Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
František Lajčák (1825 – 1827) | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:53 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

František Lajčák (1825 – 1827)

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy. V roku 1801 bol menovaný tajomníkom vo Varadíne, 1807 kanonikom a 4.9.1825 uvedený do úradu rožňavského biskupa. Staral sa predovšetkým o školy, na ktoré venoval značné finančné prostriedky, zvlášť v Rožňave a v Rimavskej Sobote. Roku 1827 bo menovaný za biskupa vo Varadíne. Pre telesnú a duševnú slabosť sa v roku 1842 vzdal biskupského stolca. Zomrel 5.5.1842 utiahnutý medzi kapucínmi vo Varadíne. V závete zanechal značný finančný obnos na výchovu a vzdelávanie mládeže.