Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Lukáš Tkáč | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:37 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Lukáš Tkáč

Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v „meste ruženca“

14. októbra 2017 Rožňava privítala vyše 3000 pútnikov z farností diecézy, ale aj z iných miest Slovenska na slávnosti Zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Na slávnosť prijali pozvanie aj primátori a primátorky miest a starostovia a starostky obcí, na území ktorých sa nachádzajú farnosti diecézy.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie bolo vyvrcholením deväťmesačnej prípravy, ktorá začala 15. januára 2017, kedy bola z Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, z kaplnky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho prenesená socha Fatimskej Panny Márie do rožňavskej Katedrály Nanebovzatia Panny Márie, aby odtiaľto diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik zahájil putovanie sochy Panny Márie po všetkých farnostiach diecézy. Vtedy v príhovore počas pobožnosti povedal: „Chceme, aby naša duchovná  obnova, prispela k  hlbokému očisteniu, zapusteniu, upevneniu našich duchovných koreňov, aby po deviatich mesiacoch – 14. októbra, keď sa stretneme na konci našej obnovy, aby sme zasvätili diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aby sme mohli cítiť, že nejakým spôsobom sa očistilo naše srdce. Srdce jednotlivca, srdcia cirkevných spoločenstiev, farských spoločenstiev, i celej diecézy… 

Pokračovať v čítaní

Sprievodný program pre rodiny a mládež 14. 10. 2017 v Rožňave

Od 13.00 – do 13.45 budú na Námestí baníkov otvorené priestory Diecézneho pastoračného centra pre mladých od 15 rokov, aby sa tam mohli naobedovať z vlastných zásob.

Rovnako tak budú zabezpečené priestory u sestier saleziániek pre rodiny s deťmi a u bratov saleziánov pre školákov.

Od 13.45 – 15.15 bude na saleziánskych dvoroch a domoch na Námestí baníkov zabezpečený program pre deti a mladých:

1. možnosť zahrať sa/oddýchnuť si pre malé deti do 6 rokov v sprievode rodičov

2. možnosť zasúťažiť si o pekné ceny pre školákov 1.-6. ročníka

3. nechať sa sprevádzať po stopách bl. Titusa Zemana formou hier a workshopov pre staršiu mládež od 13 rokov

Po celý čas mládežníckeho programu bude zabezpečené občerstvenie – čaj, voda

Teší sa na vás celý prípravný tím!

Homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše na Kňazský deň 13. 9. 2017 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

POSOLSTVO  FATIMY – NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA SPÁSU INÝCH

V dnešný deň  je presne 14 rokov od návštevy Svätého Otca, dnes už sv. pápeža Jána Pavla II. v Rožňave. Za uplynulých 14 rokov sa všeličo zmenilo. Keď si to vezmeme len z hľadiska niektorých numerických pohľadov, tak za 14 rokov je dnes už tretí pápež a v Rožňave je tretí biskup. Ale ako som v úvode svätej omše spomenul, dátum 13. – teho, akoby bol znakom z neba, ktorý nám chcel predznačiť a ukázať, akou cestou sa má vydať naša diecéza. Cestou Fatimy,  lebo táto cesta je cestou záchrany. O tom sme mohli uvažovať a stále uvažujeme počas Roka Fatimy. Pokračovať v čítaní

Pozvánka a organizačné pokyny pre pútnikov na 14. 10. 2017

V Roku Fatimy sa celá Rožňavská diecéza od februára pripravuje na slávnostné Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Pannny Márie, ktoré sa uskutoční dňa 14. 10. 2017 na Námestí baníkov v Rožňave Je to dôležitý úkon pre každého, kto je ochotný dať svoj život do Božích rúk prostredníctvom našej Matky Panny Márie a konkrétne cez jej Nepoškvrnené Srdce. Pri tejto tak dôležitej udalosti v histórii nášej Rožňavskej diecézy vás všetkých srdečne pozývame na túto jedinečnú slávnosť. Pripravený je bohatý duchovný program sprevádzaný priamym prenosom TV Lux, ktorá začne svoj prenos Fatimskou pobožnoťou o 9.30 hod. a následne sv. omšou spojenou so slávnostným úkonom zasvätenia Rožňavskej diecézy. Priamy prenos bude sprostredkovaný aj Rádiom Lumen. V poobednom programe sa spevom detí z Katolíckej školy sv. Jána Nepomuckého bude rozliehať celé námestie v pripravovanom programe „Spievajme Márii“, kde vystúpi aj speváčka Brigita Tivadarová a zbor Rodiny Panny Márie zo Starej Haliče. Program sa zakončí spoločnou Modlitbou ruženca k Božiemu Milosrdenstvu a eucharistickým požehnaním. Rozlúčime sa záverečným sprievodom so sochou Fatimskej Panny Máire, ktorá bude uložená v Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Rožňave. Príďte a zažijeme „malú Fatimu“ znova spolu v Rožňave.

