Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Utorok, 30. 5. 2017, 15:04 hod.
 liturgická farba Utorok po 7. veľkonočnej nedeli 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

HOMÍLIE OTCA BISKUPA

Homília Mons. Stanislava Stolárika počas púte Rožňavskej diecézy 13.5. 2017 v Boľkovciach, pri slávení Mariánskeho dňa a Dňa Rodiny; pred Dňom matiek

 

PANNA MÁRIA NÁS POVZBUDZUJE BUDOVAŤ

KVALITNÝ DOM ŽIVOTA

Bola 1. svetová vojna. Vtedajší pápež Benedikt XV. prežíval veľké utrpenie pre ukrutnosti vojny s takou intenzitou, ako boli tieto ukrutnosti a bolesti prežívané v nespočetných rodinách. Preto sa rozhodol dať do mariánskych litánií, a tiež do cirkevného kalendára sviatok Kráľovnej pokoja a zároveň vyhlásil aj modlitbu deviatnika ku Kráľovnej pokoja. Prišiel ôsmy deň modlitieb deviatnika za pokoj, bol to 13. máj 1917. A vtedy, ako vieme,  sa Panna Mária vo Fatime, v zátoke mieru Cova da Iria, zjavila trom malým deťom – Františkovi, Hyacinte a Lucii. Bola nedeľa. Po rannej svätej omši, tak ako to bolo donedávna zvykom aj na Slovensku, keď ľudia mali nejaké kravičky, ovečky, po sv. omši sa vychádzalo s nimi na pašu. Aj tri spomínané deti po rannej sv. omši šli s ovečkami na pašu. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika 3.5. 2017 počas sv. omše v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave /vysielaná Rádiom Lumen/

 

FATIMA NIE JE VEŠTIAREŇ – JE TO POSOLSTVO Z NEBA

Je veľa iste dôležitých vecí, ktoré je treba v živote spomenúť.  Keď sa dívame na účinkovanie Pána Ježiša, môžeme si všimnúť, že veľa hovoril, veľa jeho skutkov, postojov  apoštoli videli a predsa dochádza k neporozumeniu, či priam k nedorozumeniu, keď im Ježiš hovorí o jednote medzi ním a Otcom. Zrazu apoštoli nerozumejú, o čo vlastne ide, čo im to hovorí. Vtedy Pán Ježiš dáva jasnú odpoveď: „Filip, kto vidí mňa, vidí Otca.“ Adresuje ju apoštolovi Filipovi, ktorý má dnes spolu s  Jakubom, ďalším z apoštolov sviatok. Máme znova pred očami apoštolov ako tých, ktorých si Ježiš vyvolil za najbližších spolupracovníkov pri šírení Božieho kráľovstva. Všimnime si však, koľko mal s nimi práce, aby ich pretváral. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše 29.4. 2017, pri príležitosti celoslovenského stretnutia Hnutia Modlitby matiek vo Svite

MAMY- SPOLUTVORKYNE EURÓPY

Je storočnica zjavení vo Fatime a tak mi nedá, aby som sa nevrátil k tomu, čo sa udialo pred šestnástimi rokmi, keď som s niekoľkými mamami z Hnutia Modlitby matiek putoval do Fatimy. Aj tu sú, chvála Bohu, niektoré z týchto mám, teším sa z toho. Naše putovanie začalo veľmi zaujímavo, lebo odlet mal byť z Viedne a naše spolusestry z Moravy, Ruženka, ktorá je aj tu dnes s nami a Ondřiška, mali nejakú zápchu na ceste, áut bolo veľa a tak sa nedostavili načas k odletu do Viedne. Ale už predtým, keď  sme prišli na letisko do Viedne, hlásili, že let bude mať meškanie. Takže keby bolo lietadlo letelo načas, o dve sestry by bolo v  našej púti menej. No a  keďže sme čakali i na odlet i na naše dve meškajúce sestry, hovorím prítomným sestrám a jednému bratovi z Modlitieb otcov: „Poďme sa pomodliť, urobme si rozjímanie.“ Mal som už nájdené v knižočke, o čom budeme rozjímať. Viete čo, to bola taká uzučká knižočka a rozjímanie, ktoré som mal pripravené, som v nej nemohol nájsť. V 5 milimetrov hrubej knižke! Tak nakoniec som otvoril rozjímanie o úteku Svätej rodiny do Egypta. A bolo to veľmi pekne rozpísané, ako cik-cak išli do Egypta; kade-tade, za všelijakých okolností, atď. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše na 2. Veľkonočnú nedeľu (nedeľa Božieho Milosrdenstva) 23. apríla 2017 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

