Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Už len 1 deň !!!Diecèzne stretnutie mladeže v Gelnici – list otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:43 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Už len 1 deň !!!Diecèzne stretnutie mladeže v Gelnici – list otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika

Drahí bratia kňazi,  milí mladí priatelia!

Ako po iné roky aj v tomto roku organizujeme Diecézne stretnutie mládeže   rožňavskej diecézy. Ako váš biskup sa chcem s vami stretnúť, tak pri slávení svätej omše, ako aj pri celodennom programe, v ktorom spolu vytvoríme živé spoločenstvo chváliace Boha.

V tomto roku sa zídeme v sobotu 22. apríla 2017 vo farnosti Gelnica, pred slávením sviatku Božieho Milosrdenstva. Začneme vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 10.00 hod.

Povzbudzujem vás drahí bratia kňazi, aby ste spolu so svojimi mladými prišli na toto stretnutie. Sprevádzajte mladých ako skutoční pastieri farnosti a putujte spolu s nimi. Pozývam vás mladých našej diecézy, aby sme spolu  načerpali silu do našich každodenných chvíľ z pohľadu na nášho Spasiteľa v Eucharistii, a vzájomne sa posilnili a povzbudili vo viere, v nádeji a v láske.

Mojou túžbou je zjednotiť sa v modlitbe s mladými za mladých. Chcem spolu s vami kňazmi a s vami milí mladí priatelia, zasvätiť mládež našej diecézy nebeskej Matke, Panne Márii. Zároveň hodlám ďakovať za vás a za vašu vytrvalosť vo viere, napriek ťažkostiam dnešnej doby. Spoznajme spolu, aké veľké veci robí s nami Pán. (porov. Magnifikat)  

Pevne si uvedomujem, že vy ste budúcnosťou našej diecézy. Preto mám úprimnú radosť z budúceho stretnutia s vami, a povzbudzujem vás, aby ste toto moje pozvanie prijali a zúčastnili sa tohto celodenného programu Diecézneho stretnutia  mládeže rožňavskej diecézy spolu so svojimi kňazmi.

Stretneme sa v Gelnici!

                                                                 Teší sa na Vás     +  Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup

  Prosíme, aby Ste počty mladých zahlásili  najneskôr do 19. aprila 2017 na tel. čís.  0907 486 396,  alebo  na email: balazsrv@gmail.com