Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Betliarska 93/1   048 01 Rožňava

OZNAMY NA ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(22. apríla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

  vo utorok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. Upozorňujeme veriacich, že vo štvrok adorácia nebude.

 – dnes je zbierka na seminár. Ďakujeme za vaše milodary.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)
UTOROK sv. Juraja, mučeníka (ľubovoľná spomienka)                    
STREDA sv. Marka, evanjelistu (sviatok)
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(8. apríla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 – v pondelok máme slávnosť Zvestovania Pána, sv. omše budú ako vo všedný deň.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vrámci nedele Božieho milosrdenstva bude dnes o 15.00 vo františkánskom kostole pobožnosť s eucharistickým požehnaním.

– ďakujeme všetkým veriacim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav veľkonočných sviatkov a prispeli tak k ich dôstojnému sláveniu.

– ďakujeme tiež za vaše milodary pre zbierku na Boží hrob, ktorá činila sumu 466 EUR. Pán Boh zaplať.

– Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 20. – 22. apríla v Aréne Brezno. Informácie a registrácia (aj pre dobrovoľníkov) www.otecjames.cz.

– Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka  sa uskutoční v dňoch 9. – 13. 4. 2018 v čase od 8.00 do 15.30.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK ZVESTOVANIE PÁNA (slávnosť)
UTOROK féria                    
STREDA sv. Stanislava, biskupa a mučeníka (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Martina I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA féria
NEDEĽA TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU

(25. marca 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– dnes sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– dnes o 16.30 začína vo farnosti Rožňava – Juh duchovná obnova spojená s vysluhovaním sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami.

– vo farnosti Rožňava – mesto budeme vysluhovať sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami v pondelok, utorok a v stredu v katedrále od 17.00 do skončenia sv. omší.  

– zároveň vás prosíme, aby ste v prípade záujmu nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

– od pondelka budeme večerné sv. omše sláviť opäť v katedrále.

 – na Zelený štvrtok ranné sv. omše nebudú. V katedrále o 10.00 bude omša svätenia olejov. Všetci ste srdečne pozvaní. Večerné sv. omše na pamiatku Pánovej večere budú o 18.00 v katedrále i vo františkánskom kostole.

– na Veľký piatok vás pozývame  o 8.00 do katedrály na modlitbu posvätného ofícia a o 10.00 na pobožnosť krížovej cesty na rožňavskej kalvárii. Obrady Veľkého piatku začnú v katedrále i vo františkánskom kostole o 15.00. Po skončení bude vyložená Najsv. sviatosť oltárna k adorácii v Božom hrobe do 20.00. V dnešný deň máme prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa môže, ak je to možné, predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie.

– na Bielu sobotu bude v katedrále o 8.00 modlitba posvätného ofícia. Po nej bude eucharistická adorácia v Božom hrobe  až do večernej sv. omše o 19.30. Vo františkánskom kostole bude adorácia od 14.00 do večernej sv. omše o 19.30. Pripomíname veriacim, aby si na Veľkonočnú vigíliu doniesli sviece.

– minulú nedeľu bola zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov, ktorá činila sumu 555 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

– veriacim dávame tiež do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

– Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 20. – 22. apríla v Aréne Brezno. Informácie a registrácia (aj pre dobrovoľníkov) www.otecjames.cz.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Pondelok veľkého týždňa
UTOROK Utorok veľkého týždňa                    
STREDA Streda veľkého týždňa
ŠTVRTOK ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
PIATOK VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
SOBOTA BIELA SOBOTA
NEDEĽA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 10.00 (S)

18.00 (S)

  18. 00 (M)  
PIATOK 15.00 (S)   15.00 (M)  
SOBOTA 19.30 (S)   19.30 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Rudná                                                                         09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PIATU PÔSTNU NEDEĽU

(18. marca 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

– vo utorok po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v piatok budeme v našej farnosti už tradične sláviť Bolestný piatok. Z toho dôvodu sv. omša vo františkánskom kostole nebude o 7.00, ale o 10.30. Program nájdete na nástenke.