DNES V NEBI „VETRAJÚ“

Je nedeľa Božieho Milosrdenstva, ktorú slávime ako generácia, ktorá zažila vývoj toho všetkého, čo viedlo k rozšíreniu posolstva o Božom Milosrdenstve a čo smerovalo k ustanoveniu Nedele Božieho Milosrdenstva.  Mnohí viete, že aj v centre Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikach, máme Slováci i Maďari svoju kaplnku. Máme tam kaplnku Sedembolestnej Panny Márie a tešíme sa, že aj týmto viditeľným znakom sme, akoby zakorenení na tomto svätom mieste v hlbokom prameni Božieho Milosrdenstva. Toto všetko  ako som spomenul, prešlo vývojom.

 Považujem za veľkú Božiu milosť, že práve v čase vrcholiaceho procesu týchto udalostí, som mohol pokračovať vo svojich štúdiách práve v Krakowe a tak som mal príležitosť väčšmi a bližšie sa oboznamovať s týmto posolstvom a tajomstvom. Videl som, ako rastie sanktuárium Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikach a postupne aj ja som dostával odpovede na mnohé tie otázky, ktoré súviseli s Božím Milosrdenstvom, pretože po udalostiach deväťdesiatych rokov a zmenách v našej krajine sa všeličo šírilo a veľmi veľa z toho, čo sa šírilo bolo nepravdivé,  bolo proti viere a proti Bohu. Ukazovalo sa to ako veľmi lichotivé a pekné, ale vo vnútri to rozleptávalo pravú vieru. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika 22.4. 2017 počas sv. omše pri príležitosti celodiecézneho stretnutia mládeže v Gelnici

KOHO NAJVIAC POČÚVAM V ŽIVOTE?

Všetkých vás veľmi srdečne pozdravujem  a vítam, i ďakujem, že ste prijali pozvanie na naše spoločné stretnutie, ktoré je stretnutím viery a trochu mi pripomína udalosť, opísanú v Skutkoch apoštolov, ktorú sme počuli v dnešnom prvom čítaní. Apoštoli, ktorí už mali skúsenosti s ťažkosťami pri ohlasovaní Ježiša Krista, napriek tomu všetkému, ho neohrozene ohlasujú.

Keď si vtedajší predstavitelia moci, ale aj náboženského života už nevedia dať  s nimi rady, dajú ich do väzenia a špekulujú, čo s nimi ďalej. Nájdu kompromisné riešenie a prikážu im: „Nesmiete o Ježišovi Kristovi hovoriť ďalej!“ Nesmiete! A čo na to apoštoli? Vydávajú svedectvo o svojom pevnom presvedčení a hovoria: „Ale veď Boha treba viac počúvať, ako ľudí!“ Toto je konfrontácia, ktorá sa nesie celými kresťanskými dejinami. Vždy budú tí, ktorí nám výslovne, alebo skryto budú hovoriť, priam prikazovať: „Nesmiete hovoriť o Ježišovi Kristovi! Nesmiete balamutiť hlavy ľudí v dnešnom svete! Sú predsa oveľa dôležitejšie veci.“ Jediná odpoveď na všetky tieto, akože „dobromyseľné“ odporúčania, ale aj príkazy je: „Boha je treba viac počúvať, ako ľudí.“ Pokračovať v čítaní

