Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Rožňava

Čo na dnes?

Nedeľa, 20. 8. 2017, 21:21 hod.
 liturgická farba 20. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Sestry františkánky opúšťajú Rožňavskú diecézu; namiesto nich prichádzajú Milosrdné sestry sv. Kríža

setsryVo štvrtok 29. septembra 2016 sa pracovníci Biskupského úradu v Rožňave rozlúčili s komunitou sestier z Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského, ktoré po štrnástich rokoch obetavej služby na biskupstve z rozhodnutia svojich predstavených opúšťajú Rožňavu.

Sestry františkánky prišli do Rožňavy na pozvanie vtedajšieho rožňavského biskupa Mons. Eduarda Kojnoka 29. novembra 2002. Pokračovať v čítaní

Kňazský deň pri príležitosti 13. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave

Pri img_4157príležitosti 13. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave sa v sobotu 17. septembra 2016 dopoludnia konal v Rožňave kňazský deň: kňazi Rožňavskej diecézy sa stretli so svojím biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, aby pri spoločnom slávení svätej omše poďakovali za návštevu i za príklad pastierskej horlivosti i osobnej svätosti tohto veľkého pápeža a svätca, ktorý navštívil Rožňavu 13. septembra 2003. Slávnostné omšové rúcho, ktoré vtedy sv. Ján Pavol II. mal pri slávení svätej omše, použil teraz otec biskup. Pokračovať v čítaní

Pozvánka na kňazský deň Rožňavskej diecézy za účasti mládeže

katedralaV sobotu 17. septembra 2016 pozývame všetkých kňazov Rožňavskej diecézy na kňazský deň do Rožňavy pri príležitosti 13. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave.

Ďakovná svätá omša sa začne o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie.

Bude to vhodná príležitosť spoločne sa poďakovať Pánu Bohu za túto vzácnu návštevu a zdieľať kňazské spoločenstvo a jednotu s diecéznym biskupom pri spoločnom slávení Eucharistie v modlitbe za našu diecézu. Pokračovať v čítaní

Veni Sancte v Rožňave

8D563546-3858-4E14-9FBA-65230D726C63V pondelok 5. septembra 2016 sa začal nový školský rok a pri tej príležitosti sa žiaci a pedagogický zbor Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave dopoludnia v rožňavskej katedrále stretli s rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom pri slávení sv. omše spojenej so vzývaním Ducha Svätého – Veni Sancte. Pokračovať v čítaní

Saleziánski kňazi po troch rokoch opäť v Rožňave

sales09V nedeľu 4. septembra 2016 Rožňava oficiálne privítala komunitu saleziánskych kňazov, ktorí do hlavného mesta diecézy po troch rokoch opätovne prišli na pozvanie rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, aby prevzali duchovnú správu farnosti Rožňava – Juh: predstavený komunity saleziánskych kňazov Mons. ThLic. Ján Čapla SDB sa 1. 9. 2016 stal farským administrátorom a don Maroš Leškovský SDB spolu s donom Vladimírom Peregrimom SDB kaplánmi tejto farnosti. Pokračovať v čítaní

Prvé výročie smrti rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Fila

filo_portrait001Vo štvrtok 18. augusta 2016 uplynie rok od odchodu do večnosti Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa. Jeho rodina a príbuzní si prvé výročie jeho smrti pripomenú zádušnou svätou omšou, ktorá sa v tento deň bude sláviť v obci Gáň (okres Galanta) – rodisku zosnulého biskupa. Súčasný rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik bude taktiež v tento deň obetovať svätú omšu za svojho predchodcu, k čomu pozýva aj všetkých kňazov Rožňavskej diecézy, a prosí všetkých veriacich diecézy o modlitbu za spásu jeho nesmrteľnej duše. R.I.P.

Sväté omše za život v Rožňavskej diecéze

familyPodobne ako po minulé roky, Rožňavská diecéza sa aj tento rok v septembri 2016 zapojí do projektu slúženia sv. omší za život, ktorý sa realizuje vo všetkých slovenských diecézach. Úmysel sv. omší: Za šírenie kultúry života a Božie požehnanie pre manželstvá a rodiny na Slovensku i v Európe a za odprosenie za hriechy proti životu a rodine. Pozývame všetkých veriacich k modlitbám a obetám na tento úmysel.  Pokračovať v čítaní

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na august 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na mesiac august 2016: Aby dovolenkujúci pamätali nielen na regeneráciu tela, ale aj svojho duchovného života.