K bezproblémovému priebehu tejto významnej udalosti Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava v spolupráci s Mestom Rožňava vydáva Organizačné pokyny v nasledujúcom znení:

Organizačné pokyny pre pútnikov na 14.10.2017 : Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – Námestie Baníkov, Rožňava.

Milí pútnici a organizátori farských pútí na toto duchovné podujatie.

Obraciam sa na vás menom  organizátorov tohto podujatia, aby sme spoločnými silami úspešne zvládli významné celodiecézne podujatie.

 1. PRÍCHOD a ODCHOD PÚTNIKOV
 • Skupiny pútnikov, ktoré prídu do Rožňavy autobusom, môžu prísť autobusom a z autobusu vystúpiť na autobusovej stanici v Rožňave a odtiaľ prejsť na blízke Námestie Baníkov peši. /viď. mapka/

Vodič autobusu , aj zodpovedná osoba dostane registračné číslo, ktoré bude slúžiť na to, aby autobus mohol opäť vojsť do areálu AS pre pútnikov pri návrate.

Autobusy potom odídu parkovať na pripravené parkovisko v blízkosti zimného štadióna na Štítnickej ulici, kde ich usporiadatelia a príslušníci PZ SR usmernia. V areáli AS nebudú môcť autobusy zostať parkovať!

Po skončení programu na Námestí Baníkov sa skupiny opäť  spoločne presunú na autobusovú stanicu a keď budú všetci zo skupiny spolu, zavolajú mobilom šoférovi autobusu, ktorý z parkoviska príde po nich na AS.

V každom autobuse prosím určiť jednu zodpovednú osobu, ktorá bude mať na starosti kontakt s vodičom, dostane registračné číslo a tiež bude po skončení aktualizovať to, či je celá skupina pripravená na nastúpenie do autobusu. Až po tom, ako usporiadatelia zistia, že je celá skupina kompletná a čaká na AS na svoj autobus, bude možné, aby šofér po nich prišiel do areálu AS. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika z príležitosti odpustovej slávnosti Katedrály sv. Michala v Egri 1. 10. 2017

VÍŤAZSTVO S PANNOU MÁRIOU A SV. MICHALOM

Tento monumentálny katedrálny chrám je zasvätený archanjelovi Michalovi. Osobitne je tu uctievaná aj  Panna Mária a jej Nepoškvrnené Počatie a tiež sv. Ján apoštol. Sú to postavy, ktoré spája spoločný menovateľ: Kniha zjavenia, Apokalypsa. V dvanástej kapitole Knihy zjavenia, z ktorej časť sme dnes čítali, apoštol Ján vidí boj veľkého ohnivého draka so Ženou odetou slnkom. Objektom jeho nenávisti sú žena a jej dieťa, ktoré chce drak zhltnúť, teda Mesiáš a jeho Matka. Tento boj sa najprv odohrával „na nebi“ a bol doň zapojený aj Michal – knieža nebeských zástupov a jeho anjeli. Drak neobstál a bol zvrhnutý na zem – kde boj pokračuje. Bojuje ďalej proti Žene a jej potomstvu. My všetci sme teda zapojení do tohto boja proti zlému. A mohli by sme sa spýtať: A ako máme bojovať? Pokračovať v čítaní

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika k zasväteniu Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Na prahu mariánskeho – ružencového  mesiaca októbra, deň po blahorečení slovenského saleziána Titusa Zemana, keď sa blížime k vyvrcholeniu slávenia Fatimského roka v našej diecéze, vás pozývam ďakovať za všetky dary, ktoré sme dostali v tomto milostivom čase. Dar je treba prijať, rozbaliť a používať ho. To znamená, treba zakoreniť v našich životoch posolstvo Panny Márie, aby sa Rok Fatimy pre nás nikdy neskončil!