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

VIDELA SOM PÁNA
Zaujímavou sprievodkyňou veľkonočného času je Mária Magdaléna, ktorá sa vyznáva i priznáva k nevšednej skúsenosti: „Videla som Pána.“ (Jn 20, 18). Koľko nadšenia a presvedčivosti bolo v svedectve tejto ženy! Šokovaní apoštoli len ťažko prijímali svedectvo tej, o ktorej ešte nedávno počúvali nie veľmi lichotivé správy. Avšak stretnutie so Zmŕtvychvstalým Kristom bolo pre Máriu Magdalénu tak silným zážitkom, že sa už nedívala späť, ani nešpekulovala nad špekuláciami iných. Jednoducho udalosť stretnutia s Kristom prežívala tak silno, že si ju nemohla nechať len pre seba.
Človek súčasnej doby, ktorý vie, ale veľakrát i nevie, o čom je Veľká noc, môže po zachytení základnej informácie o podivuhodnom Kristovom zmŕtvychvstaní reagovať nedôverčivo. Zmŕtvychvstanie? Nie snáď reinkarnácia? Predsa hovoriť o reinkarnácii sa dnes „nosí“. Alebo uveriť všetkým popieračom tejto udalosti?
Komu teda uveriť? Márii Magdaléne, alebo tým, ktorí spochybňovali a spochybňujú správu o Pánovom zmŕtvychvstaní? Pokračovať v čítaní

„Zelený štvrtok „– homília Mons. Stanislava Stolárika počas svätej omše svätenia olejov v Katedrále Nanebovzatia panny Márie v Rožňave

 

SME POMAZANÍ PÁNOVI

Zvlášť v dnešný deň, náš kňazský deň, keď sme vstupovali sem, do Božieho chrámu, a potom pri počúvaní 1. čítania z Izaiáša proroka ako aj pri počúvaní slov svätého evanjelia, mohli sme si tak, ako aj v iných chvíľach, keď nám to príde na um a  kiež by nám to častejšie prichádzalo na um, pripomenúť slová: „Duch Pánov je nado mnou, pretože ma pomazal a poslal hlásať evanjelium chudobným.“ Aké je to obrovské vyznačenie, keď Duch Pánov je nad každým jedným z nás. Predovšetkým si to môžeme a máme pripomínať my, kňazi. Ale v tejto chvíli drahí bratia a sestry, ak hovoríme o Pánovom Duchu a hovoríme aj o pomazaní, nemôžeme zabudnúť, že všetci vytvárame veľké spoločenstvo pomazaných pri krste. Už tam sa nám dostalo tohto veľkého vyznačenia – byť pomazaní. Tí, ktorí to po krste nezanedbali a rozvíjali ďalej vo svojej rodine, vo svojej výchove, prijali aj ďalší dar pomazania. Pomazanie pri vysluhovaní sviatosti birmovania. Nás, drahí bratia v kňazskej, diakonskej službe, Pán povolal, aby sme boli pomazaní aj znakom služobného kňazstva, ktorým sa tak veľmi pripodobňujeme Ježišovi Kristovi a Duch Pánov je nad nami. Ja som bol ešte pomazaný aj pri biskupskej vysviacke. A všetkých nás čaká ešte jedno pomazanie. Pomazanie chorých, ktoré tiež nemôžeme obísť, ani zanedbať a ku ktorému tiež máme kráčať v ústrety, ako k možnosti stretnutia sa s Ježišom Kristom. Pokračovať v čítaní

Kvetná nedeľa „A“ – homília Mons. Stanislava Stolárika 9.4. 2017 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

 

CHCETE PRÍSŤ DO NEBA?

