Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Rožňava

Čo na dnes?

Piatok, 26. 5. 2017, 01:42 hod.
 liturgická farba Svätého Filipa Neriho, kňaza (spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Adventné obdobie – Štvrtok – 5.12.2013

erb_filo_rgb_FINALVoľakedy val a hradby okolo mesta boli podmienkou bezpečnosti a istoty. Obrazne sa to vzťahuje aj na Mesiáša.  „V ten deň sa bude v judejskej krajine spievať táto pieseň: pevné mesto máme, v ňom sa zachránime: Pán ho obohnal valom a hradbami“ (v. 1). A predsa ich neuchránili pred nepriateľom. Lenže Mesiáš je skutočnou istotou. Prorok o ňom hovorí: „Má ducha pevného“. Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Streda – 4.12.2013

erb_filo_rgb_FINALÚstredným výrazom je „hostina“.  Prorok Izaiáš predpovedá: „Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami“ (Iz 25,6). Príchod Mesiáša predkladá v obraze hostiny.

Žalm 23 predkladá a zdôrazňuje tú istú myšlienku ale už na osobnej rovine. „Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma… dušu mi….“ (v. 1). Je to tá istá atmosféra ako pri hostinách. „Prestieraš mi stôl…“. Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Utorok – 3.12.2013

erb_filo_rgb_FINAL„V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja“ (Ž 72, 7; resp.) Ide o mesiášsky žalm. Hovorí o Mesiášovi. Pripisuje mu „spravodlivosť, „právo“, „pokoj“. Tu vidieť zhodu s prvým čítaním, ktoré nám vykreslilo obraz Mesiáša a žalm ho potom potvrdzuje. Bude spravodlivo súdiť, vládnuť (porov. v. 2, 7, 8). Čo to znamená? „Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia“ (Iz 11, 2). Evanjeliá potvrdzujú túto pravdu, napr. príbeh s cudzoložnou ženou. Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Pondelok 2.12.2013

erb_filo_rgb_FINALAdvent znamená príchod. Pán prichádza a my mu ideme v ústrety. „Budú k nemu prúdiť všetky národy (Iz 2, 1). Všetko bude smerovať k záchrane, ako to tvrdí čítanie v roku A „chválou všetkých, ktorí sa zachránia z Izraela“ (Iz 4, 2). Na ceste v ústrety Pánovi sa približujeme ako hriešni. Uznávame to pred sv. prijímaním, keď ideme v ústrety Pánovi a vyznali sme liturgicky „Pane, nie som hoden, aby si vošiel“. Všimnime asi odpoveď Pána Ježiša adresovanú stotníkovi: „Prídem a uzdravím ho.“  (Mt 8, 6). Pán Ježiš je ten, ktorý nás vie urobiť hodnými, aby vošiel k nám, do nášho srdca. Takto sa modlíme v Druhej eucharistickej modlitbe: „Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných“. 

Dekrét

Konferencia biskupov Slovenska schválila počas 75. plenárneho zasadania v dňoch 3.-4. júla 2013 v Nitre (prot.č. K-553/2013) slovenské znenie formúl so zmienkou sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, v II., III. a IV. eucharistickej modlitbe v zmysle dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Paternas vices zo dňa 1. mája 2013. Pokračovať v čítaní

Odpustová slávnosť sv. Kataríny v Smolníku

Sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej si pripomenuli aj veriaci z obce Smolník. Dňa 24. novembra 2013 sa v tamojšom kostole konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10.30 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal veriacich nielen zo Smolníka, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol prof. Mons. Jozef Jarab, rektor Kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Pokračovať v čítaní

Biblická olympiáda 2013-2014 – Z tmy do svetla

biblicka olympiada logoDo pozornosti všetkým kňazom a katechétom rožňavskej diecézy.

 Predmet súťaže:       Vybrané knihy Svätého písma:

STARÝ ZÁKON:             Kniha Exodus (kap. 1-24)

                                             Kniha proroka Jonáša

 NOVÝ ZÁKON:             Evanjelium podľa Jána

      Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla

 

Podmienky súťaže: Pokračovať v čítaní

Godzone Tour 2013 : ARMÁDA KRÁĽA 11.11. – 16.11. 2013

Dávame do pozornosti

960059_245038425655019_1854169961_n

11.11.2013 – Poprad – Aréna – 18:00 
12.11.2013 – Košice – Cassosport hala – 18:00
13.11.2013 – Považská Bystrica – Mestská športová hala – 18:00
14.11.2013 – Partizánske – Mestská športová hala – 18:00
15.11.2013 – Trnava – Hotel Empire – 18:00
16.11.2013 – Banská Bystrica – Športová hala Štiavničky – 18:00

Dekanátne stretnutie mládeže breznianskeho dekanátu – 05.10.2013

Už sa stalo skoro tradíciou, že sa mládež nášho dekanátu pravidelne stretáva, aby sme sa navzájom povzbudili vo viere a zdieľali spolu radosť z prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista. Po dekanátnych stretnutiach mládeže v Brezne – Mazorníkove, Pohronskej Polhore, Brezne – meste, prišla na rad farnosť Valaská. Začneme v sobotu 05. októbra 2013 o 10:00 hod. vo farskom kostole vo Valaskej. Je pripravený bohatý program, klasický guláš a veríme, že vy si prinesiete so sebou dobrú náladu, túžbu po Pánu Bohu a dokonca aj chuť súťažiť.

