Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
HOMÍLIE OTCA BISKUPA | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:52 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

HOMÍLIE OTCA BISKUPA

Homília Mons. Stanislava Stolárika 1.3. 2017 na Popolcovú stredu, počas sv. omše v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave /vysielaná Rádiom Lumen/

SILA, KTORÁ VYCHÁDZA ZO SKRYTOSTI

Dnes sa hovorí, že kto nie je zviditeľnený na sociálnej sieti, tak vlastne neexistuje. Kto nie je na facebook-u, kto nemá nejakú webovú stránku, tak vlastne neexistuje. Samozrejme, že aj s týmto názorom je možné polemizovať, aj keď na druhej strane môže byť na tom aj dosť pravdy, v tom zmysle, že je potrebné o niektorých veciach posúvať informácie ďalej. Ale teraz, keď začíname pôstne obdobie, pri počúvaní slov dnešného evanjelia, sme začuli celkom opačné pozvanie. Pozvanie ku konaniu svojich skutkov v skrytosti. V utiahnutosti, takmer v tajnosti. Aké je dôležité, aby to, čo možno veľakrát uniká pozornosti tohto sveta, aj napriek tomu sa predsa  konalo. Teda konať v skrytosti.

Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika zo svätej omše 12.2.2017 v rožňavskej Katedrále

ČO ROZHODUJE PRI NAŠEJ VOĽBE

V roku 1920 sa na súde v New Yorku konalo dedičské konanie po zomrelom miliardárovi Menfortovi. Všetci zhromaždení čakali na okamih prečítania závete zosnulého boháča. Keď sa otvorila obálka s jeho záveťou,  advokát prečítal: „Všetok majetok odkazujem svojej jedinej dcére Grácii.“ Dá sa povedať, že prítomní ani nič iné nečakali, ale prekvapila ich ďalšia veta zo závete: „Ale majetok dostane iba vtedy, keď  sa zriekne svojej katolíckej viery.“ Sudca,  ktorý predsedal jednaniu, sa obrátil na dcéru zomrelého, spýtal sa jej, či  porozumela o čo ide, a ešte jasne vysvetlil, že ak neprijme  majetok, teda ak sa nezriekne katolíckej viery, nedostane ho a  všetko bohatstvo, ktoré mala zdediť,  prepadne v prospech štátu. Pokračovať v čítaní

Homília zo svätej omše v rožňavskej Katedrále 8.2.2017

PRIPRAVUJEME SA NA ZASVÄTENIE  NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

Prežívame storočnicu Fatimy a tak sa samozrejme nad týmto celosvetovo známym fenoménom zamýšľame aj my a zamýšľajú sa toľkí ďalší. Čo to je za fenomén: Fatima – 100 rokov. Je to nejaký katolícky výmysel, je to len jedna z ponúk turistických krás, alebo je to naozaj znova dotyk, ktorým sa nebo skláňa k zemi, ba čo ešte viac, skrze Pannu Máriu sa dotýka človeka a vnútra človeka? Boh sa znova skláňa k človekovi, aby skrze Mamu svojho Syna nám ponúkol záchranu a nový štýl života. My sme sa rozhodli, že si zvolíme túto verziu vysvetlenia a chápania fenoménu Fatimy – ako veriaci ľudia, a tešíme sa, že nie sme sami, ale že toľké ďalšie zástupy mariánskych ctiteľov sa tešia z tohto nádherného posolstva Fatimy. Chceme ho  stále viac a viac poznávať a aj vnášať do života. Preto sme 15. januára v tomto roku začali v našej diecéze „Rok Fatimy“, ktorý vyvrcholí 14. októbra, tu v katedrále, zasvätením diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pokračovať v čítaní

Homília otca biskupa 5.2.2017 – sv. omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

