame na odpustovú slávnosť ku Štóskej kaplnke, ktorá je zasvätená Navštíveniu Panny Márie a to v nedeľu 28.júna 2015, ktorý sa bude konať o 14.30hod. Hlavným celebrantom je vdp. Martin Novotný z farnosti Pereš.Ide o dlhoročnú tradíciu kde nemecky hovoriaci veriaci z okolitého kraja -Mantáci sa každoročne stretávajú na tejto svätej omši a slávnsoti. Celá slávnosť sa bude konať v nemeckom jazyku.

1 2 3 6