Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Betliarska 93/1   048 01 Rožňava

 

OZNAMY NA TRIDSIATU DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(11. novembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok bude v katedrále po večernej sv. omši nasledovať moderovaná eucharistická adorácia pre mladých. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka (spomienka)
UTOROK féria        
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
PIATOK sv. Margity Škótskej, (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (spomienka)
NEDEĽA TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

15.00 (M)

11.00(M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

OZNAMY NA TRIDSIATU PRVÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(4. novembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– pozývame veriacich na koncert Jesenná poézia sláčikového kvarteta MAJI, ktorý sa uskutoční  vo štvrtok 8. 11. v katedrále o 18.00. Z dôvodu koncertu bude večerná sv. omša v katedrále presunutá na 17.00. 

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– od 11. novembra bude detská sv. omša v maďarskom jazyku v malom kostole o 15.00.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria        
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok)
SOBOTA sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)
NEDEĽA TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 17.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

15.00 (M)

11.00(M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRIDSIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(28. októbra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– modlitbu posvätného ruženca sa budeme v katedrále a vo františkánskom kostole modliť v pondelok, utorokstredu ako to bolo zvykom počas mesiaca október.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok máme slávnosť Všetkých svätých. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Sv. omše budú v našej farnosti nasledovne: 8.30 v malom kostole, 10.00 vo františkánskom kostole a takisto o 10.00 v katedrále s o. biskupom. Večerná sv. omša v katedrále o 18.00 nebude. Na sídlisku Juh bude sv. omša o 17.30.

Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj v stredu večer, kedy budeme sláviť vigíliu slávnosti vo františkánskom kostole o 17.00 a v katedrále o 18.00.

Eucharistická adorácia vo štvrtok vo františkánskom kostole nebude.

 

– vo štvrtok od poludnia až do 8. 11. máme dušičkovú oktávu. Kto v tomto čase nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže každý deň získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. K získaniu odpustkov je potrebné splniť obvyklé podmienky.

 

– v piatok máme spomienku na všetkých verných zosnulých. Sv. omše budú nasledovne:

7.00 v malom kostole, 17.00 vo františkánskom kostole za duše v očistci, 18.00 v katedrále s o. biskupom za zosnulých biskupov a kňazov, po sv. omši pobožnosť v krypte pod katedrálou.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– dnes bude vo františkánskom kostole o 16.00 októbrová pobožnosť v maďarskom jazyku.

 

– minulú nedeľu bola zbierka na misie, ktorá činila sumu 803 EUR . Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

-od 11. novembra bude detská sv. omša v maďarskom jazyku v malom kostole o 15.00.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH (prikázaný sviatok)
PIATOK Spomienka na všetkých verných zosnulých                                        PRVÝ PIATOK
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        PRVÁ SOBOTA                                    
NEDEĽA TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00

Nadabula                                                                  17.00

ŠTVRTOK 10.00 (S) 08.30 (S) 10.00 (M) Rakovnica                                                                 8.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                         09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVADSIATU ÔSMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(14. októbra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– počas mesiaca október budú sv. omše vo františkánskom kostole nasledovne:

pondelok, stredupiatok17.00, sv. ruženec o 16.15.

utorok, štvrtoksobotu7.00, sv. ruženec o 6.15.

nedeľu11.00.

 

– modlitbu posvätného ruženca sa budeme v katedrále modliť pred večernými sv. omšami o 17.25.

 

– v utorok máme šestnásty deň v mesiaci, v tento deň sa spájame v modlitbe za diecézu a otca biskupa.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude pred nemocnicou modlitba za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– budúcu nedeľu máme misijnú nedeľu. Pri tejto príležitosti bude sv. omšu v katedrále o 10.00 sláviť Mons. Miloš Gazdík, generálny vikár rožňavskej diecézy, ktorý odovzdá misijné kríže trom mladým laickým misionárom zo združenia MiSeVi (Vincentskí laickí misionári), ktorí v Rožňave zakladajú misijnú komunitu. Hosťom bude aj P. Pavol Noga, CM, koordinátor MiSeVi na Slovensku. Po sv. omši bude nasledovať krátka prezentácia, v ktorej mladí misionári predstavia seba i svoju činnosť. Všetci ste srdečne pozvaní.

 – budúcu nedeľu budeme mať aj zbierku na misie. Ďakujeme za Vaše milodary.

 

– Prvoprijímajúce deti a ich rodiny pozývame na Šarkaniádu! Stretneme sa dnes, v nedeľu 14.10.2018 o 15.00h na lúke pod Rákošom pri pomníku svätého Jána Pavla II. Tešíme sa na vás aj na šarkany.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)
UTOROK sv. Margity Márie Alacoque, panny (ľubovoľná spomienka)                    
STREDA sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)
PIATOK sv. Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        
NEDEĽA DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU SIEDMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(7. októbra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

– počas mesiaca október budú sv. omše vo františkánskom kostole nasledovne:

pondelok, stredupiatok17.00, sv. ruženec o 16.15.

utorok, štvrtoksobotu7.00, sv. ruženec o 6.15.

nedeľu11.00.

 

– modlitbu posvätného ruženeca sa budeme v katedrále modliť pred večernými sv. omšami o 17.25.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– Prvoprijímajúce deti a ich rodiny pozývame na Šarkaniádu! Stretneme sa v nedeľu 14.10.2018 o 15.00h na lúke pod Rákošom pri pomníku svätého Jána Pavla II. Tešíme sa na vás aj na šarkany.

 

– Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že si v predajni môžu vyzdvihnúť podielové knihy.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)                    
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Jána XXIII., pápeža (ľubovoľná spomienka)
PIATOK féria
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        
NEDEĽA DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU PIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(23. septembra 2018)

 

– v čase od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za oslobodenie od každého druhu závislosti.“

 

– v utorok 25. 9. o 18.00 pozývame veriacich do katedrály na organový koncert vrámci 48. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Na organe bude hrať András Gábor Virágh, hosť z Maďarska.

Z dôvodu koncertu sa večerná sv. omša v katedrále presúva na 17.00.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– dnes máme zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme za Vaše milodary.

 

– od septembra začneme skupinovú prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, prvého

 1. prijímania a birmovania. Kto má záujem prihlásiť sa do skupiny, nech sa zapíše v sakristii.

 

– 13. októbra 2018 pozývame na púť rožňavskej diecézy do Szentkútu v Maďarsku pod

vedením Vsdp. Gabriela Rákaia, biskupského vikára pre maďarských veriacich. Program púte

bude v maďarskom jazyku.

 

– aj tento rok ponúkame bohatú a pestrú činnosť pre Vaše deti v našom oratku. Môžete si vybrať z rôznych stretiek, krúžkov, cudzích jazykov, doučovania a aj mesačných aktivít. Buletín s ponukou nájdete na stolíku pri východe z kostola. Už sa na Vás tešíme.

