Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
František Szányi (1801 -1810) | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:53 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

František Szányi (1801 -1810)

Narodil sa v Turni roku 1740. Humánne vedy študoval v Košiciach, teológiu v Trnave, kde získal aj doktorát. Pôsobiská: 1765 je kňazom v službách diecézy Pécs. 1773 je kanonikom, zároveň rektorom seminára. 1792 sa stáva veľprepoštom. Roku 1793 bol menovaný titulárnym biskupom Dulcinenským. Rožňavským biskupom bol menovaný roku 1801 a úrad biskupa zaujal 01.03.1802. Založil šesť nových farností. Výnos z uvoľnených biskupských dôchodkov použil v prospech chudobného žiactva a kňazského dorastu, ktorý pre neistotu počas napoleonských vojen zanechal bratislavský generálny seminár a vzdelával sa v biskupskom sídle. Výukou na rožňavskom gymnáziu poveril premonštrátsky rád. Po vyňatí gréckokatolíckych fár a ich pričlenenie k biskupstvu mukačevskému mala rožňavská diecéza pri jeho predčasnej smrti v roku 1810 celkom 89 farností.