– v piatok o 17.20 bude krížová cesta vo františkánskom kostole v slovenskom jazyku.

– v sobotu po rannej sv. omši bude upratovanie katedrály pred sviatkami.

– v nedeľu sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– na Kvetnú nedeľu sv. omša ráno o 7.00 v katedrále a 8.30 v Malom kostole nebude.

 – požehnanie ratolestí na Kvetnú nedeľu začne o 9.45 v Malom kostole, následne sa v procesii presunieme do katedrály.

 – pripomíname veriacim, že v noci z 24. na 25. 3., tj. zo soboty na nedeľu, bude zmena času.

sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami budeme vysluhovať v tomto týždni vždy hodinu pred sv. omšami. K sv. spovedi môžete pristúpiť aj vo štvrtok počas eucharistickej poklony.

– zároveň vás prosíme, aby ste v prípade záujmu nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

– dnes je zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Ďakujeme za vaše milodary.

– keďže sa nám blížia veľkonočné sviatky dávame tiež veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

– chudobným a trpiacim v Keni môžete pomôcť prostredníctvom zbierky Tehlička

– O 2% z daní sa uchádzajú KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Diecézna charita, združenie DOMKA i LAURA.

– dnes od 15:00 do 17:00 hod., bude k dispozícii lezecká stena v telocvični na Zdravotníckej škole v Rožňave. Stačí si doniesť prezúvky do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní, malí i veľkí. 

– O.z. Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, tento rok s mottom „Ďakujem, že som.“ Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.

– Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 20. – 22. apríla v Aréne Brezno. Informácie a registrácia (aj pre dobrovoľníkov) www.otecjames.cz.

– keďže sa na našu plánovanú púť do Svätej zeme prihlásilo len 8 ľudí, bohužiaľ ju nemôžeme uskutočniť. Tým, ktorí sa prihlásili odporúčame vziať späť zálohu, ktorú dali a prihlásiť sa v košickej cestovnej kancelárii Trinity na termín od 5. do 12. mája t.r., tam sú ešte miesta.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE (slávnosť)
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA féria
NEDEĽA KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)

18.00 (S)

Čučma DSS                                                               13.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 10.30 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 10.00 (S)

18.00 (S)

  11.00 (M) Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ PÔSTNU NEDEĽU

(11. marca 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude vsdp. Pavel Bodnár, dekan muránskeho dekanátu a farár v Revúcej.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vo štvrtok po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

– v piatok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole bude krížová cesta v maďarskom jazyku.

– v piatok o 17.20 bude krížová cesta vo františkánskom kostole v slovenskom jazyku.

– v nedeľu sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– v nedeľu 18. 3. od 15:00 do 17:00 hod., bude k dispozícii lezecká stena v telocvični na Zdravotníckej škole v Rožňave. Stačí si doniesť prezúvky do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní, malí i veľkí. 

– na budúcu nedeľu vyhlásila KBS zbierku pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Ďakujeme za vaše milodary.

– keďže sa nám blížia veľkonočné sviatky dávame tiež veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

– všetkých mladých pozývame na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 17. – 18. 3. v Diecéznom centre mládeže sv. Jána Pavla II.

– Mládežnícke združenie Domka Vás pozýva prežiť pôst v štedrosti a solidarite s chudobnými a trpiacimi v meste Korr v kraji Marsabit v Keni prostredníctvom zbierky Tehlička. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme miestnym získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispejeme k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže. Pokladničky nájdete v kostole sv. Františka Xaverského (v malom kostole). Pri pokladničke nájdete aj obálky s podrobnejšími informáciami o tejto krajine a aktivitami pre rodinu, ktoré si môžte zobrať domov. Za príspevok vopred ďakujeme.

– Mládežnícke združenie Domka Vás prosí o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní. Získané finančné prostriedky plánujú využiť na opravu ihrísk a na rôzne akcie pre mladých ako sú jarné a letné tábory, stretká, krúžky, výlety a iné aktivity. Tlačivá a údaje nájdete na stolíku vzadu, prípadne na webovej stránke roznava.domka.sk

– O 2% z daní sa uchádza aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Diecézna charita, združenie LAURA.