 

– v nedeľu 30. septembra od 15:00 do 17:00 hod. bude opäť k dispozícii lezecká stena v telocvični na Strednej zdravotníckej škole v RV. Možno si zaliezť na umelej stene alebo zahrať si aj iné športy. Stačí si priniesť prezúvky do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)
PIATOK sv. Václava, mučeníka (ľubovoľná spomienka)                                                                                
SOBOTA sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)                                        
NEDEĽA DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 17. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DVADSIATU TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(9. septembra 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

 

– pri príležitosti 15. výročia pastoračnej návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave pozývame veriacich sláviť sv. omšu počas Kňazského dňa v stredu 12. 9. v rožňavskej katedrále o 10.00.

Sv. omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

Z toho dôvodu v stredu sv. omša v Malom kostole o 7.00 nebude.

 

– vo štvrtok 13. 9. o 17.00 budeme sláviť Ďakovnú sv. omšu pri pamätníku sv. otca Jána Pavla II. pod Rákošom. Program začne modlitbou sv. ruženca o 16.15. Sv. omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup. V prípade zlého počasia, budeme sv. omšu sláviť v katedrále.

Sv. omša vo štvrtok v katedrále o 18.00 nebude.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– budúcu nedeľu máme 16. deň v mesiaci, v tento deň sa spájame v modlitbe za diecézu, otca biskupa a jeho úmysly.

 

– od septembra začneme skupinovú prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, prvého

 1. prijímania a birmovania. Kto má záujem prihlásiť sa do skupiny, nech sa zapíše v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA Najsvätejšieho mena Panny Márie (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK Povýšenie Svätého kríža (sviatok)                                                                                
SOBOTA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA (slávnosť)                                        
NEDEĽA DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 10.00 (S)

18. 00 (S)

  07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(2. septembra 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v pondelok 3. 9. pozývame veriacich, obzvlášť učiteľov, žiakov, študentov a ich rodičov,  začať nový školský rok sv. omšou s Veni Sancte v katedrále o 8.15.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod. v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– pri príležitosti 15. výročia pastoračnej návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave pozývame veriacich sláviť sv. omšu počas Kňazského dňa 12. 9. v rožňavskej katedrále o 10.00. Ďakovnú sv. omšu budeme sláviť pri pamätníku sv. otca Jána Pavla II. pod Rákošom dňa 13. 9. o 17.00. Program začne modlitbou sv. ruženca o 16.15. Obidve sv. omše bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

  

– od septembra začneme skupinovú prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, prvého

 1. prijímania a birmovania. Kto má záujem prihlásiť sa do skupiny, nech sa zapíše v sakristii.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov (spomienka)                                                                                 PRVÝ PIATOK
SOBOTA Narodenie Panny Márie (sviatok)                                        
NEDEĽA DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 08.15 (S)

18.00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula – domov dôchodcov                         14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU PRVÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(26. augusta 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– v sobotu 1. 9. bude v Košiciach slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej. Všetci veriaci sú srdečne pozvaní.

 

– od septembra začneme skupinovú prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, prvého

 1. prijímania a birmovania. Kto má záujem prihlásiť sa do skupiny, nech sa zapíše v sakristii.

 

– minulú nedeľu sme mali zbierku pre potreby farnosti, ktorá činila sumu 527 EUR. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Moniky (spomienka)
UTOROK sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)                    
STREDA Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria          
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        PRVÁ SOBOTA                  
NEDEĽA DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DVADSIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(19. augusta 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– od septembra začneme skupinovú prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, prvého

 1. prijímania a birmovania. Kto má záujem prihlásiť sa do skupiny, nech sa zapíše v sakristii.

 

– dnes máme zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme za Vaše milodary.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (spomienka)
UTOROK sv. Pia X., pápeža (spomienka)                    
STREDA Panny Márie Kráľovnej (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Ruženy Limskej, panny (ľubovoľná spomienka)
PIATOK sv. Bartolomeja, apoštola (sviatok)          
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                            
NEDEĽA DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma – domov dôchodcov                               14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00(M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA SEDEMNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(29. júla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– vo štvrtok 2. 8. máme možnosť vo všetkých farských, katedrálnych a františkánskych chrámoch, ako aj v bazilikách minor, získať za obvyklých podmienok úplné odpustky „Porciunkuly“.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– budúci víkend pozývame veriacich na diecéznu púť k Panne Márii Snežnej do Úhornej. Viac informácií nájdete na nástenke.

 

– počas celého týždňa budeme pokračovať v modlitbe deviatnika k Panne Márii ako duchovnej príprave pred odpustovou slávnosťou Panny Márie Snežnej v Úhornej. 

 

– z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd do Lúrd

v termíne od 17. – 21. 9. 2018 pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácií na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)
UTOROK sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka)                    
STREDA sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Euzébia Vercellského, biskupa (ľubovoľná spomienka)
PIATOK Votívna omša o Najsv. Srdci Ježišovom                                                        PRVÝ PIATOK          
SOBOTA sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza (spomienka)                                            PRVÁ SOBOTA
NEDEĽA OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula – domov dôchodcov                          14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M) 10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PÄTNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(15. júla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v pondelok máme šestnásty deň v mesiaci, ktorý je dňom modliteb za biskupa a diecézu.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– budúci víkend 21. – 22. 7. pozývame veriacich na tradičnú púť k Panne Márii Škapuliarskej do Bôrky. Program nájdete na nástenke.

 

– z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd do Lúrd

v termíne od 17. – 21. 9. 2018 pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácií na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (ľubovoľná spomienka)
UTOROK sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov (spomienka)                    
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Apolinára, biskupa a mučeníka (ľubovoľná spomienka)                                                      
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                     
NEDEĽA ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA ŠTRNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(8. júla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v sobotu 14. 7. o 14.30 sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

 

– z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd do Lúrd

v termíne od 17. – 21. 9. 2018 pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácií na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Augustína Zhaoa Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria                    
STREDA sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Henricha (ľubovoľná spomienka)                                                      
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                     
NEDEĽA PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRINÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(1. júla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

– vo štvrtok máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Keďže je to aj štátny sviatok a deň pracovného pokoja, sv. omše budú nasledovne: 7.00 vo fratiškánskom kostole, 8.30 v malom kostole, 10.00 v katedrále. Večer sv. omša v katedrále nebude, v prípade záujmu dávame veriacim do pozornosti sv. omšu v Kaplnke sv. Jána Pavla II. na sídlisku Juh o 17.30.

– z dôvodu konania bohoslužieb adorácia vo štvrtok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole nebude. 

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť vo františkánskom kostole pred sv. omšou o 6.15 a v katedrále po sv. omši.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– minulú nedeľu bola  zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá činila sumu 355 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

– v sobotu 14. 7. o 14.30 sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

 

– z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd do Lúrd

v termíne od 17. – 21. 9. 2018 pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácií na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Návšteva Panny Márie (sviatok)
UTOROK sv. Tomáša, apoštola (sviatok)                    
STREDA sv. Alžbety Portugalskej (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV (slávnosť)
PIATOK Votívna omša o Najsv. Srdci Ježišovom                                                      PRVÝ PIATOK                                    
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                      PRVÁ SOBOTA 
NEDEĽA ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                           18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula DSS                                                         14.30

Jasanima                                                                  15.30

ŠTVRTOK 10.00 (S) 08.30 (S) 07. 00 (M) Nadabula                                                                  08.45
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA

(24. júna 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Povinnú účasť si veriaci môžu splniť aj vo štvrtok večer, kedy budeme sláviť vigíliu slávnosti.