To, čo Panna Mária povedala Lucii, Františkovi a Hyacinte vo Fatime, platí pre všetkých ľudí. Počas tohto roka sme pri Pobožnostiach fatimských prvých sobôt rozjímali nad rôznymi témami posolstva, kňazi nám približovali najdôležitejšie aspekty zjavení vo svojich kázňach, mali sme možnosť sledovať mnohé relácie v televízii, v rádiu, čítať články, knihy o Fatime a posolstve Panny Márie, putovali sme do mariánskych svätýň a možno sme navštívili i samotnú Fatimu. Pokračovať v čítaní

20. nedeľa /A – homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše, pri príležitosti slávenia patrónky kostola – Panny Márie Kráľovnej v Novej Vsi nad Žitavou

AKO SA PRIČINIŤ O POKOJ V NÁS I VO SVETE

Tento rok upiera celý katolícky svet svoju pozornosť do jednej krajiny, do Portugalska, konkrétne do Fatimy. Teda aj nám by bolo hodno upriamiť svoj pohľad práve týmto smerom. Najskôr do Portugalska, ako takého. Spomeniem najprv 20. október 1646, kedy portugalský kráľ Ján IV. Obnoviteľ zasväcuje celé Portugalsko Panne Márii – jej Nepoškvrnenému Srdcu a  Pannu Máriu vyhlasuje za kráľovnú Portugalska. Na znak toho  skladá zo svojej hlavy kráľovskú korunu a od tejto chvíle nijaký portugalský kráľ už kráľovskú korunu nenosí. Týmto malo byť zvýraznené: tu už nie je kráľ. Je tu kráľovná – Panna Mária. Odvtedy, ako kráľ zložil korunu zo svojej hlavy, keď sedával na tróne, mal ju položenú vedľa, po pravici, ako znak toho, že tu sedí kráľovná. Keď spolu s manželkou, kráľovnou, ako manželský pár, pózovali pri maľovaní obrazu, kráľovská koruna bola vždy pri nich na nejakom stojane; ale ani jeden z nich  už nemal korunu na hlave. Tým chceli zvýrazniť, opakujem: Panna Mária je kráľovná našej krajiny, ona je tu rozhodujúca. Pokračovať v čítaní

14. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave

V stredu 13. septembra 2017 si pripomíname 14. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave. V tento deň sa uskutoční cleodiecézna rekolekcia. Svätú omšu o 10.00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave celebruje J. Ex. Mons. Stanislav Stolárik. Liturgická farba je biela. O 9.55 hod. začneme sprievodom kňazov a asistencie z Biskupského úradu v Rožňave do katedrály. Po sv. omši bude spoločný obed pre všetkých kňazov v priestoroch biskupského úradu. 

(foto: zdroj TASR)

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – homília Mons. Stanislava Stolárika v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave (sv. omša vysielaná Rádiom Lumen)

PANNA MÁRIA CHCE BYŤ STÁLE S NAMI

 Sme v mariánskej katedrále, jedinej rímskokatolíckej mariánskej katedrále na Slovensku; lebo chvála Bohu  katedrál  je viac, ale rímskokatolícka mariánska je len táto jedna. S týmto konštatovaním môžeme pristúpiť k nášmu zamysleniu na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, ktorej titul nesie aj naša Rožňavská katedrála. Túto sobotu (12.8. 2017) bola  v Krakove, v Lagiewnikach, v centre Jána Pavla II., požehnaná mozaika, ktorá sprítomňuje návštevu sv. pápeža Jána Pavla II., z 3. júla 1995 na Levočskej hore. Je to udalosť veľkého významu, aj keď sa jej venovala nedostatočná pozornosť; vidíme jej význam aj z toho hľadiska, že v tomto centre popri centre Sanctuaria Božieho milosrdenstva, kam prichádza veľké množstvo ľudí z celého sveta, je znova znak nášho Slovenska. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše, pri ktorej posvätil nový kostol sv. Cyrila a Metoda v Slovinkách

