Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Detská výtvarná súťaž „Biblia očami detí“ | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:48 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Detská výtvarná súťaž „Biblia očami detí“

DSC_1665Aj v tomto školskom roku sa deti z viacerých škôl v Rožňavskej diecéze zapojili do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“.  Motívom pre tvorbu prác boli, podobne ako pri biblickej olympiáde, knihy Svätého písma: Prvá kniha Samuelova a Evanjelium podľa Lukáša. Porota zložená z kňazov a katechétov, ktorí sa zúčastnili na diecéznom kole biblickej olympiády, vyhodnotila 35 výtvarných prác v jednotlivých kategóriách takto:

 1. kategória: MŠ 

1. Alžbeta Elizeušová (KMŠ Revúca)

2. Miroslava Slobodianiuková (KMŠ Revúca) 

3. Tamara Kozáková (KMŠ Revúca) 

2.kategória: ZŠ roč. 1. – 2.

1. Natália Mackovjaková (ZŠ Margecany)

2. Tobias Gallo (ZŠ Margecany)

3. Nika Hradiská (ZŠ Margecany)

3.kategória: ZŠ, 3. – 4. ročník 

1. Viktória Ďuricová (CZŠ Lučenec) 

2. Elena Grinvalská (ZŠ Margecany)

3. Dominika Vargicová (CZŠ Lučenec)

4. kategória: ZŠ, 5. – 6. ročník a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

1. Chiara Ruszóová (ZŠ Jesenské)

2. Dominika Burišová (ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec)

3. Peter Balko (CZŠ Lučenec)

5. kategória: ZŠ, 7. – 9. ročník a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

1. Viktória Váradiová (ZŠ Jesenské)

2. Csaba Zagyi (ZŠ Jesenské)

3. Lenka Gracová (ZŠ Poproč)

6.kategória  C: špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

1. Adrián Andrašik (ZŠ Internátna Lučenec)

2. Janka Kresánová (ZŠ Internátna Lučenec)

Týmto žiakom budú za odmenu odoslané diplomy a ich práce budú reprezentovať Rožňavskú diecézu v celoslovenskej súťaži. Úprimné poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom za ich námahu pri kreslení a taktiež kňazom a katechétom za pomoc a usmernenie žiakov. V novom školskom roku pozývame aj ďalších zapojiť sa do kreslenia biblických tém.

Rožňavskú diecézu informoval vdp. Jozef Bednárik, farský administrátor v Kokave nad Rimavicou.

DSC_1662 DSC_1664