Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Juraj Schopper (1872 – 1895) | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:53 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Juraj Schopper (1872 – 1895)

Narodil sa 9.3.1819 v Budapešti. Študoval v Tata u piaristov a v štúdiu pokračoval v Budapešti. Dva roky študoval v Bratislave, filozofiu v Trnave, teológiu vo Viedni. Kňazskú vysviacku prijal 29.03.1842. Účinkoval ako kaplán v Bratislave, v roku 1846 bol prefektom v Pázmáneu vo Viedni. Profesorom teológie bol od roku 1848 v Ostrihome. V roku 1868 je kanonikom ostrihomskej arcidiecézy a riaditeľom arcibiskupskej kancelárie. Potom bol rektorom Pázmánea vo Viedni. Za rožňavského biskupa bol menovaný 17.1.1872 a 26.5.1872 na sviatok Najsvätejšej Trojice bol v Ostrihome konsekrovaný. 14. júla 1872 bez okázalých slávností, za prítomnosti kňazov a veriacich, daroval značnú sumu kapitule a zaujal biskupský stolec. Čoskoro sa pre publikovanie dekrétov Vatikánskeho koncilu dostal do sporu s liberálno-buržoáznym uhorským režimom. Súcit voči biednym, chudobným a chorým prejavil tak, že roku 1887 založil v Rožňave nemocnicu so 65 posteľami a liečebný ústav v Čučme. Pri biskupskej rezidencii vybudoval trakt pre knižnicu a archív. Jeho pričinením a štedrou podporou bola reštaurovaná katedrála. Zomrel 10.apríla 1895.