AKÉ DÔLEŹITÉ SÚ HLBOKÉ PILOTY ŽIVOTA VIERY

Pri vstupe do Božieho chrámu ste mi povedali zaujímavý postreh, totiž, že keď ste sa pred časom pustili do stavby tohto chrámu, odrazu ste prišli na to, že pôda na mieste, kde by mal stáť,  nie je pripravená na to, aby tu vyrástol Boží chrám. Ale našlo sa riešenie a vy, ktorí sa zaoberáte problematikou stavieb a ste v tom odborníci, viete, že najprv bolo treba zapustiť  poriadne piliere a až potom bolo možné začať stavať túto stavbu. A akoby aj táto skúsenosť, bola skúsenosťou  ako súčasnosti, tak aj iných čias; keď sa zdá, alebo javí, že  nie je možné budovať Božie dielo, pretože doba je neprajná, ľudia sa odvrátili od Boha a jeho prikázaní, od svätenia nedele, prijímania sviatostí, možno najviac od sobáša  a krstu a tak život je taký roztrasený… jednoducho sa nedá! Tak sa zdá. Ale ten, kto nechce rezignovať, kto chce budovať, príde tiež k tomu istému záveru, že sa dá, ale treba zapustiť poriadne hlboké korene, treba sa postarať o poriadne hlboké piloty, na ktorých je možné budovať stavbu života viery, budovať veľké Božie dielo, ktoré rastie v človekovi, ale aj v ľudskom spoločenstve. Pokračovať v čítaní

Posviacka nového kostola sv. Cyrila a sv. Metoda v Slovinkách

13. august 2017 sa stal pre nás, obyvateľov filiálky Slovinky, pamätným a hlboko sa vpísal do našich sŕdc. V tento deň, Mons. Stanislav Stoláril, rožňavský diecézny biskup, kosekroval novopostavený kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Všetkých veriacich v homílii pozval uvedomiť si, „že postaviť kostol je prejav Božej milosti. To nie je dopriate každej generácii, to nie je dopriate každému človekovi. Ale teraz poviete: »Hm, aká je to výsada?« No je to výsada od Pána Boha, ktorú si možno ani veľa krát neuvedomujeme. To nie je dovolené a dané každému postaviť kostol.“ Naozaj si uvedomujeme túto veľkú milosť, ktorú nám Boh daroval, že „Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi.“ (Zjv 21,3) Pokračovať v čítaní

Diecézna púť v Úhornej na sviatok Panny Márie Snežnej 6. augusta 2017 homília Mons. Stanislava Stolárika

BOH S MÁRIOU ZVÍŤAZÍ AJ V NAŠOM ŽIVOTE

Je známy príbeh o starčekovi, ktorý sadil nové stromčeky, jablone. Keď išli ľudia okolo, s počudovaním sa ho pýtali: „Starček, povedz nám, prečo sadíš tieto nové jablone, veď ty z nich už nebudeš jesť? Ty už neokúsiš sladkosť ovocia, ktoré sa na nich urodí.“ Starček, so srdcom plným lásky aj pre tých, ktorí prídu po ňom, odpovedal skromne a jednoducho: „Viete, ale tí, ktorí prídu po mne, budú mať toto ovocie, oni sa budú tešiť z jeho chuti, a možno, že aj poďakujú za mňa, hoci pre nich neznámeho, predsa poďakujú za toho, kto tieto stromčeky zasadil.“ Pokračovať v čítaní

Odpustová slávnosť a Dni obce v Smolníckej Hute

Srdečne Vás pozývame…

V dňoch od 12.8 – 13.8.2017 sa uskutočnia Dni obce – Smolnícka Huta. Program začne v sobotu 12.08.2017 o 11:00 na ihrisku v Paukeri. Môžete sa tešiť na regionálne skupiny a množstvo atrakcií pre deti a taktiež súťaž o najlepší koláč.

V nedeľu 13. augusta 2017 vyvrcholia oslavy v obci odpustovou slávnosťou v kostole zasvätenom Nanebovzatiu Panny Márie. Slávnostnú svätú omšu, ktorá sa začne o 10:00 hod., bude celebrovať HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., cirkevný historik.

Kostol bol v roku 2008 vyhlásený za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári je na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia Pátra Pia. Veriaci si ju budú môcť uctiť aj pri príležitosti augustovej odpustovej slávnosti.

V rámci Odpustovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie Vás srdečne pozývame na koncert operných umelcov, barytonistu Martina Babjaka, jeho brata tenoristu Jána Babjaka a klaviristu Daniela Buranovského, ktorý sa uskutoční v našom kostole „Nanebovzatia Panny Márie“ v nedeľu 13.08.2017 o 15.00 hod.
Všetci ste srdečne vítaní.

