Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Rožňava

Čo na dnes?

Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:56 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Na mariánskom pútnickom mieste Uhorná sa konala púť mladých

Úhorná 5. mája (TK KBS) – Pri príležitosti fatimskej soboty sa 4. mája 2013 na pútnickom mieste Úhorná konala púť mladých z Rožňavskej diecézy. Začala sa rannou svätou omšou. Správca tohto miesta vdp. Jozef Spišák na nej privítal mládež, svojich oltárnych spolubratov i ostatných pútnikov a vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol motto tohtoročného stretnutia, ktoré sa nieslo v znamení hesla: „Cez Máriu k Ježišovi“. Poznamenal, že srdce Panny Márie oplýva nekonečnou láskou ku každému. A ako nosila pod srdcom Ježiša, tak nosí pod srdcom každého z nás. Milosť obrátenia je veľmi vzácnym darom. Ďakujme za obrátenia, za to, že Boh nás neustále volá, aby sme šli za ním z vlastnej, slobodnej vôle. Nikdy nenúti, nepresviedča, len láskyplne volá. Ak sme sa už raz pre Neho rozhodli -vytrvajme, povedal vdp. Spišák. Pokračovať v čítaní

Sviatok sv. Jozefa v Smolníku

Deň baníkov

Sviatok sv. Jozefa, robotníka si pripomenuli aj veriaci z obce Smolník. Dňa 1. mája 2013 sa v tamojšom kostole, konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10.00 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol čestný kanonik Ján Tarbaj. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností. Slávnostný sprievod doprevádzali aj baníci z baníckeho spolku. Celebrant vo svojej homílii vyzdvihol život sv. Jozefa, robotníka – muža veľkej viery so zmyslom pre rodinu. Ako čítame v Evanjeliu podľa Matúša „Jozef bol človek spravodlivý .“  Pokračovať v čítaní

Fatimská sobota v Uhornej

Mariánska úcta má na Slovensku dávnu tradíciu. Svedčia o tom aj desiatky kostolov, kaplniek a oltárov zasvätených Panne Márii. Pri príležitosti fatimskej soboty sa 4. mája konala púť mladých, ktorá začala svätou omšou o 9.00 hod. na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je dominantou Rožňavskej diecézy. Vdp. Jozef Spišák, správca pútnického miesta Úhorná, srdečne na nej privítal mládež, svojich oltárnych spolubratov i ostatných pútnikov a vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol motto tohtoročného stretnutia, ktoré sa nieslo v znamení hesla : ,,Cez Máriu k Ježišovi“ . Poznamenal, že srdce Panny Márie oplýva nekonečnou láskou ku každému. A ako nosila pod srdcom Ježiša, tak nosí pod srdcom každého z nás. Milosť obrátenia je veľmi vzácnym darom. Ďakujme za obrátenia, za to, že Boh nás neustále volá, aby sme šli za ním z vlastnej, slobodnej vôle. Nikdy nenúti, nepresviedča, len láskyplne volá. Ak sme sa už raz pre Neho rozhodli – vytrvajme!  Pokračovať v čítaní

Nové články na stránke SDM2013 v Ružomberku

… aktualizované 11.04.2013 …

Dávame do pozornosti nové články na Svetových dní mládeže 2013 v Ružomberku, vytvorenej pre rožňavskú diecézu