Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Utorok, 30. 5. 2017, 14:54 hod.
 liturgická farba Utorok po 7. veľkonočnej nedeli 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

HOMÍLIE OTCA BISKUPA

„Potešiť Boha, Máriu i seba navzájom“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika 21. 11. 2016 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave na záver novény k Trnavskej Panne Márii (priamy prenos: TV Lux a Rádio Lumen)

erb-farPOTEŠIŤ BOHA, MÁRIU I SEBA NAVZÁJOM

Milí bratia arcibiskupi, pán generálny vikár, pán dekan, bratia kňazi, rehoľné sestry, diakoni, milé deti, milá mládež, poslucháči rádia Lumen, televízni diváci televízie Lux, milí chorí, a keďže tieto prenosy sú sledované nielen za hranicami, ale aj na iných kontinentoch, tak pozdravujem aj tých, ktorí nás počúvajú teraz alebo neskôr zo záznamu  aj tých, ktorí nás budú vidieť na televíznej obrazovke.

Byť otvorený na náboženské aktivity, alebo ich spochybňovať?

Poznáme situáciu zo života sv. Faustíny, ako raz vstúpila do kaplnky, v kláštore, v ktorom bývala, aby sa modlila. Zrazu zachytila slová Pána Ježiša, ktoré ju veľmi prekvapili: „Dnes som si odpočinul vo vašom kláštore.“ Samozrejme, že túto rehoľnicu to nielen prekvapilo, ale i zaskočilo. Ako je to možné, veď ona prišla do kaplnky, aby si ona odpočinula, a tu zrazu zachytáva nádherný pozdrav od Pána Ježiša: Dnes som si odpočinul vo vašom  kláštore. Pokračovať v čítaní

„Rozsievať i na betóne“ – homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše 19. 11. 2016 pri príležitosti 25. výročia pôsobenia rožňavskej DOMKY

erb-farMilí bratia kňazi – saleziáni, bratia z diecézy, rehoľné sestry saleziánky i sestra Svätého kríža, všetci spolupracovníci, drahí bratia a sestry, milé deti, mladí!

Teším sa z nádherného spoločenstva, ktoré sme tu vytvorili. Všetkým vám chcem pogratulovať k vášmu striebornému jubileu Domky a znova poďakovať za všetko vykonané. Za vašu modlitbu, za podaný pohár vody, ohlásené Božie slovo, za svedectvo života a za všetko aj ďalšie, čo sa dá ešte vymenovať, čo je hodné spomenúť a  iste pred Pánom Bohom sa z toho nič nestratilo. Pokračovať v čítaní

„Ježišovo stretnutie s birmovancom“ – homília rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika 13. 11. 2016 v rožňavskej katedrále počas svätej omše na poďakovanie za Mimoriadny svätý rok milosrdenstva spojenej s vysluhovaním sviatosti birmovania

erb-farPozdravujem všetkých prítomných kňazov, rehoľné sestry, vás, milí birmovanci, birmovankyne, milí rodičia, birmovní rodičia, starí rodičia, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež.

Ďakujem, don Ján (Čapla), za predstavenie týchto dvadsaťpäť mladých ľudí. Je pochopiteľne potešiteľné počuť takúto správu, takéto svedectvo duchovného otca o vašej príprave, o vašej zaangažovanosti pred prijatím sviatosti birmovania. Ešte dnes, keď sa končí Rok milosrdenstva v jednotlivých kostoloch celého sveta, môžete si urobiť akýsi prehľad vo svojom vnútri, možno spytovanie svedomia, o svojom vzťahu k nebeskému Otcovi, po prejdenej ceste celej vašej prípravy, po ktorej ste mohli postupovať, a skúste sa nájsť: asi v ktorom bode svojho vzťahu, svojho  poznávania, svojho otvárania sa pred Pánom sa práve nachádzate. Pokračovať v čítaní

