Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Betliarska 93/1   048 01 Rožňava

OZNAMY NA TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(21. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

v utorok, stredu a štvrtok budú večerné sv. omše vo františkánskom kostole v zmenenom čase o 16.00. Dôvodom je konanie ekumenických bohoslužeb, ktoré začínajú o 17.00 v utorok v kostole Reformovanej cirkvi, v stredu v kostole Evanjelickej cirkvi a. v. a vo štvrtok v kostole sv. Františka Xaverského (Malý kostol). Všetci ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

– prosíme zároveň veriacich o pomoc v pečení a v príprave menšieho občerstvenia pre účastníkov ekumenických dní, keďže vo štvrtok 25. 1. 2018 sme hostiteľmi my. Za vašu pomoc vám vopred ďakujeme.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v piatok pozývame všetkých mladých na mládežnícku sv. omšu s moderovanou adoráciou.

 -srdečne Vás pozývame na zábavné predstavenie ku cti svätca mladých dona Bosca, ktoré vytvorili mladí, rodiny a saleziánska rodina a ktoré sa uskutoční dňa 28. 1. 2018 (nedeľa) o 16:00 hod. v priestoroch radnice mesta. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.

– dnes, v nedeľu 21. 1. 2018, pozývame všetkých veriacich na divadelné predstavenie Fatima, ktoré začne o 15.00 v kasárňach v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Vincenta, diakona a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria                     
STREDA sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)
PIATOK sv. Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 

  1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S) Čučma DSS                                                              13.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(14. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše v katedrále o 18.00 presunuté do františkánského kostola.

– dňa 12. 1. 2018 náhle zomrel v 73. roku života a v 51. roku kňazstva vdp. Gabriel Majoroš, kňaz rožňavskej diecézy a rodák z Rožňavy. Sv. omša s pohrebnými obradmi bude v utorok 16. 1. 2018 o 10.00 v katedrále. Nech odpočíva v pokoji!

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vo štvrtok začíname Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V Rožňave budú ekumenické dni 23., 24. a 25. 1. 2018.

– v sobotu 20. 1. 2018 pozývame veriacich, obzvlášť mladých, na stretnutie mládeže Rožňavského dekanátu, ktoré sa uskutoční vo farnosti Rožňava – Juh.

– v nedeľu 21. 1. 2018 pozývame všetkých veriacich na divadelné predstavenie Fatima, ktoré začne o 15.00 v kasárňach v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA sv. Antona, opáta (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Tretia nedeľa v Cezročnom období

 

  1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK 10.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

(7. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie kaplnky tu sv. omše do konca školského roku nebudú.

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude don Ján Čapla, SDB, direktor Saleziánov don Bosca v Rožňave a dekan Rožňavského dekanátu.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– dnes je prvá nedeľa mesiaca. Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Eucharistické

požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Druhá nedeľa v Cezročnom období

 

  1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07:30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA 1. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

(31. decembra 2017)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– pripomíname veriacim, že dnes, v nedeľu 31. 12., bude sv. omša večer v katedrále presunutá na 16.00.  Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen a jej hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na záver sv. omše budeme mať Ďakovnú pobožnosť na konci roka, kedy pri speve hymnu Teba, Bože, chválime môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– pripomíname tiež, že v pondelok 1. 1. na slávnosť Panny Márie Bohorodičky a v sobotu 6. 1. na slávnosť Zjavenia Pána máme prikázané sviatky. Ako veriaci sme povinní zúčastniť sa na sv. omšiach a tieto dni náležite svätiť.

– v pondelok 1. 1. bude podľa nového rozpisu celodenných eucharistických poklôn v diecéze v našej farnosti vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k verejnej úcte vo františkánskom kostole po sv. omši o 11.00. Ukončená bude pobožnosťou s eucharistickým požehnaním o 16.00.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen. Hlavným

celebrantom na tejto sv. omši bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme ako obvykle pol hodinu pred večernými sv. omšami.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY (prikázaný sviatok)
UTOROK sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi (spomienka)                     
STREDA Najsvätejšieho mena Ježiš (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK Votívna omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom                                                  PRVÝ PIATOK
SOBOTA ZJAVENIE PÁNA (prikázaný sviatok)
NEDEĽA 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

 

  1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                           10.00

UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula DSS                                                         14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
SOBOTA 07.00 (M)

10.00 (S) 18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Rudná                                                                         09.30

NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 

 08.30  (S) 11.00 (M)

 

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(24. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

– pripomíname veriacim, že vigílne sv. omše zo zajtrajšej slávnosti Národenia Pána budú dnes v katedrále i vo františkánskom kostole o 16.00. Zároveň pozývame veriacich aj na polnočné sv. omše. V katedrále bude sv. omšu v slovenskom jazyku celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup, vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku Mons. Ján Čapla, SDB, direktor Saleziánov don Bosca v Rožňave a dekan Rožňavského dekanátu.