AKO SA DNES ŽIJE – A AKO SA MÔŽE ŽIŤ

Nie je to tak dávno, čo mi zavolal jeden kamarát z detstva a s radosťou v srdci sa mi chválil, že je čerstvým dedkom. Vzápätí prišlo to, prečo mi volal. Opýtal sa ma: „Čo mám robiť a ako treba postupovať, aby dieťa bolo pokrstené?“ Odpovedal som mu: „Ale, však to je starosť rodičov.“ On na to: „Ale oni žijú v zahraničí.“ Ja mu vravím: „Predsa aj v zahraničí sú kostoly, fary, treba ísť tam, ohlásiť sa na faru, zvlášť, keď si hovoril, že tam dlhšie žijú, tam majú ísť, zahlásiť sa a požiadať o krst.“ „Oni nevedia, kde to je.“ „A nevedia ani, kde je ich robota, kde je každý obchod, možno aj každé kino a ktovie čo ešte všeličo ďalšie? O všeličom vedia, a nevedia, kde je ich kostol, kde je ich fara?“ „No ale vieš, ako dneska mladí ľudia žijú.“ Tak sa pýtam: „A sú vôbec zosobášení?“ „No, nie sú.“ A znova to isté: „No, vieš, ako sa dnes žije!“ Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika na dni zasväteného života vo Fiľakove

ROBIŤ KARIÉRU S MÁRIOU

Známy, niekdajší generálny predstavený rehole dominikánov, Timothy Radcliffe, v jednej zo svojich kníh konštatuje a čitateľa priam vyzýva k reakcii, keď hovorí: „Potrebujeme znamenia, ktoré by vypovedali o budúcnosti.“ My dobre vieme, že sa robia všelijaké fikcie, prognózy, predpovede, horoskopy a podobné veci, ktoré nie raz aj škodia ľuďom, ktorí to sledujú. Robí sa to v snahe, dotknúť sa budúcnosti. Ale výrok Radcliffa vôbec nesúvisí s  takýmito predpoveďami. Hovorí o nás, ktorých Pán povolal, aby sme boli znamením o existujúcej budúcnosti. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika zo sv. omše 22.1. 2017 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

BOH VIDITEĽNE PÔSOBÍ AJ V PROSTREDÍ NEVERY

 29. februára 1956 zomieral na rakovinu obľúbený taliansky kňaz Gnocchi, ktorý vo svojom testamente, ktorého obsah na vtedajší čas bol veľmi priekopníckym činom, a ak nebol už za hranou vtedajšieho zákona, tak bol aspoň na hrane, v tomto testamente napísal, že chce venovať svoje oči nevidiacim. Aj jeho meno už v taliančine znamená „oči“. Jedno oko dostal 11-ročný chlapec a druhé oko dostala 18-ročná dievčina. Tým, ktorí predtým nevideli, sa celkom zmenil život a odrazu videli skutočnosti, veci, o ktorých doteraz iba počuli.

Pokračovať v čítaní

„Vykročili sme na cestu duchovnej obnovy spolu s Pannou Máriou“ – príhovor rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále počas mariánskej pobožnosti pri príležitosti začiatku putovania sochy Panny Márie Fatimskej v diecéze

VYKROČILI SME NA CESTU DUCHOVNEJ OBNOVY SPOLU S PANNOU MÁRIOU

Milí spolubratia kňazi, drahí bratia a sestry, rehoľné sestry!

Keď sme pred chvíľou stáli v Kaplnke Najsvätejšieho Ježišovho Srdca v Katolíckej škole svätého Jána Nepomuckého, patróna školy, ale aj patróna diecézy, prežíval som túto chvíľu v značnej miere tiež osobne a aj v duchu slov, ktoré som povedal v úvode svojho inauguračného príhovoru, v deň, keď som preberal službu rožňavského biskupa: „Tu sa to všetko začalo.“ Áno, v tamojších priestoroch som sa narodil, tam som bol pokrstený, tam sa to v mojom osobnom živote všetko začalo. Pokračovať v čítaní

„Správne čítať znamenia neba“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále na slávnosť Zjavenia Pána 6. 1. 2017

erb-farSPRÁVNE ČÍTAŤ ZNAMENIA NEBA

Milý spolubrat v kňazskej službe, milé rehoľné sestry, bohoslovci, drahí bratia a sestry!