„Smrť spája dva brehy života“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika pri sv. omši na Spomienku na všetkých verných zosnulých 2. 11. 2016 v rožňavskej katedrále (priamy prenos Rádio Lumen)

Erb Mons. StolárikMilí spolubratia kňazi, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry prítomní tu, v našej katedrále, ale tiež milí poslucháči Rádia Lumen, osobitne vy, ktorí sa po tieto dni modlievate za duše v očistci a  spoločne môžeme tvoriť modlitbové spoločenstvo pomoci týmto našim zosnulým. Pozdravujem aj vás, chorých, ktorí k týmto modlitbám pridávate aj svoje utrpenie, bolesti, choroby a tak vyprosujete hojnosť Božieho požehnania a milosrdenstva pre duše v očistci. Pokračovať v čítaní

„V živote zanechávame stopu“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše 30. 10. 2016 (priamy prenos RTVS)

Erb Mons. StolárikMilí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milé rehoľné sestry, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, milí diváci televízie RTVS, najmä chorí, ešte raz si dovolím pozdraviť vás tu prítomných, ako aj vás, ktorí ste dnes s nami zjednotení prostredníctvom televízie a popriať vám odtiaľto z Rožňavy jeden nádherný deň, krásnu Božiu nedeľu.

Hroby sú stopy

Chceme sa zamýšľať nad veľkými postavami, ktoré sme poznali v našom živote a  ktoré v nás zanechali hlbokú stopu. Niektorým  týmto veľkým ľuďom boli postavené pomníky. Ale veľmi dobre vieme, že mnohým z tých ľudí, ktorým boli pomníky postavené, po ich smrti mohli byť tieto pomníky zbúrané. Zmenil sa režim, zmenila sa politika a tak sa rúcali aj prv postavené pomníky. Pokračovať v čítaní

„Čerpať z prameňa Božieho milosrdenstva“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v Smižanoch 19. 10. 2016

Drahí bratia a sestry, milí pútnici, milé deti, milá mládež!

Zo Svätého Písma poznáme viaceré príbehy, ktoré sú opísané štýlom, ako bolo povedané aj v úvode: Duch Boží ich preniesol. A poväčšine boli prenesení na púšť, aby tam stretli živého Boha. Nás Duch Boží v dnešný deň privial sem. K prameňu Božieho milosrdenstva, do tejto svätyne. Samozrejme putovali sme obvyklým spôsobom, niekto viac, niekto menej náročne, pretože aj ten záverečný kopec v aute, v autobuse, každému dal zabrať podľa jeho žalúdka. Ale je to vždy spojené aj s obetou putovania. Pokračovať v čítaní

Homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika počas kňazského dňa v Rožňave 17. 9. 2016

Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, bohoslovci, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry, milí mladí priatelia!

Včera i dnes čítame z evanjelia sv. Lukáša a počujeme o určitej pestrosti. O pestrosti – ako včera sprevádzali rôzne typy ľudí Pána Ježiša na jeho ceste. A keď ďalej rozoberáme alebo všímame si slová evanjelia, tak vidíme, že tie typy aj potom, pri voľbe apoštolov, sú veľmi rozmanité a rôzne. A potom tí, ktorí sú pozvaní ako apoštoli, ako ľudia takí rôzni, podľa príkladu Pána Ježiša, tiež idú, aby rozsievali, ako sme počúvali v dnešnom evanjeliu. A každý jeden rozsievač nemá pred sebou len tú najlepšiu pôdu. Pokračovať v čítaní

„Svätí Cyril a Metod a transfúzia pamäti“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika na Národnej cyrilometodskej púti v Nitre 5. júla 2016