Veľmi sa na vás všetkých tešíme!

Pre bližšie informácie kliknite na obrázok:

plagat-web

Uplynulo 100 rokov od kňazskej vysviacky biskupa Róberta Pobožného 1913 – 2013

Róbert Pobožný prežil svoje detstvo a mladosť v dobe, ktorá mala veľké pozitíva pre duchovný život veriaceho človeka. Cirkev prehĺbila úctu k Srdcu Ježišovmu, zaviedla časté sväté prijímanie veriacich a žiakom bolo umožnené včasné prvé sväté prijímanie. Tieto skutočnosti ovplyvnili jeho mladosť v zbožnom prostredí rodičovského domu a stali sa pevnými základnými piliermi pre jeho ďalší život, Pokračovať v čítaní

Návšteva z Nepomuku vo farnosti Revúca

P7150644V pondelok 15. júla, v deň liturgickej spomienky sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sa vo farnosti Revúca konala milá slávnosť, počas ktorej bola požehnaná obnovená kaplnka a socha sv. Jána Nepomuckého. Slávnostný obrad vykonal vikár P. Mgr. Ing. Vítězslav Holý, farár vo farnosti Nepomuk z rodiska sv. Jána Nepomuckého, blízko českej Plzne. Pokračovať v čítaní

SDM 2013 v TV Lux

P106018625.06. Mário Stehlík diecézny kordinátor pre mládež spolu z kaplánom Patrikom Balázsom boli pozvaní na návštevu TV LUX. V rámci programu „Doma je doma“, ktorá bola venovaná R13 – Národnému stretnutiu v Ružomberku, bola predstavená v krátkom rozhovore s Palom Dankom aj Rožňavská diecéza.

pozrieť celú reláciu

200-tá púť na pútnickom mieste v Uhornej

plagat_uhorna_2013Diecézna púť k Panne Márii Snežnej v roku viery v Úhornej sa uskutoční v tomto roku v čase od 3. do 4. augusta 2013. Púť sa koná, ako každoročne, pri Kaplnke Panny Márie Snežnej nad obcou Úhorná. Počas celej púte bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Prosíme všetkých pútnikov, aby si so sebou priniesli sviečky.

Sviatok sv. Neita v rožňavskej katedrále

Sv. omša v kaplnke sv Neita17. júna 2013 Vladimír Filo, rožňavský biskup, za prítomnosti rožňavských veriacich celebroval svätú omšu ku cti sv. Neita, mučeníka, ktorého sväté relikvie sa nachádzajú v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, uložené v kaplnke bočnej lode. Pri tejto príležitosti vydal Vladimír Filo obrázok k rozšíreniu úcty k tomuto svätcovi (Sv. Neitus – SK / Sv. Neitus – HU.)

O svätom Neitovi,  mučeníkovi:

Svätý mučeník Neitus žil pravdepodobne v 3. storočí. Spolu s ďalšími kresťanmi Pokračovať v čítaní

Diecézne stretnutie mládeže.

SMRV_posterV dňoch 5. – 7. júla 2013 sa v Rožňave uskutoční Diecézne stretnutie mládeže našej Rožňavskej diecézy. Srdečne vás pozývam, a spolu s vami aj vašich kamarátov a priateľov, na toto stretnutie, na ktorom môžete zažiť novým spôsobom radosť z Božej prítomnosti v spoločenstve mnohých mladých ľudí. Súčasťou programu budú sväté omše, modlitby chvál, nočná adorácia, krížová cesta s bohoslovcami, koncert mladých, spoločenstvo, prednášky, možnosť osobného rozhovoru z kňazmi, opekačka, kultúrny program mladých, exkurzia v biskupskom sídle a rožňavskej kalvárii Pokračovať v čítaní

HOMÍLIA kardinála Maura Piacenzu prefekta Kongregácie pre klerikov – posviacka kostola sv. Juraja v Starej Haliči

kardinalExcelencia, drahí spolubratia, milé apoštolské sestry, drahí veriaci. Som naozaj rád, že som tu s vami pri príležitosti sladkej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, pri príležitosti posviacky tohto kostola, ktorého múry rosia modlitbu a voňajú Ježišom. Pohrúžme sa do Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Pokračovať v čítaní

Uskutočnilo sa ďalšie v poradí už 5. Dekanátne stretnutie pri príležitosti putovania bannera SDM 20. mája 2013 v Gelnici

DSCN2842S výzvou Pána Ježiša „Choďte a získavajte mi učeníkov zo všetkých národov“ sa v Gelnici stretla asi dvadsiatka účastníkov dekanského stretnutia v rámci prípravy na svetové dni mládeže v Riu. Stretnutie začalo svätou omšou, ktorú celebroval Jozef Halčin – správca farnosti Margecany. Pokračovať v čítaní