Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Utorok, 25. 7. 2017, 19:07 hod.
 liturgická farba Svätého Jakuba, apoštola (sviatok) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Róbert Pobožný (1949 – 1972)

Bol prvým biskupom, ktorý maturoval v Rožňave. Pochádzal z Tisovca, kde sa narodil 30.05.1890. Po teologických štúdiách vo Viedni, kňazskú vysviacku prijal 4.09.1913. Po polročnom kaplánovaní v Gelnici, pôsobil v biskupskej rezidencii ako archivár, bibliotekár, aktuár, notár, biskupský ceremoniár, tajomník, riaditeľ. V roku 1915 získal doktorát z teológie. Bol kanonikom rožňavskej kapituly. 14.08.1949 prijal biskupské svätenie a stal sa titulárnym biskupom Neilenským. Diecézu riadil ako kapitulárny vikár. Pápež Ján XXIII. ho menoval za apoštolského administrátora rožňavskej diecézy. Bol mužom modlitby a pracovitosti. Bohostánok a pracovný stôl, to boli dva brehy, v ktorých prúdil bohatý a plodný tok jeho života. Spravoval diecézu v čase ťažkých skúšok. Roky žil v izolácii, čiastočne vo svojej rezidencii a niekoľko rokov mimo svojej diecézy, v odlúčení od svojich veriacich. Zomrel 9.06.1972 v 83. roku života.