Svätci a znalci duchovného života, ako je napr. sv. Ignác z Loyoly, alebo sv. Terézia Avilská, odporúčajú nám všetkým, aby sme sa pri rozjímaní usilovali predstaviť si všetko to, čo sme počuli a následne je to predmetom rozjímania. Tak v tejto chvíli si môžeme predstaviť možno aj s privretými očami, celú jeruzalemskú udalosť Kvetnej nedele od začiatku, ako sme vychádzali z kostola sv. Františka Xaverského, kde sme požehnali ratolesti a šli sme v sprievode do katedrály, ale tiež udalosť vyspievanú v Pašiach. Vraj pri návšteve Betfage sa pútnikom ukazuje kameň, do ktorého je vtlačená Ježišova šľapaj. Údajne na tento kameň sa postavil, keď si sadal na oslíka. Samozrejme, ako to býva pri takýchto púťach, alebo turistických atrakciách, takéto a podobné znaky pútajú pozornosť v miere nie raz premrštenej. Potom to, čo nejakým podstatným znakom, obsahom, posolstvom, niekedy môže  uniknúť, ba sa aj stratiť. A to preto, že sa nedá dôraz na to, že oveľa dôležitejšie ako atrakcia, je všetko to, o čom hovorí dané posolstvo. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika 4. apríla 2017 počas sv. omše v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda na Velehrade pri príležitosti zasadania Stálych rád ČKB a KBS

 

Aj keď už nie sme jedna Biskupská konferencia, stále máme k sebe veľmi blízko. A to i preto, lebo našu jednotu vytvára i posilňuje Ježiš Kristus, ktorý „je ten istý včera, dnes i naveky.“ (Hebr. 13,8)

Naša spoločná história vytvorila viaceré spoločné miesta, na ktorých sa doteraz celkom prirodzene stretávame. Jedným z týchto miest, kde oba naše národy cítia spoločné korene, je Velehrad. Významné pútnické miesto, na ktorom nielen v roku 1985 bola významná manifestácia viery veriacich Česko-Slovenska, ale tu sa udialo oveľa viac z toho, čo formovalo naše národy.

Dnes sme tu predstavitelia Stálych rád ČBK a KBS a dýchajúc atmosféru “genius loci” cyrilometodskej tradície, dva dni pred výročím smrti sv. Metoda  († 6.4. 885), pokračujeme v prosbe, ktorá na tomto mieste zaznela nespočetne krát: “Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.” V tejto chvíli neváhame v plnej dôvere ešte pridať: “nielen zachovaj, ale i posilňuj a zveľaďuj.” Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika 16. 3. 2017 v deň modlitieb za diecézu, na stanovený úmysel a za diecézneho biskupa

LEN BOH MÁ ŽIVÚ VODU PRE NAŠE SRDCIA 

Dnes sa chceme zamyslieť nad ponúknutým Božím slovom a  aj nad zmyslom dňa modlitieb, ktorý slávime každého 16-teho v mesiaci a ako som už niekoľkokrát povedal, nikomu nezakazujem modlievať sa aj každý deň za diecézu, na stanovený úmysel a aj za mňa. Ako ste už mohli počuť aj vo vysielaní  Rádia Lumen, v rámci Roka Fatimy, citujem tam emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý nás pozýva k tomu, aby sme mali detinské srdce, ako mali fatimské deti – blahoslavení   František, Hyacinta a samozrejme aj Lucia; aby sme mali svoje srdce úprimné, otvorené a  vnímavé pre Božie veci, ktoré sa nás aktuálne dotýkajú. Pokračovať v čítaní

2. pôstna nedeľa „A“ – homília Mons. Stanislava Stolárika 12. 3. 2017 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

JEŽIŠ SA PREMIEŇA NIELEN SÁM, ALE PREMIEŇA I NÁS

Veľkí umelci histórie aj prítomnosti, sa často snažili zvýrazniť niektorý biblický príbeh, alebo výjav. Známy je obraz Rafaela, ktorý namaľoval výjav  „Premenenie Pána.“ Tento obraz je trojito rozvrstvený. Na  najvyššom stupni je pochopiteľne premenený Ježiš Kristus a táto časť obrazu je aj najvýraznejšia, najsvetlejšia, najžiarivejšia, čo je celkom pochopiteľné, lebo sa dá jednoznačne vyčítať, že z  premeneného Pána  vychádza žiara jeho božskosti. Na druhom stupni pod premeneným Pánom sú apoštoli – Peter, Jakub a Ján, ktorí reprezentujú, dá sa povedať, všetkých tých, ktorí sa snažia dostať do neba. A na treťom stupni, ktorý je najtmavší, pretože obraz je odstupňovaný aj svetlosťou, čím nižšie ideme, tým je obraz tmavší, na treťom stupni je chorý mladík, okolo ktorého stoja apoštoli, jeho príbuzní, tí, ktorí chcú chlapcovi nielen robiť spoločnosť, ale mu aj nejako  pomôcť. Hľadiac na tento obraz  tiež vidíme, ako jeden z Pánových učeníkov ukazuje rukou na chorého chlapca. Z tohto gesta  každý môže prečítať, že  učeník ukazuje Ježišovi Kristovi bolesť tohto sveta. Pokračovať v čítaní

