Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Ľudovít Baláš (1905 – 1920) | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:53 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Ľudovít Baláš (1905 – 1920)

Narodil sa 20.08.1855 v Bečke (župa Nográd). Študoval vo Vacove a v Košiciach. Na kňaza bol vysvätený za diecézu Vacov 7.7.1878. Roku 1885 bol aulista, potom sekretár. Roku 1895 kanonik a 1898 opát, potom prelát. 17.10.1905 ho pápež sv. Pius X. menoval biskupom. 21 decembra ho osobne konsekroval v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. Ako osobný dar mu odovzdáva biskupský pektorál. 16. januára 1906 zaujal úrad. V nasledujúcom roku značnú sumu venoval na stavbu domu katolíckej Jednoty a tiež pre spoločenstvo chorých kňazov. Roku 1912 zorganizoval v diecéze stálu adoráciu Sviatosti Oltárnej. Na 10. výročie svojej konsekrácie založil pôžičkový fond vojnou poškodeným rodinám. Sviatosťami zaopatrený zomrel 18.9.1920.