 

– v piatok bude v katedrále o 9.00 sv. omša s poďakovaním za školský rok (Te Deum). Hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

 

– dnes je  zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujeme za vaše milodary.

 

– z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd do Lúrd

v termíne od 17. – 21. 9. 2018 pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácií na nástenke.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA sv. Ladislava (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (spomienka)
PIATOK SV. PETRA A PAVLA, apoštolov (prikázaný sviatok)                                       
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        
NEDEĽA TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                               14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 09.00 (S)

18.00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                   17.00
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                         09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DESIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(10. júna 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v pondelok 11. 6. budeme mať v Rožňave deň Katolíckej charity. Súčasťou programu bude slávenie sv. omše v Malom kostole o 08.30. Na námestí budú postavené stánky, v ktorých si veriaci budú môcť zakúpiť rôzne výrobky, a tak podporiť Katolícku charitu.

 

– pozývame veriacich na modlitbové stretnutie s Myrnou Nazzour, stigmatizovanou mystičkou zo Sýrie. Stretnutie sa začne v pondelok 11. 6. 2018 slávením sv. omše v katedrále o 17.00, po sv. omši bude nasledovať svedectvo. Viac informácií na nástenke.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v sobotu 16. 6. budeme v katedrále pri rannej sv. omši o 8.15 sláviť spomienku na sv. Neita. Tento deň je zároveň dňom modliteb za diecézu a biskupa.

 

– budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. Ďakujeme za vaše milodary.

 

– Sestry saleziánky a bratia saleziáni pripravujú s animátormi letný prímestský tábor s témou Spoločenstvo prsteňa. Tábor bude v dňoch 9.-13. júla 2018 pre deti, ktoré ukončili 1. ročník ZŠ a starších. Prihlášky nájdete v kostole na stolíku alebo si ich môžete vyzdvihnúť v oratku na Námestí baníkov 29 a 30.

 

– oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

 • Gabriel Compel náboženstva rímskokatolíckeho, narodený dňa 14. 10. 1992 v Rožňave, bývajúci v Rožňave, syn rodičov Gabriela a Evy rod. Pálbalážovej, a

Simona Urbančíková, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 21. 1. 1995 v Košiciach, bývajúca v Košiciach, dcéra rodičov Ivana a Klaudie rod. Hozzovej. Ohlasujú sa druhýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 3. 6., 10. 6. a 17. 6. 2018.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Barnabáša, apoštola (spomienka)
UTOROK féria                    
STREDA sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria                                       
SOBOTA sv. Neita, mučeníka (spomienka)                                       
NEDEĽA JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 17.00 (S) 07.00 (S)

08.30 (S)

07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                               14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DEVIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(3. júna 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen. Hlavným

celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme slávnosť Najsvätejšieho  Srdca Ježišovho, pri splnení obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.

 

– v sobotu 9. 6. 2018 o 10.00 bude v katedrále sv. omša spojená s kňazskou a diakonskou vysviackou.  Z tohoto dôvodu ranná sv. omša v katedrále o 8.15 nebude.

 

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

 

– pozývame veriacich, obzvlášť tých, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, na 3. Celoslovenskú púť zdravotníckych pracovníkov do Šaštína v dňoch 9. – 10. 6. 2018. Viac informácií na nástenke.

 

– pozývame tiež na modlitbové stretnutie s Myrnou Nazzour, stigmatizovanou mystičkou zo Sýrie. Stretnutie sa začne dňa 11. 6. 2018 slávením sv. omše v katedrále o 17.00, po sv. omši bude následovat svedectvo. Viac informácií na nástenke.

 

– Sestry saleziánky a bratia saleziáni pripravujú s animátormi letný prímestský tábor s témou Spoločenstvo prsteňa. Tábor bude v dňoch 9.-13. júla 2018 pre deti, ktoré ukončili 1. ročník ZŠ a starších. Prihlášky nájdete v kostole na stolíku alebo si ich môžete vyzdvihnúť v oratku na Námestí baníkov 29 a 30.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

– oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

 • Radovan Grego, náboženstva rímskokatolíckeho, narodený 13. 2. 1984 v Rožňave, bývajúci v Krásnohorskom Podhradí, syn rodičov Tibora a Kvetoslavy rod. Zagibovej, a

Gabriela Tóthová, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 12. 5. 1982 v Rožňave, bývajúca v Rožňave, dcéra rodičov Štefana a Petronely rod. Schullerovej. Ohlasujú sa tretíkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

 • Gabriel Compel náboženstva rímskokatolíckeho, narodený dňa 14. 10. 1992 v Rožňave, bývajúci v Rožňave, syn rodičov Gabriela a Evy rod. Pálbalážovej, a

Simona Urbančíková, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 21. 1. 1995 v Košiciach, bývajúca v Košiciach, dcéra rodičov Ivana a Klaudie rod. Hozzovej. Ohlasujú sa prvýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 3. 6., 10. 6. a 17. 6. 2018.

 

Štefan Baláž syn rodičov + Zoltána Baláža a Dany rod. Horváthovej narodený 04. 10. 1985 v Rožňave, bude dňa 09. Júna 2018 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Tieto ohlášky treba ohlásiť pri všetkých sv. omšiach počas nasledujúcich nedieľ 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (spomienka)                    
STREDA sv. Norberta, biskupa (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (slávnosť)                                       
SOBOTA Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (spomienka)                                       
NEDEĽA DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M) Nadabula DSS                                                          14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                   17.00
SOBOTA 10.00 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

(27. mája 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 

– v pondelok, stredu a piatok budú sv. omše vo františkánskom kostole o 17.00. Modlitbu posvätného ruženca s májovou pobožnosťou začneme o 16.15.

 

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok, v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť. Povinnú účasť si veriaci môžu splniť v stredu večer, kedy budeme sláviť vigíliu slávnosti.

 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

 

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť ako zvyčajne po ranných sv. omšiach.

 

– budúcu nedeľu budeme mať v katedrále o 10.00 slávnosť Prvého svätého prijímania. Prosíme veriacich, aby uvoľnili miesto pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných, teda aby si podľa možnosti zvolili bohoslužbu v inom čase.

 

májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

 

– pozývame veriacich, obzvlášť tých, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, na 3. Celoslovenskú púť zdravotníckych pracovníkov do Šaštína v dňoch 9. – 10. 6. 2018. Viac informácií na nástenke.

 

– pozývame tiež na modlitbové stretnutie s Myrnou Nazzour, stigmatizovanou mystičkou zo Sýrie. Stretnutie sa začne dňa 11. 6. 2018 v katedrále svedectvom o 17.00 a pokračovať bude sv. omšou o 18.00. Viac informácií na nástenke.

 

„SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov, inšpiruje Slovákov k prehĺbeniu vlastnej viery a k pomoci. Informácie na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN, ktorý  je vzadu na stolíku.