Vo Venezuele je obrovské jazero, volá sa Maracaibo. Má veľa kilometrov štvorcových a  je známe, že vzbudzuje pozornosť vedcov, pretože zistili, že na 1 km2 tohto jazera ročne udrie 250 bleskov. Skúmajú tento jav a zamýšľajú sa nad tým, ako zachytiť elektrinu a využiť energiu ktorá je v týchto výbojoch, bleskoch. Nateraz je však ešte stále situácia taká, že ani táto obrovská sila, ktorá prichádza k nám z neba, takmer zadarmo, je neskrotiteľná, mocná a veľká, a nedá sa premeniť v prospech človeka. Zatiaľ je len silou, ktorá ničí, alebo ktorá vyvoláva hrôzu. Znamenie z neba. Pokračovať v čítaní

„Plnosť času v mojom živote“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále na slávnosť Narodenia Pána 25. 12. 2016

erb-far

PLNOSŤ ČASU V MOJOM ŽIVOTE

Milí spolubratia v kňazskej službe, milé rehoľné sestry, drahí   bratia a sestry, milé deti, milá mládež!

Boh tak miloval svet, že v plnosti času dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik , kto v neho uverí. Plnosť času! Veľakrát plnosť času môžeme aj prešvihnúť! Študent jednoducho nepríde na skúšku, alebo nevyužije čas predchádzajúcej prípravy na ňu, a tak ten čas, ktorý mu bol ponúknutý, nenávratne uletí. Ešte horšie je to v prípadoch, keď nás trápi nejaká choroba a možno ju neskoro objavíme, neskoro ju začneme liečiť, a tak unikne, prešvihne sa čas potrebný na účinnú liečbu. Plnosť času je v tom, aby sme v danom čase  a  v danej chvíli  dokázali veľmi správne zareagovať. Iste ani jeden z nás tu nie je taký, žeby sa mu to vždy a všetko podarilo. Všetci sme len ľudia a každý robíme aj chyby, máme aj omyly. Avšak čím menej ich robíme a čím viac sa chceme nechať poučiť, aby sme danú chvíľu správne využili, tým to je a bude pre nás lepšie. Pokračovať v čítaní

„Sila Božieho slova a môjho slova“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v rožňavskej katedrále na Tretiu adventnú nedeľu 18. 12. 2016

erb-far

SILA BOŽIEHO SLOVA A MÔJHO SLOVA

Drahý spolubrat v kňazskej službe, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež!

Jeden z anglických kráľov, skôr ako nastúpil na trón, urobil zaujímavé gesto, keď dovolil ľuďom, ktorí mali záujem o nejaké miesto v službe na kráľovskom dvore, aby prišli, predstavili sa a vyjadrili svoje prianie. Kráľ im miesto prisľúbil, jeho tajomník ho hneď zapísal, aby sa na to nezabudlo, a tým, žiadané posty mali záujemcovia zabezpečené. Prišiel aj jeden šľachtic, ktorý sa postavil pred kráľa a pýtal si jedno veľmi dôležité miesto.  Kráľ prikývol a  prikázal tajomníkovi zaznačiť to, aby sa na to nezabudlo. Vtedy šľachtic povedal: “Nie kráľ, zapisovať to nie je treba. Mne stačí tvoje slovo, pretože ja verím v slovo kráľa.“ Keď šľachtic odišiel, kráľ povedal svojmu tajomníkovi: „Iba tento jeden jediný si ma uctil ako kráľa, lebo vedel, čo znamená slovo kráľa.“ Pokračovať v čítaní

Homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše v rožňavskej katedrále 7. 12. 2016 (kňazský deň a diakonská vysviacka)

erb-farCELÝM SRDCOM PREŽÍVAŤ KŇAZSTVO A PRIŤAHOVAŤ ĽUDÍ K BOHU

Spolubratia v kňazskej, diakonskej službe, milý kandidát Martin so svojimi rodičmi, sestrou, ďalšími príbuznými, milí bohoslovci, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry!

