Biskupi diecézy
rožňavský diecézny biskup:
Mons. Vladimír Filo

Kontakt
Svetové dni mládeže 2013

Príprava na SDM2013 v rožňavskej diecéze.

Vyhľadávanie

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 152 nájdených)

Sviatok Sv. Jozefa v Smolníku

Vydané dňa 02. 05. 2013 | 1192 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
Deň baníkov

Sviatok sv. Jozefa, robotníka si pripomenuli aj veriaci z obce Smolník. Dňa 1. mája 2013 sa v tamojšom kostole, konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10.00 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol čestný kanonik Ján Tarbaj. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností. Slávnostný sprievod doprevádzali aj baníci z baníckeho spolku. Celebrant vo svojej homílii vyzdvihol život sv. Jozefa, robotníka - muža veľkej viery so zmyslom pre rodinu. Ako čítame v Evanjeliu podľa Matúša „Jozef bol človek spravodlivý ." čítaj ďalej >>>


Dekanátne stretnutie mužov v Brezne

Vydané dňa 09. 03. 2013 | 867 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
Dekanátne stretnutie mužov 2013     V sobotu, 2. marca 2013, sme sa my, muži breznianskeho dekanátu, stretli o 10.00 hod. vo farskom kostole, kde sa za účasti našich duchovných otcov slávila sv. omša, ktorou sa naše stretnutie začalo. Po nej sme sa presunuli do Pastoračného centra. Tu nás čakal zaujímavý duchovný program, ktorý zahájila prednáška o prežívaní viery z pohľadu muža rôzneho veku z úst pána poslanca Richarda Vašečku. Po obedňajšom občerstvení sme sa venovali rozvíjaniu vzťahu muža so Stvoriteľom, taktiež prostredníctvom sprostredkovaných životných skúseností pána poslanca. Prediskutovali sme navzájom naše rozličné pohľady na danú problematiku, čím sme sa vzájomne obohatili osobnými skúsenosťami a názormi o Božom riadení našich životov. čítaj ďalej >>>

Dekanátne stretnutie mužov v Brezne

Vydané dňa 27. 02. 2013 | 850 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti

V sobotu 02. marca 2013 pozývame mužov, otcov a synov starších ako 14 rokov na

DEKANÁTNE STRETNUTIE MUŽOV.

Stretnutie sa bude konať v Pastoračnom centre v Brezne - meste. Začne o 10:00 a bude trvať asi do 16:00. Obed a občerstvenie je zabezpečené. Hosťom tohto stretnutia bude Richard Vašečka, poslanec Národnej Rady, vedúci spoločenstva Nový Jeruzalem, aktívny laik, ktorý pracuje pre Boha, manžel a otec rodiny.

otec
čítaj ďalej >>>

Kurz prípravy na manželstvo.

Vydané dňa 12. 02. 2013 | 1242 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
Od roku 2011 sa snúbenci, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva schádzajú na Farskom úrade v Krompachoch, aby sa pod vedením lektorov MUDr. Blažeja Vaščáka a jeho manželky Hedvigy, manželov Ing. Jána Ivanča s manželkou Alenou, a za prítomnosti miestneho farára pripravili do manželstva. čítaj ďalej >>>

Smolnícka huta - Stretnutie farských rád

Vydané dňa 27. 01. 2013 | 892 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
     Dnes, 27.1.2013 sa konalo stretnutie farských, ekonomických rád a ružencových spoločenstiev z farností: Smolnícka Huta, Smolník a Úhorná v Pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. o 14.00 hod. Hlavným bodom dnešného stretnutia nebolo pracovné rokovanie, ale práve naopak, spoločné priateľské poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý rok 2012. Skvelú náladu, ktorá vládla v tomto kolektíve 24 členov dotvárala aj vôňa kapustnice, ktorá bola výborná. čítaj ďalej >>>

Robiť ťažké veci

Vydané dňa 23. 01. 2013 | 885 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
V piatok 18. 1. 2013 sa v Pastoračnom centre v Brezne - meste uskutočnila prednáška na tému „Robiť ťažké veci“. Prednášku mala sestra Františka Čačková, OSF. Dotkla sa v nej problémov dnešných tínedžerov, ba aj samého výrazu "tínedžer".

Pre viac informácií- klikni na obrázok

fr1
čítaj ďalej >>>

Kurz modlitby s vlajkami v Brezne - meste

Vydané dňa 15. 01. 2013 | 1174 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
V Brezne sa konala v piatok 11.01.2013 prednáška o modlitbe tancom a s vlajkami. Akcia potom pokračovala v sobotu celodenným kurzom, ktorý bol vedený formou duchovnej obnovy. Celú akciu organizovali Školské sestry sv. Františka a prednášajúcimi boli členky spoločenstva Maranatha z Prešova.

Pre viac informácií- klikni na obrázok

vlajky
čítaj ďalej >>>

Niekde treba začať!

Vydané dňa 29. 12. 2012 | Vidíte celý článok - krátky článok
Farnosti
Vo farskom kostole v Rimavskej Sobote 27. Decembra 2012 sa vytvorilo veľmi milé malé spoločenstvo okolo Eucharistického Krista počas adorácie a počas krátkej prednášky a napokon počas slávenia sv. omše. Tento poobedňajší evanjelizačný program sa niesol v duchu odkazu svetových dni mládeže ktorá sa bude diať v Riu alebo v Ružomberku :-) „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“ (porov. Mt 28, 19) Počas adorácie sme prosili o posilnenie VIERY, NÁDEJE A LÁSKY v našom živote a v našej farnosti, aby sme mali z čoho čerpať, a tak sa stať dobrými a vernými ohlasovateľmi radostnej zvesti o Bohu, a tak získavať učeníkov pre Krista... V prvom rade musím ja mať aby som mohol dať... „a aj keď nás bolo málo, bolo nám fajn spolu z Kristom, v jeho blízkosti a plní radosti“ ... počas mládežníckych spevov, ktoré zneli v tomto chráme sa dobre cítili v spoločenstve mladých aj starší, ktorí dostali za úlohu modliť za mladých... program sa ukončil malou skromnou agapé na farskom úrade, počas ktorého sa účastníci dohodli, že sa stretnú znova, a že skúsia osloviť viacerých, aby zažili tú radosť, ktorú oni prežívali. Veríme a dúfame, že sa naša dohoda uskutočni a bude nás viac. Z farského kostola v Rimavskej Sobote bol odovzdaný baner do farnosti Tornaľa, Včelince Ratkovská Lehota, Držkovce a Gemerská Ves.

Mgr. Patrik Balázs, koordinátor

Banner v diecéze - Veľké Dravce

Vydané dňa 23. 12. 2012 | Vidíte celý článok - krátky článok
Farnosti
Dňa 22.12.2012 vo farnosti Veľké Dravce bolo prezentované stretnutie mládeže so Sv. Otcom Benediktom XVI. v Riu v rámci vianočnej prípravy, po sviatosti zmierenia, vo farskom kostole Sv. Gála. Síce mladých v tejto farnosti na prezentácii bolo len 15, veríme že práve oni naplnia posolstvo„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov". (Porovnaj Mt 28, 19)

100 ročné jubileum hlavného oltára v Krompachoch 1912 - 2012

Vydané dňa 21. 12. 2012 | 1197 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
     Už sto rokov veriaci farnosti Krompachy sa modlia a obetujú pred oltárom svätého Jána apoštola a evanjelistu, patróna farnosti. Na bočnej strane oltára, vpravo je pamätný nápis oltárneho rezbára: Jos. Rifesser St. Ulrich Grôden, 1912. Hlavný oltár, kazateľnica a bočné oltáre boli zhotovené v rezbárskej dielni Josefa Rifessera v meste St. Ulrich Grôden v Tirolsku, v terajšom severnom Taliansku. čítaj ďalej >>>

Relikvia Jána Pavla II.

Vydané dňa 10. 12. 2012 | Vidíte celý článok - krátky článok
Farnosti
Relikvie     Od 02.12.2012 – 09.12.2012 sme mali možnosť postupne v oboch našich farnostiach (Buzitka a Šávoľ) uctiť si relikviu (kvapku krvi) blahoslaveného Jána Pavla IIV každom kostole sme sa pred svätou omšou pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva, litánie k Božiemu milosrdenstvu, slávili svätú omšu, po nich litánie k blahoslavenému pápežovi a po požehnaní mal každý možnosť uctiť si osobne relikviu. . Aj takýmto spôsobom sme začali advent v roku viery. Veríme, že chvíle strávené na kolenách pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou i relikviou prinesú svoje ovocie v duchovnom živote našich farností. Túto relikviu našej farnosti zapožičalo Rádio Lumen. Úprimné Pán Boh zaplať za možnosť pokloniť sa Božej láske v tomto výnimočnom pápežovi, Bohu i vdp. Jurajovi Spuchľákovi riaditeľovi rádia.