(CSILic. Jozef Spišák, farár).

Na Úhornú prišli pútnici potešiť Máriu

Od roku 1813 sa na mieste pod kopcom Hekerová konajú púte k Panne Márii Snežnej, ktorej je zasvätená kaplnka nad obcou Úhorná. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Diecézna púť sa konala počas víkendu 5.8. – 6.8.2017. Samotný začiatok púte bol stanovený na 15:00 hod.. Tomuto začiatku však predchádzala príprava v podobe modlitby Deviatnika k Panne Márii rožňavskej vo všetkých farnostiach diecézy a ako blízka príprava reálne pešie putovanie pútnikov z Rožňavy a zo Smolníka.

Úvodnú svätú omšu celebroval J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Svätej omši predchádzala pobožnosť Fatimskej soboty a záverom svätej omše sa ukončil Deviatnik k Panne Márii rožňavskej. Po tejto svätej omši bola možnosť adorovať Eucharistického Krista pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v Kaplnke Snežnej Panny Márie. Pokračovať v čítaní

Diecézna Charita Rožňava spustila nový web

 Začiatkom augusta spustila Diecézna Charita Rožňava (DCH RV) svoju novú webovú stránku, nakoľko predchádzajúca nevyhovovala súčasnému trendu a technickým parametrom. V jej obsahu nájdete informácie o jednotlivých strediskách charity na území Rožňavskej diecézy; o službách pre starých a chorých, pre ľudí bez domova, o potravinovej pomoci; nájdete tu kontakty na pracovníkov stredísk, články aj novú výročnú správu; návod ako postupovať, ak sa chcete stáť poberateľom charitnej služby; rovnako informácie o materiálnej alebo finančnej pomoci, ak sa núdznym rozhodnete pomôcť cez charitu aj vy.

„V súčasnej dobe väčšina organizácií aj jednotlivcov preferuje digitálnu komunikáciu. Keďže sa snažíme budovať modernú a efektívnu organizáciu, nemôžeme tento trend opomenúť,“ hovorí riaditeľka DCH RV Andrea Janická Rudnayová. „Chceme byť prítomní tam, kde sú prítomní naši podporovatelia, partnerské organizácie ale aj klienti. Náš potencionálny klient, resp. rodinný príslušník, ktorý hľadá službu potrebnú pre svojho príbuzného je najčastejšie človek zamestnaný s množstvom povinností. Internet mu umožňuje ponuku služieb pozrieť v pohodlí domova, stiahnuť potrebné formuláre, dohodnúť návštevu… Okrem toho sa naozaj široká verejnosť môže oboznamovať o aktuálnom dianí a projektoch, ktoré realizujeme a ako hospodárime s prostriedkami alebo darmi, ktoré sme dostali. Veríme, že prinesie množstvo pozitívnej spätnej väzby, napríklad rozvoj dobrovoľníckeho programu alebo fundraisingu.

Stránka sa bude priebežne dopĺňať o aktuálne informácie. Pokiaľ máte k obsahu návrhy na aktuality, vylepšenie a pod., môžete ich na DCH RV napísať priamo cez ikonu na webovej stránke.Viac si môžete prečítať priamo na adrese: www.charitaroznava.sk
 
informovala: Miroslava Tarajová, FMA
 

Slávnosť sv. Petra a Pavla – homília Mons. Stanislava Stolárika

TAJOMSTVO SLUŽBY BOHU

Možno zvlášť mužskej časti tu prítomných neuniká, koľko sa zvykne platiť pri draftovaní, pri prestupe niektorých športovcov. Lietajú také milióny, že sa  nám až zakrúti hlava a  niekedy sa pýtame, či to nie je až dotýkanie sa bohorúhania, veď toľké hladné krky čakajú na kus chleba a tam sa míňajú toľké peniaze. Dokonca údajne povedali, že keby niekto chcel kúpiť Ronalda z Realu Madrid, pod jednu miliardu eur sa nepôjde. Je toto ešte ľudské? Lebo s Pánom Bohom to iste nemá nič spoločné. Nikto nespochybňuje talent, nikto nechce, aby aj športový talent nebol ocenený, ale tak sa javí, že mnohé veci sa posunuli do nekontrolovateľnej, či nezriadenej miery. Za koho sú pokladaní a ako sú cenení niektorí ľudia! Toto nie je dobre! Pokračovať v čítaní

Deviatnik k Panne Márii pred celodiecéznou púťou na Úhornú.

