Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Rožňava

Čo na dnes?

Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:38 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

„Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2016/2017

2775_bSúťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého Písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE:

Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Pokračovať v čítaní

16. ročník biblickej olympiády v školskom roku 2016/2017

biblicka-olympiada-logoTento rok organizujeme už 16. ročník biblickej olympiády.

Keďže máme pred sebou posledný mesiac, kedy je potrebné podať prihlášku, pozývame a povzbudzujeme všetkých žiakov a študentov k zapojeniu sa do súťaže, čítaniu a práci so Svätým Písmom a potom k fair-play súťaženiu. Nech vás povzbudí  aj motto sv. Hieronyma: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“. Veríme, že vás bude čo najviac a vaši duchovní otcovia ako aj katechéti vás dobre pripravia…

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Pokračovať v čítaní

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na november 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na november 2016 a ďalšie mesiace (do júna 2017) je:  Za kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach.

Zomrel Anton Obrcian – dlhoročný kostolník z Poltára

DiakonátDňa 25. 10. 2016 si Pán povolal k sebe dušu pána Antona Obrciana, dlhoročného kostolníka v Poltári, ktorého osobne poznali viacerí kňazi našej diecézy.

Zádušná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude 29. 10. 2016 (sobota) vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári. Odporúčame dušu zosnulého do vašich modlitieb, nech mu Pán odplatí jeho dlhoročnú službu večným životom. R. I. P.

Zomrel Ján Greňa – otec kňaza Ivana Greňu

DiakonátDňa 26. 10. 2016 vo veku 78 rokov si Pán povolal k sebe dušu pána Jána Greňu, otca kňaza Ivana Greňu, farára v Jaklovciach.

Zádušná svätá omša s pohrebnými obradmi bude 29.10.2016 o 14:00 hod. vo farskom kostole Povýšenia svätého kríža v Smižanoch, ktorej bude predsedať Mons. Dušan Lukáč, dekan Spišského dekanátu.

Odporúčame dušu zosnulého do vašich modlitieb. R. I. P.

Piate výročie smrti Mons. Eduarda Kojnoka

bez-nazvu

Vo štvrtok 27. októbra 2016, na sviatok Výročia posviacky Katedráneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, uplynie päť rokov od úmrtia rožňavského diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka.

Pri tejto príležitosti súčasný rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik bude v nedeľu 30. októbra 2016 o 10:00 hod. sláviť svätú omšu za spásu jeho nesmrteľnej duše. Túto svätú omšu bude v priamom prenose vysielať RTVS (STV 2 , 10:00 hod.).

Mons. Eduard Kojnok, emeritný biskup, sa narodil 14. augusta 1933 vo Veľkej Suchej (časť obce Hrnčiarska Ves). Kňazskú vysviacku prijal 24. júna 1956 v Bratislave. Svätý Otec Ján Pavol II. ho 14. februára 1990 vymenoval za rožňavského diecézneho biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal 18. marca 1990 v Rožňave (na Námestí baníkov) z rúk J. Em. Jozefa kardinála Tomka; spolusvätiteľmi boli arcibiskup Ján Sokol a biskup Ján Chryzostom Korec. Pokračovať v čítaní

Púť s Mons. Stanislavom Stolárikom do Fatimy

000_Panna_MáriaV dňoch 21. – 24. októbra 2016 bude rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik spolu s mnohými veriacimi svojej diecézy putovať do svetoznámeho mariánskeho pútnického miesta Fatima v Portugalsku.

Sledovať sväté omše a modlitbu posvätného ruženca z Fatimy a duchovne sa tak spojiť s otcom biskupom a prítomnými pútnikmi bude možné online ::TU::

Pokračovať v čítaní

Rožňavská diecéza putovala do Smižian

img_4379Viac ako 1200 veriacich a takmer 70 kňazov na čele s rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom sa zhromaždilo v stredu 19. októbra 2016 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch, aby prešli Bránou milosrdenstva a zúčastnili sa na programe Diecéznej púte Rožňavskej diecézy.

Pútnikov srdečne privítal rektor Sanktuária P. Vladimír Peklanský SAC a pozval ich prežiť oslovujúcu skúsenosť z dotyku Božieho milosrdenstva.

