Biskupi diecézy
rožňavský diecézny biskup:
Mons. Vladimír Filo

Kontakt
Svetové dni mládeže 2013

Príprava na SDM2013 v rožňavskej diecéze.

Vyhľadávanie

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 468 nájdených)

Obitus

Vydané dňa 19. 08. 2010 | Vidíte celý článok - krátky článok
Info
     Pán Života a Smrti si dnes povolal k sebe pani Máriu Galovú, rod. Hvizdákovú, matku kňaza rožňavskej diecézy, vdp. Václava Gala. Pohrebné obrady sa budú konať v sobotu (21.8.2010) o 15.00 hod. v Kostole Ružencovej Panny Márie v Jablonovom.
     Porúčame ju do Vašich modlitieb.

Odpustová slávnosť vo farnosti Smolnícka Huta

Vydané dňa 18. 08. 2010 | 1534 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
     Sviatok Nanebovzatia Panny Márie si pripomenuli aj veriaci z obce Smolnícka Huta v okrese Gelnica. Dňa 15. augusta 2010 sa v tamojšom kostole, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10,30 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal stovky veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. čítaj ďalej >>>

Diecézna púť v Úhornej (2010)

Vydané dňa 17. 08. 2010 | 1754 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Info
     V smolníckej farnosti (okres Gelnica) sa nad obcou Úhorná nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii Snežnej, ku ktorej sa už každoročne koná pešia púť z rôznych farností diecézy. Nebolo tomu inak ani tento rok. Odpustová slávnosť síce pripadá na 5. august, no dňom putovania sa stala sobota – 7. august 2010.
     V skorých ranných hodinách pútnici z Poltára, Brezničky, Revúcej, Rožňavy a Dobšinej opustili načas svoje domovy, aby sa mohli stretnúť v Rožňave, kde mal byť začiatok samotnej púte. Po deviatej hodine sme sa v kostole, ktorý spravuje rehoľa Saleziánov stretli s otcom biskupom Mons.Vladimírom Filom, od ktorého sme dostali požehnanie na cestu a počuli povzbudivé slová, o.i. aj o tom, že nielen samotné putovanie, ale predovšetkým cieľ a úmysel je dôležitý. čítaj ďalej >>>

Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove

Vydané dňa 11. 08. 2010 | 1200 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
     V nedeľu 15. 8. 2010 sa uskutoční vo fiľakovskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie slávnostná odpustová svätá omša s procesiou v centre mesta. Slávnostnú odpustovú svätú omšu v slovenskom jazyku celebruje provinciálny minister menších bratov františkánov na Slovensku p. Jeremiáš Daniel Kvaka OFM, so začiatkom o 9.00 hod. Po nej bude nasledovať slávnostná eucharistická procesia po historickom centre mesta. Procesiu ukončí slávnostné „Te Deum“ a požehnanie, po ktorom bude nasledovať slávnostná odpustová svätá omša v maďarskom jazyku (približne o 10.30). Hlavným celebrantom bude novokňaz p. Erik Posztós OFM, ktorý pochádza zo Slovenska, z dediny Kolíňany a pôsobí vo františkánskom kláštore v Sécsény v Maďarsku. čítaj ďalej >>>

Miništrantská púť Rožňavskej diecézy!

Vydané dňa 10. 08. 2010 | 1240 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Info
miništrantská púť 01MP02     Pán nám ponúka mnoho príležitostí k duchovnému rastu, počas nášho života. Jednu z nich sa mi podarilo naplno využiť. Miništrantská púť do Ríma, so skupinou miništrantov maďarskej národnosti pod vedením duchovných otcov Norberta, Richarda, a Attilu. Prebehla tak rýchlo, že som sa ani nedokázal poriadne nadýchnuť talianskeho vzduchu. Aj keď som už pár dní doma, pri pomyslení na ňu, moje srdce búši ako kostolný organ pri najvyšších tónoch.
     Všetko sa začalo prvého augusta. Malí i veľkí, plní elánu, sme si posadali do pripraveného autobusu. Štyridsaťštyri jasajúcich mladých, odhodlaných na tak dlhú cestu. Odhodlaných, no nie len tak pre nič za nič. Veď možnosť stretnúť sa so Svätým Otcom je prinajmenšom nie každodenná. čítaj ďalej >>>

Pozvánka na Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku

Vydané dňa 01. 08. 2010 | 1843 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
BM         Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva, Združenie apoštolov Božieho Milosrdenstva Faustínum a Teologická fakulta v Košiciach pozýva všetkých ctiteľov Božieho Milosrdenstva na Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku, ktorý sa uskutoční 9. – 11. septembra 2010 v Čiernom Balogu pri Brezne pod patronátom Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa. Téma znie: „Boží dar pre naše časy“. Kongres sa koná z príležitosti 75. výročia zjavenia Korunky Božieho milosrdenstva, ktorú Kristus nadiktoval sv. Faustíne Kowalskej. čítaj ďalej >>>

Odpustová slávnosť v Úhornej

Vydané dňa 29. 07. 2010 | Vidíte celý článok - krátky článok
Farnosti
Pozývame Vás na odpustovú slávnosť v pútnickom mieste Úhorná.

PROGRAM


Diecézny miništrantský tábor – Dolná Strehová 2010

Vydané dňa 29. 07. 2010 | 2167 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Info
01     V dňoch od 11. do 17. júla 2010 sa konal v Dolnej Strehovej tábor pre miništrantov rožňavskej diecézy. Tridsať chlapcov z farností Lučenec, Krompachy, Rožňava, Hronec(+filiálka Osrblie), Heľpa, Lom nad Rimavicou a Polomka strávilo pekný týždeň v pastoračnom centre pod vedením kňazov Slavomíra Marka a Mariána Tomašova.
     Po príchode sme sa ubytovali a vydali sme sa na blízku lúčku, kde sa deti pomocou kartičiek s menami zaradili do piatich skupín, ktoré si neskôr vymysleli názvy spolu so svojimi vedúcimi. Taktiež si vyrobili vlajky a vymysleli bojové pokriky. čítaj ďalej >>>

Skupina Timothy koncertovala vo Vidinej

Vydané dňa 17. 07. 2010 | Vidíte celý článok - krátky článok
Farnosti
Timothy&nbps;&nbps;&nbps;&nbps;&nbps;V sobotu, 26.6.2010, do našej obce zavítala na pozvanie Mgr. Dušana Haška koncertovať skupina Timothy. Hlavný spevák skupiny Marián Lipovský prišiel spolu tromi ďalšími členmi, medzi ktorými nechýbal angličan James a svajčiar Simon. Okrem kvalitnej gospelovej hudby si účastníci vypočuli aj osobné svedectvá jej členov o ich živote s Bohom. Ďakujeme pánovi starostovi a komisii kultúry a športu, pod záštitou ktorej sa koncert uskutočnil.

Mgr. Dušan Haško

Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute

Vydané dňa 17. 07. 2010 | Vidíte celý článok - krátky článok
Farnosti
     RKFÚ Smolnícka Huta, srdečne pozýva 15. augusta 2010 na odpustovú slávnosť do farského kostola, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Slávnostná odpustová svätá omša sa začne o 10. 30 hod., ktorú bude celebrovať ThDr.Martin Mojžiš. Pozvanie prijal aj rožňavský emeritný biskup Mons. Eduard Kojnok a kňazi z okolitých farností. Kostol v Smolníckej Hute bol v roku 2008, emeritným biskupom Mons. Eduardom Kojnokom vyhlásený aj za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári je na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia Pátra Pia, a tak si ju všetci ctitelia tohto veľkého talianskeho svätca môžu uctiť. Všetci ste srdečne vítaní.