S MÁRIOU SA SPOLOČNE MODLIME

Už cez dve storočia prichádzajú pútnici z Rožňavskej diecézy, ale aj z iných diecéz, k Panne Márii Snežnej do Úhornej. Kostolík je neveľký, a tak i toto mariánske pútnické miesto je ťažko porovnávať s niektorými známejšími svätyňami. Ale Panna Mária – naša Mama, je len jedna! A tak nie je dôležité, do akého veľkého domu prichádzame, dôležité je, že prichádzame k Mame.

Cez modlitbu Deviatnika k Panne Márii Snežnej v Úhornej, sa pod jej ochranu utiekame všetci, nech sa ju modlíme kdekoľvek. Prejavujeme vďaku Panne Márii, že Deviatnik dostávame práve vo Fatimskom roku. Je to veľké znamenie nádeje pre nás všetkých. Nech sa preto tento Deviatnik už každoročne modlí v celej diecéze pred odpustovou slávnosťou v Úhornej (môže sa modliť i pred mariánskym odpustom vo farnosti). Sila spoločnej modlitby iste vyprosí potrebné milosti pre našu diecézu, farnosti, rodiny, i pre prosiacich jednotlivcov.

Mária, každou modlitbou Deviatnika, Ti znova zverujeme aktuálne udalosti nás všetkých a cez Tvoje Nepoškvrnené Srdce sa zasväcujeme Božej prozreteľnosti. Panna Mária Rožňavská – oroduj za nás!  

✠ Mons. Stanislav Stolárik                                                                                                

    rožňavský diecézny biskup

 

Deviatnik k Panne Márii sa bude modliť v každej farnosti od piatka 28. 07. 2017 do soboty 05. 08. 2017, kedy v Úhornej oslavujeme Pannu Máriu Snežnú a pripomíname si Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky v Ríme. V sobotu 05. 08. 2017 je aj prvá sobota v mesiaci, preto odporúčame, aby sa v kostoloch najprv vykonala pobožnosť fatimskej soboty, odslúžila sa sv. omša a po nej nech nasleduje záver Deviatnika k Panne Márii. V každej farnosti bude k dispozícii brožúrka s týmto deviatnikom, kde je osobitne vyzdvihnutá aj úcta k Panne Márii Rožňavskej. Cena za kus je 0,20 €. Objednať si ju môžte aj mailom: cervena@burv.sk

Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava Nám. baníkov 20 048 01 Rožňava, hľadá zamestnanca na obsadenie pozície vedúceho ekonomického úseku.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;
 • osobitná odborná spôsobilosť na zabezpečenie činnosti.

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť;
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • odborná prax najmenej 10 rokov – v oblastiach predmetu činnosti;
 • práca s počítačom na užívateľskej úrovni /minimálne Word, Excel, Internet/;
 • manažérske, organizačné a komunikačnéschopnosti;
 • zodpovednosť, rozhodnosť, orientácia na ciele, zmysel pre tímovú prácu, odolnosť voči stresu.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením poštovej adresy, telefonického a mailového kontaktu na uchádzača;
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • motivačný list;
 • fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov;
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v prípade prijatia do prac.pomeru);
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, mailom na adresy:  tkac@burv.sksvackova@burv.sk , alebo poštou najneskôr do 10.júla 2017. Rozhodujúcim je dátum podania.

Predpokladaný termín nástupu je podľa dohody.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi /A – homília Mons. Stanislava Stolárika v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

 BOH SA TEŠÍ NA STRETNUTIE S NAMI. A ČO MY?

Bolo to na sviatok Božieho Tela, keď dopredu v kostole, do lavice prišla pani a celou svojou bytosťou vyjadrila to, čo cítila vo svojom srdci: „Bože, tak veľmi ti ďakujem, že som sem mohla prísť!“ Veriaca, ktorá sedela vedľa nej, počula tieto slová a videla aj gesto, ktorým ich pani sprevádzala povedala: „Viete celú svätú omšu ma prenikali práve tieto jej slová. Až také zimomriavky chodili po mne. Koľkú vieru a  radosť vyjadrila táto pani, keď ďakovala Pánu Bohu za to, že mohla prísť do Božieho chrámu na sviatok, na slávnosť Božieho Tela!“ Nevieme, či tá pani niečo také zvykne hovoriť len v tento deň, na tento sviatok. Skôr sa dá predpokladať, že kedykoľvek má možnosť prísť do Božieho chrámu, vyjadrí svoju úprimnú vďačnosť Pánu Bohu: „Bože, môžem byť v tvojej blízkosti, vďaka.“ Pokračovať v čítaní