Nasledoval príhovor opáta premonštrátov v Jasove P. Ambróza Martina Štrbáka O.Praem., ktorý v jeho zastúpení predniesol P. Ján Peter Budzák O.Praem. Dominovala v ňom téma hriechu izraelského kráľa Dávida a Božieho milosrdenstva. Pokračovať v čítaní

Konsekrácia Kaplnky Božieho milosrdenstva a otvorenie Brány milosrdenstva v Čiernej Lúke (farnosť Ožďany)

01V sobotu 8. októbra 2016 rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik konsekroval Kaplnku Božieho milosrdenstva v Čiernej Lúke, filiálke farnosti Ožďany. Zároveň v nej otvoril  Bránu milosrdenstva, ktorá ostane otvorená pre prichádzajúcich veriacich až do konca Roka milosrdenstva. Kaplnka sa tak pripojila k jedenástim chrámom diecézy s touto bránou. Do oltára boli vložené relikvie sv. Neita, mučeníka rímskej cirkvi z prvých storočí. Jeho ostatky daroval rožňavskej katedrále v r. 1835 pápež Gregor XVI.  Pokračovať v čítaní

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Diecéznej charity Rožňava

erb_brownRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským diecéznym biskupom, dnešným dňom (3. októbra 2016) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Diecéznej charity Rožňava (Kósu Schoppera 141/22, 048 01 Rožňava).

charita-vyberove-konanie001charita-vyberove-konanie002

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika pred diecéznou púťou do Smižian

erb_brownVo vrcholiacom Roku milosrdenstva začíname ružencový mesiac október, čím je posilnený mariánsky charakter prežívaného Roka. Je to šanca, znova prosiť Matku milosrdenstva. V Roku milosrdenstva máme na to najmenej trojnásobný dôvod: 27. júna (2016) sme ukončili Rok Matky ustavičnej pomoci. V Roku milosrdenstva sa v plnej dôvere utiekame k Matke milosrdenstva, aby sme sa uctievaním jej Nepoškvrneného srdca pripravili na ďalšiu významnú mariánsku udalosť: na 100 rokov od fatimských zjavení. Tieto tri mariánske podoby nám môžu pomôcť ešte hlbšie prežiť záver Roka milosrdenstva. Každý mariánsky ctiteľ berie súvislosť Márie a Božieho milosrdenstva ako niečo celkom normálne. Božie milosrdenstvo a Mária idú spolu. Pokračovať v čítaní

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na október 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na október 2016 a ďalšie mesiace (do júna 2017) je:  Za kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach.

Sestry františkánky opúšťajú Rožňavskú diecézu; namiesto nich prichádzajú Milosrdné sestry sv. Kríža

setsryVo štvrtok 29. septembra 2016 sa pracovníci Biskupského úradu v Rožňave rozlúčili s komunitou sestier z Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského, ktoré po štrnástich rokoch obetavej služby na biskupstve z rozhodnutia svojich predstavených opúšťajú Rožňavu.

Sestry františkánky prišli do Rožňavy na pozvanie vtedajšieho rožňavského biskupa Mons. Eduarda Kojnoka 29. novembra 2002. Pokračovať v čítaní

Kňazský deň pri príležitosti 13. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave

Pri img_4157príležitosti 13. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave sa v sobotu 17. septembra 2016 dopoludnia konal v Rožňave kňazský deň: kňazi Rožňavskej diecézy sa stretli so svojím biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, aby pri spoločnom slávení svätej omše poďakovali za návštevu i za príklad pastierskej horlivosti i osobnej svätosti tohto veľkého pápeža a svätca, ktorý navštívil Rožňavu 13. septembra 2003. Slávnostné omšové rúcho, ktoré vtedy sv. Ján Pavol II. mal pri slávení svätej omše, použil teraz otec biskup. Pokračovať v čítaní

Pozvánka na kňazský deň Rožňavskej diecézy za účasti mládeže

katedralaV sobotu 17. septembra 2016 pozývame všetkých kňazov Rožňavskej diecézy na kňazský deň do Rožňavy pri príležitosti 13. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave.

Ďakovná svätá omša sa začne o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie.

