Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Ján Scitovský (1828 – 1842) | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:54 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Ján Scitovský (1828 – 1842)

Pochádzal zo Spišskej Belej a bol prijatý do rožňavskej diecézy. Filozofiu a teológiu študoval v Trnave, kde z oboch disciplín získal doktorát. Na kňaza bol vysvätený roku 1809. Pôsobil v Rožňave a od roku 1814 bol profesorom teológie na biskupskom lýceu. Od roku 1824 ako kanonik bol aj rektorom seminára. Dal postaviť kostol v Rakovnici. 25.03.1828 bol konsekrovaný na biskupa v Rožňave. Úrad zaujal 20. apríla 1828. Pri tejto príležitosti, tak ako jeho predchodca, prehovoril k veriacim aj po slovensky. V katedrále dal postaviť nové oltáre. Veľmi mu záležalo, aby kňazi boli vzdelaní. Preto zväčšil kňazský seminár a pomáhal vydávať literárne a vedecké práce duchovných. Jeho zásluhou sa zlepšilo sociálne postavenie učiteľov a hmotné zabezpečenie škôl. Pre katolícku školu v Rimavskej Sobote a Lučenci založil fundáciu. Pre duchovné povznesenie veriacich zaviedol v diecéze so súhlasom Svätej Stolice úctu k sv. Emigdovi, ochrancovi pred zemetrasením. Od pápeža Gregora XVI. vyžiadal roku 1834 v rímskych katakombách nájdené relikvie mučeníka sv. Neita. Dnes sú uložené v katedrálnej kaplnke sv. Neita. S rovnakou horlivosťou sa staral o stavby kostolov a o zriaďovanie nových farností. Po desiatich rokoch prešiel do Pécsu, neskôr do Ostrihomu. Zomrel 19.10.1866.