Koniec 1. ročníka Animátorskej školy

Vydané dňa 13. 07. 2010 | Vidíte celý článok - krátky článok
Info
     Poslednýkrát v tomto školskom roku sme sa v dňom 25.-27.06. 2010 streli na poslednom Anima víkende v Podkriváni. Prednášajúcim lektorom víkendu bol otec Dominik, misionar-farar. Témou posledného víkendu bolo svedectvo a služba. Naučili sme sa ako má vyzerať príprava svojho svedectva. Akú ma mať štruktúru. Povedali sme si čo je spoločenstvo, cirkev, jej prejavy, história. Ďalej sme pokračovali s misiami a evanjelizáciou. Na záver víkendu nás čakala obhajoba pripravených prác a záverečný test. Za pripravovanie, organizovanie a uskutočnenie celého školského roka Vám veľmi pekne Ďakujeme.

     Tešíme sa na pokračovanie v ďalšom školskom roku ;-).

Miriam Turoňová

Púť k úcte sv. Anny Divín, 24. – 26. júl 2010

Vydané dňa 13. 07. 2010 | Vidíte celý článok - krátky článok
Farnosti
Odporúčame do pozornosti:


Poďakovanie za koncert

Vydané dňa 30. 06. 2010 | Vidíte celý článok - krátky článok
Farnosti
Ďakujeme...

     27. 6.2010 o 9:00 hod. sa v našej farnosti Smolnícka Huta konala svätá omša, ktorú celebroval ThDr. Martin Mojžiš spolu s naším duchovným otcom. Po svätej omši sa v chráme Nanebovzatia Panny Márie, konal koncert známeho českého speváka Jiřího Zmožka, ktorý sa posledných šestnásť rokov venuje skladaniu kresťanských piesní a duchovnej službe. Na jeho koncerte sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí, rodákov i našich susedov z okolitých obcí. Jiří Zmožek svojimi skladbami priniesol všetkým neopísateľný duchovný zážitok a poskytol povzbudenie na duši, v dnešnej neľahkej dobe tak potrebné. Za to, že sa nám tento koncert podarilo zorganizovať, patrí veľká vďaka predovšetkým Pánu Bohu, nášmu duchovnému otcovi CSILic. Jozefovi Spišákovi a samozrejme, v neposlednej rade aj všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri bohoslužbe i zrealizovaní koncertu. Pán Boh zaplať.(S.K.)

Modlitbový deň v Plešivci - sobota 26.06.2010

Vydané dňa 30. 06. 2010 | 2934 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Info
Veľa prší a predsa je sucho!

     Podobne ako mnohé krajiny na celom svete, aj naše Slovensko v poslednom období zasiahli rozsiahle a ničivé povodne. Mnohí ľudia prežili veľké psychické traumy, iní prišli o strechu nad hlavou, o majetok či úrodu a niektorí aj o život. Výnimkou nebola ani obec Plešivec, kde si tak isto ani najstarší obyvatelia nepamätajú taký povodňový živel.
pl5

     Uplynulo len niekoľko dní a v sobotu 26.júna 2010 sme práve v Plešivci v kostole Nanebovzatia Panny Márie spoločne prosili Všemohúceho Boha, aby zoslal na nás opäť dážď. Nie ten, ktorého sme sa len nedávno tak báli, ale dážď Svätého Ducha-„Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha, zošli dážď Svätého Ducha...“
čítaj ďalej >>>

Koncert Jiřiho Zmožeka

Vydané dňa 18. 06. 2010 | Vidíte celý článok - krátky článok
Farnosti
Jiří Zmožek     Rímskokatolícky farský úrad srdečne pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na koncert Jiřího Zmožka, ktorý sa uskutoční dňa 27.6.2010,začína sa sv. omšou o 9.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute a po nej bude nasledovať koncert tohto známeho českého speváka.Po skončení koncertu bude možné si zakúpiť CD alebo kazety s hudobnými nahrávkami J.Zmožka.Tešíme sa na Vašu účasť. (S.K.)

Dnes je nedeľa 14. februára 2016
Meniny: Valentín
Zajtra: Pravoslav

Rozšírené menu
Posledné dokumenty na stiahnutie
Dekanátne stretnutie mládeže
Kokava nad Rimavicou

Ľudové misie v Krompachoch

Slávnostná sv. omša ďakovania a prosieb

www.roznava.rcc.sk
Update: 01.04.2008
Copyright @ mk 2008


Administrator

Optimalizované pre rozlíšenie
1024 x 768 a viac