Viac fotografií si môžete pozrieť na stránke Farnosti Šávoľ

Pozvánka na odpustovú slávnosť.

Vydané dňa 12. 11. 2012 | Vidíte celý článok - krátky článok
Farnosti
RKFÚ Smolnícka Huta spolu s Farským úradom Smolník, farskou radou, starostkou obce Smolník PhDr. Margitou Brutovskom a veriacimi farnosti Smolník pozývajú na odpustovú slávnosť v Smolníku, ktorá sa bude konať na Sv. Katarínu Alexandrijskú v nedeľu 25.11. o 10.30 vo farskom kostole. Hlavným celebrantom bude Prof. Doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. Všetci ste srdečne vítaní.

Vysluhovanie sviatosti birmovania v Brezne - meste

Vydané dňa 06. 11. 2012 | 1647 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
b1V nedeľu 21.10.2012 vyslúžil náš Rožňavský otec biskup Mons. Vladimír Filo sviatosť birmovania 21 birmovancom z farnosti Brezno - mesto a z farnosti Mýto pod Ďumbierom, ktorú spravujeme excurrendo. Slávnosť bola krásna nielen po tej vonkajšej ľudskej stránke, ale najmä po tej vnútornej, duchovnej. Kandidáti na prijatie sviatosti birmovania už pri príprave dokázali, že to myslia s Bohom vážne a že ich srdcia sú naozaj plné túžby po Duchu Svätom. Je úžasné pripravovať, viesť na ceste ku sviatosti birmovania a potom sledovať, ako Duch Svätý naplňuje srdcia mladých ľudí. Ako prežívajú svoje osobné Turice. čítaj ďalej >>>

Dožinky – poďakovanie za úrodu

Vydané dňa 03. 10. 2012 | 3128 prečítaní | Čítaj celú správu - dlhý článok
Farnosti
Dožinky     V knihe Kazateľ čítame, že všetko má svoj čas. Čas prosiť i čas ďakovať. Už od malička nás rodičia učia, ako máme prosiť a ako sa pekne poďakovať. A tak aj v našej farnosti Polomka v nedeľu 30. septembra 2012 sme ako Božie deti vo farskej rodine spoločne prežili krásnu ďakovnú bohoslužbu, ako výraz poďakovania Pánu Bohu za úrodu v tomto roku.

     Svätá omša sa začala za účasti členov hasičského záchranného zboru, mnohých krojovaných mládencov a dievčat, mužov a žien z našej farnosti spolu s ďalšími veriacimi v našom farskom chráme. V túto nedeľu našu farnosť poctili svojou návštevou moji rodáci z Ovčieho. Slávnosť obohatili svojou účasťou spevom, čítaním Božieho slova a modlitbami, spolu s duchovným otcom farnosti Víťaz a filiálky Ovčie, vdp. Marekom Hnatom a misionárom vdp. Jozefom Humeňanským, ktorý pôsobí už trinásty rok v africkej krajine Rwanda. čítaj ďalej >>>


Misie vo farnosti Divín

Vydané dňa 24. 09. 2012 | Vidíte celý článok - krátky článok
Farnosti
Dávame do pozornosti Misie vo farnosti Divín, ktoré budú viesť kňazi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a rehoľné sestry Spoločnosti dcér lásky sv. Vincenta de Paul (Vincentky) - 29.9. - 7.10.2012.


Dnes je pondelok 8. februára 2016
Meniny: Zoja
Zajtra: Zdenko

Rozšírené menu
Posledné dokumenty na stiahnutie
Dekanátne stretnutie mládeže
Kokava nad Rimavicou

Ľudové misie v Krompachoch

Slávnostná sv. omša ďakovania a prosieb

www.roznava.rcc.sk
Update: 01.04.2008
Copyright @ mk 2008


Administrator

Optimalizované pre rozlíšenie
1024 x 768 a viac