– na sviatok sv. Štefana v utorok 26. 12. budú sv. omše nasledovne: v malom kostole o 08.30, v katedrále o 10.00 a vo františkánskom kostole o 11.00. Večer v katedrále sv. omša nebude, v prípade záujmu Vám dávame do pozornosti sv. omšu o 16.30 vo farnosti Rožňava – Juh.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. 

v nedeľu 31. 12. bude sv. omša večer v katedrále presunutá na 16.00.  Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen a jej hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na záver sv. omše budeme mať Ďakovnú pobožnosť na konci roka, kedy pri speve hymnu Teba, Bože, chválime môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ďakovnú pobožnosť sa budeme modliť aj v závere sv. omší v malom kostole o 8.30 i vo františkánskom kostole o 11.00.

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK NARODENIE PÁNA (slávnosť s oktávou)
UTOROK sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok)                     
STREDA sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok)
ŠTVRTOK sv. Neviniatok, mučeníkov (sviatok)
PIATOK Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
SOBOTA Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
NEDEĽA 1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE a JOZEFA

 

  1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                           10.00

UTOROK 10.00 (S) 08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                              13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

16.00 (S)

 

 08.30  (S) 11.00 (M)

 

Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Rudná                                                                         09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

OZNAMY NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

(17. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

– v pondelok 18. 12. 2017 o 16.30 bude v Kaplnke sv. Barbory v nemocnici slávená sv. omša s úmyslom poďakovania za život. Ste srdečne pozvaní.

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň budú sv. omše v Kaplnke Božského

Srdca v utorok a vo štvrtok o 9.00 hod.

– v stredu po sv. omši u františkánov bude príprava kostola na vianočné sviatky.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v nedeľu 24. 12. bude sv. omša z katedrály o 10.00 vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik.

sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami budeme vysluhovať:

katedrále v dňoch od 18. 12. – 23. 12. 2017 v čase od 17.00 – 18.30. 

 vo františkánskom kostole vo štvrtok 21. 12. 2017 v čase od 7.45 – 12.00.

– veriacim dávame do pozornosti poriadok bohoslužieb rožňavských farností vo vianočnom období, ktorý nájdete vzadu na stolíkoch s novinami.

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
PIATOK féria
SOBOTA sv. Jána Kentského, kňaza (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

  1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                           16.30
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

16.00 (S)

24.00 (S)

 08.30  (S) 16.00 (M)

24.00 (M)

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

Rakovnica                                                                21.30

Rudná                                                                         21.30

Nadabula                                                                   22.30

Čučma                                                                        22.30

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(10. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

 

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň budú sv. omše v Kaplnke Božského

Srdca v utorok o 9.00 hod. a vo štvrtok o 9.00 hod.

 

– v stredu, piatok a sobotu máme zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

– v stredu budeme mať v Rožňave kňazský deň. Pozývame všetkých veriacich na sv. omšu o 10.00 v katedrále, ktorej bude predsedať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup J. E. Mons. Stanislav Stolárik.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– vo štvrtok 14. 12. 2017 pozývame veriacich na sv. omšu slávenú pri príležitosti stretnutia vedúcich, lídrov  laických hnutí a spoločenstiev. Sv. omšu o 15.30 v Malom kostole bude sláviť J. E. Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha a predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS, spolu s naším diecéznym biskupom J. E. Mons. Stanislavom Stolárikom.

 

– v sobotu 16. 12. 2017 máme deň modliteb za diecézu a biskupa.

 

– minulú nedeľu sa konala v našej farnosti zbierka na charitu, ktorá činila sumu vo výške 500 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

– prosíme, aby ste do 15. 12. 2017 nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

– rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie a birmovku pozývame na druhé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes o 17.00 u Saleziánov na Námestí baníkov 30.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Damaza I., pápeža (ľubovoľná spomienka)
UTOROK Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka)                     
STREDA sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

  1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 10.00 (S)

18. 00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M) Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S)

15.30 (S)

07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07:30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(3. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

 

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň bude sv. omša v Kaplnke Božského

Srdca v piatok o 9.00 hod.

 

v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pripomíname veriacim, že v tento deň sú povinní zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omšu v katedrále o 18.00 bude celebrovať diecézny biskup J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Následne po sv. omši bude mať pán biskup katechézu, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

 

– dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a eucharistické

požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maď. a o 17.00 hod. v slov. jazyku.

 

– dnes máme zbierku na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

– pozývame na svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov, ktorá bude slávená v sobotu 9. 12. 2017 o 10.00 vo farskom kostole Premenenia Pána v Čiernom Balogu – Dobroči.

 

– rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie a birmovku pozývame na druhé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 10. 12 2017 o 17.00 u Saleziánov na Námestí baníkov 30.

 

– prosíme, aby ste do 15. 12. 2017 nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria                     
STREDA sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (prikázaný sviatok)
SOBOTA sv. Jána Didaka Cuauhtlatoazina (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Druhá adventná nedeľa

 

  1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula DSS                                                          14.30

Nadabula                                                                   17.00

PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk