Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Rožňava

Čo na dnes?

Piatok, 22. 9. 2017, 13:50 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Návšteva z Nepomuku vo farnosti Revúca

P7150644V pondelok 15. júla, v deň liturgickej spomienky sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sa vo farnosti Revúca konala milá slávnosť, počas ktorej bola požehnaná obnovená kaplnka a socha sv. Jána Nepomuckého. Slávnostný obrad vykonal vikár P. Mgr. Ing. Vítězslav Holý, farár vo farnosti Nepomuk z rodiska sv. Jána Nepomuckého, blízko českej Plzne. Pokračovať v čítaní

SDM 2013 v TV Lux

P106018625.06. Mário Stehlík diecézny kordinátor pre mládež spolu z kaplánom Patrikom Balázsom boli pozvaní na návštevu TV LUX. V rámci programu „Doma je doma“, ktorá bola venovaná R13 – Národnému stretnutiu v Ružomberku, bola predstavená v krátkom rozhovore s Palom Dankom aj Rožňavská diecéza.

pozrieť celú reláciu

200-tá púť na pútnickom mieste v Uhornej

plagat_uhorna_2013Diecézna púť k Panne Márii Snežnej v roku viery v Úhornej sa uskutoční v tomto roku v čase od 3. do 4. augusta 2013. Púť sa koná, ako každoročne, pri Kaplnke Panny Márie Snežnej nad obcou Úhorná. Počas celej púte bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Prosíme všetkých pútnikov, aby si so sebou priniesli sviečky.

Sviatok sv. Neita v rožňavskej katedrále

Sv. omša v kaplnke sv Neita17. júna 2013 Vladimír Filo, rožňavský biskup, za prítomnosti rožňavských veriacich celebroval svätú omšu ku cti sv. Neita, mučeníka, ktorého sväté relikvie sa nachádzajú v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, uložené v kaplnke bočnej lode. Pri tejto príležitosti vydal Vladimír Filo obrázok k rozšíreniu úcty k tomuto svätcovi (Sv. Neitus – SK / Sv. Neitus – HU.)

O svätom Neitovi,  mučeníkovi:

Svätý mučeník Neitus žil pravdepodobne v 3. storočí. Spolu s ďalšími kresťanmi Pokračovať v čítaní

Diecézne stretnutie mládeže.

SMRV_posterV dňoch 5. – 7. júla 2013 sa v Rožňave uskutoční Diecézne stretnutie mládeže našej Rožňavskej diecézy. Srdečne vás pozývam, a spolu s vami aj vašich kamarátov a priateľov, na toto stretnutie, na ktorom môžete zažiť novým spôsobom radosť z Božej prítomnosti v spoločenstve mnohých mladých ľudí. Súčasťou programu budú sväté omše, modlitby chvál, nočná adorácia, krížová cesta s bohoslovcami, koncert mladých, spoločenstvo, prednášky, možnosť osobného rozhovoru z kňazmi, opekačka, kultúrny program mladých, exkurzia v biskupskom sídle a rožňavskej kalvárii Pokračovať v čítaní

HOMÍLIA kardinála Maura Piacenzu prefekta Kongregácie pre klerikov – posviacka kostola sv. Juraja v Starej Haliči

kardinalExcelencia, drahí spolubratia, milé apoštolské sestry, drahí veriaci. Som naozaj rád, že som tu s vami pri príležitosti sladkej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, pri príležitosti posviacky tohto kostola, ktorého múry rosia modlitbu a voňajú Ježišom. Pohrúžme sa do Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Pokračovať v čítaní

Uskutočnilo sa ďalšie v poradí už 5. Dekanátne stretnutie pri príležitosti putovania bannera SDM 20. mája 2013 v Gelnici

DSCN2842S výzvou Pána Ježiša „Choďte a získavajte mi učeníkov zo všetkých národov“ sa v Gelnici stretla asi dvadsiatka účastníkov dekanského stretnutia v rámci prípravy na svetové dni mládeže v Riu. Stretnutie začalo svätou omšou, ktorú celebroval Jozef Halčin – správca farnosti Margecany. Pokračovať v čítaní

