Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Betliarska 93/1   048 01 Rožňava

 

OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(10. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

 

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň budú sv. omše v Kaplnke Božského

Srdca v utorok o 9.00 hod. a vo štvrtok o 9.00 hod.

 

– v stredu, piatok a sobotu máme zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

– v stredu budeme mať v Rožňave kňazský deň. Pozývame všetkých veriacich na sv. omšu o 10.00 v katedrále, ktorej bude predsedať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup J. E. Mons. Stanislav Stolárik.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– vo štvrtok 14. 12. 2017 pozývame veriacich na sv. omšu slávenú pri príležitosti stretnutia vedúcich, lídrov  laických hnutí a spoločenstiev. Sv. omšu o 15.30 v Malom kostole bude sláviť J. E. Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha a predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS, spolu s naším diecéznym biskupom J. E. Mons. Stanislavom Stolárikom.

 

– v sobotu 16. 12. 2017 máme deň modliteb za diecézu a biskupa.

 

– minulú nedeľu sa konala v našej farnosti zbierka na charitu, ktorá činila sumu vo výške 500 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

– prosíme, aby ste do 15. 12. 2017 nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

– rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie a birmovku pozývame na druhé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes o 17.00 u Saleziánov na Námestí baníkov 30.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Damaza I., pápeža (ľubovoľná spomienka)
UTOROK Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka)                     
STREDA sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

  1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 10.00 (S)

18. 00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M) Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S)

15.30 (S)

07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07:30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(3. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

 

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň bude sv. omša v Kaplnke Božského

Srdca v piatok o 9.00 hod.

 

v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pripomíname veriacim, že v tento deň sú povinní zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omšu v katedrále o 18.00 bude celebrovať diecézny biskup J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Následne po sv. omši bude mať pán biskup katechézu, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

 

– dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a eucharistické

požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maď. a o 17.00 hod. v slov. jazyku.

 

– dnes máme zbierku na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

– pozývame na svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov, ktorá bude slávená v sobotu 9. 12. 2017 o 10.00 vo farskom kostole Premenenia Pána v Čiernom Balogu – Dobroči.

 

– rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie a birmovku pozývame na druhé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 10. 12 2017 o 17.00 u Saleziánov na Námestí baníkov 30.

 

– prosíme, aby ste do 15. 12. 2017 nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria                     
STREDA sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (prikázaný sviatok)
SOBOTA sv. Jána Didaka Cuauhtlatoazina (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Druhá adventná nedeľa

 

  1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula DSS                                                          14.30

Nadabula                                                                   17.00

PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk