Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Ján Ivánkovits (1896 – 1904) | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:52 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Ján Ivánkovits (1896 – 1904)

Narodil sa 23.12.1846 v Segedíne, kde aj ukončil gymnaziálne štúdia. Teológiu študoval v Temešvári. 5.5.1870 prijal kňazské vysviacku. Účinkoval ako kaplán, potom katechéta v Segedíne, kde sa v roku 1888 stal farárom. Roku 1887 sa stal členom maďarského parlamentu. Roku 1891 sa stáva opátom. 22.11.1896 bol menovaný rožňavským biskupom. 25.04.1897 bol v Kaloči konsekrovaný. 20.06.1897 bol slávnostne uvedený do úradu. Obnovil a zväčšil kňazský seminár, dal vynoviť biskupskú rezidenciu a letné sídlo v Drienovci. Reorganizoval štúdium mladšieho kňazského dorastu. 15. 10.1904 bol odvolaný z biskupského stolca a žil utiahnutým životom v ústraní. Zomrel 31.03.1910 v Dunakesi na srdcový záchvat po zaopatrení sviatosťami. Pochovali ho 2.4.1910 v Budapešti na cintoríne Kerepeš.