1. pôstna nedeľa „A“ – homília Mons. Stanislava Stolárika 5.3.2017 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave (priamy prenos TV LUX)

ZATAJOVANIE PRÍTOMNÉHO ZLA

Pred súdom stál mladý, dvadsaťpäťročný mladík, môžeme povedať, ešte chlapec. Bol obvinený z vraždy. Totiž so spolukumpánmi prepadol banku a smrteľne postrelil strážnika, ktorý následne zomrel. Teraz stál pred súdom a musel si vypočuť veľmi tvrdý rozsudok: trest smrti na elektrickom kresle. Keď tak, ako to býva zvykom, dali mu možnosť povedať posledné slovo, trasľavým hlasom prehovoril: „Chcem povedať  všetkým mladým ľuďom, že v mojom živote to začalo piatimi centami. V deň, keď som mame z tašky ukradol 5 centov. Vtedy sa to nezastavilo, moje krádeže pokračovali – v škole, v obchodoch, aj na iných miestach, pri iných príležitostiach.  Potom som  sa dával dokopy aj s ďalšími, akože kamarátmi, až to napokon vyústilo do prepadávania bánk, aj tejto banky, kde som zastrelil človeka. Všetkým mladým chcem povedať, aby nešli tou istou cestou, lebo aj oni skončia práve tam, kde ja – na elektrickom kresle.“ Pokračovať v čítaní

Homília zo svätej omše na slávnosť všetkých svätých v rožňavskej Katedrále

NASLEDOVAŤ MÔŽEME TOHO,  KOHO NAJSKÔR SPOZNÁME

Na jednej súťaži záhradkárov a ovocinárov, zvíťazil ovocinár z Čile. Predstavil sa stromom, ktorý prinášal pätoraké ovocie. Bola to čerešňa, mandarínka, marhuľa, nektarinka  a slivka. Teda z jedného koreňa, alebo pňa, vyrástlo 5 druhov ovocia. Samozrejme, že je to značný unikát, ktorý vzbudil pozornosť a napokon spomínaný ovocinár na súťaži aj zvíťazil. Pokračovať v čítaní

Homília zo svätej omše 19.02.2017 v rožňavskej Katedrále

BOŽIE VYZNAMENANIA: SRDCE, KRÍŽ A TŔŇOVÁ KORUNA

Keď zomrie významný vojak, alebo významný politický činiteľ, v  smútočnom sprievode za jeho rakvou nesú na vankúši vyznamenania, metále, ktoré dostal, a ktoré pripomínajú jeho zásluhy, možno preukázanú statočnosť. Čo by bolo správne, vhodné najviac zvýrazňujúce skutočnosť, niesť  na vankúši za truhlou človeka, ktorý možno celý život niesol kríž, trpel, odpúšťal? Bol ponižovaný, možno ho nikto nebral vážne. A to všetko prežil preto, lebo sa snažil napĺňať slová evanjelia. Myslím si, že najvýstižnejším znamením na vankúši by bolo srdce, kríž a tŕňová koruna. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika 1.3. 2017 na Popolcovú stredu, počas sv. omše v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave /vysielaná Rádiom Lumen/

SILA, KTORÁ VYCHÁDZA ZO SKRYTOSTI

Dnes sa hovorí, že kto nie je zviditeľnený na sociálnej sieti, tak vlastne neexistuje. Kto nie je na facebook-u, kto nemá nejakú webovú stránku, tak vlastne neexistuje. Samozrejme, že aj s týmto názorom je možné polemizovať, aj keď na druhej strane môže byť na tom aj dosť pravdy, v tom zmysle, že je potrebné o niektorých veciach posúvať informácie ďalej. Ale teraz, keď začíname pôstne obdobie, pri počúvaní slov dnešného evanjelia, sme začuli celkom opačné pozvanie. Pozvanie ku konaniu svojich skutkov v skrytosti. V utiahnutosti, takmer v tajnosti. Aké je dôležité, aby to, čo možno veľakrát uniká pozornosti tohto sveta, aj napriek tomu sa predsa  konalo. Teda konať v skrytosti.

Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika zo svätej omše 12.2.2017 v rožňavskej Katedrále

ČO ROZHODUJE PRI NAŠEJ VOĽBE

V roku 1920 sa na súde v New Yorku konalo dedičské konanie po zomrelom miliardárovi Menfortovi. Všetci zhromaždení čakali na okamih prečítania závete zosnulého boháča. Keď sa otvorila obálka s jeho záveťou,  advokát prečítal: „Všetok majetok odkazujem svojej jedinej dcére Grácii.“ Dá sa povedať, že prítomní ani nič iné nečakali, ale prekvapila ich ďalšia veta zo závete: „Ale majetok dostane iba vtedy, keď  sa zriekne svojej katolíckej viery.“ Sudca,  ktorý predsedal jednaniu, sa obrátil na dcéru zomrelého, spýtal sa jej, či  porozumela o čo ide, a ešte jasne vysvetlil, že ak neprijme  majetok, teda ak sa nezriekne katolíckej viery, nedostane ho a  všetko bohatstvo, ktoré mala zdediť,  prepadne v prospech štátu. Pokračovať v čítaní

Homília zo svätej omše v rožňavskej Katedrále 8.2.2017

PRIPRAVUJEME SA NA ZASVÄTENIE NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

Prežívame storočnicu Fatimy a tak sa samozrejme nad týmto celosvetovo známym fenoménom zamýšľame aj my a zamýšľajú sa toľkí ďalší. Čo to je za fenomén: Fatima – 100 rokov. Je to nejaký katolícky výmysel, je to len jedna z ponúk turistických krás, alebo je to naozaj znova dotyk, ktorým sa nebo skláňa k zemi, ba čo ešte viac, skrze Pannu Máriu sa dotýka človeka a vnútra človeka? Boh sa znova skláňa k človekovi, aby skrze Mamu svojho Syna nám ponúkol záchranu a nový štýl života. My sme sa rozhodli, že si zvolíme túto verziu vysvetlenia a chápania fenoménu Fatimy – ako veriaci ľudia, a tešíme sa, že nie sme sami, ale že toľké ďalšie zástupy mariánskych ctiteľov sa tešia z tohto nádherného posolstva Fatimy. Chceme ho  stále viac a viac poznávať a aj vnášať do života. Preto sme 15. januára v tomto roku začali v našej diecéze „Rok Fatimy“, ktorý vyvrcholí 14. októbra, tu v katedrále, zasvätením diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pokračovať v čítaní

Homília otca biskupa 5.2.2017 – sv. omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

AKO SA DNES ŽIJE – A AKO SA MÔŽE ŽIŤ

Nie je to tak dávno, čo mi zavolal jeden kamarát z detstva a s radosťou v srdci sa mi chválil, že je čerstvým dedkom. Vzápätí prišlo to, prečo mi volal. Opýtal sa ma: „Čo mám robiť a ako treba postupovať, aby dieťa bolo pokrstené?“ Odpovedal som mu: „Ale, však to je starosť rodičov.“ On na to: „Ale oni žijú v zahraničí.“ Ja mu vravím: „Predsa aj v zahraničí sú kostoly, fary, treba ísť tam, ohlásiť sa na faru, zvlášť, keď si hovoril, že tam dlhšie žijú, tam majú ísť, zahlásiť sa a požiadať o krst.“ „Oni nevedia, kde to je.“ „A nevedia ani, kde je ich robota, kde je každý obchod, možno aj každé kino a ktovie čo ešte všeličo ďalšie? O všeličom vedia, a nevedia, kde je ich kostol, kde je ich fara?“ „No ale vieš, ako dneska mladí ľudia žijú.“ Tak sa pýtam: „A sú vôbec zosobášení?“ „No, nie sú.“ A znova to isté: „No, vieš, ako sa dnes žije!“ Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika na dni zasväteného života vo Fiľakove