Slávnosť Najsvätejšej Trojice /A – homília Mons. Stanislava Stolárika v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Tisovci – 45. výročie úmrtia biskupa Róberta Pobožného

VZÁCNY PASTIER DIECÉZY – BISKUP RÓBERT POBOŽNÝ

V deň slávnosti Najsvätejšej Trojice, či už tu, v tejto farnosti, ale aj v celej diecéze, si pripomíname  hoci možno nie celkom náležitým spôsobom, ale predsa, 45. výročie úmrtia apoštolského administrátora Rožňavskej diecézy Dr. Róberta Pobožného, ktorý pochádzal práve z Vašej farnosti. Chceme  prejaviť našu hlbokú vďaku voči Pánu Bohu, že pán biskup Pobožný patril medzi tých, ktorí aj pochádzali z diecézy, aj stáli na jej čele toľké roky. On stál na čele Rožňavskej diecézy 27 rokov, z toho 4 roky ako kapitulný vikár  a 23 rokov ako biskup. Chcel by som dnes hovoriť o ňom  a možno sčasti aj zhodnotiť jeho biskupskú službu, nad ktorou sme sa zamýšľali my, kňazi počas prvého polroka tohto roka v rámci našich kňazských rekolekcií. Sme vďační práve vášmu duchovnému otcovi Dr. Kundríkovi, že nám poskytol tieto zamyslenia zo svojej doktorskej práce o biskupovi Pobožnom. Takto sme sa mohli  viac oboznámiť so životom tohto vzácneho človeka. Môžeme to vyjadriť tak, ako to v živote veľakrát býva: „Niekoho neosloví nič.“  Pokračovať v čítaní

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v rožňavskej katedrále

Vo štvrtok 15. Júna 2017 sme v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Svätú omšu o 18:00 hodine celebroval Mons. Stanislav Stolárik rožňavský diecézny biskup, koncelebrantmi boli: generálny vikár Mons. Miloš Gazdík, osvietený pán veľprepošt rožňavskej kapituly Jozef Markotán a kancelár Lukáš Tkáč a kaplán v Rožňave Jozef Halčin. Slávnostnú svätú omšu sme zakončili teoforickou procesiou so sviatosťou oltárnou, ktorú viedol generálny vikár a celú slávnosť ukončil eucharistickým požehnaním otec biskup, ktorý nám v homílii zdôraznil veľkosť tajomstva svätej omše a pobádal nás k veľkej radosti plynúcej z Pánovej blízkosti. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše 3.6. 2017, pri príležitosti vstupu apoštolských sestier do Rodiny Panny Márie v kostole Povýšenia sv. Kríža v Haliči

JAZERO MODLITBY ZVLAŽUJE OKOLIE I SVET

Chvíľa, ktorú práve prežívame,  je veľmi radostná, krásna a iste by sa dalo hovoriť o nej z mnohých aspektov. Ale chcel by som zdôrazniť jeden moment, či skôr dôležitý aspekt. Začnem príkladom. Kráľ navštívil mnícha v jeho cele, ktorá bola trošku väčšia ako obyčajne cely bývajú. Keď v nej uvidel veľké množstvo kníh, hovorí mníchovi: „Ej, ale vám závidím, koľko múdrosti ste vložili do týchto kníh a koľko ste z nich načerpali, aby ste obohatili seba, mnohých okolo seba, a vôbec tento svet. Až vám závidím! Mních zobral kráľa za ruku a na prekvapenie všetkých, ho odviedol do maštale. Keď vošli do maštale, uvideli rehoľného brata, ktorý sa staral o  zvieratká, ktoré patrili mníchom. Brat práve  v tej chvíli prerušil prácu a zopäl ruky k modlitbe. Vtedy mních povedal kráľovi: „Vidíte, tu je sila, ktorá zachraňuje svet. Tieto zopnuté ruky sú najväčšou silou a pomocou pre tento svet.“ Pokračovať v čítaní