Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Rožňavská diecéza má nových pastierov | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:55 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Rožňavská diecéza má nových pastierov

V roku Fatimy, v ktorom sa v Rožňavskej diecéze veriaci pripravujú na októbrové zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, sa rady kňazov v sobotu 10.júna 2017 rozrástli. V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave sa konala kňazská a diakonská vysviacka.
Vkladaním rúk otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika prijal diakonát Peter Kovalič a presbyterát prijali dvaja kandidáti Ondrej Michalec a Martin Bunda.

Otec biskup vo svojej homílii zdôraznil, že kde niet pastiera stádo sa roztráca. No poukázal aj na problémy dnešnej doby, kde napriek jeho prítomnosti pri ovečkách, chýba obeta a nestáva sa tak skutočným pastierom. Preto apeloval na dôležitosť modlitby za „dobrých pastierov“ a pripomenul jednoduchú definíciu kňazstva svätého farára z Arsu – obeta lásky. Ak sa táto obeta stráca v jednoduchých každodenných úkonoch, stráca sa aj kňazská identita. Na záver vyzval všetkých kňazov, aby v sebe živili obrovskú vďačnosť voči všetkým, ktorí im vyprosili tento nezaslúžený a nesmierny dar a svätencov zveril pod ochranný plášť Panny Márie Fatimskej.