ROBIŤ KARIÉRU S MÁRIOU

Známy, niekdajší generálny predstavený rehole dominikánov, Timothy Radcliffe, v jednej zo svojich kníh konštatuje a čitateľa priam vyzýva k reakcii, keď hovorí: „Potrebujeme znamenia, ktoré by vypovedali o budúcnosti.“ My dobre vieme, že sa robia všelijaké fikcie, prognózy, predpovede, horoskopy a podobné veci, ktoré nie raz aj škodia ľuďom, ktorí to sledujú. Robí sa to v snahe, dotknúť sa budúcnosti. Ale výrok Radcliffa vôbec nesúvisí s  takýmito predpoveďami. Hovorí o nás, ktorých Pán povolal, aby sme boli znamením o existujúcej budúcnosti. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika zo sv. omše 22.1. 2017 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

BOH VIDITEĽNE PÔSOBÍ AJ V PROSTREDÍ NEVERY

 29. februára 1956 zomieral na rakovinu obľúbený taliansky kňaz Gnocchi, ktorý vo svojom testamente, ktorého obsah na vtedajší čas bol veľmi priekopníckym činom, a ak nebol už za hranou vtedajšieho zákona, tak bol aspoň na hrane, v tomto testamente napísal, že chce venovať svoje oči nevidiacim. Aj jeho meno už v taliančine znamená „oči“. Jedno oko dostal 11-ročný chlapec a druhé oko dostala 18-ročná dievčina. Tým, ktorí predtým nevideli, sa celkom zmenil život a odrazu videli skutočnosti, veci, o ktorých doteraz iba počuli.

Pokračovať v čítaní

„Vykročili sme na cestu duchovnej obnovy spolu s Pannou Máriou“ – príhovor rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále počas mariánskej pobožnosti pri príležitosti začiatku putovania sochy Panny Márie Fatimskej v diecéze

VYKROČILI SME NA CESTU DUCHOVNEJ OBNOVY SPOLU S PANNOU MÁRIOU

Milí spolubratia kňazi, drahí bratia a sestry, rehoľné sestry!

Keď sme pred chvíľou stáli v Kaplnke Najsvätejšieho Ježišovho Srdca v Katolíckej škole svätého Jána Nepomuckého, patróna školy, ale aj patróna diecézy, prežíval som túto chvíľu v značnej miere tiež osobne a aj v duchu slov, ktoré som povedal v úvode svojho inauguračného príhovoru, v deň, keď som preberal službu rožňavského biskupa: „Tu sa to všetko začalo.“ Áno, v tamojších priestoroch som sa narodil, tam som bol pokrstený, tam sa to v mojom osobnom živote všetko začalo. Pokračovať v čítaní

„Správne čítať znamenia neba“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále na slávnosť Zjavenia Pána 6. 1. 2017

erb-farSPRÁVNE ČÍTAŤ ZNAMENIA NEBA

Milý spolubrat v kňazskej službe, milé rehoľné sestry, bohoslovci, drahí bratia a sestry!

Vo Venezuele je obrovské jazero, volá sa Maracaibo. Má veľa kilometrov štvorcových a  je známe, že vzbudzuje pozornosť vedcov, pretože zistili, že na 1 km2 tohto jazera ročne udrie 250 bleskov. Skúmajú tento jav a zamýšľajú sa nad tým, ako zachytiť elektrinu a využiť energiu ktorá je v týchto výbojoch, bleskoch. Nateraz je však ešte stále situácia taká, že ani táto obrovská sila, ktorá prichádza k nám z neba, takmer zadarmo, je neskrotiteľná, mocná a veľká, a nedá sa premeniť v prospech človeka. Zatiaľ je len silou, ktorá ničí, alebo ktorá vyvoláva hrôzu. Znamenie z neba. Pokračovať v čítaní

„Plnosť času v mojom živote“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále na slávnosť Narodenia Pána 25. 12. 2016

erb-far

PLNOSŤ ČASU V MOJOM ŽIVOTE

Milí spolubratia v kňazskej službe, milé rehoľné sestry, drahí   bratia a sestry, milé deti, milá mládež!

