Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Na Úhornú prišli pútnici potešiť Máriu | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:55 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Na Úhornú prišli pútnici potešiť Máriu

Od roku 1813 sa na mieste pod kopcom Hekerová konajú púte k Panne Márii Snežnej, ktorej je zasvätená kaplnka nad obcou Úhorná. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Diecézna púť sa konala počas víkendu 5.8. – 6.8.2017. Samotný začiatok púte bol stanovený na 15:00 hod.. Tomuto začiatku však predchádzala príprava v podobe modlitby Deviatnika k Panne Márii rožňavskej vo všetkých farnostiach diecézy a ako blízka príprava reálne pešie putovanie pútnikov z Rožňavy a zo Smolníka.

Úvodnú svätú omšu celebroval J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Svätej omši predchádzala pobožnosť Fatimskej soboty a záverom svätej omše sa ukončil Deviatnik k Panne Márii rožňavskej. Po tejto svätej omši bola možnosť adorovať Eucharistického Krista pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v Kaplnke Snežnej Panny Márie.

Hraným dialógom medzi modliacim sa chalanom a Bohom sme sa spoločne zamysleli nad silou modlitby Otčenáš a jej dosahom nad našimi životmi. K Bohu sa nemáme obracať iba s prosbami, ale máme ho v prvom rade chváliť, čoho obsahom bola modlitba chvál, ktorú doprevádzali hudbou a spevom mladí z viacerých farností našej diecézy a túto modlitbu viedol vdp. Myroslav Ščerban. Otvorenosť voči Božej moci, spojená s milostivým a rokmi premodleným miestom Úhornej bolo doslova cítiť. Eucharistia je stále centrom kresťanského života, a preto modlitby chvál pokračovali svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Jozef Fričovský.

Už neoddeliteľnou časťou púte v Úhornej je krížová cesta, ktorá sa vinie od kaplnky až po Žalár v lese. Tma, ticho, opatrnosť pri každom kroku vytvára úžasnú atmosféru, v ktorej človek môže precítiť každé jedno zastavenie. Krížovú cestu svojou modlitbou viedol Mons. Dušan Lukáč. Pre mnohých už krížová cesta znamenala prípravu na spánok a oddych. Mnohí putovali pešo, boli unavení … Nie však na veľmi dlho. Krížová cesta skončila okolo 01:30. Každý mal možnosť v tichu adorovať pred Sviatosťou Oltárnou až do 6:00 hod. rána.

Po nádhernom východe slnka začali ožívať stany a celé miesto. O 6:30 hod. sa slávila Eucharistia v nemeckom jazyku (vpd. Róbert Tokár) a o 7:30 hod. v maďarskom jazyku (vpd. Patrik Balázs). Spoločnou modlitbou radostného ruženca pri jaskyni Panny Márie sme sa pripravili na hlavnú – slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval s prítomnými kňazmi J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Znova sme mali možnosť prísť na toto milostivé miesto a pozorovať Pannu Máriu ako kráčala za Kristom, ale zároveň s Kristom. Prišli sme sa učiť. Učiť, ale zároveň prosiť, aby sme presne toto dokázali urobiť aj v našich životoch. Kráčať za Kristom, spolu s Kristom.

Martin Keruľ

fotografie: TU