– keďže sa na našu plánovanú púť do Svätej zeme prihlásilo len 8 ľudí, bohužiaľ ju nemôžeme uskutočniť. Tým, ktorí sa prihlásili odporúčame vziať späť zálohu, ktorú dali a prihlásiť sa v košickej cestovnej kancelárii Trinity na termín od 5. do 12. mája t.r., tam sú ešte miesta.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Patrika, biskupa (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Piata pôstna nedeľa

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU

(18. februára 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

 – v tomto týždni máme v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom je príprava na pokánie a na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – piatok 23. 2. 2018 vyhlásil pápež František za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.

 – v piatok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole bude krížová cesta v maďarskom jazyku.

– v piatok o 17.20 bude krížová cesta vo františkánskom kostole v slovenskom jazyku.

– v nedeľu sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

– nedeľné sv. omše v Kaplnke sv. Barbory v nemocnici sa budú sláviť až po ukončení karantény.

– budúcu nedeľu, 25.2. od 15:00 do 17:00 hod., bude k dispozícii lezecká stena v telocvični na Zdravotníckej škole v Rožňave. Stačí si doniesť prezúvky do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní, malí i veľkí. 

– Sestry saleziánky a saleziáni počas jarných prázdnin v dňoch 26. -28. februára pripravujú pre deti od 1. ročníka po 6. ročník ZŠ jarný prímestský tábor „ ODVÁŽNE DETI “. Bližšie info nájdete na prihláške, ktorá je na stolíku pri časopisoch.

– V saleziánskom oratóriu (alebo u sestier saleziánok) na Námestí baníkov 29 sa v sobotu 24. februára uskutoční ART deň. Začneme ráno o 10.00 hod., budeme sa fotografovaním a kreslením venovať téme Život. Akcia je určená pre vekovú kategóriu 13 rokov a viac. Priniesť si treba fotoaparát (stačí aj mobil), prípadne farby/pastel. Poplatok je 3,- €. 

– O 2% z daní sa uchádza KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Diecézna charita, združenia LAURA, DOMKA.

– veriacim dávame do pozornosti ponuky pútnických zájazdov, ktoré môžete nájsť na nástenke.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok)
PIATOK sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA féria
NEDEĽA Druhá pôstna nedeľa

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)

18.00 (S)

Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30                                                                   

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(21. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

v utorok, stredu a štvrtok budú večerné sv. omše vo františkánskom kostole v zmenenom čase o 16.00. Dôvodom je konanie ekumenických bohoslužeb, ktoré začínajú o 17.00 v utorok v kostole Reformovanej cirkvi, v stredu v kostole Evanjelickej cirkvi a. v. a vo štvrtok v kostole sv. Františka Xaverského (Malý kostol). Všetci ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

– prosíme zároveň veriacich o pomoc v pečení a v príprave menšieho občerstvenia pre účastníkov ekumenických dní, keďže vo štvrtok 25. 1. 2018 sme hostiteľmi my. Za vašu pomoc vám vopred ďakujeme.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v piatok pozývame všetkých mladých na mládežnícku sv. omšu s moderovanou adoráciou.

 -srdečne Vás pozývame na zábavné predstavenie ku cti svätca mladých dona Bosca, ktoré vytvorili mladí, rodiny a saleziánska rodina a ktoré sa uskutoční dňa 28. 1. 2018 (nedeľa) o 16:00 hod. v priestoroch radnice mesta. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.

– dnes, v nedeľu 21. 1. 2018, pozývame všetkých veriacich na divadelné predstavenie Fatima, ktoré začne o 15.00 v kasárňach v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Vincenta, diakona a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria                     
STREDA sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)
PIATOK sv. Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S) Čučma DSS                                                              13.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(14. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše v katedrále o 18.00 presunuté do františkánského kostola.

– dňa 12. 1. 2018 náhle zomrel v 73. roku života a v 51. roku kňazstva vdp. Gabriel Majoroš, kňaz rožňavskej diecézy a rodák z Rožňavy. Sv. omša s pohrebnými obradmi bude v utorok 16. 1. 2018 o 10.00 v katedrále. Nech odpočíva v pokoji!