Boh tak miloval svet, že v plnosti času dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik , kto v neho uverí. Plnosť času! Veľakrát plnosť času môžeme aj prešvihnúť! Študent jednoducho nepríde na skúšku, alebo nevyužije čas predchádzajúcej prípravy na ňu, a tak ten čas, ktorý mu bol ponúknutý, nenávratne uletí. Ešte horšie je to v prípadoch, keď nás trápi nejaká choroba a možno ju neskoro objavíme, neskoro ju začneme liečiť, a tak unikne, prešvihne sa čas potrebný na účinnú liečbu. Plnosť času je v tom, aby sme v danom čase  a  v danej chvíli  dokázali veľmi správne zareagovať. Iste ani jeden z nás tu nie je taký, žeby sa mu to vždy a všetko podarilo. Všetci sme len ľudia a každý robíme aj chyby, máme aj omyly. Avšak čím menej ich robíme a čím viac sa chceme nechať poučiť, aby sme danú chvíľu správne využili, tým to je a bude pre nás lepšie. Pokračovať v čítaní

„Sila Božieho slova a môjho slova“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále na Tretiu adventnú nedeľu 18. 12. 2016

erb-far

SILA BOŽIEHO SLOVA A MÔJHO SLOVA

Drahý spolubrat v kňazskej službe, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež!

Jeden z anglických kráľov, skôr ako nastúpil na trón, urobil zaujímavé gesto, keď dovolil ľuďom, ktorí mali záujem o nejaké miesto v službe na kráľovskom dvore, aby prišli, predstavili sa a vyjadrili svoje prianie. Kráľ im miesto prisľúbil, jeho tajomník ho hneď zapísal, aby sa na to nezabudlo, a tým, žiadané posty mali záujemcovia zabezpečené. Prišiel aj jeden šľachtic, ktorý sa postavil pred kráľa a pýtal si jedno veľmi dôležité miesto.  Kráľ prikývol a  prikázal tajomníkovi zaznačiť to, aby sa na to nezabudlo. Vtedy šľachtic povedal: “Nie kráľ, zapisovať to nie je treba. Mne stačí tvoje slovo, pretože ja verím v slovo kráľa.“ Keď šľachtic odišiel, kráľ povedal svojmu tajomníkovi: „Iba tento jeden jediný si ma uctil ako kráľa, lebo vedel, čo znamená slovo kráľa.“ Pokračovať v čítaní

Homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše v rožňavskej katedrále 7. 12. 2016 (kňazský deň a diakonská vysviacka)

erb-farCELÝM SRDCOM PREŽÍVAŤ KŇAZSTVO A PRIŤAHOVAŤ ĽUDÍ K BOHU

Spolubratia v kňazskej, diakonskej službe, milý kandidát Martin so svojimi rodičmi, sestrou, ďalšími príbuznými, milí bohoslovci, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry!

Ešte z čias komunizmu, nakoľko vtedy bolo kníh veľmi málo, si niektorí  pamätáte známy  román Čingiza Ajtmatova Pokánie. Je tam scéna, keď bábuška prichádza po čase pravdepodobne do svojej rodnej obce a pýta sa, ktorou cestou sa dostane do kostola. Vtedy jej jeden dedinčan povie: „Kostol tam už nie je, lebo komunisti ho vyhodili do vzduchu.“ Vtedy sa bábuška znova pýta, avšak nielen jeho, ale aj všetkých: „Ale načo je potom taká cesta, ktorá nevedie do kostola?“ Je to veľmi zaujímavá otázka, ktorá má rozhodne nadčasový charakter a jednoznačne a isto každému pripomína: Sme na ceste! Pokračovať v čítaní