Bude to vhodná príležitosť spoločne sa poďakovať Pánu Bohu za túto vzácnu návštevu a zdieľať kňazské spoločenstvo a jednotu s diecéznym biskupom pri spoločnom slávení Eucharistie v modlitbe za našu diecézu. Pokračovať v čítaní

Veni Sancte v Rožňave

8D563546-3858-4E14-9FBA-65230D726C63V pondelok 5. septembra 2016 sa začal nový školský rok a pri tej príležitosti sa žiaci a pedagogický zbor Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave dopoludnia v rožňavskej katedrále stretli s rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom pri slávení sv. omše spojenej so vzývaním Ducha Svätého – Veni Sancte. Pokračovať v čítaní

Saleziánski kňazi po troch rokoch opäť v Rožňave

sales09V nedeľu 4. septembra 2016 Rožňava oficiálne privítala komunitu saleziánskych kňazov, ktorí do hlavného mesta diecézy po troch rokoch opätovne prišli na pozvanie rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, aby prevzali duchovnú správu farnosti Rožňava – Juh: predstavený komunity saleziánskych kňazov Mons. ThLic. Ján Čapla SDB sa 1. 9. 2016 stal farským administrátorom a don Maroš Leškovský SDB spolu s donom Vladimírom Peregrimom SDB kaplánmi tejto farnosti. Pokračovať v čítaní

Prvé výročie smrti rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Fila

filo_portrait001Vo štvrtok 18. augusta 2016 uplynie rok od odchodu do večnosti Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa. Jeho rodina a príbuzní si prvé výročie jeho smrti pripomenú zádušnou svätou omšou, ktorá sa v tento deň bude sláviť v obci Gáň (okres Galanta) – rodisku zosnulého biskupa. Súčasný rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik bude taktiež v tento deň obetovať svätú omšu za svojho predchodcu, k čomu pozýva aj všetkých kňazov Rožňavskej diecézy, a prosí všetkých veriacich diecézy o modlitbu za spásu jeho nesmrteľnej duše. R.I.P.

Sväté omše za život v Rožňavskej diecéze

familyPodobne ako po minulé roky, Rožňavská diecéza sa aj tento rok v septembri 2016 zapojí do projektu slúženia sv. omší za život, ktorý sa realizuje vo všetkých slovenských diecézach. Úmysel sv. omší: Za šírenie kultúry života a Božie požehnanie pre manželstvá a rodiny na Slovensku i v Európe a za odprosenie za hriechy proti životu a rodine. Pozývame všetkých veriacich k modlitbám a obetám na tento úmysel.  Pokračovať v čítaní

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na august 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na mesiac august 2016: Aby dovolenkujúci pamätali nielen na regeneráciu tela, ale aj svojho duchovného života.

Personálne zmeny v rožňavskej diecéznej kúrii

erb_brownRožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik s účinnosťou od 1. júla 2016 realizoval v diecéznej kúrii nasledovné personálne zmeny: do úradu generálneho vikára Rožňavskej diecézy vymenoval doterajšieho farského administrátora v Čiernom Balogu vdp. Mgr. Miloša Gazdíka; do úradu kancelára vymenoval doterajšieho notára kúrie vdp. Mgr. Stanislava Kocúra a za svojho osobného tajomníka a zároveň notára kúrie vymenoval vdp. Mgr. Stanislava Andreka, doterajšieho kaplána v Lučenci-meste.

Zmeny nastali aj v personálnom obsadení rožňavského diecézneho tribunálu: do úradu sudcu bol vymenovaný doterajší notár tribunálu vdp. ICLic. Imrich Richard Rédli O.Praem. (namiesto ICLic. Ľudovíta Jureka) a notárom sa stal vdp. ICDr. Ján Malček.

Mons. Stanislav Stolárik prosí všetkých veriacich o modlitbu za svojich nových spolupracovníkov.

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na september 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých veriacich, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na mesiac september 2016: Aby sme pamätali na to, že celý život sme v Ježišovej škole a stále sa máme čo naučiť.

Zomrel Jozef Sopko

Dňa 18. augusta 2016 si Pán Boh povolal k sebe dušu pána Jozefa Sopku, otca kňaza Mareka Sopka, správcu farnosti Závadka nad Hronom. Zádušná sv. omša bude slávená v nedeľu (21.8.2016) vo farskom kostole v Nálepkove o 15:00 hod., po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady v dome smútku v Nálepkove. Porúčame dušu zomrelého Jozefa do vašich modlitieb.