Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Utorok, 25. 7. 2017, 19:08 hod.
 liturgická farba Svätého Jakuba, apoštola (sviatok) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Jozef Čársky (1925)

Narodil sa 9.5.1886 v Gbeloch. Teologické štúdia začal vo Viedni v Pázmáneu. Vysvätený na kňaza bol 26.7.1909 za diecézu Košice. Bol kaplánom v Monoku, administrátorom v Širokom. Bol profesorom teológie na biskupskom lýceu v Košiciach. Roku 1924 apoštolským administrátorom s titulom Thagorského biskupa. 21. júna 1925 bol konsekrovaný v Trnave pražským arcibiskupom Františkom Kordáčom. Po krátkych 6 mesiacoch odišiel z Rožňavy do Košíc.