Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Rožňavský biskup uložil relikviu sv. Jána Nepomuckého v kaplnke Katolíckej základnej školy v Rožňave a inicioval putovanie sochy Panny Márie Fatimskej v diecéze | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:44 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Rožňavský biskup uložil relikviu sv. Jána Nepomuckého v kaplnke Katolíckej základnej školy v Rožňave a inicioval putovanie sochy Panny Márie Fatimskej v diecéze

V nedeľu 15. januára 2017, v deň 241. výročia založenia Rožňavskej diecézy, diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik za účasti rožňavských kňazov a veriacich inicioval putovanie sochy Panny Márie Fatimskej v biskupstve pri príležitosti stého výročia fatimských zjavení. Socha, ktorá už dávnejšie bola darovaná Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, bola v slávnostnej procesii prenesená zo školskej kaplnky do rožňavskej katedrály, kde rožňavský biskup predsedal mariánskej pobožnosti spojenej s eucharistickou adoráciou.

„Tu sa to všetko začalo“, prihovoril sa Mons. Stanislav Stolárik slovami svojej inauguračnej homílie zo 16. mája 2015, spomenúc svoje narodenie i krst v školskej kaplnke sv. Jána Nepomuckého, „a verím, že s pomocou Božou a na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej to bude podľa Božej vôle i pokračovať…“ Rožňavský biskup pripomenul okrem iného i ďalšie dôležité udalosti viažuce sa k školskej kaplnke: je v nej pochovaný biskup Juraj Schopper (rožňavský biskup v rokoch 1872-1895), ktorý celý areál i s kaplnkou postavil, a toto miesto je spojené i s kňazskou vysviackou kardinála Jána Chryzostoma Korca (1. októbra 1950) ako aj s kňazskou vysviackou (29. septembra 1950) a biskupskou konsekráciou (2. januára 1951) „veľkého biskupa Fatimy“ Mons. Pavla Hnilicu.

Rožňavský biskup uložil v školskej kaplnke aj relikviu sv. Jána Nepomuckého, ktorú  nedávno daroval diecéze pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.

Po skončení mariánskej pobožnosti v katedrále si diecézny biskup, prítomní kňazi a Boží ľud uctili relikvie blahoslavenej Hyacinty a blahoslaveného Františka Martovcov – dvoch z troch fatimských detí, ktorým sa od 13. mája do 13. októbra 1917 vo Fatime zjavovala Panna Mária.

Relikviár s ich ostatkami bude spolu so sochou Panny Márie Fatimskej putovať v pondelok 16. januára 2017 do Kaplnky sv. Kríža v biskupskej rezidencii, v ďalších dňoch do kostolov oboch rožňavských farností a následne do všetkých farských spoločenstiev biskupstva, a to až do 14. októbra 2017, kedy rožňavský biskup zasvätí diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Apoštolská penitenciária Svätej Stolice udelila veriacim Rožňavskej diecézy možnosť získať úplné odpustky za nábožnú účasť na všetkých sláveniach spojených s putovaním sochy Panny Márie Fatimskej.

Fotogaléria: Zuzana Lojková a Martina Šípová