Posviacka kostola v Starej Haliči

stara_halicPo viacročných rekonštrukčných prácach na stredovekom Rímskokatolíckom kostole sv. Juraja v Starej Haliči, ktorého časti lode pochádzajú z obdobia okolo roku 1270 a inštalovaní nového vyrezávaného krídlového oltára sa veriaci z farnosti Stará Halič pripravujú na jeho posviacku. Pokračovať v čítaní

Postrehy z ľudových misií vo farnosti Revúca

P5260407Táto otázka rezonovala v našich srdciach počas celého nedeľného stretnutia s mládežou. Ako povedal páter Michal: “Potrebujeme skúsenosť s Božou láskou!“ Táto skúsenosť nás naplní istotou, že sme a stále budeme milovaní, takí,  akí sme. A táto istota premení naše vnútro. Pokračovať v čítaní

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej vo farnostiach

sviatost_oltarnaV nedeľu 2. júna bude Svätý Otec František predsedať hodinovej eucharistickej adorácii v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a to v jednote so všetkými biskupmi a ich miestnymi spoločenstvami po celom svete. Cieľom je duchovná obnova Cirkvi. K tomuto rozhodnutiu sa pripája aj náš otec biskup Vladimír a celá rožňavská diecéza. Pokračovať v čítaní

Kurz pre organistov a kantorov v Terchovej 7.-12. 7. 2013

Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 7.-12. 7. 2013 v Terchovej kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z nasledovných špecializácií: 1. hra na organe, 2. dirigovanie zboru, 3. gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na webových stránkach: http://www.organisti.sk alebo http://www.kh-ku.webnode.sk.

Prihláška 2013

Vo farnosti Revúca sa začali ľudové misie

P5250372Sv. omšou sa v sobotu 25.5.2013 o 18.00  začali vo farnosti Revúca ľudové misie. P. farár Pavel Bodnár symbolicky odovzdal farnosť do rúk misijného tímu redemptoristov s vedúcim P. ThLic Michalom Zamkovským, CSsR, ktorý povedie ľudové misie v dňoch 25.5. – 2.6.2013.

Nech nasledujúce dni prebudia v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátia sa k nemu celým srdcom.

Erika Václaviková Pokračovať v čítaní

Rozhovor o pripravovaných ľudových misiách vo farnosti Revúca s vedúcim misijného tímu redemptoristov P. ThLic Michalom Zamkovským, CSsR

Čo sú misie a aký je ich cieľ?

Misia je všeobecné poslanie Cirkvi, ktorým Cirkev poveril Ježiš Kristus. Všetci kresťania sú poslaní ohlasovať dobrú zvesť o Božej láske a záchrane v Kristovi. V Cirkvi sú však rôzne špecifické programy ohlasovania evanjelia. Takýmito sú aj ľudové misie pripravované v tejto farnosti (meste). Na základe pozvania kňaza prichádza do farnosti na osem dní skupina rehoľníkov a tí aj za pomoci laických misionárov cez rôzne programy vytvárajú priestor na stretnutie sa zainteresovaných so živým Bohom. Podstatou ľudových misii je teda možnosť počuť živé a účinné Božie Slovo a zažiť spoločenstvo Cirkvi. Cieľom misii je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom. Máme už bohatú skúsenosť o tom, že je to možné, lebo čas misii je vďaka modlitbám mnohých, mimoriadny a milostivý čas na obrátenie. Pokračovať v čítaní

Pastiersky list na Turíce 2013

 erb_filo_rgb_FINAL„A Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď!“ (Zjv 22, 17).

Drahí oltárni bratia, drahí bratia a sestry!