Ešte z čias komunizmu, nakoľko vtedy bolo kníh veľmi málo, si niektorí  pamätáte známy  román Čingiza Ajtmatova Pokánie. Je tam scéna, keď bábuška prichádza po čase pravdepodobne do svojej rodnej obce a pýta sa, ktorou cestou sa dostane do kostola. Vtedy jej jeden dedinčan povie: „Kostol tam už nie je, lebo komunisti ho vyhodili do vzduchu.“ Vtedy sa bábuška znova pýta, avšak nielen jeho, ale aj všetkých: „Ale načo je potom taká cesta, ktorá nevedie do kostola?“ Je to veľmi zaujímavá otázka, ktorá má rozhodne nadčasový charakter a jednoznačne a isto každému pripomína: Sme na ceste! Pokračovať v čítaní

„Potešiť Boha, Máriu i seba navzájom“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika 21. 11. 2016 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave na záver novény k Trnavskej Panne Márii (priamy prenos: TV Lux a Rádio Lumen)

erb-farPOTEŠIŤ BOHA, MÁRIU I SEBA NAVZÁJOM

Milí bratia arcibiskupi, pán generálny vikár, pán dekan, bratia kňazi, rehoľné sestry, diakoni, milé deti, milá mládež, poslucháči rádia Lumen, televízni diváci televízie Lux, milí chorí, a keďže tieto prenosy sú sledované nielen za hranicami, ale aj na iných kontinentoch, tak pozdravujem aj tých, ktorí nás počúvajú teraz alebo neskôr zo záznamu  aj tých, ktorí nás budú vidieť na televíznej obrazovke.

Byť otvorený na náboženské aktivity, alebo ich spochybňovať?

Poznáme situáciu zo života sv. Faustíny, ako raz vstúpila do kaplnky, v kláštore, v ktorom bývala, aby sa modlila. Zrazu zachytila slová Pána Ježiša, ktoré ju veľmi prekvapili: „Dnes som si odpočinul vo vašom kláštore.“ Samozrejme, že túto rehoľnicu to nielen prekvapilo, ale i zaskočilo. Ako je to možné, veď ona prišla do kaplnky, aby si ona odpočinula, a tu zrazu zachytáva nádherný pozdrav od Pána Ježiša: Dnes som si odpočinul vo vašom  kláštore. Pokračovať v čítaní

„Rozsievať i na betóne“ – homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše 19. 11. 2016 pri príležitosti 25. výročia pôsobenia rožňavskej DOMKY

erb-farMilí bratia kňazi – saleziáni, bratia z diecézy, rehoľné sestry saleziánky i sestra Svätého kríža, všetci spolupracovníci, drahí bratia a sestry, milé deti, mladí!

Teším sa z nádherného spoločenstva, ktoré sme tu vytvorili. Všetkým vám chcem pogratulovať k vášmu striebornému jubileu Domky a znova poďakovať za všetko vykonané. Za vašu modlitbu, za podaný pohár vody, ohlásené Božie slovo, za svedectvo života a za všetko aj ďalšie, čo sa dá ešte vymenovať, čo je hodné spomenúť a  iste pred Pánom Bohom sa z toho nič nestratilo. Pokračovať v čítaní

„Ježišovo stretnutie s birmovancom“ – homília rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika 13. 11. 2016 v rožňavskej katedrále počas svätej omše na poďakovanie za Mimoriadny svätý rok milosrdenstva spojenej s vysluhovaním sviatosti birmovania

erb-farPozdravujem všetkých prítomných kňazov, rehoľné sestry, vás, milí birmovanci, birmovankyne, milí rodičia, birmovní rodičia, starí rodičia, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež.

Ďakujem, don Ján (Čapla), za predstavenie týchto dvadsaťpäť mladých ľudí. Je pochopiteľne potešiteľné počuť takúto správu, takéto svedectvo duchovného otca o vašej príprave, o vašej zaangažovanosti pred prijatím sviatosti birmovania. Ešte dnes, keď sa končí Rok milosrdenstva v jednotlivých kostoloch celého sveta, môžete si urobiť akýsi prehľad vo svojom vnútri, možno spytovanie svedomia, o svojom vzťahu k nebeskému Otcovi, po prejdenej ceste celej vašej prípravy, po ktorej ste mohli postupovať, a skúste sa nájsť: asi v ktorom bode svojho vzťahu, svojho  poznávania, svojho otvárania sa pred Pánom sa práve nachádzate. Pokračovať v čítaní