Personálne zmeny v rožňavskej diecéznej kúrii

erb_brownRožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik s účinnosťou od 1. júla 2016 realizoval v diecéznej kúrii nasledovné personálne zmeny: do úradu generálneho vikára Rožňavskej diecézy vymenoval doterajšieho farského administrátora v Čiernom Balogu vdp. Mgr. Miloša Gazdíka; do úradu kancelára vymenoval doterajšieho notára kúrie vdp. Mgr. Stanislava Kocúra a za svojho osobného tajomníka a zároveň notára kúrie vymenoval vdp. Mgr. Stanislava Andreka, doterajšieho kaplána v Lučenci-meste.

Zmeny nastali aj v personálnom obsadení rožňavského diecézneho tribunálu: do úradu sudcu bol vymenovaný doterajší notár tribunálu vdp. ICLic. Imrich Richard Rédli O.Praem. (namiesto ICLic. Ľudovíta Jureka) a notárom sa stal vdp. ICDr. Ján Malček.

Mons. Stanislav Stolárik prosí všetkých veriacich o modlitbu za svojich nových spolupracovníkov.

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na september 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých veriacich, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na mesiac september 2016: Aby sme pamätali na to, že celý život sme v Ježišovej škole a stále sa máme čo naučiť.

Zomrel Jozef Sopko

Dňa 18. augusta 2016 si Pán Boh povolal k sebe dušu pána Jozefa Sopku, otca kňaza Mareka Sopka, správcu farnosti Závadka nad Hronom. Zádušná sv. omša bude slávená v nedeľu (21.8.2016) vo farskom kostole v Nálepkove o 15:00 hod., po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady v dome smútku v Nálepkove. Porúčame dušu zomrelého Jozefa do vašich modlitieb.

Kópia ikony Salus populi romani v Úhornej

IMG_0039Púť ku cti Panny Márie Snežnej v Úhornej sa tento rok konala 6. a 7. augusta. Na toto miesto už vyše 200 rokov prichádzajú pútnici z celej Rožňavskej diecézy, ale aj z ďalekého okolia. Tento rok bola púť výnimočná. Pútnici, prevažne mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na Svetových dňoch mládeže (SDM) v Krakove, na toto miesto priniesli kópiu obrazu „Salus populi romani“. Po celej diecéze putovala počas dekanátnych stretnutí mládeže ako poďakovanie za SDM a každú pomoc, ktorú po stáročia Matka Božia preukazovala veriacim diecézy. Pokračovať v čítaní

Pozvánka na odpustovú slávnosť a „Deň Huty“ v Smolníckej Hute

Den obce-01 plagátFarský úrad v spolupráci s Obecným úradom Smolnícka Huta vás srdečne pozývajú na odpustovú slávnosť (po mantácky – opa) Nanebovzatia Panny Márie. Slávnosť sa bude konať 14. augusta 2016 o 10.00 hod. v miestnom farskom kostole, ktorý je zasvätený práve Panne Márii Nanebovzatej. Hlavným celebrantom svätej omše bude jasovský opát vsdp. Ambróz Martin Štrbák O.Praem.; hudobne a spevom ju obohatí skupina z Margecian – Kwapka a domáci zbor Karpatských Nemcov. Slávnosť spestrí svojou prítomnosťou a spevom aj operný spevák Jaroslav Dvorský. Pokračovať v čítaní

Pozvánka na odpustovú slávnosť v Úhornej

Page1Rímskokatolícka farnosť v Smolníku pozýva na odpustovú slávnosť k úcte Panny Márie Snežnej, ktorá sa uskutoční počas víkendu 6. a 7. augusta 2016 v Úhornej. Program slávnosti je a priloženom plagáte (zväčší sa po kliknutí).

Pozvánka na diecéznu púť do Fatimy

FATIMA 21.10.-24.10.2016-page-001Pozývame vás na diecéznu púť do známeho mariánskeho pútnického miesta Fatima pod vedením rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika v dňoch 21. 10. – 24. 10. 2016. Bližšie informácie sú na obrázku (kliknúť pre zväčšenie).

Pozvánka na pešiu púť do Úhornej

Počas víkendu 6. – 7. augusta 2016 sa bude konať diecézna púť v Úhornej ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej. Tento rok bude púť poďakovaním za Svetové dni mládeže zo strany všetkých účastníkov z Rožňavskej diecézy vrátane diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktorý bude hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše (v nedeľu 7. augusta).

