Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Stretnutie mládeže Breznianskeho dekanátu | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:50 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Stretnutie mládeže Breznianskeho dekanátu

IMG_0722Po troch rokoch sa Farnosť Brezno-mesto opäť stala hostiteľom Dekanátneho stretnutia mládeže. Stretnutie bolo prípravou na Diecézne stretnutie mládeže (2. apríla 2016 v Rožňave) a neskôr aj na Svetové dni mládeže, preto stretnutiu dominovala téma Božie milosrdenstvo. Pri tejto príležitosti vo farnosti privítali relikvie sv. Jána Pavla II. a obraz Panny Márie Rožňavskej.

Program pokračoval svätou omšou, ktorú celebroval brezniansky dekan-farár vsdp. Jozef Fričovský. Vo svojej homílii sa zameral na vnímanie takýchto stretnutí ako vzájomného svedectva mladých o živote s Ježišom. Po skončení svätej omše nasledovala krížová cesta, ktorú viedlo spoločenstvo z Farnosti Brezno-Mazorníkovo na čele s miestnym pánom farárom vdp. Ivanom Hupkom. Súčasťou programu bolo aj obedňajšie občerstvenie na fare, o ktoré sa postarali pracovníci charity. Program potom pokračoval registráciou pred vstupom do pastoračného centra. Vdp. Patrik Balázs vo svojej prednáške hovoril o katechézach prípravného roku Svetových dní mládeže a spomenul aj svoje skúsenosti a zážitky zo Svetových dní mládeže v Madride. Dotkol sa, pravdaže, aj nadchádzajúceho stretnutia v Krakove. Po prednáške nasledovala modlitba chvál a vzývanie Ducha Svätého, aby sa dotkol sŕdc všetkých prítomných a aby tak každý mal odvahu a odhodlanie osobne pozvať Pána do svojho života. Vsdp. pán dekan Jozef Fričovský nešetril povzbudeniami a k vrúcnej modlitbe chvál. Malou vsuvkou bolo aj spontánne svedectvo Barborky Cabanovej, ktorá povzbudila prítomných svojím vyznaním o dôvere Bohu. V tomto duchu sa niesli aj modlitby v skupinkách, kde mladí prosili o vyliatie Ducha Svätého na konkrétnych ľudí a o vyriešenie konkrétnych problémov. Na záver prítomní poďakovali Pánovi za prežitý deň a všetky veci, ktoré vykonal v ich srdciach. Vyjadrujú touto cestou svoju vďaku duchovným otcom oboch breznianskych farností za duchovné vedenie a za ich povzbudivú prítomnosť.

Naozaj silnými chvíľami boli momenty počas chvál nášho Pána v skupinkách, kedy bolo citeľne vnímať jeho pôsobenie v našich srdciach, tak ako to sľúbil: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (porov. Mt 18, 20).

IMG_0622  IMG_0628  IMG_0649  IMG_0650   IMG_0653  IMG_0666  IMG_0671  IMG_0687   IMG_0692  IMG_0700  IMG_0701  IMG_0702  IMG_0706  IMG_0707  IMG_0708   IMG_0711  IMG_0712  IMG_0715   IMG_0716  IMG_0717 IMG_0721  IMG_0728   IMG_0726  IMG_0729  IMG_0731 IMG_0732 IMG_0737 IMG_0740 IMG_0742