„Smrť spája dva brehy života“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika pri sv. omši na Spomienku na všetkých verných zosnulých 2. 11. 2016 v rožňavskej katedrále (priamy prenos Rádio Lumen)

Erb Mons. StolárikMilí spolubratia kňazi, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry prítomní tu, v našej katedrále, ale tiež milí poslucháči Rádia Lumen, osobitne vy, ktorí sa po tieto dni modlievate za duše v očistci a  spoločne môžeme tvoriť modlitbové spoločenstvo pomoci týmto našim zosnulým. Pozdravujem aj vás, chorých, ktorí k týmto modlitbám pridávate aj svoje utrpenie, bolesti, choroby a tak vyprosujete hojnosť Božieho požehnania a milosrdenstva pre duše v očistci. Pokračovať v čítaní

„V živote zanechávame stopu“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše 30. 10. 2016 (priamy prenos RTVS)

Erb Mons. StolárikMilí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milé rehoľné sestry, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, milí diváci televízie RTVS, najmä chorí, ešte raz si dovolím pozdraviť vás tu prítomných, ako aj vás, ktorí ste dnes s nami zjednotení prostredníctvom televízie a popriať vám odtiaľto z Rožňavy jeden nádherný deň, krásnu Božiu nedeľu.

Hroby sú stopy

Chceme sa zamýšľať nad veľkými postavami, ktoré sme poznali v našom živote a  ktoré v nás zanechali hlbokú stopu. Niektorým  týmto veľkým ľuďom boli postavené pomníky. Ale veľmi dobre vieme, že mnohým z tých ľudí, ktorým boli pomníky postavené, po ich smrti mohli byť tieto pomníky zbúrané. Zmenil sa režim, zmenila sa politika a tak sa rúcali aj prv postavené pomníky. Pokračovať v čítaní

„Čerpať z prameňa Božieho milosrdenstva“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v Smižanoch 19. 10. 2016

Drahí bratia a sestry, milí pútnici, milé deti, milá mládež!

Zo Svätého Písma poznáme viaceré príbehy, ktoré sú opísané štýlom, ako bolo povedané aj v úvode: Duch Boží ich preniesol. A poväčšine boli prenesení na púšť, aby tam stretli živého Boha. Nás Duch Boží v dnešný deň privial sem. K prameňu Božieho milosrdenstva, do tejto svätyne. Samozrejme putovali sme obvyklým spôsobom, niekto viac, niekto menej náročne, pretože aj ten záverečný kopec v aute, v autobuse, každému dal zabrať podľa jeho žalúdka. Ale je to vždy spojené aj s obetou putovania. Pokračovať v čítaní

Homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika počas kňazského dňa v Rožňave 17. 9. 2016

Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, bohoslovci, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry, milí mladí priatelia!

Včera i dnes čítame z evanjelia sv. Lukáša a počujeme o určitej pestrosti. O pestrosti – ako včera sprevádzali rôzne typy ľudí Pána Ježiša na jeho ceste. A keď ďalej rozoberáme alebo všímame si slová evanjelia, tak vidíme, že tie typy aj potom, pri voľbe apoštolov, sú veľmi rozmanité a rôzne. A potom tí, ktorí sú pozvaní ako apoštoli, ako ľudia takí rôzni, podľa príkladu Pána Ježiša, tiež idú, aby rozsievali, ako sme počúvali v dnešnom evanjeliu. A každý jeden rozsievač nemá pred sebou len tú najlepšiu pôdu. Pokračovať v čítaní

„Svätí Cyril a Metod a transfúzia pamäti“ – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika na Národnej cyrilometodskej púti v Nitre 5. júla 2016

Nitra 5.7.2016Pri dnešnom slávení odkazu sv. Cyrila a Metoda si pripomeňme Velehrad v r. 1985, pri slávení 1100. výročia smrti sv. Metoda. Pápež sv. Ján Pavol II. delegoval na toto podujatie svojho legáta kardinála Agostina Casaroliho. Keď vtedajší minister kultúry Klusák začal vítať prítomných na „mírových slavnostech“, stotisícový dav mu skandoval „prišli sme na púť“. A keď minister hovoril, že Cyril a Metod urobili to i ono, zástup ho opäť skandovane opravil „svätí, svätí Cyril a Metod“. Vyvrcholením ministrovho fiaska bolo tvrdenie, že solúnski bratia k nám priniesli najmä kultúru (čo je iste nespochybniteľné), na čo mu celé velehradské zhromaždenie oponovalo „priniesli vieru, vieru“. Pokračovať v čítaní

„Trojnásobná pomoc Panny Márie v Roku milosrdenstva“ – homília rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika v Gaboltove 17. júla 2016

Prežívame mimoriadny svätý Rok milosrdenstva a veľa z toho, čo sa nám už v tomto Roku ponúklo, nás mohlo duchovne obohatiť. Predsa by som chcel poukázať na jeden dôležitý aspekt Roka milosrdenstva: je v ňom veľmi silne prítomný mariánsky prvok. Ale dovolím si povedať, že takmer každý mariánsky ctiteľ berie súvislosť Márie a Božieho milosrdenstva ako niečo celkom normálne. Božie milosrdenstvo a Mária ladia spolu.

Svätý pápež Ján Pavol II. v encyklike Dives in misericoricordia – Bohatý na milosrdenstvo označil milosrdenstvo za najpodivuhodnejšiu vlastnosť Stvoriteľa a Vykupiteľa. Spomedzi pozemských ľudí toto milosrdenstvo nezakúsil nikto tak radikálne a intenzívne ako najsvätejšia Panna Mária, o ktorej „Ježiš povedal učeníkovi (i nám): Hľa tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ (Jn 19, 27). Od tejto chvíle celé dejiny katolíckej Cirkvi sú naplnené mariánskou úctou v jej rozmanitých podobách. Pokračovať v čítaní

Homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika počas Missa chrismatis na Zelený štvrtok (24.3.2016)

Prežívame historickú chvíľu vysielania svätej omše posvätenia olejov z rožňavskej katedrály Nanebovzatia Panny Márie prostredníctvom Rádia Lumen. Vysielania sa stanú pravidelnými od 6. apríla 2016, za čo vyslovujem poďakovanie prítomnému riaditeľovi rádia.

Táto chvíľa je však nesmierne prevýšená inou historickou chvíľou, ktorá má nadčasový charakter. Je to Zelený štvrtok, deň ustanovenia kňazstva, sv. omše, Eucharistie. A tak spoločne uvažujme: Komu zveríme deti, osobné vzácnosti? Len blízkemu človekovi… Pokračovať v čítaní

Príhovor J.E. Mons. Stanislava Stolárika pri slávnostnej inaugurácii – 16.5.2015

Mons. Stanislav Stolarik prevzal urad diecezneho biskupa Roznavskej diecezy

Mons. Stanislav Stolarik prevzal urad diecezneho biskupa Roznavskej diecezy

TU SA VŠETKO ZAČALO… NECH TO I POKRAČUJE

         Dnešný príhovor si dovolím začať slovami sv. Jána Pavla II. pri návšteve Wadowic. Povedal: „Tu sa to všetko začalo“. Keď som tu dnes v centre rožňavskej diecézy, opakujem tie isté slová: „Tu sa to všetko začalo“. Tu v Rožňave som sa narodil a bol pokrstený. A po 60-tich rokoch má Pán znova privádza do rodného mesta. Aké podivné je Božie pôsobenie…

         Prichádzam do mesta, v ktorom citovaný svätý pápež Ján Pavol II. 13. sept. 2003 slávil sv. omšu. Mal som tú milosť byť ako koncelebrant len 3-4 m od neho. V jednom momente sa nám stretli oči. Čo videl v mojich očiach neviem, ale jeho oči boli hlboké, zračila sa v nich prežívaná telesná bolesť, ale ešte viac jeho dobrota. Pokračovať v čítaní