Stalo sa už tradíciou, že mladí a telesne zdatní pútnici každoročne putujú do Úhornej pešo. Inak to nebude ani tento rok. V sobotu (6. augusta) dopoludnia o 9:30 hod. pozývame všetkých telesne zdatných pútnikov z dekanátov Rožňava, Muráň, Rimavská Sobota, Lučenec, Hron a Brezno, aby sa zhromaždili na Biskupskom úrade v Rožňave na osobitné požehnanie otca biskupa, ktorým sa začne pešia púť až ku Kaplnke Panny Márie Snežnej v Úhornej (cca 17 km pešej chôdze v trvaní približne 6 hodín s obedňajšou prestávkou). Počas tejto púte bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Pokračovať v čítaní

Rádio Lumen vyhlásilo Preteky čnosti

pomoc-starsimRádio Lumen prichádza so zaujímavým projektom: v rámci Pretekov čnosti hľadá Najláskavejšieho človeka. Medzi povzbudivými „súťažiacimi“ príbehmi je i zaujímavé svedectvo o láskavosti a obetavosti pri starostlivosti o starých a chorých zo strany riaditeľky farského Domu sv. Juraja v Starej Haliči Mgr. Lucie Paľagovej. Môžete si ho prečítať ::TU:: V prípade, že vás tento príbeh zaujme, prosíme o vašu podporu v podobe hlasovania.

Pozvánka na Rožňavskú púť v Roku milosrdenstva

katodpust-page-001Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rožňava a Biskupstvo Rožňava v dňoch od 13. – 15. augusta 2016 pozývajú všetkých veriacich diecézy aj ich duchovných pastierov na Rožňavskú púť v Roku milosrdenstva pri príležitosti slávnosti titulu hlavného chrámu Rožňavskej diecézy – Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorá je zároveň farským kostolom rožňavskej farnosti. Podrobný program púte je na priloženom plagáte (zväčší sa po kliknutí).

Otvorenie brány milosrdenstva v Bôrke

DSCF9998V sobotu 16. júla 2016, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, stovky pútnikov zavítali do Bôrky, ktorá je jedným z najstarších mariánskych pútnických miest v Rožňavskej diecéze.

Pápež Klement XIII. na základe predchádzajúcej žiadosti miestneho duchovného Jánosa Vasíka a ostrihomského arcibiskupa Mons. Józsefa Szentilonaiho vydal dňa 7. apríla 1759 bulu, ktorou potvrdil Škapuliarsky spolok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Bôrke a zároveň mu priznal právo každoročne organizovať slávnostný odpust. Pápež Pius VII. v roku 1804 rozšíril výsady udelené Klementom VIII. aj na zosnulých členov škapuliarskeho spolku.  Pokračovať v čítaní

Pozvánka na púť k sv. Anne v Divíne

Anna 2016-page-001Rímskokatolícka cirkev Farnosť Divín vás pozýva na púť k úcte sv. Anny, ktorá sa uskutoční počas víkendu 23. a 24. júla 2016. Podrobný program púte sa nachádza na priloženom obrázku (zväčší sa po kliknutí).

 

 

Veriaci z farností Breznička, Michalová a Pohronská Polhora putovali do Mariazellu

IMG_9877Mariazell, mestečko v srdci Rakúska, patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v Európe. Od raného stredoveku sem prúdili pútnici nielen z Rakúska, ale aj z Čiech, Moravy, Nemecka, Švajčiarska, Uhorska, Chorvátska, Poľska a ďalších krajín, aby prosili o pomoc Matku Božiu. S týmto úmyslom v sobotu 9. júla 2016 veriaci  z farnosti Breznička, Michalová  a Pohronská Polhora so svojimi duchovnými pastiermi spoločne putovali do Mariazellu. Ich cieľom bola milostivá soška Božej Matky, ktorá sa od vekov volá  „Magna Mater Austriae“, „Mater Gentium Slavorum“ a „Mater Hungarorum“. Pokračovať v čítaní

Pietna spomienka na 60. výročie leteckej tragédie v Lome nad Rimavicou

22263_obr1Klub priateľov histórie vrchov v spolupráci s farnosťou Lom nad Rimavicou zorganizovali pietnu spomienku na 60.vyýročie leteckej tragédie vojenského lietadla.

3. júla 1956 neďaleko obce Lom nad Rimavicou vojenské lietadlo Dakota vletelo do silnej búrky, pričom došlo k poruche krídel a výškového kormidla; lietadlo sa stalo neovládateľným a havarovalo. Kusy stroja boli explóziou rozmetané v úseku troch až štyroch kilometrov od miesta havárie. Bola to jedna z najväčších povojnových leteckých katastrof vo vtedajšom Československu. Pri tejto tragédii zahynulo 21 dôstojníkov československej armády vrátane šiestich členov posádky.  Pokračovať v čítaní