Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Nový chrám s bránou milosrdenstva v Bôrke | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:48 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Nový chrám s bránou milosrdenstva v Bôrke

DSC_0578-ms36ouvzq94le915ftu8wm9w3yy6k1eppqd4m0vuo8Pre duchovné dobro mariánskych ctiteľov putujúcich do farnosti Bôrka, ktorá je jedným z najvýznamnejších mariánskych pútnických miest v Rožňavskej diecéze, rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik vydal dekrét, ktorým určil miestny Farský kostol Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) za chrám s bránou milosrdenstva. Tento starobylý kostol sa tak pridruží k desiatim kostolom diecézy, v ktorých je už brána milosrdenstva otvorená.

Bránu slávnostne otvorí biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich a Rómov v Rožňavskej diecéze vsdp. Gabriel Rákai počas odpustovej slávnosti Preblahoslavenej Panny Márie Škaluliarskej 16. júla 2016 o 16:00 hod. v úvode slávenia slávnostnej svätej omše, ktorá bude obetovaná za zosnulých členov škapuliarskeho bratstva.

Rímskokatolícky farský úrad v Bôrke srdečne pozýva všetkých na slávnostné otvorenie brány milosrdenstva i na ďalší, pestrý a bohatý program odpustovej slávnosti.

V sobotu 16. júla 2016 po skončení spomínanej úvodnej svätej omše (o 17:30 hod.) bude prednáška sedmohradského františkána P. Csabu Böjteho, potom o 19:00 hod. sv. omša v nemeckom jazyku (hlavný celebrant: P. Mgr. Attila Weiszer)a o 21:00 hod. v slovenskom jazyku (hlavný celebrant: Mgr. Jozef Markotán, veľprepošt rožňavskej kapituly. O 23:00 hod. napokon bude sv. omša pre študentov (hlavný celebrant: ThLic. Attila Juhász, farár v Turni nad Bodvou), po ktorej sa bude konať fakľový s sviečkový sprievod k jaskynnej kaplnke.  Celonočnú eucharistickú adoráciu vo farskom kostole bude viesť Mgr. Norbert Bize, farár v Jablonove nad Turňou.

Nedeľný program odpustovej slávnosti (17. júla) sa začne už o 5:00 hod. ráno gréckokatolíckou liturgiou v maďarskom jazyku (hlavný celebrant: P. Štefan Mondok). O 7:00 hod. bude nasledovať svätá omša v maďarskom jazyku (hlavný celebrant: Mgr. Tomáš Mag, kaplán v Lučenci-meste) .

O 9:00 hod. sa začne slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku (hlavný celebrant: Mgr. Miloš Gazdík, generálny vikár Rožňavskej diecézy).

Odpustovú slávnosť zakončí slávnostná svätá omša (hlavný celebrant: P. Csaba Böjte), po ktorej bude nasledovať prijatie nových členov do škapuliarskeho bratstva a požehnanie škapuliarov.

Rožňavskú diecézu informoval vdp. Gabriel Eigel, farský administrátor v Bôrke.