 

– Sestry saleziánky a bratia saleziáni pripravujú s animátormi letný prímestský tábor s témou Spoločenstvo prsteňa. Tábor bude v dňoch 9.-13. júla 2018 pre deti, ktoré ukončili 1. ročník ZŠ a starších. Prihlášky nájdete v kostole na stolíku alebo si ich môžete vyzdvihnúť v oratku na Námestí baníkov 29 a 30.

 

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

– oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

 • Radovan Grego, náboženstva rímskokatolíckeho, narodený 13. 2. 1984 v Rožňave, bývajúci v Krásnohorskom Podhradí, syn rodičov Tibora a Kvetoslavy rod. Zagibovej, a

Gabriela Tóthová, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 12. 5. 1982 v Rožňave, bývajúca v Rožňave, dcéra rodičov Štefana a Petronely rod. Schullerovej. Ohlasujú sa prvýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

 • Dušan Karnek, náboženstva gréckokatolíckeho, narodený dňa 5. 1. 1989 vo Svidníku, bývajúci v Hrabovčíku, syn rodičov Dušana a Márie rod. Kolesárovej, a

Monica Oravcová, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 4. 6. 1989 v Rožňave, bývajúca v Rožňave, dcéra rodičov Gabriela a Márie rod. Balogovej. Ohlasujú sa druhýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 13. 5., 20. 5. a 27. 5. 2018.

 

Štefan Baláž syn rodičov + Zoltána Baláža a Dany rod. Horváthovej narodený 04. 10. 1985 v Rožňave, bude dňa 09. Júna 2018 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Tieto ohlášky treba ohlásiť pri všetkých sv. omšiach počas nasledujúcich nedieľ 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI (prikázaný sviatok)
PIATOK Votívna omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom                                         PRVÝ PIATOK
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)                                        PRVÁ SOBOTA
NEDEĽA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Čučma DSS                                                              14.00

Nadabula                                                                  17.00

ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

(20. mája 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– v pondelok a piatok budú sv. omše vo františkánskom kostole o 17.00. Modlitbu posvätného ruženca s májovou pobožnosťou začneme o 16.15.

– v stredu bude sv. omša vo františkánskom kostole o 7.00. V katedrále bude sv. omša presunutá na 17.00 a bude ju sláviť Mons. Stanislav Stolárik pri príležitosti slávnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov. Po sv. omši pozývajú sestry saleziánky na menšie pohostenie.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– minulú nedeľu sme mali zbierku na katolícke masmédiá 335 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

– veriacim ponúkame možnosť zúčastniť sa na Diecéznej púti pri príležitosti 40. výročia kňazstva Mons. Stanislava Stolárika. Putovať budeme do Čenstochovej, Lagiewnik a ďalších miest spojených so životom sv. Jána Pavla II. a sv. Stanislava v dňoch 18. – 22. 6. alebo 21. – 22. 6. Prihlásiť sa môžete do 21. 5. telefonicky na sekretariáte BÚ alebo mailom na roznava@kbs.sk, po prihlásení  je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 50% ceny zájazdu. Viac informácií nájdete na nástenke.

– pozývame veriacich, obzvlášť tých, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, na 3. Celoslovenskú púť zdravotníckych pracovníkov do Šaštína v dňoch 9. – 10. 6. 2018. Viac informácií na nástenke.

– pozývame tiež na modlitbové stretnutie s Myrnou Nazzour, stigmatizovanou mystičkou zo Sýrie. Stretnutie sa začne dňa 11. 6. 2018 v katedrále svedectvom o 17.00 a pokračovať bude sv. omšou o 18.00. Viac informácií na nástenke.

– oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

Mgr. Radovan Grego, náboženstva rímskokatolíckeho, narodený dňa 13. 2. 1984 v Rožňave, bývajúci v Krásnohorskom Podhradí, syn rodičov Tibora a Kvetoslavy rod. Zagibovej, a

Gabriela Tóthová, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 12. 5. 1982 v Rožňave, bývajúca v Rožňave, dcéra rodičov Štefana a Petronely rod. Schullerovej. Ohlasujú sa prvýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

– sviatosť manželstva chcú tiež prijať:

Dušan Karnek, náboženstva gréckokatolíckeho, narodený dňa 5. 1. 1989 vo Svidníku, bývajúci v Hrabovčíku, syn rodičov Dušana a Márie rod. Kolesárovej, a

Monica Oravcová, náboženstva rímskokatolíckeho, narodená dňa 4. 6. 1989 v Rožňave, bývajúca v Rožňave, dcéra rodičov Gabriela a Márie rod. Balogovej. Ohlasujú sa druhýkrát. Tieto ohlášky treba ohlásiť v dňoch 13. 5., 20. 5. a 27. 5. 2018.

 

Štefan Baláž syn rodičov + Zoltána Baláža a Dany rod. Horváthovej narodený 04. 10. 1985 v Rožňave, bude dňa 09. Júna 2018 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Tieto ohlášky treba ohlásiť pri všetkých sv. omšiach počas nasledujúcich nedieľ 20. 5., 27. 5. a 3. 6. 2018.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Svätodušný pondelok (votívna omša) alebo Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)
UTOROK sv. Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)                    
STREDA féria
ŠTVRTOK Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)
PIATOK sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)                                               
SOBOTA sv. Filipa Nériho, kňaza (spomienka)
NEDEĽA NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 17. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                 15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA SIEDMU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(13. mája 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– v stredu, piatok a sobotu máme letné kántrové dni, obsahom ktorých sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.

– v pondelok, stredu a piatok budú sv. omše vo františkánskom kostole o 17.00. Modlitbu posvätného ruženca s májovou pobožnosťou začneme o 16.15.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

– v stredu 16. 5. máme sviatok hlavného patróna diecézy sv. Jána Nepomuckého. V tento deň sa modlíme za diecézu a jej biskupa.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– budúcu nedeľu budeme mať v katedrále o 10.00 birmovku. Prosíme veriacich, aby uvoľnili miesto pre birmovancov a ich príbuzných, teda aby si podľa možnosti zvolili bohoslužbu v inom čase.

– dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme za vaše milodary.

májovú pobožnosť a novénu k Duchu Svätému sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami. Novénu k sv. Jánovi Nepomuckému po sv. omšiach.

– Saleziánska rodina pozýva celé rodiny, mladých aj starších na oslavu Dňa rodiny a májových svätcov Dominika Savia a Márie Mazzarellovej dnes o 15.30 do Oratka na Námestí baníkov. Čakajú vás hry, opekačka z vlastných zásob 🙂 a príjemné posedenie. Tešíme sa, že si takto celé rodiny môžeme spoločne spríjemniť nedeľné popoludnie.

– veriacim ponúkame možnosť zúčastniť sa na Diecéznej púti pri príležitosti 40. výročia kňazstva Mons. Stanislava Stolárika. Putovať budeme do Čenstochovej, Lagiewnik a ďalších miest spojených so životom sv. Jána Pavla II. a sv. Stanislava v dňoch 18. – 22. 6. alebo 21. – 22. 6. Prihlásiť sa môžete do 21. 5. telefonicky na sekretariáte BÚ alebo mailom na roznava@kbs.sk, po prihlásení  je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 50% ceny zájazdu. Viac informácií nájdete na nástenke.

– Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa Diecéznej charity Rožňava. Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je  potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne najneskôr do 17.05.2018 vrátane na adresu biskupstva.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Mateja, apoštola (sviatok)
UTOROK féria                     
STREDA sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, hlavného patróna diecézy (sviatok)
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Jána I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka)                                                
SOBOTA féria
NEDEĽA ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M) Čučma DSS                                                              14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠIESTU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(6. mája 2018)

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu
mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– v pondelok, utorok a stredu máme prosebné dni, obsahom ktorých sú prosby za úrodu. Záväzný je
jeden deň.

– v pondelok, stredu a piatok budú sv. omše vo františkánskom kostole o 17.00. Modlitbu posvätného
ruženca s májovou pobožnosťou začneme o 16.15.

– v pondelok po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

– v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

– vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Pripomíname veriacim, že je to prikázaný sviatok,
v ktorý sme povinní zúčastniť sa na sv. omši a tento deň náležite svätiť.

– vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna
k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– dnes máme prvú nedeľu v mesiaci. Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie
bude v katedrále o 16.00 hod v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

– na budúcu nedeľu bude sv. omša z katedrály o 10.00 vysielaná do RTVS. Hlavným celebrantom bude J.
E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup. Z toho dôvodu budú sv. omše z katedrály v sobotu o 18.00 a
v nedeľu o 7.00 presunuté do františkánského kostola. Sv. omša v malom kostole o 8.30 nebude.

– na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme za vaše milodary.

– májovú pobožnosť sa modlíme vždy 15 min. pred sv. omšami.

– v pondelok nám začne novéna k sv. Jánovi Nepomuckému a v piatok novéna k Duchu Svätému.

– Saleziánska rodina pozýva celé rodiny, mladých aj starších na oslavu Dňa rodiny a májových svätcov
Dominika Savia a Márie Mazzarellovej v nedeľu 13.5. o 15.30 do Oratka na Námestí baníkov. Čakajú
vás hry, opekačka z vlastných zásob 🙂 a príjemné posedenie. Tešíme sa, že si takto celé rodiny môžeme
spoločne spríjemniť nedeľné popoludnie.

– veriacim ponúkame možnosť zúčastniť sa na Diecéznej púti pri príležitosti 40. výročia kňazstva
Mons. Stanislava Stolárika. Putovať budeme do Čenstochovej, Lagiewnik a ďalších miest spojených so
životom sv. Jána Pavla II. a sv. Stanislava v dňoch 18. – 22. 6. alebo 21. – 22. 6. Prihlásiť sa môžete do 21.
5. telefonicky na sekretariáte BÚ alebo mailom na roznava@kbs.sk, po prihlásení je potrebné zaplatiť
zálohu vo výške 50% ceny zájazdu. Viac informácií nájdete na nástenke.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK NANEBOVSTÚPENIE PÁNA (prikázaný sviatok)
PIATOK bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA sv. Nerea a Achila, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

SV. OMŠE VO FARNOSTI
                             katedrála          malý          kostol františkánsky                    Filiálky
PONDELOK    18.00 (S)             07.00 (S)           17.00 (M)
UTOROK         18. 00 (S)            07.00 (S)           07.00 (M)
STREDA           18. 00 (S)            07.00 (S)          17.00 (M)                                      Jasanima 15.30
ŠTVRTOK       18.00 (S)              07.00 (S)          07. 00 (M)                                    Nadabula 17.00
PIATOK           18.00 (S)             07.00 (S)           17.00 (M)
SOBOTA          08.15 (S)
                           18.00 (S)

                          07.00 (M)                                                                                               Nadabula 17.00

NEDEĽA        07.00 (M)
                         10.00 (S)
                         18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica 08.30
Kaplnka sv. Barbory 10.00
Domov dôchodcov Subsidium 11.00

FARÁR: 0907/858 997 kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(29. apríla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 – v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

  vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme ako obvykle pol hodinu pred sv. omšami.

– v sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť ako zvyčajne po ranných sv. omšiach.

 – minulú nedeľu bola zbierka na seminár, ktorá činila sumu 570 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

rodičov birmovancov pozývame na stretnutie dnes o 17.00 v dome Saleziánov.

rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 2. 5. po večernej sv. omši v podnikateľskom inkubátore vo farnosti Rožňava – Juh.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Pia V., pápeža (ľubovoľná spomienka)
UTOROK sv. Jozefa, robotníka (ľubovoľná spomienka)                     
STREDA sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)
PIATOK Votívna omša O Najsv. Srdci Ježišovom                                                        PRVÝ PIATOK
SOBOTA féria                                                                                                                        PRVÁ SOBOTA
NEDEĽA ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                               14.00
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M) Nadabula DSS                                                          14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                   17.00
SOBOTA 08.15 (S)

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(22. apríla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

  vo utorok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. Upozorňujeme veriacich, že vo štvrok adorácia nebude.

 – dnes je zbierka na seminár. Ďakujeme za vaše milodary.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)
UTOROK sv. Juraja, mučeníka (ľubovoľná spomienka)                    
STREDA sv. Marka, evanjelistu (sviatok)
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

(8. apríla 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

 – v pondelok máme slávnosť Zvestovania Pána, sv. omše budú ako vo všedný deň.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vrámci nedele Božieho milosrdenstva bude dnes o 15.00 vo františkánskom kostole pobožnosť s eucharistickým požehnaním.

– ďakujeme všetkým veriacim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav veľkonočných sviatkov a prispeli tak k ich dôstojnému sláveniu.

– ďakujeme tiež za vaše milodary pre zbierku na Boží hrob, ktorá činila sumu 466 EUR. Pán Boh zaplať.

– Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 20. – 22. apríla v Aréne Brezno. Informácie a registrácia (aj pre dobrovoľníkov) www.otecjames.cz.

– Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka  sa uskutoční v dňoch 9. – 13. 4. 2018 v čase od 8.00 do 15.30.

– farské oznamy nájdete aj na webovej stránke biskupstva www.burv.sk v sekcii „dokumenty“.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK ZVESTOVANIE PÁNA (slávnosť)
UTOROK féria                    
STREDA sv. Stanislava, biskupa a mučeníka (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Martina I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA féria
NEDEĽA TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07. 00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S)

18.00 (S)

  07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU

(25. marca 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– dnes sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– dnes o 16.30 začína vo farnosti Rožňava – Juh duchovná obnova spojená s vysluhovaním sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami.

– vo farnosti Rožňava – mesto budeme vysluhovať sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami v pondelok, utorok a v stredu v katedrále od 17.00 do skončenia sv. omší.  

– zároveň vás prosíme, aby ste v prípade záujmu nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

– od pondelka budeme večerné sv. omše sláviť opäť v katedrále.

 – na Zelený štvrtok ranné sv. omše nebudú. V katedrále o 10.00 bude omša svätenia olejov. Všetci ste srdečne pozvaní. Večerné sv. omše na pamiatku Pánovej večere budú o 18.00 v katedrále i vo františkánskom kostole.