Nitra 5.7.2016Pri dnešnom slávení odkazu sv. Cyrila a Metoda si pripomeňme Velehrad v r. 1985, pri slávení 1100. výročia smrti sv. Metoda. Pápež sv. Ján Pavol II. delegoval na toto podujatie svojho legáta kardinála Agostina Casaroliho. Keď vtedajší minister kultúry Klusák začal vítať prítomných na „mírových slavnostech“, stotisícový dav mu skandoval „prišli sme na púť“. A keď minister hovoril, že Cyril a Metod urobili to i ono, zástup ho opäť skandovane opravil „svätí, svätí Cyril a Metod“. Vyvrcholením ministrovho fiaska bolo tvrdenie, že solúnski bratia k nám priniesli najmä kultúru (čo je iste nespochybniteľné), na čo mu celé velehradské zhromaždenie oponovalo „priniesli vieru, vieru“. Pokračovať v čítaní

„Trojnásobná pomoc Panny Márie v Roku milosrdenstva“ – homília rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika v Gaboltove 17. júla 2016

Prežívame mimoriadny svätý Rok milosrdenstva a veľa z toho, čo sa nám už v tomto Roku ponúklo, nás mohlo duchovne obohatiť. Predsa by som chcel poukázať na jeden dôležitý aspekt Roka milosrdenstva: je v ňom veľmi silne prítomný mariánsky prvok. Ale dovolím si povedať, že takmer každý mariánsky ctiteľ berie súvislosť Márie a Božieho milosrdenstva ako niečo celkom normálne. Božie milosrdenstvo a Mária ladia spolu.

Svätý pápež Ján Pavol II. v encyklike Dives in misericoricordia – Bohatý na milosrdenstvo označil milosrdenstvo za najpodivuhodnejšiu vlastnosť Stvoriteľa a Vykupiteľa. Spomedzi pozemských ľudí toto milosrdenstvo nezakúsil nikto tak radikálne a intenzívne ako najsvätejšia Panna Mária, o ktorej „Ježiš povedal učeníkovi (i nám): Hľa tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ (Jn 19, 27). Od tejto chvíle celé dejiny katolíckej Cirkvi sú naplnené mariánskou úctou v jej rozmanitých podobách. Pokračovať v čítaní

Homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika počas Missa chrismatis na Zelený štvrtok (24.3.2016)

Prežívame historickú chvíľu vysielania svätej omše posvätenia olejov z rožňavskej katedrály Nanebovzatia Panny Márie prostredníctvom Rádia Lumen. Vysielania sa stanú pravidelnými od 6. apríla 2016, za čo vyslovujem poďakovanie prítomnému riaditeľovi rádia.

Táto chvíľa je však nesmierne prevýšená inou historickou chvíľou, ktorá má nadčasový charakter. Je to Zelený štvrtok, deň ustanovenia kňazstva, sv. omše, Eucharistie. A tak spoločne uvažujme: Komu zveríme deti, osobné vzácnosti? Len blízkemu človekovi… Pokračovať v čítaní

Príhovor J.E. Mons. Stanislava Stolárika pri slávnostnej inaugurácii – 16.5.2015

Mons. Stanislav Stolarik prevzal urad diecezneho biskupa Roznavskej diecezy

Mons. Stanislav Stolarik prevzal urad diecezneho biskupa Roznavskej diecezy

TU SA VŠETKO ZAČALO… NECH TO I POKRAČUJE

         Dnešný príhovor si dovolím začať slovami sv. Jána Pavla II. pri návšteve Wadowic. Povedal: „Tu sa to všetko začalo“. Keď som tu dnes v centre rožňavskej diecézy, opakujem tie isté slová: „Tu sa to všetko začalo“. Tu v Rožňave som sa narodil a bol pokrstený. A po 60-tich rokoch má Pán znova privádza do rodného mesta. Aké podivné je Božie pôsobenie…

         Prichádzam do mesta, v ktorom citovaný svätý pápež Ján Pavol II. 13. sept. 2003 slávil sv. omšu. Mal som tú milosť byť ako koncelebrant len 3-4 m od neho. V jednom momente sa nám stretli oči. Čo videl v mojich očiach neviem, ale jeho oči boli hlboké, zračila sa v nich prežívaná telesná bolesť, ale ešte viac jeho dobrota. Pokračovať v čítaní