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vo štvrtok začíname Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V Rožňave budú ekumenické dni 23., 24. a 25. 1. 2018.

– v sobotu 20. 1. 2018 pozývame veriacich, obzvlášť mladých, na stretnutie mládeže Rožňavského dekanátu, ktoré sa uskutoční vo farnosti Rožňava – Juh.

– v nedeľu 21. 1. 2018 pozývame všetkých veriacich na divadelné predstavenie Fatima, ktoré začne o 15.00 v kasárňach v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA sv. Antona, opáta (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Tretia nedeľa v Cezročnom období

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK 10.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

(7. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie kaplnky tu sv. omše do konca školského roku nebudú.

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude don Ján Čapla, SDB, direktor Saleziánov don Bosca v Rožňave a dekan Rožňavského dekanátu.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– dnes je prvá nedeľa mesiaca. Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Eucharistické

požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Druhá nedeľa v Cezročnom období

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07:30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA 1. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

(31. decembra 2017)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– pripomíname veriacim, že dnes, v nedeľu 31. 12., bude sv. omša večer v katedrále presunutá na 16.00.  Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen a jej hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na záver sv. omše budeme mať Ďakovnú pobožnosť na konci roka, kedy pri speve hymnu Teba, Bože, chválime môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– pripomíname tiež, že v pondelok 1. 1. na slávnosť Panny Márie Bohorodičky a v sobotu 6. 1. na slávnosť Zjavenia Pána máme prikázané sviatky. Ako veriaci sme povinní zúčastniť sa na sv. omšiach a tieto dni náležite svätiť.

– v pondelok 1. 1. bude podľa nového rozpisu celodenných eucharistických poklôn v diecéze v našej farnosti vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k verejnej úcte vo františkánskom kostole po sv. omši o 11.00. Ukončená bude pobožnosťou s eucharistickým požehnaním o 16.00.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen. Hlavným

celebrantom na tejto sv. omši bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme ako obvykle pol hodinu pred večernými sv. omšami.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY (prikázaný sviatok)
UTOROK sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi (spomienka)                     
STREDA Najsvätejšieho mena Ježiš (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK Votívna omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom                                                  PRVÝ PIATOK
SOBOTA ZJAVENIE PÁNA (prikázaný sviatok)
NEDEĽA 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                           10.00

UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula DSS                                                         14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
SOBOTA 07.00 (M)

10.00 (S) 18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Rudná                                                                         09.30

NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 

 08.30  (S) 11.00 (M)

 

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(24. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

– pripomíname veriacim, že vigílne sv. omše zo zajtrajšej slávnosti Národenia Pána budú dnes v katedrále i vo františkánskom kostole o 16.00. Zároveň pozývame veriacich aj na polnočné sv. omše. V katedrále bude sv. omšu v slovenskom jazyku celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup, vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku Mons. Ján Čapla, SDB, direktor Saleziánov don Bosca v Rožňave a dekan Rožňavského dekanátu.

– na sviatok sv. Štefana v utorok 26. 12. budú sv. omše nasledovne: v malom kostole o 08.30, v katedrále o 10.00 a vo františkánskom kostole o 11.00. Večer v katedrále sv. omša nebude, v prípade záujmu Vám dávame do pozornosti sv. omšu o 16.30 vo farnosti Rožňava – Juh.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. 

v nedeľu 31. 12. bude sv. omša večer v katedrále presunutá na 16.00.  Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen a jej hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na záver sv. omše budeme mať Ďakovnú pobožnosť na konci roka, kedy pri speve hymnu Teba, Bože, chválime môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ďakovnú pobožnosť sa budeme modliť aj v závere sv. omší v malom kostole o 8.30 i vo františkánskom kostole o 11.00.

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK NARODENIE PÁNA (slávnosť s oktávou)
UTOROK sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok)                     
STREDA sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok)
ŠTVRTOK sv. Neviniatok, mučeníkov (sviatok)
PIATOK Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
SOBOTA Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
NEDEĽA 1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE a JOZEFA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                           10.00

UTOROK 10.00 (S) 08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                              13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

16.00 (S)

 

 08.30  (S) 11.00 (M)

 

Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Rudná                                                                         09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

OZNAMY NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

(17. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

– v pondelok 18. 12. 2017 o 16.30 bude v Kaplnke sv. Barbory v nemocnici slávená sv. omša s úmyslom poďakovania za život. Ste srdečne pozvaní.

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň budú sv. omše v Kaplnke Božského

Srdca v utorok a vo štvrtok o 9.00 hod.

– v stredu po sv. omši u františkánov bude príprava kostola na vianočné sviatky.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v nedeľu 24. 12. bude sv. omša z katedrály o 10.00 vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik.

sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami budeme vysluhovať:

katedrále v dňoch od 18. 12. – 23. 12. 2017 v čase od 17.00 – 18.30. 

 vo františkánskom kostole vo štvrtok 21. 12. 2017 v čase od 7.45 – 12.00.

– veriacim dávame do pozornosti poriadok bohoslužieb rožňavských farností vo vianočnom období, ktorý nájdete vzadu na stolíkoch s novinami.

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
PIATOK féria
SOBOTA sv. Jána Kentského, kňaza (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                           16.30
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

16.00 (S)

24.00 (S)

 08.30  (S) 16.00 (M)

24.00 (M)

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

Rakovnica                                                                21.30

Rudná                                                                         21.30

Nadabula                                                                   22.30

Čučma                                                                        22.30

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(10. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

 

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň budú sv. omše v Kaplnke Božského

Srdca v utorok o 9.00 hod. a vo štvrtok o 9.00 hod.

 

– v stredu, piatok a sobotu máme zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

– v stredu budeme mať v Rožňave kňazský deň. Pozývame všetkých veriacich na sv. omšu o 10.00 v katedrále, ktorej bude predsedať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup J. E. Mons. Stanislav Stolárik.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– vo štvrtok 14. 12. 2017 pozývame veriacich na sv. omšu slávenú pri príležitosti stretnutia vedúcich, lídrov  laických hnutí a spoločenstiev. Sv. omšu o 15.30 v Malom kostole bude sláviť J. E. Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha a predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS, spolu s naším diecéznym biskupom J. E. Mons. Stanislavom Stolárikom.

 

– v sobotu 16. 12. 2017 máme deň modliteb za diecézu a biskupa.

 

– minulú nedeľu sa konala v našej farnosti zbierka na charitu, ktorá činila sumu vo výške 500 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

– prosíme, aby ste do 15. 12. 2017 nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

– rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie a birmovku pozývame na druhé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes o 17.00 u Saleziánov na Námestí baníkov 30.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Damaza I., pápeža (ľubovoľná spomienka)
UTOROK Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka)                     
STREDA sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 10.00 (S)

18. 00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M) Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S)

15.30 (S)

07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07:30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(3. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

 

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň bude sv. omša v Kaplnke Božského

Srdca v piatok o 9.00 hod.

 

v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pripomíname veriacim, že v tento deň sú povinní zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omšu v katedrále o 18.00 bude celebrovať diecézny biskup J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Následne po sv. omši bude mať pán biskup katechézu, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

 

– dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a eucharistické

požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maď. a o 17.00 hod. v slov. jazyku.

 

– dnes máme zbierku na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

– pozývame na svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov, ktorá bude slávená v sobotu 9. 12. 2017 o 10.00 vo farskom kostole Premenenia Pána v Čiernom Balogu – Dobroči.

 

– rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie a birmovku pozývame na druhé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 10. 12 2017 o 17.00 u Saleziánov na Námestí baníkov 30.

 

– prosíme, aby ste do 15. 12. 2017 nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria                     
STREDA sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (prikázaný sviatok)
SOBOTA sv. Jána Didaka Cuauhtlatoazina (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Druhá adventná nedeľa

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula DSS                                                          14.30

Nadabula                                                                   17.00

PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk