Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Farnosť Breznička na púti v Čiernej Lúke | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:40 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Farnosť Breznička na púti v Čiernej Lúke

img_1291„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6, 36)

Povzbudení týmto Božím slovom veriaci farnosti Breznička putovali v stredu 26. októbra 2016, presne týždeň po diecéznej púti v Smižanoch, do novopostavenej Kaplnky Božieho milosrdenstva  v  Čiernej Lúke (farnosť Ožďany), ktorú stavalo sedem rodín sedem rokov. Pri jej konsekrácii 8. októbra 2016 rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik otvoril aj Bránu milosrdenstva, ktorou pútnici prešli, aby tak mohli zakúsiť mimoriadny čas milosti a milosrdenstva.

Pri eucharistickom slávení, ktoré celebroval vdp. Štefan Kosturko, farár v Brezničke, spolu s vdp.Karolom Pinďákom, farským administrátorom v Ožďanoch, prítomní vzdávali vďaky nebeskému Otcovi za udelené dary a prosili o pomoc a požehnanie do ďalšieho života s Bohom. Domáci pre všetkých pripravili  agapé, za ktoré sú im pútnici nesmierne vďační.

img_1295