– na Veľký piatok vás pozývame  o 8.00 do katedrály na modlitbu posvätného ofícia a o 10.00 na pobožnosť krížovej cesty na rožňavskej kalvárii. Obrady Veľkého piatku začnú v katedrále i vo františkánskom kostole o 15.00. Po skončení bude vyložená Najsv. sviatosť oltárna k adorácii v Božom hrobe do 20.00. V dnešný deň máme prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa môže, ak je to možné, predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie.

– na Bielu sobotu bude v katedrále o 8.00 modlitba posvätného ofícia. Po nej bude eucharistická adorácia v Božom hrobe  až do večernej sv. omše o 19.30. Vo františkánskom kostole bude adorácia od 14.00 do večernej sv. omše o 19.30. Pripomíname veriacim, aby si na Veľkonočnú vigíliu doniesli sviece.

– minulú nedeľu bola zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov, ktorá činila sumu 555 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

– veriacim dávame tiež do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

– Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 20. – 22. apríla v Aréne Brezno. Informácie a registrácia (aj pre dobrovoľníkov) www.otecjames.cz.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK Pondelok veľkého týždňa
UTOROK Utorok veľkého týždňa                    
STREDA Streda veľkého týždňa
ŠTVRTOK ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
PIATOK VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
SOBOTA BIELA SOBOTA
NEDEĽA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                   15.30
ŠTVRTOK 10.00 (S)

18.00 (S)

  18. 00 (M)  
PIATOK 15.00 (S)   15.00 (M)  
SOBOTA 19.30 (S)   19.30 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Rudná                                                                         09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PIATU PÔSTNU NEDEĽU

(18. marca 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

– vo utorok po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v piatok budeme v našej farnosti už tradične sláviť Bolestný piatok. Z toho dôvodu sv. omša vo františkánskom kostole nebude o 7.00, ale o 10.30. Program nájdete na nástenke.

– v piatok o 17.20 bude krížová cesta vo františkánskom kostole v slovenskom jazyku.

– v sobotu po rannej sv. omši bude upratovanie katedrály pred sviatkami.

– v nedeľu sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– na Kvetnú nedeľu sv. omša ráno o 7.00 v katedrále a 8.30 v Malom kostole nebude.

 – požehnanie ratolestí na Kvetnú nedeľu začne o 9.45 v Malom kostole, následne sa v procesii presunieme do katedrály.

 – pripomíname veriacim, že v noci z 24. na 25. 3., tj. zo soboty na nedeľu, bude zmena času.

sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami budeme vysluhovať v tomto týždni vždy hodinu pred sv. omšami. K sv. spovedi môžete pristúpiť aj vo štvrtok počas eucharistickej poklony.

– zároveň vás prosíme, aby ste v prípade záujmu nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

– dnes je zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Ďakujeme za vaše milodary.

– keďže sa nám blížia veľkonočné sviatky dávame tiež veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

– chudobným a trpiacim v Keni môžete pomôcť prostredníctvom zbierky Tehlička

– O 2% z daní sa uchádzajú KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Diecézna charita, združenie DOMKA i LAURA.

– dnes od 15:00 do 17:00 hod., bude k dispozícii lezecká stena v telocvični na Zdravotníckej škole v Rožňave. Stačí si doniesť prezúvky do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní, malí i veľkí. 

– O.z. Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, tento rok s mottom „Ďakujem, že som.“ Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.

– Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 20. – 22. apríla v Aréne Brezno. Informácie a registrácia (aj pre dobrovoľníkov) www.otecjames.cz.

– keďže sa na našu plánovanú púť do Svätej zeme prihlásilo len 8 ľudí, bohužiaľ ju nemôžeme uskutočniť. Tým, ktorí sa prihlásili odporúčame vziať späť zálohu, ktorú dali a prihlásiť sa v košickej cestovnej kancelárii Trinity na termín od 5. do 12. mája t.r., tam sú ešte miesta.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE (slávnosť)
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA féria
NEDEĽA KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)

18.00 (S)

Čučma DSS                                                               13.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 10.30 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 10.00 (S)

18.00 (S)

  11.00 (M) Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ PÔSTNU NEDEĽU

(11. marca 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude vsdp. Pavel Bodnár, dekan muránskeho dekanátu a farár v Revúcej.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vo štvrtok po večernej sv. omši bude nácvik zboru.

– v piatok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole bude krížová cesta v maďarskom jazyku.

– v piatok o 17.20 bude krížová cesta vo františkánskom kostole v slovenskom jazyku.

– v nedeľu sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– v nedeľu 18. 3. od 15:00 do 17:00 hod., bude k dispozícii lezecká stena v telocvični na Zdravotníckej škole v Rožňave. Stačí si doniesť prezúvky do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní, malí i veľkí. 

– na budúcu nedeľu vyhlásila KBS zbierku pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Ďakujeme za vaše milodary.

– keďže sa nám blížia veľkonočné sviatky dávame tiež veriacim do pozornosti možnosť prispieť na kvetinovú výzdobu do Božieho hrobu.

– všetkých mladých pozývame na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 17. – 18. 3. v Diecéznom centre mládeže sv. Jána Pavla II.

– Mládežnícke združenie Domka Vás pozýva prežiť pôst v štedrosti a solidarite s chudobnými a trpiacimi v meste Korr v kraji Marsabit v Keni prostredníctvom zbierky Tehlička. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme miestnym získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispejeme k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže. Pokladničky nájdete v kostole sv. Františka Xaverského (v malom kostole). Pri pokladničke nájdete aj obálky s podrobnejšími informáciami o tejto krajine a aktivitami pre rodinu, ktoré si môžte zobrať domov. Za príspevok vopred ďakujeme.

– Mládežnícke združenie Domka Vás prosí o podporu prostredníctvom darovania 2% z vašich daní. Získané finančné prostriedky plánujú využiť na opravu ihrísk a na rôzne akcie pre mladých ako sú jarné a letné tábory, stretká, krúžky, výlety a iné aktivity. Tlačivá a údaje nájdete na stolíku vzadu, prípadne na webovej stránke roznava.domka.sk

– O 2% z daní sa uchádza aj KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Diecézna charita, združenie LAURA.

– keďže sa na našu plánovanú púť do Svätej zeme prihlásilo len 8 ľudí, bohužiaľ ju nemôžeme uskutočniť. Tým, ktorí sa prihlásili odporúčame vziať späť zálohu, ktorú dali a prihlásiť sa v košickej cestovnej kancelárii Trinity na termín od 5. do 12. mája t.r., tam sú ešte miesta.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Patrika, biskupa (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Piata pôstna nedeľa

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU

(18. februára 2018)

 

– V roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

 – v tomto týždni máme v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom je príprava na pokánie a na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – piatok 23. 2. 2018 vyhlásil pápež František za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.

 – v piatok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole bude krížová cesta v maďarskom jazyku.

– v piatok o 17.20 bude krížová cesta vo františkánskom kostole v slovenskom jazyku.

– v nedeľu sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty o 15.00 na rožňavskej kalvárii.

– dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

– nedeľné sv. omše v Kaplnke sv. Barbory v nemocnici sa budú sláviť až po ukončení karantény.

– budúcu nedeľu, 25.2. od 15:00 do 17:00 hod., bude k dispozícii lezecká stena v telocvični na Zdravotníckej škole v Rožňave. Stačí si doniesť prezúvky do telocvične. Všetci ste srdečne pozvaní, malí i veľkí. 