V dnešný krásny sviatok Zoslania Ducha Svätého, v tomto roku viery, prihováram sa Vám slovami Svätého písma o Duchu Svätom, o túžbe Cirkvi po Spasiteľovi. Pokračovať v čítaní

Modlitba za obnovu

V týždni od 19.5 do 26.5. 2013 na celom Slovensku bude prebiehať týždeň modlitieb mladých za mladých. Spojte sa s nami aj Vy v modlitbe za obnovu živého vzťahu s našim Bohom. Neváhajte a zorganizujte adoráciu – stretnutie s Ním aj vo Vašej farnosti, či spoločenstve. Je to jednoduché. Všetko potrebné k príprave (texty adorácie, plagát, manuál prípravy) a termíny adorácií na celom Slovensku nájdete na stránke www.t3m.sk.

Ďakujeme za každú Vašu modlitbu a prosíme Vás o pomoc v šírení myšlienky týždňa modlitby mladých za mladých.
Spoločne vytvorme modlitbenú „sociálnu“ sieť, v ktorej všetko môžeme zdielať s Ním.

Na mariánskom pútnickom mieste Uhorná sa konala púť mladých

Úhorná 5. mája (TK KBS) – Pri príležitosti fatimskej soboty sa 4. mája 2013 na pútnickom mieste Úhorná konala púť mladých z Rožňavskej diecézy. Začala sa rannou svätou omšou. Správca tohto miesta vdp. Jozef Spišák na nej privítal mládež, svojich oltárnych spolubratov i ostatných pútnikov a vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol motto tohtoročného stretnutia, ktoré sa nieslo v znamení hesla: „Cez Máriu k Ježišovi“. Poznamenal, že srdce Panny Márie oplýva nekonečnou láskou ku každému. A ako nosila pod srdcom Ježiša, tak nosí pod srdcom každého z nás. Milosť obrátenia je veľmi vzácnym darom. Ďakujme za obrátenia, za to, že Boh nás neustále volá, aby sme šli za ním z vlastnej, slobodnej vôle. Nikdy nenúti, nepresviedča, len láskyplne volá. Ak sme sa už raz pre Neho rozhodli -vytrvajme, povedal vdp. Spišák. Pokračovať v čítaní

Sviatok sv. Jozefa v Smolníku

Deň baníkov

Sviatok sv. Jozefa, robotníka si pripomenuli aj veriaci z obce Smolník. Dňa 1. mája 2013 sa v tamojšom kostole, konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10.00 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol čestný kanonik Ján Tarbaj. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností. Slávnostný sprievod doprevádzali aj baníci z baníckeho spolku. Celebrant vo svojej homílii vyzdvihol život sv. Jozefa, robotníka – muža veľkej viery so zmyslom pre rodinu. Ako čítame v Evanjeliu podľa Matúša „Jozef bol človek spravodlivý .“  Pokračovať v čítaní

Fatimská sobota v Uhornej

Mariánska úcta má na Slovensku dávnu tradíciu. Svedčia o tom aj desiatky kostolov, kaplniek a oltárov zasvätených Panne Márii. Pri príležitosti fatimskej soboty sa 4. mája konala púť mladých, ktorá začala svätou omšou o 9.00 hod. na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je dominantou Rožňavskej diecézy. Vdp. Jozef Spišák, správca pútnického miesta Úhorná, srdečne na nej privítal mládež, svojich oltárnych spolubratov i ostatných pútnikov a vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol motto tohtoročného stretnutia, ktoré sa nieslo v znamení hesla : ,,Cez Máriu k Ježišovi“ . Poznamenal, že srdce Panny Márie oplýva nekonečnou láskou ku každému. A ako nosila pod srdcom Ježiša, tak nosí pod srdcom každého z nás. Milosť obrátenia je veľmi vzácnym darom. Ďakujme za obrátenia, za to, že Boh nás neustále volá, aby sme šli za ním z vlastnej, slobodnej vôle. Nikdy nenúti, nepresviedča, len láskyplne volá. Ak sme sa už raz pre Neho rozhodli – vytrvajme!  Pokračovať v čítaní

Nové články na stránke SDM2013 v Ružomberku

… aktualizované 11.04.2013 …

Dávame do pozornosti nové články na Svetových dní mládeže 2013 v Ružomberku, vytvorenej pre rožňavskú diecézu