– Sestry saleziánky a saleziáni počas jarných prázdnin v dňoch 26. -28. februára pripravujú pre deti od 1. ročníka po 6. ročník ZŠ jarný prímestský tábor „ ODVÁŽNE DETI “. Bližšie info nájdete na prihláške, ktorá je na stolíku pri časopisoch.

– V saleziánskom oratóriu (alebo u sestier saleziánok) na Námestí baníkov 29 sa v sobotu 24. februára uskutoční ART deň. Začneme ráno o 10.00 hod., budeme sa fotografovaním a kreslením venovať téme Život. Akcia je určená pre vekovú kategóriu 13 rokov a viac. Priniesť si treba fotoaparát (stačí aj mobil), prípadne farby/pastel. Poplatok je 3,- €. 

– O 2% z daní sa uchádza KZŠ sv. Jána Nepomuckého, Diecézna charita, združenia LAURA, DOMKA.

– veriacim dávame do pozornosti ponuky pútnických zájazdov, ktoré môžete nájsť na nástenke.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                    
STREDA sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok)
PIATOK sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
SOBOTA féria
NEDEĽA Druhá pôstna nedeľa

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M)

18.00 (S)

Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30                                                                   

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0907/858 997   kaplán: 0907/ 834 101
kancelária FÚ: 0948/ 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(21. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše z katedrály presunuté do františkánskeho kostola.

v utorok, stredu a štvrtok budú večerné sv. omše vo františkánskom kostole v zmenenom čase o 16.00. Dôvodom je konanie ekumenických bohoslužeb, ktoré začínajú o 17.00 v utorok v kostole Reformovanej cirkvi, v stredu v kostole Evanjelickej cirkvi a. v. a vo štvrtok v kostole sv. Františka Xaverského (Malý kostol). Všetci ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

– prosíme zároveň veriacich o pomoc v pečení a v príprave menšieho občerstvenia pre účastníkov ekumenických dní, keďže vo štvrtok 25. 1. 2018 sme hostiteľmi my. Za vašu pomoc vám vopred ďakujeme.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v piatok pozývame všetkých mladých na mládežnícku sv. omšu s moderovanou adoráciou.

 -srdečne Vás pozývame na zábavné predstavenie ku cti svätca mladých dona Bosca, ktoré vytvorili mladí, rodiny a saleziánska rodina a ktoré sa uskutoční dňa 28. 1. 2018 (nedeľa) o 16:00 hod. v priestoroch radnice mesta. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.

– dnes, v nedeľu 21. 1. 2018, pozývame všetkých veriacich na divadelné predstavenie Fatima, ktoré začne o 15.00 v kasárňach v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Vincenta, diakona a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria                     
STREDA sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
ŠTVRTOK Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)
PIATOK sv. Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S) Čučma DSS                                                              13.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 16. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

(14. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– od pondelka do piatka nastávajúceho týždňa budú večerné sv. omše v katedrále o 18.00 presunuté do františkánského kostola.

– dňa 12. 1. 2018 náhle zomrel v 73. roku života a v 51. roku kňazstva vdp. Gabriel Majoroš, kňaz rožňavskej diecézy a rodák z Rožňavy. Sv. omša s pohrebnými obradmi bude v utorok 16. 1. 2018 o 10.00 v katedrále. Nech odpočíva v pokoji!

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– vo štvrtok začíname Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V Rožňave budú ekumenické dni 23., 24. a 25. 1. 2018.

– v sobotu 20. 1. 2018 pozývame veriacich, obzvlášť mladých, na stretnutie mládeže Rožňavského dekanátu, ktoré sa uskutoční vo farnosti Rožňava – Juh.

– v nedeľu 21. 1. 2018 pozývame všetkých veriacich na divadelné predstavenie Fatima, ktoré začne o 15.00 v kasárňach v Rožňave. Viac informácií nájdete na plagáte.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA sv. Antona, opáta (spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Tretia nedeľa v Cezročnom období

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK   07.00 (S) 07.00 (M)

18. 00 (S)

 
UTOROK 10.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
STREDA   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
PIATOK   07.00 (S) 07.00 (M) 18. 00 (S)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         11.00

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

(7. januára 2018)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie kaplnky tu sv. omše do konca školského roku nebudú.

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude don Ján Čapla, SDB, direktor Saleziánov don Bosca v Rožňave a dekan Rožňavského dekanátu.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

– dnes je prvá nedeľa mesiaca. Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Eucharistické

požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maďarskom a o 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Druhá nedeľa v Cezročnom období

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07:30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

OZNAMY NA 1. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

(31. decembra 2017)

 

– V novom roku 2018 otec biskup vyzýva veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe na tento úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

– pripomíname veriacim, že dnes, v nedeľu 31. 12., bude sv. omša večer v katedrále presunutá na 16.00.  Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen a jej hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na záver sv. omše budeme mať Ďakovnú pobožnosť na konci roka, kedy pri speve hymnu Teba, Bože, chválime môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– pripomíname tiež, že v pondelok 1. 1. na slávnosť Panny Márie Bohorodičky a v sobotu 6. 1. na slávnosť Zjavenia Pána máme prikázané sviatky. Ako veriaci sme povinní zúčastniť sa na sv. omšiach a tieto dni náležite svätiť.

– v pondelok 1. 1. bude podľa nového rozpisu celodenných eucharistických poklôn v diecéze v našej farnosti vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k verejnej úcte vo františkánskom kostole po sv. omši o 11.00. Ukončená bude pobožnosťou s eucharistickým požehnaním o 16.00.

– v stredu bude sv. omša z katedrály o 18.00 hod. vysielaná do rádia Lumen. Hlavným

celebrantom na tejto sv. omši bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. 

– v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia vysluhujeme ako obvykle pol hodinu pred večernými sv. omšami.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY (prikázaný sviatok)
UTOROK sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi (spomienka)                     
STREDA Najsvätejšieho mena Ježiš (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK féria
PIATOK Votívna omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom                                                  PRVÝ PIATOK
SOBOTA ZJAVENIE PÁNA (prikázaný sviatok)
NEDEĽA 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                           10.00

UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula DSS                                                         14.30
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
SOBOTA 07.00 (M)

10.00 (S) 18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Rudná                                                                         09.30

NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 

 08.30  (S) 11.00 (M)

 

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(24. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

– pripomíname veriacim, že vigílne sv. omše zo zajtrajšej slávnosti Národenia Pána budú dnes v katedrále i vo františkánskom kostole o 16.00. Zároveň pozývame veriacich aj na polnočné sv. omše. V katedrále bude sv. omšu v slovenskom jazyku celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup, vo františkánskom kostole v maďarskom jazyku Mons. Ján Čapla, SDB, direktor Saleziánov don Bosca v Rožňave a dekan Rožňavského dekanátu.

– na sviatok sv. Štefana v utorok 26. 12. budú sv. omše nasledovne: v malom kostole o 08.30, v katedrále o 10.00 a vo františkánskom kostole o 11.00. Večer v katedrále sv. omša nebude, v prípade záujmu Vám dávame do pozornosti sv. omšu o 16.30 vo farnosti Rožňava – Juh.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie. 

v nedeľu 31. 12. bude sv. omša večer v katedrále presunutá na 16.00.  Táto sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen a jej hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na záver sv. omše budeme mať Ďakovnú pobožnosť na konci roka, kedy pri speve hymnu Teba, Bože, chválime môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ďakovnú pobožnosť sa budeme modliť aj v závere sv. omší v malom kostole o 8.30 i vo františkánskom kostole o 11.00.

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK NARODENIE PÁNA (slávnosť s oktávou)
UTOROK sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok)                     
STREDA sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok)
ŠTVRTOK sv. Neviniatok, mučeníkov (sviatok)
PIATOK Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
SOBOTA Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
NEDEĽA 1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE a JOZEFA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Kaplnka sv. Barbory                                           10.00

UTOROK 10.00 (S) 08.30 (S) 11.00 (M) Čučma                                                                       07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                  08.45

Rudná                                                                        09.30

STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Čučma DSS                                                              13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

16.00 (S)

 

 08.30  (S) 11.00 (M)

 

Čučma                                                                        07.30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Rudná                                                                         09.30

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

OZNAMY NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

(17. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

– v pondelok 18. 12. 2017 o 16.30 bude v Kaplnke sv. Barbory v nemocnici slávená sv. omša s úmyslom poďakovania za život. Ste srdečne pozvaní.

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň budú sv. omše v Kaplnke Božského

Srdca v utorok a vo štvrtok o 9.00 hod.

– v stredu po sv. omši u františkánov bude príprava kostola na vianočné sviatky.

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 – v nedeľu 24. 12. bude sv. omša z katedrály o 10.00 vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Stolárik.

sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami budeme vysluhovať:

katedrále v dňoch od 18. 12. – 23. 12. 2017 v čase od 17.00 – 18.30. 

 vo františkánskom kostole vo štvrtok 21. 12. 2017 v čase od 7.45 – 12.00.

– veriacim dávame do pozornosti poriadok bohoslužieb rožňavských farností vo vianočnom období, ktorý nájdete vzadu na stolíkoch s novinami.

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK féria
UTOROK féria                     
STREDA féria
ŠTVRTOK sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
PIATOK féria
SOBOTA sv. Jána Kentského, kňaza (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                           16.30
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M) Nadabula                                                                  17.00
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

16.00 (S)

24.00 (S)

 08.30  (S) 16.00 (M)

24.00 (M)

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

Rakovnica                                                                21.30

Rudná                                                                         21.30

Nadabula                                                                   22.30

Čučma                                                                        22.30

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

 

 

OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(10. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

 

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň budú sv. omše v Kaplnke Božského

Srdca v utorok o 9.00 hod. a vo štvrtok o 9.00 hod.

 

– v stredu, piatok a sobotu máme zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

– v stredu budeme mať v Rožňave kňazský deň. Pozývame všetkých veriacich na sv. omšu o 10.00 v katedrále, ktorej bude predsedať J. E. Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup.

 

– v stredu večer o 18.00 bude sv. omša v katedrále vysielaná do rádia Lumen. Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup J. E. Mons. Stanislav Stolárik.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– vo štvrtok 14. 12. 2017 pozývame veriacich na sv. omšu slávenú pri príležitosti stretnutia vedúcich, lídrov  laických hnutí a spoločenstiev. Sv. omšu o 15.30 v Malom kostole bude sláviť J. E. Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha a predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS, spolu s naším diecéznym biskupom J. E. Mons. Stanislavom Stolárikom.

 

– v sobotu 16. 12. 2017 máme deň modliteb za diecézu a biskupa.

 

– minulú nedeľu sa konala v našej farnosti zbierka na charitu, ktorá činila sumu vo výške 500 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

– aj v tomto roku bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia s názvom Dobrá novina. Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem o návštevu koledníkov vo svojich domovoch, aby sa zapísali v sakristii. Koledovanie bude prebiehať dňa 26. 12. 2017.

– prosíme, aby ste do 15. 12. 2017 nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

– rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie a birmovku pozývame na druhé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes o 17.00 u Saleziánov na Námestí baníkov 30.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Damaza I., pápeža (ľubovoľná spomienka)
UTOROK Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka)                     
STREDA sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)
ŠTVRTOK sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
STREDA 10.00 (S)

18. 00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M) Čučma                                                                       13.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S)

15.30 (S)

07.00 (M)  
PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Čučma                                                                        07:30

Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

         

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk

 

 

OZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

(3. decembra 2017)

 

Úmysel modlitieb za diecézu a biskupa na tento mesiac je:Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.“

 

– KZŠ sv. Jána Nepomuckého vám oznamuje, že tento týždeň bude sv. omša v Kaplnke Božského

Srdca v piatok o 9.00 hod.

 

v stredu ráno o 8.00 hod. bude modlitba pred nemocnicou za nenarodené deti a ich rodičov.

 

vo štvrtok po rannej sv. omši bude vo františkánskom kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii do 12.00 hod., kedy bude aj eucharistické požehnanie.

 

– v piatok máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pripomíname veriacim, že v tento deň sú povinní zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omšu v katedrále o 18.00 bude celebrovať diecézny biskup J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Následne po sv. omši bude mať pán biskup katechézu, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

 

– dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a eucharistické

požehnanie bude v katedrále o 16.00 hod v maď. a o 17.00 hod. v slov. jazyku.

 

– dnes máme zbierku na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

– pozývame na svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov, ktorá bude slávená v sobotu 9. 12. 2017 o 10.00 vo farskom kostole Premenenia Pána v Čiernom Balogu – Dobroči.

 

– rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie a birmovku pozývame na druhé spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 10. 12 2017 o 17.00 u Saleziánov na Námestí baníkov 30.

 

– prosíme, aby ste do 15. 12. 2017 nahlásili chorých, ktorých by sme mohli pred sviatkami navštíviť a vyslúžiť im sviatosti.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
UTOROK féria                     
STREDA sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
ŠTVRTOK sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
PIATOK NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (prikázaný sviatok)
SOBOTA sv. Jána Didaka Cuauhtlatoazina (ľubovoľná spomienka)
NEDEĽA Druhá adventná nedeľa

 

 1. OMŠE VO FARNOSTI

 

  katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)  
UTOROK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Kaplnka sv. Barbory                                            18.00
STREDA 18. 00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Jasanima                                                                  15.30
ŠTVRTOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M) Nadabula DSS                                                          14.30

Nadabula                                                                   17.00

PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 17.00 (M)  
SOBOTA 08.15 (S) 18.00 (S)   07.00 (M)  
NEDEĽA 07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

 08.30  (S) 11.00 (M) Rakovnica                                                                08.30

Nadabula                                                                   08.45

Kaplnka sv. Barbory                                            10.00

Domov dôchodcov Subsidium                         10.45

 

FARÁR: 0948 461 946 kaplán Jozef: 0905 819 861 kaplán Martin: 0907 834 101
kancelária FÚ: 0948 338 204 email: roznava@rv.ecclesia.sk web: www.roznava.fara.sk